xzoz hzhjhxjuhkj hmjsz

jskhalk hcnzy ucniuhz f

Szczegóły
Tytuł xzoz hzhjhxjuhkj hmjsz
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

xzoz hzhjhxjuhkj hmjsz PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd xzoz hzhjhxjuhkj hmjsz pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. xzoz hzhjhxjuhkj hmjsz Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

xzoz hzhjhxjuhkj hmjsz Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Grupa A Klasa .................... Liczba punktów ...... / ...... Imię i nazwisko .................................................... 1 Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F − jeśli jest fałszywe. Charakter zasadowy pierwiastków chemicznych z grupy 17. 1. P F zwiększa się wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej. Charakter metaliczny pierwiastków chemicznych znajdujących się 2. w 3. okresie zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się liczby P F atomowej. W bloku p wraz ze wzrostem numeru grupy zwiększa się 3. maksymalna wartościowość pierwiastków chemicznych względem P F wodoru. Promień atomowy pierwiastków chemicznych z grupy 16. 4. P F zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej. 2 Przeanalizuj położenie arsenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości tego pierwiastka chemicznego. Uzupełnij poniższą tabelę. Skrócona konfiguracja elektronów w atomie arsenu w stanie podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok) Najniższy stopień utlenienia arsenu w związkach chemicznych Najwyższy stopień utlenienia arsenu w związkach chemicznych Wzór związku chemicznego arsenu z wodorem Wzór tlenku, w którym arsen przyjmuje najwyższy stopień utlenienia Przewidywany charakter chemiczny tlenku arsenu na najwyższym stopniu utlenienia (zasadowy, amfoteryczny, kwasowy, obojętny) 3 Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. Li2O • N2O5 • CO2 • SO3 • CuO • ZnO • P4O10 Tlenki zasadowe kwasowe amfoteryczne 4 Wskaż wzory sumaryczne związków chemicznych, które reagują z tlenkiem glinu. A. HNO3, HCl, NaOH C. NaOH, K2O, H2SO4 B. HCl, Na2O, KCl D. H2SO4, NaOH, Cu(OH)2 5 Wskaż nazwę systematyczną związku chemicznego o wzorze NaO2. A. tlenek sodu B. nadtlenek sodu C. ponadtlenek sodu D. podtlenek sodu 6 Wskaż charakter chemiczny tlenku węgla(II). A. kwasowy B. obojętny C. zasadowy D. amfoteryczny Grupa A | strona 1 z 4 Strona 2 7 Wskaż wzory sumaryczne związków chemicznych, których należy użyć w celu potwierdzenia amfoterycznego charakteru tlenku. A. HCl, KBr B. H2SO4, NaOH C. NaOH, H2O D. HCl, H2SO4 8 Wybierz poprawny zestaw z podziałem tlenków ze względu na ich charakter chemiczny. Tlenki Tlenki Tlenki Zestaw Tlenki kwasowe zasadowe amfoteryczne obojętne K2O, BaO, I Cr2O3, CO2, SO2 MnO2, Al2O3, ZnO CO, NO P4O10 II K2O, BaO P4O10, CO2, SO2 Al2O3, ZnO CO, NO, MnO2 III MnO2, Al2O3 P4O10, CO2, SO2 ZnO, CO, Cr2O3 NO, K2O, BaO IV K2O, BaO SO2, P4O10, CO2 MnO2, Al2O3, Cr2O3 CO, NO A. I B. II C. III D. IV 9 Tlenki o podanych wzorach chemicznych: Na2O, SiO2, NO, SO2, Al2O3 różnią się charakterem chemicznym, czyli zachowaniem się wobec wody, kwasów i zasad. a) Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki wzory wymienionych tlenków lub wyrażenia „zachodzi”, „nie zachodzi”. Reakcja z Wzór tlenku NaOH HCl H2O ............................. nie zachodzi zachodzi zachodzi ............................. zachodzi nie zachodzi nie zachodzi Al2O3 ............................. ............................. ............................. ............................. nie zachodzi nie zachodzi nie zachodzi b) Wymienione tlenki pierwiastków chemicznych uszereguj według malejącego charakteru kwasowego. 10 Wskaż wzór sumaryczny wodorku, który nie wykazuje właściwości zasadowych. A. HCl B. NaH C. AlH3 D. CaH2 11 Wybierz poprawne uzupełnienia zdania dotyczące przeprowadzonego doświadczenia chemicznego. Zawartość probówek 2. i 3. zabarwiła się na A / B / C / D. Zawartość probówki 4. ma odczyn E / F / G. A. żółto B. malinowo C. czerwono D. zielono E. kwasowy F. zasadowy G. obojętny Grupa A | strona 2 z 4 Strona 3 12 Wskaż wzór sumaryczny związku chemicznego otrzymanego w tej reakcji chemicznej. NaOH + Al2O3 + H2O → ........ A. Na2[Al(OH)2] B. Na3[Al(OH)6] C. Na3[Al(OH)4] D. Na2[Al(OH)] 13 Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie. 14 Zaznacz produkt/produkty reakcji roztwarzania sodu w wodzie. A. wodorotlenek sodu i wodór C. wodorotlenek sodu B. tlenek sodu i wodór D. tlenek sodu 15 Podkreśl wszystkie właściwości wodorotlenku sodu. ciecz • substancja stała • jest higroskopijny • trudno rozpuszcza się w wodzie • bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie • jest żrący • rozpuszczanie go w wodzie jest procesem egzoenergetycznym • rozpuszczanie go w wodzie jest procesem endoenergetycznym 16 Spośród związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych wybierz zasadę o najmniejszej mocy. A. LiOH B. NaOH C. Ca(OH)2 D. KOH 17 Wskaż wzór sumaryczny wodorotlenku o silnych właściwościach zasadowych. A. Cu(OH)2 B. Ba(OH)2 C. Fe(OH)3 D. Al(OH)3 18 Właściwości pierwiastków chemicznych zmieniają się w sposób okresowy. Poniżej uporządkowano pierwiastki chemiczne według pewnych zasad. Spośród podanych stwierdzeń wybierz te, które są prawdziwe. A. Strzałka przedstawia wzrost charakteru zasadowego pierwiastków chemicznych w okresie. B. Strzałka przedstawia wzrost charakteru kwasowego pierwiastków chemicznych w okresie. C. Strzałka przedstawia wzrost maksymalnej wartościowości pierwiastków chemicznych względem tlenu i wodoru. D. Strzałka przedstawia wzrost charakteru zasadowego wodorotlenków. E. Strzałka przedstawia wzrost charakteru metalicznego pierwiastków chemicznych w okresie. 19 Zaznacz zestaw kwasów uporządkowanych według zwiększającej się mocy. A. HF < HCl < HBr < HI C. HClO4 < HClO3 < HClO2 < HClO B. HI < HBr < HCl < HF D. H2SO4 < H2SO3 < HNO3 < HClO 20 Wybierz najmocniejszy kwas spośród wymienionych. A. HClO B. HClO3 C. HClO2 D. HClO4 Grupa A | strona 3 z 4 Strona 4 21 Zaznacz wzór związku chemicznego, który jest produktem reakcji zachodzącej podczas doświadczenia chemicznego przedstawionego na schemacie. A. CuO C. CuCl2 B. Cu(OH)2 D. Cu2O Grupa A | strona 4 z 4

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!