huhkjg

Szczegóły
Tytuł huhkjg
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

huhkjg PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd huhkjg pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. huhkjg Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

huhkjg Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Grupa A Klasa .................... Liczba punktów ...... / ...... Imię i nazwisko .................................................... 1 Podaj nazwy państw oznaczonych na mapie numerami 1–6. 2 Połącz nazwy państw (A–D) z nazwami kontynentów (1–5), na których się one znajdują. A. Wenezuela. 1. Azja. B. Wietnam. 2. Afryka. C. Nikaragua. 3. Ameryka Południowa. D. Angola. 4. Ameryka Północna. 5. Europa. 3 Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe. A. Polska do połowy XX w. miała dwie kolonie w Afryce. P / F B. Granice afrykańskich państw biegną w wielu przypadkach tak, jak je wyznaczyły imperia kolonialne. P / F C. Jedne z największych imperiów kolonialnych stworzyły Wielka Brytania i Francja. P/F D. Jednym ze skutków kolonializmu był rozwój handlu ludźmi. P / F 4 Podaj nazwę państwa, którego obszary kolonialne z połowy XX w. przedstawiono na mapie. 5 Dopisz do podanych nazw państw litery (A–D) odpowiadające procesom, w których wyniku te państwa powstały. Niemcy – ............, Słowenia – ............., Indie – ............. A. Dekolonizacja – utworzenie nowych państw z obszarów będących koloniami. B. Secesja – wydzielenie się nowego państwa z obszaru innego kraju. C. Integracja – połączenie dwóch lub więcej państw w jedno. D. Dezintegracja – podział jednego kraju na co najmniej dwa niepodległe państwa. 6 Skreśl w każdym zestawie nazwę państwa, które różni się od pozostałych historią powstania. A. Macedonia Północna, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra. B. Łotwa, Ukraina, Estonia, Serbia, Mołdawia. Grupa A | strona 1 z 2 Strona 2 7 Przyporządkuj wymienionym organizacjom międzynarodowym (A–C) właściwe opisy ich działalności wybrane spośród podanych (1–4). A. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). B. Bank Światowy. C. Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). 1. Celem działalności tej organizacji jest udzielanie pożyczek krajom członkowskim i przeciwdziałanie ubóstwu. 2. Głównym zadaniem tej organizacji jest wzmocnienie współpracy gospodarczej i zniesienie barier handlowych między krajami Ameryki Południowej. 3. Zadaniem tej organizacji jest ustalanie wspólnego stanowiska w sprawach polityki międzynarodowej oraz wspólnej przestrzeni gospodarczej. 4. Głównym celem tej organizacji jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz poszanowania praw człowieka, współpraca między narodami na rzecz poprawy dobrobytu ludzi, a także walka z ubóstwem. 8 Oceń, czy wymienione skutki integracji europejskiej są pozytywne czy negatywne. Zaznacz literę P, jeśli skutek jest pozytywny, lub literę N – jeśli jest negatywny. A. Brak formalności przy przekraczaniu granic większości krajów UE. P / N B. Utrudniona walka z nielegalną imigracją do krajów UE. P / N C. Wsparcie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. P / N 9 Wpisz we właściwych miejscach tabeli strony wymienionych konfliktów i określ ich podłoże. Wybierz odpowiedzi spośród podanych. Strony konfliktu: Indie – Pakistan; Ukraina – Rosja; Egipt – Sudan Podłoże konfliktu: polityczne, ekonomiczne, religijne Miejsce konfliktu Strony konfliktu Podłoże konfliktu Kaszmir Krym 10 Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. PKB, czyli wskaźnik rozwoju społecznego / produkt krajowy brutto, jest podstawowym miernikiem ekonomicznym. To wartość rynkowa wszystkich dóbr / dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie. Dla celów porównawczych wartość PKB jest przeliczana na jednego mieszkańca / tysiąc mieszkańców. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym niższy / wyższy poziom rozwoju gospodarczego kraju. 11 Na wykresie przedstawiono strukturę PKB według sektorów gospodarki oraz wartość PKB na jednego mieszkańca w wybranych krajach w 2017 r. Uzupełnij zdania na podstawie wykresu. ................................ to przykład kraju słabo rozwiniętego gospodarczo, o czym świadczy wysoki udział ........................... w strukturze PKB oraz ............................ wartość PKB na jednego mieszkańca. 12 Wymień trzy skutki konfliktów zbrojnych. Grupa A | strona 2 z 2 Strona 3 Grupa B Klasa .................... Liczba punktów ...... / ...... Imię i nazwisko .................................................... 1 Podaj nazwy państw oznaczonych na mapie numerami 1–6. 2 Połącz nazwy państw (A–D) z nazwami kontynentów (1–5), na których się one znajdują. A. Kambodża. 1. Azja. B. Kostaryka. 2. Afryka. C. Kolumbia. 3. Ameryka Południowa. D. Mozambik. 4. Ameryka Północna. 5. Europa. 3 Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe. A. W połowie XX w. niemal wszystkie afrykańskie państwa były koloniami należącymi do europejskich imperiów. P / F B. Jednym ze skutków kolonializmu są spory etniczne i wojny w Europie. P / F C. Indie, Pakistan i Filipiny uzyskały niepodległość po II wojnie światowej. P / F D. Jedne z największych imperiów kolonialnych stworzyły Irlandia i Szwajcaria. P / F 4 Podaj nazwę państwa, którego obszary kolonialne z połowy XX w. przedstawiono na mapie. 5 Dopisz do podanych nazw państw litery (A–D) odpowiadające procesom, w których wyniku te państwa powstały. Estonia – ............, Pakistan – ............., Sudan Południowy – ............. A. Dekolonizacja – utworzenie nowych państw z obszarów będących koloniami. B. Secesja – wydzielenie się nowego państwa z obszaru innego kraju. C. Integracja – połączenie dwóch lub więcej państw w jedno. D. Dezintegracja – podział jednego kraju na co najmniej dwa niepodległe państwa. 6 Skreśl w każdym zestawie nazwę państwa, które różni się od pozostałych historią powstania. A. Litwa, Rosja, Kazachstan, Pakistan, Ukraina. B. Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Chorwacja, Serbia, Słowenia. Grupa B | strona 1 z 2 Strona 4 7 Przyporządkuj wymienionym organizacjom międzynarodowym (A–C) właściwe opisy ich działalności wybrane spośród podanych (1–4). A. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA). B. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). C. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). 1. Głównym założeniem tej organizacji jest wspieranie państw członkowskich w osiąganiu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego oraz poziomu życia obywateli. 2. Głównym zadaniem tej organizacji jest współpraca oparta na rozszerzaniu zasad wspólnego rynku między Kanadą, Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. 3. Celem tej organizacji jest dbałość o przestrzeganie praw człowieka w czasie konfliktów zbrojnych i kataklizmów oraz walka z głodem i niedożywieniem. 4. Głównym celem tej organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji krajom członkowskim. 8 Oceń, czy wymienione skutki integracji europejskiej są pozytywne czy negatywne. Zaznacz literę P, jeśli skutek jest pozytywny, lub literę N – jeśli jest negatywny. A. Koszty wsparcia bankrutujących państw i słabiej rozwiniętych regionów. P / N B. Przejmowanie przez instytucje unijne kompetencji państw członkowskich. P / N C. Bezcłowy obrót towarami i usługami wewnątrz UE. P / N 9 Wpisz we właściwych miejscach tabeli strony wymienionych konfliktów i określ ich podłoże. Wybierz odpowiedzi spośród podanych. Strony konfliktu: Indie – Pakistan; Tutsi – Hutu; Irak – Kuwejt i koalicja państw Podłoże konfliktu: etniczne, polityczne, ekonomiczne Miejsce konfliktu Strony konfliktu Podłoże konfliktu Rwanda Bliski Wschód 10 Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. HDI, czyli produkt krajowy brutto / wskaźnik rozwoju społecznego, jest wskaźnikiem syntetycznym umożliwiającym porównanie poziomu rozwoju państw. Przyjmuje wartości od 0 do 1 / 100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym niższy / wyższy poziom rozwoju danego kraju. W 2018 r. Polska została zaliczona do grupy krajów o bardzo wysokim / średnim poziomie rozwoju społecznego. 11 Na wykresie przedstawiono strukturę PKB według sektorów gospodarki oraz wartość PKB na jednego mieszkańca w wybranych krajach w 2017 r. Uzupełnij zdania na podstawie wykresu. ................................ to przykład kraju wysoko rozwiniętego gospodarczo, o czym świadczy wysoki udział ............................ w strukturze PKB oraz ........................ wartość PKB na jednego mieszkańca. 12 Wymień trzy przyczyny konfliktów zbrojnych. Grupa B | strona 2 z 2

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!