Round Up 1

Szczegóły
Tytuł Round Up 1
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Round Up 1 PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Round Up 1 pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Round Up 1 Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Round Up 1 Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 i:i.*, *" 1g> .;s1 '{ $"*rF I | / :'so- | | *" 'rt ;:' ^*f ^f:{l ,.*-E6xE i' bff# \ N Strona 2 Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow EssexCM202JE England andAssociated Companiesthroughout theworld. www.pearsonlongman.com O Pearson Education Limited 2010 Therightsof VirginiaEvansandJennyDooleyto be identified as authorsof thisWorkhasbeenasserted bythemin accordance with theCopyright, DesignsandPatents Act 1988. . All rightsreserved;no partof this publication maybe reproduced, storedin a retrievalsystem,or transmittedin any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,recording, or otherwise without thepriorwrittenpermissionof thePublishers. Firstpublished 2010 Printedin China SWTC/o1 ISBN978-1-4058-8884-4 (Book) ISBN978-1 (Pack) -4082-3490-7 Strona 3 Practice fnglishGrammar Gontents 1 2 3 4 5 6 Revision 1 (Units Revision 1-2) 102 2 (Units Revision 104 1-4)............................ 3 (Units Revision 106 1-6),........................... 4 (Units Revision 108 1-8)............................ 5 (Units Revision 111 1-10).............,.,.......... 6 (Units Revision 114 1-12).......................... 7 (Units Revision 117 1-14).......................... I (Units Revision 120 1-16)....,..................... 9 (Units Revision 1-19).......................... 123 WordList ..........127 Strona 4 Introduction NewRound-Up 1 English Grammar Practice combines gamesand funwithserious, grammar systematic lt is idealforyoung practice. inthepreliminary learners language stagesof English learning. seegrammarpointsclearlypresented Students in colourfulboxes andtables.Theypractise grammar throughlively,highlyillustrated gamesandoralandwritingactivities. New Round-Upis especiallydesignedfor ditferentstudents studyingEnglishin different ways. It canbe used: o in classwith a coursebook. Studentsdo bothoralwork - in pairsandin groups- andwritten workin NewRound-Up. o after class.The 'write-in'activitiesare ideal for homework. Students canpractisewhattheyhavelearnedin theclassroom. o on holidays for revision. NewRound-Up hasclearinstructions and simplegrammarboxes,so studentscan studyat home withouta teacher. The NewRound-Up Guideincludes Teacher's a full answerkey, quizzes,testsplus answerkeys,and audioscriptsof progress tasks. checklistening Strona 5 loz$ ListenandrePeat. a wk a cal a dog anelephant anoctopus (b,c, d, f, 9, h, i, k, l, m, tr,p, g, r, s, t, v, w, x, y, z) a + consonant an + vowelsound(a,e, i, o, u) hosli Circle.Listenand check.Listenand repeat. o I ( 1 @/ anbiscuit a / ancake 3 a / anapple - 4 a lan pineapple 5 a l anonio n 6 a la n t o m a t o 7 al a n e g g 8 a l anl em o n @ 9 a / anorange 10 alanwatermelon 11 a/anol i v e 1 2 a la n s a n d wic h Strona 6 A-An e ilooliwt:te a or an. Listenand check. monKey elephant Strona 7 A-An write the words in the correctcotumn. € 't ! ne nril twtl rvt f 1 Whereare the animals? A: I canseeanelephant. A! | canseea lion. B: Picture A: Picture B!etc. Strona 8 G t'",en andrepeat. Singular Plural a / onebird twobirds We formthe pluralsof mostnounsby adding-s. _i ilouli Write the plurals.Listenand check. Listenand repeat. Stt, 1 oneant three. A.nV?" &ffi'ffi#k 2 one f r o gf o u r . . . . . . 3 onedog three 4# p @ q cffi w od\s & dF#. d\J 4 onesnake t h r e e . " . . . , 5 onetiger three [email protected] :ffi 6 onelion t wo . . , , . 7 onecow two,. r# ,---U tH rr-DF/ tffY A' %R IIF 8 one e le p h a nt wo t .,.,. d# 9 onezebra four ,d [['ffi' Strona 9 Plurals o ilozliListenandrePeat. Nounsendingin: consonant+ y + -ies , o n e b u t t erfryW ry1kr twobutterflies BUT vowel(a, e, o, u) + y -r -s. onedonkey twodonkeys \aU G Writethe plurals.Listenandcheck.Listenand repeat. C strawberry cherry key tey boy baby lady monkey qa q& ^c7 7/t '!Jt .3 - - 7' ffi 5L E trxF - - 1 three f,oYe 2 two 3 four 4 two 8n3 ffi€ 5 five . 6 four 8 two Strona 10 Plurals G a,",enandrepeat. bus buses glass glasses dish dishes radio- radios Nounsendingin -s, -ss, torch torches piano- pianos -sho-ch, -x or -o + -es. box boxes potato potatoes Nounsendingin -f or -fe by removingthe -f or -fe + -ves. giraffe- giraffes I Countandwrite. scarf dish glass tomato uuelf .J,k A*? = "l=x 1 ... .throp. woluae" ".. oo nEnE s ej OID 4 M 8 Mr,, Strona 11 Plurals O withthe plurals. Corpletethecrossword ffi '44]'r- -tf- '@hF* G t,r,enandrepeat. lrregularplurals affi rtq fr E T an vdh... G /TU I} n{L "b*6Is{-*l r--r - mouse mice man men |l person tI people /}s I ^f, w E stb \J )l - n& &--> e-)ff# # /dB uB ffi ch ild tIIT ltt children db \+-iid UA C B sheep \a1f"1p{l 8H o B sheep foot feet 4 e& w m-l rf,m I--il 44 HE? -1rg- -. l- V \itlvY - T- - * 1r *1r tooth teeth woman women goose geese e€ fish 8< *< fish { K Wffi deer deer tuYtr+ ox oxen Strona 12 @ Plurals # "'t","the correctwords. )k% *< .*foffi "*mffi mufi# ffi€ ffi.;1d"\\m \ vun/ \ \J"nl\/ 1 [email protected] 2 sheep/sheeps 3 fishes / fish 4 tooth/ teeth GT l*r m --;,- -a R, *'. #il A r' NK J G:*t fl*ffiflft#l aE r n rTr* a rl' -! 5 foot/ feet 6 person / people 7 child/ children 8 woman / women Count and write. € foot person sheep child mouse fish man tooth ffiftn#ffiff 1 Lhreemen ffre$ 5 ,. , 6 ffiftfl 7 -, 8 10 Strona 13 Plurals it.'.'liCompletethe table.Listenand check. bag boy tomato elephant knife leaf owl ehild box cherry baby man butterfly mouse wolf strawberryscarf foot watch glass children Lookat the picturesfor a minute.Closeyour bookandtry to remember. 2 5 o oo dru * &fit * { o aa # # '* q, # I €,ryUUU -:qk{-,'flel Tt 'fRI&$i (lrrud Fivestrawberries. No!Sixstrawberries. 11 Strona 14 Progress Gheck | (Units t-21 ,-:\ i I TWrite a o ran. _\) \c^ P €1gP _r{\r gtH* ,/r. ./ antS bee9oenc i l 12 Strona 15 Progress Check I ,/=, , $ ) write the plurals. I man- rnen 7 apple- 13 leaf- , , 2 fish- 8 glass- 14 sandwich - 3 - strawberry 9 baby- 15 box- 4 knife- 10 di s h- '16 person- 5 radio- 11 foot- 17 deer- o bus- 12 toy- 18 ox - Itr'Frnlua$\fi O i;rz;i Listenandcolour.Thereis oneexample. CG tqsi )ne fish,two fiah )ne knife,two knivea Threefish,four Threetomatoeg,more! 1ixe66a,6oven e00o Threeknives,four )ne tomato,twotomatoes )ne 6laao,two glaoaeo Three6laooeo, more! )ix dishea,6evendishea @ Eiqhtegqa,nine Ei7htdishea,nine A-=r Hurryup!It'o dinnertime! Hurryup!It'o dinnertime! R_ fi:l -€ l.-..1 C_a E4Ftffi_gw-q.6*ry ffiulJ 13 Strona 16 o ff t,",enandrepeat. w ff 5ffi ff , He Singular Plural lwe & you he you ft trj .i she it they a 'ff& thewordsto thepictures. r,rl"t"h ffi lr. B* 6 he v 5we 'f f&effi ' 14 Strona 17 PersonalPronouns O n""d andcircle. @ ,\ry .-€# ]tb*"lr'./ e c SA Hd AA r @ l sne it / they 3 he/she 4 it / they 5 l/yo u 6 @ 7 it lh e w 8 we/ they @ G writet,vort, we or they. Listen and check. tr ffi 1, 1 AU ft fr & ffffffi 10 11 12 15 Strona 18 Personal Pronouns wtit e he,she,it, we,you or they. 1 Sophie ehe 9 car 2 Georgios 10 pencils 3 youandLisa '11youandNick 4 Mum 12 MiaandI 5 MarkandI 13 book 6 LilyandTom 14 Dad 7 dogs 15 desk I MumandDad 16 children *€ 1y" Namethe pictures.Say the personalsubject pronoun. 6 A: Balloons. B: They!Woman, A: She!etc. 16 Strona 19 Littenand repeat.Thenact out. h.,rd Hi!I'mPamand (Hello,l'm Den. he'ePeter, Yea,weare, fromNew We're York,What'athie?. Affirmative Negative Interrogative LongForm ShortForm LongForm ShortForm lam l 'm I amnot l'mnot Aml? Youare You're Youarenot Youaren't Areyou? Heis He's Heisnot Heisn't ls he? Sheis She's Sheisnot Sheisn't lsshe? Itis It's Itis not It isn't ls it? Weare We're Wearenot Wearen't Arewe? Youare You're Youarenot Youaren't Areyou? Theyare They're Theyarenot Theyaren't Arethey? O G Readandcircle'Listenand check. Listenand repeat. 1 [email protected]/areadoctor, 2 | am/ areten. 'ffiffik 3 lt am/ is a penguin. 4 Theyis / arerobots. 5 Weis / arefriends. 6 Youam/ areeight. 17 Strona 20 The verb 'to be' *r,, a 'rt, 's or 're. 1 Lucy'9 a doctor. 5 Stella a nurse. 2 Ben a clown. 6 Lookat Elisha andPam.They 3 Lookat TerryandSteve.They singers. firefighters. I a pilot. 4 Bil[ anartist. rill in the gapsas in the examples: @ ,= t- ';:ft '.-.. .'= t a''41 '..; ' ..;;a.,a I am no| a student. 1 ' mn o t a student, 1 They chairs. They chairs, 2 We British. We British. 3 She , elevenyearsold. She ,, yearsold. eleven , 4 It anorange, It anorange. '5 You fromLondon. You fromLondon. 1B

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!