Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca

L. Kołakowski

Szczegóły
Tytuł Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM Dokonuję zgłoszenia na obiady ; Rok szkolny ………………………………… od dnia………………….. do dnia ……………………... Nazwisko i imię ucznia ………………………………………………………..Klasa ………………….. Wychowawca…………………………………………………………………………………………….. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)……………………………………………………………….. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)……………………………………………………………… Kontakt: telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. INFORMACJA DLA RODZICÓW , OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA 1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki. 3. Uczeń spożywa obiady wyłącznie w stołówce szkolnej. 4 W przypadku nie przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu (obiadów) należy zgłosić do godz.8 ºº tego samego dnia, natomiast wszystkie nieobecności planowane ( wycieczki szkolne, turnieje itp.) przynajmniej dzień wcześniej do godz. 1500 ; a) u intendenta szkoły -telefonicznie pod nr telefonu 25-758-25-44 wew.110 lub 25-758-81-61 wew. 110, b) w księgowości szkoły -telefonicznie pod nr telefonu 25-758-25-44 wew.107 lub 25-758-81-61 wew. 107, 5. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu . 6. Odpłatność za obiady wnosi się do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy zespołu Nr rachunku 89 9226 0005 0024 4100 2000 0010 podany na stronie internetowej zespołu www.zsp1mm.pl / tablicy ogłoszeń. 7. Z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej pobierane są odsetki ustawowe od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności. 8. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty za posiłki. 9. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z listy korzystających ze stołówki szkolnej. 10. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice ( opiekunowie) proszeni są o kontakt z intendentem w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy. 11. Od dnia 01 września 2020r. obowiązuje opłata w wysokości 3,70 zł. za jeden obiad, która może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen żywności. 12. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania oraz odpłatnościach za posiłki przygotowywane w stołówce podane są do wglądu i zapoznania się na tablicy ogłoszeń w hollu przed wejściem na stołówkę oraz na stronie internetowej szkoły. ………………………………………. ( data, podpis rodziców/opiekunów prawnych) 1 Strona 2 Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych Informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Dąbrówki 10 reprezentowanym przez Dyrektora tel. 25 758 25 44-; www.zsp1mm.pl. / e-mail: [email protected] dane kontaktowe inspektora ochrony danych [email protected] lub opublikowane na stronie BIP Zespołu.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa tj. ustawą o rachunkowości i innymi.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  W przypadku gdy uzna Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe naruszają przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Pani/Pana dane osobowe: - będą przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim celem obsługi finansowo- księgowej, - nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej, - nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do objęcia Pani/Pana świadczeniami realizowanymi przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim , a ich niepodanie będzie skutkowało nieobjęciem świadczeniami. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie ( moich danych osobowych) / (danych mojego dziecka) podawanych we właściwych wnioskach o przyznanie świadczeń z Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Celem jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła ją odwołać przez kontakt z Administratorem danych; .………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko Mińsk Mazowiecki,……………….…………………………………………….. (data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 2

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!