dostepy operacyjne w ortopedii

Szczegóły
Tytuł dostepy operacyjne w ortopedii
Rozszerzenie: PDF
Data dodania: 2018-10-14

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

dostepy operacyjne w ortopedii PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd dostepy operacyjne w ortopedii pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. dostepy operacyjne w ortopedii Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

dostepy operacyjne w ortopedii Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup Zakresy świadczeń położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Choroby układu nerwowego 1 A01 5.51.01.0001001 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 7 517 30 324 X X X X X 2 A02 5.51.01.0001002 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 6 652 21 324 X X X X X Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/ stymulatora nerwu 3 A03 5.51.01.0001003 błędnego * 988,78** 53 473 X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana 4 A04 5.51.01.0001004 generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu * 632,06** 34 182 X - w otorynolaryngologii możliwość realizacji wyłącznie procedury: 04.012 Wycięcie 5 A11 5.51.01.0001011 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 16 062 38 324 X X nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią - w przypadku leczenia onkologicznego zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w chirurgii dziecięcej możliwość realizacji wyłącznie procedur: 02.321 Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca 6 A12 5.51.01.0001012 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 10 329 32 324 X X 02.331 Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa 02.342 Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa - w przypadku leczenia onkologicznego zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 7 A13 5.51.01.0001013 Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe * 6 436 5 921 33 1 298 324 X X X X X X X 8 A14 5.51.01.0001014 Małe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 1 676 1 542 1 425 1 542 X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 9 A22 5.51.01.0001022 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym * 12 060 11 095 28 2 434 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 10 A23 5.51.01.0001023 Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym * 6 976 6 418 20 1 406 324 X X X X X 11 A24 5.51.01.0001024 Małe zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym * 1 676 1 542 1 425 1 542 X X X X X 12 A25 5.51.01.0001025 Zabiegi na nerwach obwodowych * 5 084 4 677 1 082 1 082 X X X X X X X X 13 A26 5.51.01.0001026 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * 703 647 598 647 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 14 A27 5.51.01.0001027 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym * 142,75 ** 7 720 7 103 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 15 A30 5.51.01.0001030 Kompleksowa diagnostyka polineuropatii i chorób mięśni 5 949 5 473 2 974 X X X X X X 16 A31 5.51.01.0001031 Choroby nerwów obwodowych 1 622 1 493 22 811 162 X X X X X X X X X X X X X X 17 A32E 5.51.01.0001090 Choroby mięśni > 65 r.ż. 4 326 29 2 163 270 X X X X X 18 A32F 5.51.01.0001091 Choroby mięśni < 66 r.ż. 3 245 29 1 622 270 X X X X X X X 19 A33 5.51.01.0001033 Zaburzenia równowagi 1 785 1 642 892 X X X X X X X X 20 A34C 5.51.01.0001037 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego 1 460 X X X X X X X X 21 A34D 5.51.01.0001038 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego > 3 dni 4 597 28 270 X X X X X X X X 22 A35C 5.51.01.0001039 Choroby zwyrodnieniowe OUN 1 190 6 162 X X X X 23 A35D 5.51.01.0001040 Choroby zwyrodnieniowe OUN > 3 dni 3 353 23 270 X X X X 24 A36 5.51.01.0001036 Choroby demielinizacyjne 3 786 17 1 893 324 X X X X 25 A45 5.51.01.0001045 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze 3 191 28 1 595 216 X X X X X X X X X 26 A46 5.51.01.0001046 Przemijające niedokrwienie mózgu 2 001 14 1 000 162 X X X X X 27 A47 5.51.01.0001047 Przemijające niedokrwienie mózgu - rozszerzona diagnostyka 4 002 15 2 001 324 X X X X - zgodnie z wytycznymi określonymi nr 3a; 28 A48 5.51.01.0001048 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym 163,02** 8 816 36 324 X X X - zgodnie z opisem świadczenia (zał. nr 10) konieczność udokumentowania wykonania badania obrazowego w 29 A49 5.51.01.0001049 Udar mózgu - leczenie > 3 dni 4 164 27 216 X X X X X kierunku stwierdzenia ogniska chorobowego konieczność udokumentowania wykonania badania obrazowego w 30 A50 5.51.01.0001050 Udar mózgu - leczenie 2 001 27 162 X X X X X kierunku stwierdzenia ogniska chorobowego - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a; 31 A51 5.51.01.0001051 Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym 238,37** 12 891 36 324 X X X - zgodnie z opisem świadczenia (zał. nr 10) 32 A56 5.51.01.0001056 Choroby nerwów czaszkowych 1 785 1 642 27 892 162 X X X X X X X X X X X 33 A57 5.51.01.0001057 Choroby zapalne układu nerwowego 4 164 40 2 082 162 X X X X X X X X X X X 34 A58 5.51.01.0001058 Encefalopatia 2 380 32 1 190 162 X X X 35 A59 5.51.01.0001059 Bóle głowy 1 568 1 443 784 X X X X X X X X X X 36 A66 5.51.01.0001066 Padaczka - diagnostyka i leczenie 865 796 X X X X X 37 A67 5.51.01.0001067 Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dni 4 164 16 324 X X X X 38 A76 5.51.01.0001076 Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo 1 622 10 811 216 X X X X X X X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 1 Strona 2 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 39 A77 5.51.01.0001077 Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo 865 X X X X X X X X X X 40 A86 5.51.01.0001086 Choroby neuronu ruchowego 4 380 24 2 190 216 X X X X X 41 A87A 5.51.01.0001088 Inne choroby układu nerwowego > 17 r.ż. 1 676 1 542 15 838 216 X X X X X X X X X 42 A87B 5.51.01.0001089 Inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. 1 947 1 791 15 973 216 X X X X X X X X X X X Choroby narządu wzroku Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną przy zastosowaniu terapii 43 B01 5.51.01.0002001 fotodynamicznej 7 463 6 866 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 44 B04 5.51.01.0002004 Przeszczep rogówki - kategoria I* 9 302 30 324 X - nie można łączyć z produktami o kodach od 5.53.01.0003019 do 5.53.01.0004077 - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 45 B05 5.51.01.0002005 Przeszczep rogówki - kategoria II* 7 355 30 324 X - nie można łączyć z produktami o kodach od 5.53.01.0003019 do 5.53.01.0004077 - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 46 B06 5.51.01.0002006 Przeszczep rogówki - kategoria III* 5 949 30 324 X - nie można łączyć z produktami o kodach od 5.53.01.0003019 do 5.53.01.0004077 47 B11 5.51.01.0002011 Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze * 5 895 5 423 5 010 5 423 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - taryfa obejmuje koszt porady kwalifikacyjnej z Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, niezbędnymi badaniami oraz kontroli po wykonaniu 48 B16 5.51.01.0002016 w tym wieloproceduralne * 146,69 ** 7 933 7 298 6 743 7 298 X zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - taryfa obejmuje koszt porady kwalifikacyjnej z Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub 49 B16G 5.51.01.0002095 dekaliny, w tym wieloproceduralne * 163 ** 8 815 8 110 7 493 8 110 X niezbędnymi badaniami oraz kontroli po wykonaniu zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala - taryfa obejmuje koszt porady kwalifikacyjnej z niezbędnymi badaniami oraz kontroli po wykonaniu 50 B17 5.51.01.0002017 Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne * 126 ** 6 814 6 269 5 792 6 269 X zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - taryfa obejmuje koszt porady kwalifikacyjnej z 51 B17G 5.51.01.0002093 Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne * 140 ** 7 571 6 966 6 436 6 966 X niezbędnymi badaniami oraz kontroli po wykonaniu zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - taryfa obejmuje koszt porady kwalifikacyjnej z 52 B18 5.51.01.0002018 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki* 53 ** 2 866 2 637 2 436 2 637 X niezbędnymi badaniami oraz kontroli po wykonaniu zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - taryfa obejmuje koszt porady kwalifikacyjnej z 53 B19 5.51.01.0002019 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki* 43 ** 2 325 2 325 2 325 X niezbędnymi badaniami oraz kontroli po wykonaniu zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala 54 B23 5.51.01.0002023 Średnie zabiegi na soczewce * 1 893 1 741 1 609 1 741 X 55 B24 5.51.01.0002024 Małe zabiegi na soczewce * 649 597 433 433 X 56 B32 5.51.01.0002032 Duże zabiegi na aparacie ochronnym oka * 2 109 1 941 1 941 X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 57 B33 5.51.01.0002033 Średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka * 811 747 690 747 X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 58 B34 5.51.01.0002034 Małe zabiegi na aparacie ochronnym oka * 270 249 230 249 X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 59 B42 5.51.01.0002042 Duże zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 8 977 8 259 29 8 259 324 X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 60 B43 5.51.01.0002043 Średnie zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 2 380 2 189 2 023 2 189 X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 61 B44 5.51.01.0002044 Małe zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 649 597 551 597 X X X X X X X X X 62 B52 5.51.01.0002052 Duże zabiegi na rogówce i twardówce * 1 893 1 741 17 1 741 216 X 63 B53 5.51.01.0002053 Średnie zabiegi na rogówce i twardówce * 1 190 1 094 541 541 X 64 B63 5.51.01.0002063 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych * 2 488 2 289 2 114 2 289 X 65 B72 5.51.01.0002072 Duże zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 4 272 3 930 9 3 930 324 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 66 B73 5.51.01.0002073 Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 2 866 2 637 2 436 2 637 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 67 B74 5.51.01.0002074 Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 270 249 230 249 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 68 B81 5.51.01.0002081 Duże zabiegi na siatkówce * 5 354 4 926 17 4 926 324 X 69 B82 5.51.01.0002082 Duże zabiegi na ciele szklistym * 2 596 2 388 2 388 X 70 B83 5.51.01.0002083 Średnie zabiegi witreoretinalne * 1 568 1 443 1 333 1 443 X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 2 Strona 3 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria obejmuje podanie preparatów anty VEGF u pacjentów z AMD (ICD-10 71 B84 5.51.01.0002084 Małe zabiegi witreoretinalne * 865 796 703 703 X H35.3) w ramach 99.293 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek (nie dotyczy pacjentów zakwalifikowanych programu lekowego) 72 B94 5.51.01.0002094 Inne procedury w zakresie oka * 216 199 184 199 X 73 B98 5.51.01.0002098 Leczenie zachowawcze okulistyczne 2 271 2 090 270 13 270 270 X X X X X Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu - w przypadku leczenia onkologicznego 74 C01 5.51.01.0003001 Rozległe operacje nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani z rekonstrukcją * 28 987 44 324 X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 75 C05G 5.51.01.0003065 Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych * 2051 ** 110 918 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 76 C05H 5.51.01.0003066 Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów pniowych* 2574 ** 139 202 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 77 C06G 5.51.01.0003067 Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ucha środkowego * 692 ** 37 423 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych 78 C06H 5.51.01.0003068 protez słuchu * 480 ** 25 958 X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - obejmuje wyłącznie wymianę całego urządzenia - wymiana nie wcześniej niż przed upływem okresu gwarancji; 79 C07G 5.51.01.0003069 Wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu * 688 ** 37 207 X X X - konieczność przedstawienia opinii ośrodka o braku przydatności urządzenia do dalszego użytkowania; - nie obejmuje wymiany z powodu uszkodzeń z winy użytkownika - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - obejmuje wyłącznie wymianę całego urządzenia - wymiana nie wcześniej niż przed upływem okresu gwarancji; 80 C07H 5.51.01.0003070 Wymiana procesora mowy implantów ucha środkowego * 614 ** 33 205 X X X - konieczność przedstawienia opinii ośrodka o braku przydatności urządzenia do dalszego użytkowania; - nie obejmuje wymiany z powodu uszkodzeń z winy użytkownika - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - obejmuje wyłącznie wymianę całego urządzenia - wymiana nie wcześniej niż przed upływem okresu gwarancji; 81 C07I 5.51.01.0003071 Wymiana przetwornika mowy implantów na przewodnictwo kostne * 220 ** 11 898 X X X - konieczność przedstawienia opinii ośrodka o braku przydatności urządzenia do dalszego użytkowania; - nie obejmuje wymiany z powodu uszkodzeń z winy użytkownika - w przypadku leczenia onkologicznego 82 C11 5.51.01.0003011 Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani * 11 898 10 946 30 10 946 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 83 C12 5.51.01.0003012 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani * 2 596 2 388 2 207 2 388 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 84 C13 5.51.01.0003013 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.* 31** 1 676 1 676 1 676 X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 85 C14 5.51.01.0003014 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani > 17 r.ż.* 1 028 945 873 945 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 86 C15 5.51.01.0003015 Małe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani * 324 299 276 299 X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 87 C21E 5.51.01.0003072 Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe > 65 r.ż. * 19 631 18 061 42 18 061 324 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 88 C21F 5.51.01.0003073 Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe < 66 r.ż. * 18 333 16 867 42 16 867 324 X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 89 C22 5.51.01.0003022 Duże zabiegi szczękowo-twarzowe * 8 545 7 861 18 7 861 324 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 90 C23 5.51.01.0003023 Średnie zabiegi szczękowo-twarzowe * 3 299 3 035 2 804 3 035 X X X X X X 91 C24 5.51.01.0003024 Małe zabiegi szczękowo-twarzowe * 703 647 598 647 X X X X X X Rozległe zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i 92 C25 5.51.01.0003025 gardła < 18 r.ż. * 15 142 13 931 13 931 X X X X X X Kompleksowe zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej 93 C26 5.51.01.0003026 i gardła < 18 r.ż. * 12 114 11 145 11 145 X X X X X X Duże zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła 94 C27 5.51.01.0003027 < 18 r.ż. * 7 788 7 165 7 165 X X X X X X Średnie zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i 95 C28 5.51.01.0003028 gardła < 18 r.ż. * 3 461 3 184 2 942 3 184 X X X X X X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 3 Strona 4 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria Małe zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła 96 C29 5.51.01.0003029 < 18 r.ż. * 1 731 1 592 1 471 1 592 X X X X X X - procedury: 20.96 Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczej, 20.97 Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka, 20.98 Wszczepienie/wymiana wielokanałowej protezy ślimaka, 20.991 Wszczepienie/ 97 C31 5.51.01.0003031 Kompleksowe zabiegi uszu * 8 761 8 060 22 8 060 324 X X X X X X X wymiana implantu ucha środkowego, 20.992 Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego - obejmują wyłącznie wymianę urządzenia w ramach gwarancji - w przypadku leczenia onkologicznego zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 98 C32 5.51.01.0003032 Duże zabiegi uszu * 3 623 3 333 16 3 333 324 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 99 C33 5.51.01.0003033 Średnie zabiegi uszu * 1 082 995 919 995 X X X X X X 100 C34 5.51.01.0003034 Małe zabiegi uszu * 703 647 598 647 X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 101 C41 5.51.01.0003041 Kompleksowe zabiegi nosa * 5 084 4 677 16 4 677 324 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 102 C42 5.51.01.0003042 Duże zabiegi nosa * 2 920 2 687 2 482 2 687 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 103 C43 5.51.01.0003043 Średnie zabiegi nosa * 1 676 1 542 1 425 1 542 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 104 C44 5.51.01.0003044 Małe zabiegi nosa * 487 448 414 448 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 105 C45 5.51.01.0003045 Duże zabiegi endoskopowe < 18 r.ż.* 3 083 2 836 2 620 2 836 X X X X X X 106 C46 5.51.01.0003046 Średnie zabiegi endoskopowe < 18 r.ż.* 1 839 1 692 1 563 1 692 X X X X X X 107 C48 5.51.01.0003048 Ostre zapalenie zatok przynosowych < 18 r.ż. z pw 3 407 3 135 X 108 C56A 5.51.01.0003058 Poważne choroby gardła, uszu i nosa > 17 r.ż. 2 434 2 239 14 1 217 216 X X X X X X X 109 C56B 5.51.01.0003059 Poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18 r.ż. 2 704 2 488 15 1 352 216 X X X X X X 110 C57 5.51.01.0003057 Inne choroby gardła, uszu i nosa 1 190 1 094 379 595 X X X X X X X X X X X X X 111 C64 5.51.01.0003064 Inne procedury jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu * 216 199 184 199 X X X X X Choroby układu oddechowego - w przypadku leczenia onkologicznego 112 D01 5.51.01.0004001 Złożone zabiegi klatki piersiowej * 22 930 28 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w chirurgii ogólnej w stanach nagłych - w przypadku leczenia onkologicznego 113 D02 5.51.01.0004002 Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej * 17 360 32 324 X X X X konieczność spełnienia warunków określonych w zał. nr 3b - w chirurgii ogólnej w stanach nagłych, 114 D03 5.51.01.0004003 Duże zabiegi klatki piersiowej * 7 030 6 468 21 324 X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 115 D05 5.51.01.0004005 Bronchoskopia * 757 697 644 697 X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 116 D06 5.51.01.0004006 Średnie zabiegi klatki piersiowej * 4 326 3 980 12 270 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 117 D07 5.51.01.0004007 Małe zabiegi klatki piersiowej * 1 731 1 592 4 162 X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 118 D10E 5.51.01.0004059 Dychawica oskrzelowa > 65 r.ż. 3 461 3 184 19 1 731 270 X X X X X 119 D10F 5.51.01.0004060 Dychawica oskrzelowa < 66 r.ż. 2 650 2 438 19 1 325 270 X X X X X X 120 D16 5.51.01.0004016 Zator płucny 4 326 26 2 163 270 X X X X X X X X X X X X X X X 121 D17 5.51.01.0004017 Ropień płuc, ropowica 4 867 47 2 434 162 X X X X X X X X X 122 D18 5.51.01.0004018 Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe 3 894 32 1 947 216 X X X X X 123 D19 5.51.01.0004019 Rozstrzenie oskrzeli 3 786 23 1 893 270 X X X X X X 124 D20 5.51.01.0004020 Gruźlica 1 785 X X X X 125 D21 5.51.01.0004021 Zwłóknienie torbielowate 10 167 12 5 084 324 X X X X X X X 126 D26 5.51.01.0004026 Wysiękowe zapalenie opłucnej 2 866 31 1 433 162 X X X X X X X X 127 D28 5.51.01.0004028 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej 4 110 24 2 055 270 X X X X X X X X X X X - nie obejmuje wykonania wyłącznie badania poligraficznego (typ III); - zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące 128 D36 5.51.01.0004036 Zaburzenia oddychania w czasie snu 1 244 1 144 X X X X X X rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS) u dorosłych (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 4 Strona 5 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 129 D37E 5.51.01.0004061 Inne choroby układu oddechowego > 65 r.ż. 2 380 16 1 190 216 X X X X X X X X X X X 130 D37F 5.51.01.0004062 Inne choroby układu oddechowego < 66 r.ż. 1 947 16 973 216 X X X X X X X X X X X X 131 D38 5.51.01.0004038 Obrzęk płuc 2 542 23 1 271 162 X X X X X X Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej 132 D45 5.51.01.0004045 wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. 3 786 20 1 893 162 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 133 D46 5.51.01.0004046 POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego 1 947 1 791 20 973 162 X X X X X X 134 D47 5.51.01.0004047 Zapalenie płuc z pw 2 001 21 1 000 162 X X X X X X 135 D48 5.51.01.0004048 Zapalenie płuc bez pw 1 352 16 676 108 X X X X X X 136 D49 5.51.01.0004049 Uszkodzenia inhalacyjne płuc 4 921 28 2 461 324 X X X X X X 137 D50 5.51.01.0004050 Zwłóknienie i pylica płuc 4 651 29 2 325 324 X X X X 138 D51 5.51.01.0004051 Odma opłucnowa 2 488 33 1 244 108 X X X X X X X X 139 D52 5.51.01.0004052 Niewydolność oddechowa 2 596 24 1 298 162 X X X X X X X X X X X 140 D53 5.51.01.0004053 Nadciśnienie płucne > 17 r.ż. 5 084 34 2 542 216 X X X X X 141 D54 5.51.01.0004054 Zapalenie opłucnej 2 001 23 1 000 162 X X X X X X X X 142 D55 5.51.01.0004055 Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji 5 138 22 2 569 324 X X X X X X X X X X X X X 143 D56 5.51.01.0004056 Ciężkie wady rozwojowe < 18 r.ż. 3 786 1 893 X X Choroby układu krążenia 144 E02 5.51.01.0005002 Inne zabiegi kardiochirurgiczne > 17 r.ż. * 21 848 34 20 100 324 X 145 E03 5.51.01.0005003 Inne zabiegi kardiochirurgiczne < 18 r.ż. * 18 279 16 16 817 324 X - nie może być rozliczana w przypadku realizacji świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale 146 E04 5.51.01.0005004 Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką * 35 368 23 32 539 324 X mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - nie może być rozliczana w przypadku realizacji świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale 147 E05 5.51.01.0005005 Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż. lub z pw * 21 848 23 20 100 324 X mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - nie może być rozliczana w przypadku realizacji świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale 148 E06 5.51.01.0005006 Pomostowanie naczyń wieńcowych < 70 r.ż. bez pw * 20 713 23 19 056 324 X mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - nie może być rozliczana w przypadku realizacji świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale 149 E07 5.51.01.0005007 Pomostowanie naczyń wieńcowych > 75 r.ż. i > 16 dni* 23 200 23 21 344 324 X mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 150 E10 5.51.01.0005010 OZW - diagnostyka inwazyjna * 74,70 ** 4 040 X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 151 E11 5.51.01.0005011 OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni * 282,49 ** 15 277 13 324 X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 152 E12G 5.51.01.0005090 OZW - leczenie inwazyjne * 177,70 ** 9 610 X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 153 E15 5.51.01.0005015 OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw * 246,71 ** 13 342 X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - nie może być rozliczana w przypadku realizacji świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale 154 E16 5.51.01.0005016 OZW > 69 r.ż. lub z pw 61,03 ** 3 301 19 1 650 216 X X X X mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - nie może być rozliczana w przypadku realizacji świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale 155 E17G 5.51.01.0005091 OZW - leczenie zachowawcze 52,79 ** 2 855 1 427 X X X X X mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i 156 E21 5.51.01.0005021 zewnątrzsercowych > 17 r.ż.* 29 798 27 414 11 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 157 E22E 5.51.01.0005095 Przezskórne walwuloplastyki > 65 r.ż.* 26 553 24 429 11 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 5 Strona 6 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 158 E22F 5.51.01.0005096 Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż. i < 66 r.ż.* 25 580 23 533 11 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 159 E23G 5.51.01.0005092 Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu * 94,16 ** 5 092 4 685 X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub 160 E24G 5.51.01.0005093 wielonaczyniowa * 138,56 ** 7 493 6 894 X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 161 E26 5.51.01.0005026 Angioplastyka wieńcowa balonowa * 80,05 ** 4 329 3 983 X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe 162 E27 5.51.01.0005027 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne * 43,43 ** 2 349 2 161 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 163 E31 5.51.01.0005031 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego * 143,88** 7 781 7 159 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 164 E32 5.51.01.0005032 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego * 175,88** 9 512 8 751 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 165 E33 5.51.01.0005033 Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) * 325** 17 576 16 170 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 166 E34 5.51.01.0005034 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego * 393,09 ** 21 258 19 558 X X X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 167 E36 5.51.01.0005036 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.* 625,53 ** 33 829 31 123 X X świadczeń w zakresie Komplekowej opieki po zawale mięśnia sercowego, finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe Reperacja/ repozycja/ rewizja/ wymiana elektrody/ układu stymulującego/ 168 E37 5.51.01.0005037 kardiowertera-defibrylatora * 88,76** 4 800 4 416 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji 169 E37G 5.51.01.0005099 lub defibrylacji [ICD]- jednojamowego lub dwujamowego 156,13** 8 444 7 768 X X X X Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji 170 E37H 5.51.01.0005100 lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D] 244,63** 13 230 12 172 X X X X 171 E39 5.51.01.0005039 Leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu < 18 r.ż.* 29 149 26 817 27 324 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 172 E43 5.51.01.0005043 Ablacja zaburzeń rytmu * 16 224 14 926 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 173 E44 5.51.01.0005044 Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca * 7 030 6 468 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a Ablacja (prosta) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu 174 E46 5.51.01.0005046 elektroanatomicznego 3D * 21 416 X X X X warunki określone w zał. nr 3a warunki określone w zał. nr 3a Ablacja (złożona) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu 175 E47 5.51.01.0005047 elektroanatomicznego 3D * 33 476 X X X X w przypadku rozpoznania wg ICD-10 I48 bez typowego trzepotania przedsionków (ablacja cieśni trójdzielno-żylnej) warunki określone w zał. nr 3a 176 E48 5.51.01.0005048 Ablacja migotania przedsionków - izolacja żył płucnych * 32 556 X X X X w przypadku rozpoznania wg ICD-10 I48 dotyczy wyłącznie migotania przedsionków 177 E50 5.51.01.0005050 Ostra lub zdekompensowana niewydolność krążenia - leczenie w OINK 305,19** 16 505 X X powyżej 4 stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego w OINK 178 E51 5.51.01.0005051 Zapalenie wsierdzia 250,32** 13 537 62 6 769 324 X X X X X X X X 179 E52 5.51.01.0005052 Zaawansowana niewydolność krążenia 107,49 ** 5 813 28 324 X X X X X X X 180 E53G 5.51.01.0005094 Niewydolność krążenia 63,87 ** 3 454 1 727 X X X X X 181 E55 5.51.01.0005055 Zakrzepica żył głębokich 50,29** 2 720 1 990 17 1 082 162 X X X X X X X X X X X 182 E56 5.51.01.0005056 Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw 44,29 ** 2 395 1 198 X X X X 183 E57 5.51.01.0005057 Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw 37,09 ** 2 006 1 003 X X X X 184 E59 5.51.01.0005059 Nagłe zatrzymanie krążenia 62,5** 3 380 X X X X X X 185 E61 5.51.01.0005061 Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw 37,07 ** 2 005 30 1 002 108 X X X X 186 E62 5.51.01.0005062 Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw 27,62 ** 1 494 1 374 15 747 162 X X X X 187 E63 5.51.01.0005063 Zaburzenia rytmu serca < 1 r.ż. lub < 18 r.ż. z pw 12 330 28 6 165 324 X X X X 188 E64 5.51.01.0005064 Zaburzenia rytmu serca > 0 r.ż. i < 18 r.ż. 2 488 12 1 244 324 X X X X 189 E71 5.51.01.0005071 Omdlenie i zapaść 30,83** 1 667 1 534 15 834 162 X X X X X X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 6 Strona 7 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 190 E72 5.51.01.0005101 Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej >17 r.ż. 29,9** 1 617 1 488 11 808 162 X X X X 191 E73 5.51.01.0005073 Choroby zastawek serca > 17 r.ż. 57,28 ** 3 098 1 549 X X X X 192 E74E 5.51.01.0005097 Wrodzone wady serca > 65 r.ż. 4 759 2 380 X X X X X 193 E74F 5.51.01.0005098 Wrodzone wady serca > 17 r.ż. i < 66 r.ż. 4 110 2 055 X X X X X 194 E75 5.51.01.0005075 Wrodzone wady serca < 1 r.ż. lub < 18 r.ż. z pw 11 465 12 5 732 324 X X X X X 195 E76 5.51.01.0005076 Wrodzone wady serca > 0 r.ż. i < 18 r.ż. 2 812 10 1 406 324 X X X X X 196 E77 5.51.01.0005077 Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż. 57,93 ** 3 133 23 1 566 216 X X X X X 197 E78 5.51.01.0005078 Inne choroby układu krążenia < 1 r.ż. albo < 18 r.ż. z pw 235** 12 709 12 6 354 324 X X X X 198 E79 5.51.01.0005079 Inne choroby układu krążenia > 0 r.ż. i < 18 r.ż. 57** 3 083 10 1 541 324 X X X X 199 E86 5.51.01.0005086 Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne 100,75** 5 449 17 324 X X X X X X X X 200 E87 5.51.01.0005087 Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż. 67,97** 3 676 17 1 838 270 X X X X X 201 E88 5.51.01.0005088 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż. 28** 1 514 1 393 14 757 162 X X X X X X 202 E89 5.51.01.0005089 Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna 11,07 ** 599 X X X X Choroby przewodu pokarmowego - w przypadku leczenia onkologicznego 203 F01 5.51.01.0006001 Kompleksowe zabiegi przełyku * 20 226 58 324 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 204 F02 5.51.01.0006002 Duże zabiegi przełyku, w tym protezowanie * 11 898 10 946 10 113 10 946 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 205 F03 5.51.01.0006003 Średnie i endoskopowe zabiegi przełyku * 2 812 2 587 2 390 2 587 X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 206 F04 5.51.01.0006004 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego * 595 547 506 547 X X X X X X X X X X X X 207 F07E 5.51.01.0006109 Choroby przełyku > 65 r.ż. 3 083 1 541 X X X X X X X 208 F07F 5.51.01.0006110 Choroby przełyku < 66 r.ż. 2 434 1 217 X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 209 F11E 5.51.01.0006097 Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż. * 15 683 14 429 40 324 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 210 F11F 5.51.01.0006098 Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż. * 12 763 11 742 40 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 211 F12 5.51.01.0006012 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy * 106,2** 5 743 5 284 33 5 284 270 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 212 F13 5.51.01.0006013 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy * 2 055 1 891 1 747 1 891 X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - obejmuje leczenie otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o 213 F14 5.51.01.0006014 Chirurgiczne leczenie otyłości * 210,46 ** 11 382 X X wartości BMI powyżej 40 -metodami zabiegowymi 214 F16E 5.51.01.0006099 Choroby żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż. 2 325 2 139 1 163 X X X X X X X 215 F16F 5.51.01.0006100 Choroby żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż. 2 001 1 841 1 000 X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 216 F21 5.51.01.0006021 Kompleksowe zabiegi jelita cienkiego * 10 546 37 9 702 324 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 217 F22 5.51.01.0006022 Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego * 7 409 6 816 6 298 6 816 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 218 F26E 5.51.01.0006101 Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) > 65 r.ż 4 056 3 732 16 2 028 324 X X X X X X X X 219 F26F 5.51.01.0006102 Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) < 66 r.ż. 3 083 2 836 16 1 541 324 X X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 220 F31A 5.51.01.0006034 Kompleksowe zabiegi jelita grubego > 17 r.ż. * 13 790 32 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 221 F31B 5.51.01.0006035 Kompleksowe zabiegi jelita grubego < 18 r.ż. * 14 872 32 324 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w położnictwie i ginekologii możliwość 222 F32 5.51.01.0006032 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego * 6 003 5 523 30 5 523 270 X X X X X X X realizacji wyłącznie: 45.799 Częściowe wycięcia jelita grubego - inne, 46.11 Czasowa kolostomia, 46.13 Stała kolostomia - w przypadku leczenia onkologicznego 223 F34 5.51.01.0006037 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego * 1 190 1 094 1 011 1 094 X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 224 F36 5.51.01.0006036 Choroby jelita grubego 2 596 2 388 1 298 X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 225 F42 5.51.01.0006042 Duże zabiegi jamy brzusznej * 6 490 5 971 27 5 971 324 X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 226 F43E 5.51.01.0006103 Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż. * 3 028 2 786 2 574 2 786 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 227 F43F 5.51.01.0006104 Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż.* 2 542 2 338 2 161 2 338 X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 228 F44 5.51.01.0006044 Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej * 1 622 1 493 1 379 1 493 X X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 229 F46 5.51.01.0006046 Choroby jamy brzusznej 1 676 15 487 216 X X X X X X X X X X X X 230 F47E 5.51.01.0006111 Choroby infekcyjne jelit > 65 r.ż. 2 109 11 1 055 216 X X X X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 7 Strona 8 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 231 F47F 5.51.01.0006112 Choroby infekcyjne jelit < 66 r.ż. 1 676 11 838 216 X X X X 232 F51 5.51.01.0006051 Kompleksowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit * 8 274 X X X 233 F52 5.51.01.0006052 Duże i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit * 6 490 5 971 25 5 971 324 X X X X X nie obejmuje stosowania substancji czynnej stanowiącej świadczenie gwarantowane w ramach programu lekowego, zgodnie z 234 F58E 5.51.01.0006105 Choroby zapalne jelit > 65 r.ż 5 408 29 2 704 216 X X X X X X obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2013 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 42) nie obejmuje stosowania substancji czynnej stanowiącej świadczenie gwarantowane w ramach programu lekowego, zgodnie z 235 F58F 5.51.01.0006106 Choroby zapalne jelit < 66 r.ż. 4 326 29 2 163 216 X X X X X X X obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2013 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 42) 236 F61 5.51.01.0006061 Kompleksowe zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego * 5 624 21 324 X X X Duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu 237 F62 5.51.01.0006062 pokarmowego * 3 515 3 234 17 3 234 324 X X X X X 238 F66 5.51.01.0006066 Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze 1 406 10 703 162 X X X X X X X X X X 239 F72 5.51.01.0006072 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem * 2 758 2 538 2 345 2 538 X X X X X 240 F73 5.51.01.0006073 Operacje przepuklin brzusznych * 2 001 1 841 1 701 1 841 X X X X X 241 F82 5.51.01.0006082 Wycięcie wyrostka robaczkowego z powikłaniami * 3 732 16 3 433 270 X X X X X 242 F83 5.51.01.0006083 Wycięcie wyrostka robaczkowego * 2 542 2 338 2 161 2 338 X X X X X 243 F86E 5.51.01.0006107 Choroby wyrostka robaczkowego > 65 r.ż. 2 380 2 189 1 190 X X X X X X 244 F86F 5.51.01.0006108 Choroby wyrostka robaczkowego < 66 r.ż. 1 731 1 592 865 X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 245 F93 5.51.01.0006093 Średnie zabiegi odbytu * 1 352 1 244 1 149 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 246 F94 5.51.01.0006094 Małe zabiegi odbytu i odbytnicy * 487 448 414 X X X X X X 247 F96 5.51.01.0006096 Choroby odbytu 2 217 2 040 1 109 X X X X X X X X X X X X X X Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony - w przypadku leczenia onkologicznego 248 G01 5.51.01.0007001 Rozległe zabiegi wątroby * 15 196 38 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 249 G11 5.51.01.0007011 Kompleksowe zabiegi wątroby * 8 653 29 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 250 G12 5.51.01.0007012 Duże zabiegi wątroby * 2 974 2 736 33 162 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 251 G13 5.51.01.0007013 Średnie zabiegi wątroby * 1 190 1 094 X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 252 G14 5.51.01.0007014 Małe zabiegi wątroby * 541 497 460 497 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 253 G16 5.51.01.0007016 Ostre choroby wątroby 3 137 33 1 568 162 X X X X X X X 254 G17 5.51.01.0007017 Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni 5 300 30 270 X X X X X X 255 G18A 5.51.01.0007015 Przewlekłe choroby wątroby bez pw > 17 r.ż. 2 271 18 1 136 162 X X X X X 256 G18B 5.51.01.0007019 Przewlekłe choroby wątroby bez pw < 18 r.ż. 2 542 18 1 271 162 X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 257 G21 5.51.01.0007021 Kompleksowe zabiegi przewodów żółciowych * 14 385 32 13 234 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 258 G22 5.51.01.0007022 Duże zabiegi przewodów żółciowych * 5 029 4 627 34 4 627 162 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 259 G25E 5.51.01.0007043 Wycięcie pęcherzyka żółciowego > 65 r.ż.* 3 840 3 533 3 264 3 533 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 260 G25F 5.51.01.0007044 Wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż.* 3 407 3 135 2 896 3 135 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 261 G26E 5.51.01.0007045 Choroby dróg żółciowych > 65 r.ż. 1 947 1 791 17 973 162 X X X X X X X 262 G26F 5.51.01.0007046 Choroby dróg żółciowych < 66 r.ż. 1 622 1 493 17 811 162 X X X X X X X X X 263 G28 5.51.01.0007028 Nowotwory dróg żółciowych 3 786 26 1 893 216 X X X X X X X X - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 - zgodnie z opisem świadczenia (zał. nr 10) - nie można łączyć z innymi 264 G30 5.51.01.0007030 Przeszczepienie trzustki* 82 418 30 541 X X X świadczeniami z wyłączeniem świadczeń z katalogu świadczeń do sumowania po upływie liczby dni finansowanych grupą - w przypadku leczenia onkologicznego 265 G31 5.51.01.0007031 Kompleksowe zabiegi trzustki * 16 494 54 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 266 G32 5.51.01.0007032 Duże zabiegi trzustki * 6 219 78 162 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki z - w przypadku leczenia onkologicznego 267 G33 5.51.01.0007033 wprowadzeniem protezy samorozprężalnej * 8 653 8 220 8 220 8 220 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 268 G34 5.51.01.0007034 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki * 4 489 4 130 3 815 4 130 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 8 Strona 9 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria - w przypadku leczenia onkologicznego 269 G35 5.51.01.0007035 Inne zabiegi dróg żółciowych i trzustki * 2 704 2 488 2 298 2 488 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 270 G36 5.51.01.0007036 Ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu 15 683 50 7 842 324 X X X X 271 G37 5.51.01.0007037 Ostre zapalenie trzustki 3 137 48 1 568 108 X X X X X X 272 G38 5.51.01.0007038 Przewlekłe choroby trzustki 2 974 18 1 487 216 X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 273 G42 5.51.01.0007042 Zabiegi śledziony * 5 678 5 224 26 5 224 270 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Choroby układu mięśniowo-szkieletowego Endoprotezoplastykałokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, nie zawiera kosztów wyrobów 274 H01 5.51.01.0008001 pierwotna częściowa kolana * 8 066*** 8 066 7 421 27 270 X medycznych (endoprotezy) 275 H02 5.51.01.0008002 Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego * 101 ** 5 462 5 025 31 216 X 276 H03 5.51.01.0008003 Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w obrębie ręki * 2 001*** 2 001 1 841 21 162 X Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub 277 H09 5.51.01.0008009 z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowym" * 12 190*** 12 190 11 215 50 216 X 278 H10 5.51.01.0008010 Zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy * 14 078*** 14 078 12 952 66 324 X - nie zawiera kosztów wyrobów Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z 279 H11 5.51.01.0008011 endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych * 13 304*** 13 304 42 324 X medycznych (endoprotezy) - w przypadku leczenia onkologicznego Czasowe implanty uwalniające antybiotyki w leczeniu infekcji 280 H12 5.51.01.0008012 okołoprotezowych * 16 149*** 16 149 14 857 52 324 X 281 H13 5.51.01.0008013 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra * 199,71 ** 10 800 9 936 X Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, 282 H14 5.51.01.0008014 endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia 250,15 ** 13 528 12 446 X przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego * 283 H15 5.51.01.0008015 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana * 230 ** 12 438 11 443 X 284 H16 5.51.01.0008016 Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra * 211,17 ** 11 420 X 285 H17 5.51.01.0008017 Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra * 258,75 ** 13 993 X 286 H18 5.51.01.0008018 Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana * 300,69 ** 16 261 X 287 H19 5.51.01.0008019 Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana * 345,27 ** 18 672 X 288 H21 5.51.01.0008021 Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących * 70,9** 3 834 3 528 3 259 3 528 X X X X 289 H22 5.51.01.0008022 Artroskopia lecznicza * 38,79** 2 098 1 930 1 783 1 930 X X X X X X X 290 H23 5.51.01.0008023 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza * 1 568 1 443 1 333 1 443 X X X X X X X Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy - w przypadku leczenia onkologicznego 291 H31E 5.51.01.0008105 > 65 r.ż. * 14 331 13 185 34 13 185 324 X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy - w przypadku leczenia onkologicznego 292 H31F 5.51.01.0008106 < 66 r.ż. * 13 358 12 289 34 12 289 324 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 293 H32 5.51.01.0008032 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy * 4 813 4 428 4 091 16 4 428 324 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 294 H33 5.51.01.0008033 Średnie zabiegi na kończynie dolnej * 1 352 1 244 1 149 1 244 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 295 H40 5.51.01.0008115 Replantacja kończyny górnej * 11 627 21 10 697 324 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 296 H41 5.51.01.0008041 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna * 11 627 21 10 697 324 X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 297 H42 5.51.01.0008042 Duże zabiegi na kończynie górnej * 4 435 4 080 3 769 15 4 080 324 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 298 H43 5.51.01.0008043 Średnie zabiegi na kończynie górnej * 1 352 1 244 1 149 1 244 X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 299 H51 5.51.01.0008051 Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa * 27 256 25 076 35 324 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 300 H52 5.51.01.0008052 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów * 14 602 13 434 31 324 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 301 H53 5.51.01.0008053 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów * 9 734 8 956 29 8 956 324 X X 302 H55 5.51.01.0008055 Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa * 3 623 3 333 3 080 3 333 X X X X 303 H56C 5.51.01.0008057 Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni 649 597 X X X X X X X X X X X X 304 H56D 5.51.01.0008058 Zespoły bólowe kręgosłupa > 3 dni 1 622 1 493 X X X X X X X X X X X X 305 H60 5.51.01.0008060 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy z pw * 19 523*** 19 523 28 324 X 306 H61 5.51.01.0008061 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy bez pw * 14 215*** 14 215 28 324 X 307 H62E 5.51.01.0008109 Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej > 65 r.ż. * 8 314*** 8 314 7 649 31 7 649 270 X X 308 H62F 5.51.01.0008110 Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej < 66 r.ż. * 5 325*** 5 325 4 899 31 4 899 270 X X X 309 H63 5.51.01.0008063 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej * 3 842*** 3 842 3 535 3 266 15 3 535 324 X X X X 310 H64 5.51.01.0008064 Mniejsze złamania lub zwichnięcia * 1 692*** 1 692 1 557 1 438 1 557 X X X X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 9 Strona 10 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, 311 H67 5.51.01.0008067 kręgosłupa 4 763*** 4 763 2 382 X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 312 H72 5.51.01.0008072 Amputacje rozległe i duże * 6 436 5 921 52 5 921 162 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 313 H74E 5.51.01.0008111 Mniejsze amputacje > 65 r.ż. * 2 001 1 841 1 701 1 841 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 314 H74F 5.51.01.0008112 Mniejsze amputacje < 66 r.ż. * 1 352 1 244 1 149 1 244 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Artrotomie w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki - w przypadku leczenia onkologicznego 315 H80 5.51.01.0008080 łącznej * 10 676*** 10 676 9 822 9 822 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, - w przypadku leczenia onkologicznego 316 H81 5.51.01.0008081 stawów, tkanki łącznej > 10 dni * 11 449*** 11 449 10 533 57 270 X X X X x X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, - w przypadku leczenia onkologicznego 317 H82 5.51.01.0008082 tkanki łącznej * 3 461*** 3 461 3 184 21 3 184 216 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 318 H83 5.51.01.0008083 Średnie zabiegi na tkankach miękkich * 2 257*** 2 257 2 076 1 918 2 076 X X X X X X X X X X X X Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek - w przypadku leczenia onkologicznego 319 H84 5.51.01.0008084 miękkich * 1 618*** 1 618 1 489 1 375 1 489 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 320 H85E 5.51.01.0008113 Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 65 r.ż. 2 636*** 2 636 2 425 2 241 1 318 X X X X X X X X 321 H85F 5.51.01.0008114 Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż. i < 66 r.ż. 1 706*** 1 706 1 570 1 450 853 X X X X X X X X 322 H86 5.51.01.0008086 Choroby tkanek miękkich 1 514 27 757 108 X X X X X X X X X X X 323 H87C 5.51.01.0008103 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni 1 298 X x x X X X X X X X X X X X X 324 H87D 5.51.01.0008104 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 3 677 27 270 X x x X X X X X X X X X X X X 325 H88 5.51.01.0008088 Choroby infekcyjne kości i stawów 3 569 31 1 785 216 X X X X X X X X X X X 326 H89C 5.51.01.0008099 Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni 649 X X X X X X X X X X X X 327 H89D 5.51.01.0008100 Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni 2 271 27 108 X X X X X X X X X X X X Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające 328 H90 5.51.01.0008090 6 490 32 324 X X intensywnego leczenia > 10 dni 329 H92 5.51.01.0008092 Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego < 18 r.ż.* 172** 9 302 8 557 17 8 557 324 X X 330 H96CE 5.51.01.0008107 Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż. 1 947 X X X X X X X X X X 331 H96CF 5.51.01.0008108 Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż. 1 622 X X X X X X X X X X X X X 332 H96D 5.51.01.0008102 Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni 4 597 26 270 X X X X X X X X X X X X X 333 H98 5.51.01.0008098 Krystalopatie 2 001 24 1 000 108 X X X X X X X X X X X Choroby piersi, skóry i oparzenia - w przypadku leczenia onkologicznego 334 J01 5.51.01.0009001 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją * 9 194 8 458 17 324 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 335 J02 5.51.01.0009002 Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi * 6 057 5 572 18 5 572 324 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 336 J03E 5.51.01.0009050 Duże zabiegi w obrębie piersi > 65 r.ż.* 4 164 3 831 3 831 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 337 J03F 5.51.01.0009051 Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż.* 3 515 3 234 3 234 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 338 J04 5.51.01.0009004 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi * 5 138 4 727 4 367 4 727 X X X X X X 339 J05 5.51.01.0009005 Średnia chirurgia piersi * 1 298 1 194 1 103 1 194 X X X X X X 340 J06 5.51.01.0009006 Mała chirurgia piersi * 595 547 506 547 X X X X X X 341 J07 5.51.01.0009007 Choroby piersi łagodne 973 896 6 270 162 X X X X X X X X X 342 J08 5.51.01.0009008 Choroby piersi złośliwe 1 893 1 741 8 595 216 X X X X X X X X X 343 J10 5.51.01.0009010 Biopsja mammotomiczna * 2 163 2 163 2 163 X X X X 344 J22 5.51.01.0009022 Ekstremalne oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 15 dni * 61 489 50 541 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 345 J23 5.51.01.0009023 Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni * 45 535 35 487 X X X 346 J24 5.51.01.0009024 Średnie oparzenia/ odmrożenia z zabiegiem chirurgicznym > 5 dni * 34 124 25 433 X X X 347 J25 5.51.01.0009025 Ekstremalne oparzenia > 15 dni 22 281 42 379 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 348 J26 5.51.01.0009026 Ciężkie oparzenia > 10 dni 14 872 29 324 X X X 349 J27 5.51.01.0009027 Średnie oparzenia/ odmrożenia > 5 dni 4 543 21 270 X X X 350 J28 5.51.01.0009028 Lekkie oparzenia/ odmrożenia 2 271 14 216 X X X 351 J29 5.51.01.0009029 Oparzenia/ odmrożenia przed przeniesioniem do oddziału specjalistycznego 1 244 X X X 352 J31 5.51.01.0009031 Zabiegi związane z przeszczepami skóry * 6 729*** 6 729 6 191 6 191 X X X X X X X 353 J32 5.51.01.0009032 Duże zabiegi skórne * 3 515 3 234 2 988 3 234 X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 354 J33 5.51.01.0009033 Średnie zabiegi skórne * 1 893 1 741 649 649 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 355 J34 5.51.01.0009034 Leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy * 4 489 4 130 11 4 130 324 X X X X 356 J35 5.51.01.0009035 Leczenie anomalii naczyniowych laserem pulsacyjno-barwnikowym < 18 r.ż. 1 731 1 592 1 244 1 244 X X X X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 10 Strona 11 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 357 J37 5.51.01.0009037 Owrzodzenia skóry 3 461 3 184 27 1 731 216 X X X X X X X X X X 358 J38 5.51.01.0009038 Ciężkie choroby dermatologiczne 4 435 24 2 217 324 X X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 359 J39 5.51.01.0009039 Duże choroby dermatologiczne 1 785 1 642 18 892 216 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 360 J46 5.51.01.0009046 Duże choroby infekcyjne skóry 2 163 1 990 21 1 082 162 X X X X X X X X X X X X 361 J47 5.51.01.0009047 Duże guzy skóry 3 353 29 1 676 162 X X X X X X X X X X X 362 J49 5.51.01.0009049 Łagodne choroby dermatologiczne 1 460 1 344 26 730 108 X X X X X X X X X X X X X X X Choroby układu dokrewnego - w przypadku leczenia onkologicznego 363 K01 5.51.01.0010001 Zabiegi radykalne w rakach gruczołów dokrewnych * 16 981 13 324 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 364 K02 5.51.01.0010002 Operacja wola guzowatego powikłanego * 6 976 6 418 9 324 X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 365 K03 5.51.01.0010003 Zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc * 3 948 3 632 9 324 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 366 K04 5.51.01.0010004 Zabiegi dotyczące nadnerczy * 7 030 6 468 15 324 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 367 K05 5.51.01.0010005 Zabiegi diagnostyczne tarczycy, przytarczyc, nadnerczy * 757 697 644 697 X X X X X X X 368 K06 5.51.01.0010006 Stany naglące w endokrynologii 4 435 23 2 217 324 X X 369 K16 5.51.01.0010016 Choroby przysadki 2 217 2 040 379 379 X X X X X X X X 370 K26 5.51.01.0010026 Zaburzenia wodno-elektrolitowe 1 514 1 393 15 757 216 X X X X X X X X X X 371 K27A 5.51.01.0010025 Zaburzenia odżywienia > 17 r.ż. 2 704 2 488 20 1 352 216 X X X X X X X X X X 372 K27B 5.51.01.0010029 Zaburzenia odżywienia < 18 r.ż. 2 866 2 637 20 1 433 216 X X X X X X X X X X X X 373 K28E 5.51.01.0010065 Wrodzone wady metaboliczne > 65 r.ż. 5 300 4 876 12 2 650 216 X X X X X X 374 K28F 5.51.01.0010066 Wrodzone wady metaboliczne < 66 r.ż. 4 651 4 279 12 2 325 216 X X X X X X X X 375 K35 5.51.01.0010035 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne 2 380 2 189 22 1 190 216 X X X X X X 376 K37 5.51.01.0010037 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi 2 596 2 388 18 1 298 270 X X X X X X 377 K39 5.51.01.0010039 Stopa cukrzycowa 4 489 26 2 244 216 X X X X X X X X X X X 378 K46 5.51.01.0010046 Ciężkie choroby tarczycy 2 650 12 1 325 324 X X 379 K47 5.51.01.0010047 Choroby tarczycy 1 893 1 741 22 946 162 X X X X X X Orbitopatia tarczycowa - terapia przeciwzapalna i przygotowanie do 380 K48 5.51.01.0010048 radioterapii i leczenia dekompresyjnego 4 326 15 2 163 324 X X Nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, - w przypadku leczenia onkologicznego 381 K53E 5.51.01.0010067 nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu 4 380 14 2 190 216 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b pokarmowego i układu oddechowego > 65 r.ż. Nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, - w przypadku leczenia onkologicznego 382 K53F 5.51.01.0010068 nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu 3 948 14 1 974 216 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b pokarmowego i układu oddechowego < 66 r.ż. 383 K54 5.51.01.0010054 Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe 2 380 12 1 190 162 X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 384 K57 5.51.01.0010057 Guzy neuroendokrynne 4 651 24 2 325 216 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 385 K58 5.51.01.0010058 Nowotwory endokrynne poza przysadką 2 974 12 1 487 324 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 386 K59 5.51.01.0010059 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego 2 001 17 1 000 216 X X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 387 K60 5.51.01.0010060 Nowotwory gruczołów dokrewnych 3 569 19 1 785 162 X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Kwalifikacja do leczenia jodem radioaktywnym raka tarczycy lub ocena - w przypadku leczenia onkologicznego 388 K63 5.51.01.0010063 skuteczności leczenia z zastosowaniem rekombinowanego TSH [rhTSH] 10 492 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Choroby układu moczowo-płciowego - w przypadku leczenia onkologicznego 389 L00 5.51.01.0011000 Nefrektomia i inne duże otwarte zabiegi nerek * 8 220 7 563 21 324 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 390 L03 5.51.01.0011003 Średnie otwarte zabiegi nerek * 2 488 2 289 9 324 X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 391 L05 5.51.01.0011005 Duże endoskopowe zabiegi nerek * 5 408 4 975 4 597 4 975 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 392 L06 5.51.01.0011006 Średnie endoskopowe zabiegi nerek * 2 163 1 990 1 839 15 1 990 216 X X X X 393 L07 5.51.01.0011007 Zakażenia nerek lub dróg moczowych 1 298 1 194 17 649 162 X X X X X X X X 394 L08 5.51.01.0011008 Nowotwory nerek i dróg moczowych 3 786 18 1 893 270 X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 395 L09 5.51.01.0011009 Małe zabiegi nerek * 1 352 1 244 1 149 1 244 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 11 Strona 12 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria - w położnictwie i ginekologii możliwość realizacji wyłącznie: 56.412 Skrócenie moczowodu z reimplantacją, 396 L12 5.51.01.0011012 Duże otwarte zabiegi moczowodu * 5 678 28 270 X X X X X X 56.742 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) - w przypadku leczenia onkologicznego zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w położnictwie i ginekologii możliwość realizacji wyłącznie: 56.411 Wycięcie zmiany moczowodu, 56.871 Operacji 397 L13 5.51.01.0011013 Średnie otwarte zabiegi moczowodu * 2 650 2 438 10 2 438 270 X X X X X moczowodu objętego zawłóknieniem zaotrzewnowym (jednostronna), 56.872 Operacji moczowodu objętego zawłóknieniem zaotrzewnowym (obustronna) - w przypadku leczenia onkologicznego 398 L15 5.51.01.0011015 Duże endoskopowe zabiegi moczowodu * 4 326 3 980 3 677 3 980 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 399 L16 5.51.01.0011016 Średnie endoskopowe zabiegi moczowodu * 2 163 1 990 1 839 1 990 X X X X 400 L17 5.51.01.0011017 Małe endoskopowe zabiegi moczowodu * 1 352 1 244 1 149 1 244 X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 401 L21 5.51.01.0011021 Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki * 18 117 37 324 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 402 L22 5.51.01.0011022 Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym plastyka * 16 440 42 324 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 403 L23 5.51.01.0011023 Średnie otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym * 1 785 1 642 16 216 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 404 L24 5.51.01.0011024 Zabiegi w zakresie przetok odprowadzających mocz * 4 705 4 329 41 4 329 216 X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 405 L25 5.51.01.0011025 Duże endoskopowe zabiegi na pęcherzu moczowym * 4 651 4 279 12 4 279 216 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 406 L26 5.51.01.0011026 Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym * 2 812 2 587 2 390 2 587 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 407 L27 5.51.01.0011027 Zaburzenia odpływu moczu 919 846 270 12 460 108 X X X X X 408 L29 5.51.01.0011029 Choroby pęcherza moczowego i moczowodu 1 082 995 324 5 541 162 X X X X X X X X X X X 409 L30 5.51.01.0011030 Małe zabiegi pęcherza moczowego * 1 082 995 919 X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 410 L31 5.51.01.0011031 Radykalna prostatektomia * 8 653 7 960 27 270 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 411 L32 5.51.01.0011032 Otwarte zabiegi gruczołu krokowego i pęcherza moczowego * 5 516 5 075 27 5 075 270 X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 412 L43 5.51.01.0011043 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego * 3 786 3 483 3 218 3 483 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 413 L45 5.51.01.0011044 Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego * 1 622 1 493 1 379 1 493 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 414 L46 5.51.01.0011045 Choroby gruczołu krokowego 649 597 4 108 X X X X X 415 L47 5.51.01.0011047 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego * 1 244 1 144 1 057 1 144 X X 416 L52 5.51.01.0011052 Duże otwarte zabiegi cewki moczowej * 4 651 4 279 12 4 279 324 X X X X X 417 L53 5.51.01.0011053 Średnie zabiegi cewki moczowej * 1 893 1 741 1 609 1 741 X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 418 L54 5.51.01.0011054 Małe zabiegi cewki moczowej * 757 697 644 697 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 419 L62E 5.51.01.0011107 Duże i średnie zabiegi prącia > 65 r.ż.* 4 326 3 980 3 677 1 947 X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 420 L62F 5.51.01.0011108 Duże i średnie zabiegi prącia < 66 r.ż.* 3 353 3 085 1 514 1 514 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 421 L64 5.51.01.0011064 Małe zabiegi prącia * 703 647 598 647 X X X X X X X 422 L69 5.51.01.0011069 Choroby prącia, jąder, nasieniowodu, moczowodu i cewki moczowej 919 846 5 460 108 X X X X X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 423 L72A 5.51.01.0011073 Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu > 17 r.ż. * 1 676 1 542 1 425 1 542 X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 424 L72B 5.51.01.0011074 Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu < 18 r.ż. * 2 920 2 687 2 482 2 687 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b także w przypadku leczenia nerkozastępczego prowadzonego w innym 425 L81 5.51.01.0011081 Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego > 17 r.ż. 3 137 15 2 886 270 X X X X ośrodku 426 L82 5.51.01.0011082 Ostra niewydolność nerek 4 272 29 2 136 270 X X X X X X X 427 L83 5.51.01.0011083 Przewlekła niewydolność nerek 1 947 22 973 162 X X X X X 428 L84E 5.51.01.0011105 Inne choroby nerek > 65 r.ż. 4 110 21 2 055 270 X X X X X X X 429 L84F 5.51.01.0011106 Inne choroby nerek < 66 r.ż. 3 299 21 1 649 270 X X X X X X X X 430 L85 5.51.01.0011085 Kamica moczowa 919 846 270 11 460 162 X X X X X X X X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 12 Strona 13 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 431 L86 5.51.01.0011086 Badania w zakresie dróg moczowych 595 547 270 297 X X X X X X także w przypadku leczenia nerkozastępczego prowadzonego w innym 432 L87 5.51.01.0011087 Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego < 18 r.ż. 3 894 15 1 947 270 X X X X ośrodku 433 L91 5.51.01.0011091 Implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej (AUS) * 30 447 X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 434 L92 5.51.01.0011092 ESWL * 1 082 995 919 995 X X X 435 L92A 5.51.01.0011109 ESWL < 18 r.ż.* 3 114 X X 1) zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 i 3a 2) zgodnie z opisem świadczenia (zał. nr 10) 3) nie można łączyć z innymi produktami z wyłączeniem: a) produktów o kodach: 5.53.01.0001496, 5.53.01.0001497 i 5.53.01.0001498 b) pozostałych produktów z katalogu 436 L94 5.51.01.0011094 Przeszczepienie nerki > 17 r.ż.* 45 589 30 541 X X produktów do sumowania po upływie liczby dni finansowanych grupą 4) nie można łączyć z produktami z zakresu hemodializoterapia z katalogu świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz produktem o kodzie 5.53.01.0001478 z katalogu produktów do sumowania 1) zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 i 3a 2) zgodnie z opisem świadczenia (zał. nr 10) 3) nie można łączyć z innymi produktami z wyłączeniem: a) produktów o kodach: 5.53.01.0001496, 5.53.01.0001497 i 5.53.01.0001498 b) pozostałych produktów z katalogu 437 L96 5.51.01.0011096 Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.* 50 348 30 541 X X produktów do sumowania po upływie liczby dni finansowanych grupą 4) nie można łączyć z produktami z zakresu hemodializoterapia z katalogu świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz z produktem o kodzie 5.53.01.0001478 z katalogu produktów do sumowania 1) zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 i 3a 2) zgodnie z opisem świadczenia (zał. nr 10) 3) nie można łączyć z innymi produktami z wyłączeniem produktów z katalogu produktów do sumowania po upływie liczby dni 438 L97 5.51.01.0011097 Przeszczepienie nerki i trzustki* 105 456 30 541 X X X finansowanych grupą 4) nie można łączyć z produktami z zakresu hemodializoterapia z katalogu świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz z produktem o kodzie 5.53.01.0001478 z katalogu produktów do sumowania 439 L104 5.51.01.0011104 Inne procedury w zakresie układu moczowo - płciowego * 379 348 322 348 X X X X X X X X Procedury diagnostyczne zabiegowe w zakresie układu moczowo - płciowego 440 L105 5.51.01.0011110 < 18 r.ż * 1 452 x x Choroby żeńskiego układu rozrodczego - w przypadku leczenia onkologicznego 441 M01 5.51.01.0012001 Kompleksowe zabiegi dolnej części układu rozrodczego bez pw * 14 061 12 936 50 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 442 M02 5.51.01.0012002 Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego * 4 380 4 030 14 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 443 M03 5.51.01.0012003 Średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego * 1 406 1 294 1 195 1 294 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 444 M04 5.51.01.0012004 Małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego * 541 497 460 497 X X X X X X X 445 M05 5.51.01.0012005 Zabiegi w nietrzymaniu moczu* 64,29 ** 3 477 3 199 2 955 11 3 199 324 X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 446 M06 5.51.01.0012006 Kompleksowe zabiegi dolnej części układu rozrodczego z pw* 15 629 14 379 50 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 447 M11 5.51.01.0012011 Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw * 15 900 14 628 14 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 448 M12 5.51.01.0012012 Bardzo duże zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw * 8 923 8 210 14 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 449 M13 5.51.01.0012013 Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego * 3 677 3 383 13 3 383 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 450 M14 5.51.01.0012014 Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego * 2 542 2 338 2 161 8 2 338 270 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 451 M15 5.51.01.0012015 Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego * 865 796 735 796 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 452 M16 5.51.01.0012016 Zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej* 1 514 1 393 1 082 X X (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 13 Strona 14 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania 453 M17 5.51.01.0012017 Indukcja poronienia 1 406 1 294 X X ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.) 454 M18 5.51.01.0012018 Leczenie zachowawcze dolnej części układu rozrodczego 973 896 5 487 216 X X X X X X X 455 M19 5.51.01.0012019 Leczenie zachowawcze zaburzeń statyki narządu rodnego 973 896 5 487 216 X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 456 M20 5.51.01.0012020 Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego z pw* 15 954 14 677 14 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 457 M21 5.51.01.0012021 Bardzo duże zabiegi górnej części układu rozrodczego z pw* 9 897 9 105 14 324 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 458 M26 5.51.01.0012026 Leczenie zachowawcze górnej części układu rozrodczego 865 796 5 433 162 X X X X X X X 459 M27 5.51.01.0012027 Leczenie zachowawcze jajników, jajowodów i miednicy mniejszej 2 271 2 090 11 1 136 324 X X X X X X X X X X X Leczenie zachowawcze nowotworów złośliwych układu rozrodczego z pw > 4 460 M28 5.51.01.0012028 dni 4 435 16 324 X X X X X X X 461 M29 5.51.01.0012029 Leczenie zachowawcze nowotworów złośliwych układu rozrodczego bez pw 1 839 1 692 16 919 270 X X X X X X X 462 M30 5.51.01.0012030 Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego 1 622 1 493 15 811 216 X X X X X X X X X X X 463 M31 5.51.01.0012031 Leczenie niepłodności żeńskiej 270 249 X Położnictwo i opieka nad noworodkami - nie może być rozliczana w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo 464 N01 5.51.01.0013001 Poród * 1 893 1 741 X Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 2 poziomu referencyjnego - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 465 N02 5.51.01.0013002 Poród mnogi lub przedwczesny * 2 488 17 216 X umowy w rodzaju SOK - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 2 poziomu referencyjnego - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 466 N03 5.51.01.0013003 Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni * 3 028 13 324 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 2 poziomu referencyjnego - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 467 N06 5.51.01.0013006 Patologia ciąży i połogu- diagnostyka, leczenie > 11 dni 3 461 39 162 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego, - nie może być rozliczana w przypadku realizacji Ciężka patologia ciąży - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe < 5 468 N07C 5.51.01.0013013 dni 1 893 946 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego, - nie może być rozliczana w przypadku realizacji Ciężka patologia ciąży - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 4 469 N07D 5.51.01.0013014 dni 4 056 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 470 N08 5.51.01.0013008 Ciężka patologia płodu - diagnostyka, leczenie 3 407 1 082 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 14 Strona 15 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego - do rozliczenia pod warunkiem, że terapia nie została objęta finansowaniem w ramach "Programu komleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmaciczanej 471 N08A 5.51.01.0013038 Terapia wewnątrzmaciczna - 1. kategoria * 12 438 X w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - na lata 2014 - 2017" - nie może być rozliczana w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III). - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego - do rozliczenia pod warunkiem, że terapia nie została objęta finansowaniem w ramach "Programu komleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmaciczanej 472 N08B 5.51.01.0013039 Terapia wewnątrzmaciczna - 2. kategoria * 7 301 X w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - na lata 2014 - 2017" - nie może być rozliczana w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III). - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego, - nie może być rozliczana w przypadku realizacji Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie 473 N09 5.51.01.0013009 kompleksowe > 6 dni* 7 139 17 324 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego, - nie może być rozliczana w przypadku realizacji Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie 474 N11 5.51.01.0013011 kompleksowe > 10 dni z pw* 8 869 32 324 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - nie może być rozliczana w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka 475 N12 5.51.01.0013012 Patologia ciąży i połogu - diagnostyka, obserwacja, leczenie < 12 dni 487 448 1 270 X nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego, - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 476 N13 5.51.01.0013037 Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni* 5 949 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - nie może być rozliczana w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka 477 N20 5.51.01.0013020 Noworodek wymagający normalnej opieki 1 082 995 X X nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 478 N21 5.51.01.0013021 Ciężka patologia noworodka > 30 dni 54 080 30 973 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 2 poziomu referencyjnego - w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) możliwość rozliczenia N22 wyłacznie w przypadku 479 N22 5.51.01.0013022 Noworodek wymagający intensywnej terapii 24 336 20 12 168 324 X hospitalizacji trwającej powyżej 20 dni - nie może być rozliczana w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 15 Strona 16 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 2 poziomu referencyjnego, - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 480 N23 5.51.01.0013023 Noworodek wymagający intensywnej opieki 6 003 12 3 001 270 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieką nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - nie może być rozliczana w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka 481 N24 5.51.01.0013024 Noworodek wymagający szczególnej opieki 4 867 10 216 X nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - nie może być rozliczana w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka 482 N25 5.51.01.0013025 Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru 2 974 8 1 487 162 X nad kobietą w ciąży (KOC) albo Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego - nie może być rozliczana w przypadku realizacji 483 N26 5.51.01.0013026 Noworodek wymagający intensywnej terapii z zabiegiem chirurgicznym * 26 986 18 5 408 324 X umowy w rodzaju SOK – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) 484 N31 5.51.01.0013031 Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia * 18 766 24 324 X X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał.nr 3a 485 N32 5.51.01.0013032 Duże zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia * 11 140 21 324 X X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał.nr 3a 486 N33 5.51.01.0013033 Średnie zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia * 6 057 18 324 X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał.nr 3a 487 N34 5.51.01.0013034 Małe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia * 3 083 X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał.nr 3a Choroby dzieci 488 P01 5.51.01.0014001 Astma lub trudności w oddychaniu 39,52** 2 137 1 966 13 1 389 216 X X X X X 489 P03 5.51.01.0014003 Choroby górnego odcinka dróg oddechowych 27,04** 1 462 1 345 13 950 108 X X X X X X 490 P04 5.51.01.0014004 Choroby dolnych dróg oddechowych 62,4** 3 375 3 105 17 2 194 162 X X X X X X 491 P05 5.51.01.0014005 Główne infekcje (w tym choroby immunologiczne) 98,8** 5 343 27 3 473 270 X X X X 492 P06 5.51.01.0014006 Mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne) 43,68** 2 362 2 173 16 1 535 162 X X X X - nie obejmuje leczenia anomalii naczyniowych laserem pulsacyjno - 493 P07 5.51.01.0014007 Nowotwory 54,08** 2 925 19 1 901 216 X X X barwnikowym - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3b 494 P08 5.51.01.0014008 Drgawki gorączkowe 17,68** 956 880 621 X X X X 495 P09 5.51.01.0014009 Choroby układu nerwowego 22,88** 1 237 804 X X X X X 496 P10 5.51.01.0014010 Choroby endokrynologiczne (bez cukrzycy) 60,32** 3 262 7 2 120 324 X X 497 P11 5.51.01.0014011 Poważne choroby żołądkowo-jelitowe i metaboliczne 53,04** 2 868 15 1 864 216 X X X X X X X 498 P12 5.51.01.0014012 Inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne 31,2** 1 687 1 552 10 1 097 162 X X X X X X X 499 P13 5.51.01.0014013 Alergie 54,08** 2 925 2 691 6 1 901 324 X X X X X X X X 500 P14 5.51.01.0014014 Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu 24,96** 1 350 1 242 878 X X X X X X 501 P15 5.51.01.0014015 Zaburzenia zachowania 42,64** 2 306 1 499 X X X 502 P16 5.51.01.0014016 Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone 36,4** 1 969 9 1 280 324 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 503 P17 5.51.01.0014017 Choroby układu moczowo - płciowego 31,2** 1 687 1 552 9 1 097 162 X X X X X X X 504 P18 5.51.01.0014018 Choroby nerek z niewydolnością nerkową 83,2** 4 499 32 2 924 162 X X X X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 505 P19 5.51.01.0014019 Choroby krwi 36,4** 1 969 1 811 15 1 280 216 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 506 P20 5.51.01.0014020 Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej 42,64** 2 306 2 122 12 1 499 270 X X X X X X X X X X X 507 P21 5.51.01.0014021 Choroby układu krążenia 55,12** 2 981 2 743 12 1 938 324 X X X X X X X 508 P22 5.51.01.0014022 Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit 49,92** 2 700 2 484 10 1 755 216 X X X X X X 509 P23 5.51.01.0014023 Padaczka 62,4** 3 375 12 2 194 324 X X X 510 P24 5.51.01.0014024 Cukrzyca 70,72** 3 825 3 519 20 2 486 324 X X X X 511 P25 5.51.01.0014025 Uraz głowy z urazem mózgu 23,92** 1 294 10 841 162 X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 512 P26 5.51.01.0014026 Leczenie nowotworów z pw > 7 dni 105,04** 5 681 10 811 X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 16 Strona 17 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria - w przypadku leczenia onkologicznego 513 P27 5.51.01.0014027 Guzy lite układu nerwowego 69,68** 3 768 7 2 449 811 X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 514 P28 5.51.01.0014028 Guzy lite narządów, tkanek i innych układów 60,32** 3 262 6 2 120 811 X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 515 P29 5.51.01.0014029 Bóle głowy - diagnostyka i leczenie > 3 dni 50,96** 2 756 X X X Choroby naczyń - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a, 516 Q01 5.51.01.0015001 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty * 854,41 ** 46 206 X X X X - w kardiochirurgii dotyczy wyłącznie aorty piersiowej 517 Q02 5.51.01.0015002 Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z pw i reoperacje * 14 277 33 324 X X X w chirurgii ogólnej wyłącznie w przypadku pękniętego tętniaka aorty w chirurgii ogólnej wyłącznie w przypadku pękniętego tętniaka aorty 518 Q03 5.51.01.0015003 Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym * 9 356 32 324 X X X X X oraz wewnątrzwątrobowego zespolenia wrotno- systemowego 519 Q11 5.51.01.0015011 Zabiegi hybrydowe w obrębie naczyń obwodowych * 17 252 X X X X X X 520 Q12 5.51.01.0015012 Zabiegi na tętnicach kończyn dolnych * 7 950 7 314 28 7 314 324 X X X 521 Q13 5.51.01.0015013 Pomostowanie tętnic obwodowych * 10 978 10 100 30 324 X X X 522 Q14 5.51.01.0015014 Pomostowanie i rekonstrucja naczyń pozaczaszkowych i kończyn górnych * 8 220 7 563 26 324 X X X X 523 Q15 5.51.01.0015015 Zabiegi w zakresie naczyń pozaczaszkowych i kończyn górnych * 6 706 6 169 17 324 X X X X 524 Q16E 5.51.01.0015067 Inne zabiegi na naczyniach > 65 r.ż. * 7 084 6 518 1 406 1 406 X X X X X w chirurgii ogólnej w stanach nagłych 525 Q16F 5.51.01.0015068 Inne zabiegi na naczyniach < 66 r.ż* 6 436 5 921 1 244 1 244 X X X X X X w chirurgii ogólnej w stanach nagłych 526 Q17 5.51.01.0015017 Sympatektomia * 3 028 2 786 2 574 2 786 X X X X - w przypadku leczenia onkologicznego 527 Q18 5.51.01.0015018 Duże zabiegi na układzie limfatycznym * 3 569 3 284 3 034 3 284 X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 528 Q19 5.51.01.0015019 Średnie zabiegi na układzie limfatycznym * 2 163 1 990 1 839 1 990 X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b 529 Q20 5.51.01.0015020 Małe zabiegi na układzie limfatycznym * 649 597 551 597 X X X X X X X X X X X X 530 Q22 5.51.01.0015022 Zakrzepowe zapalenie żył - leczenie operacyjne * 2 866 2 637 2 637 X X X 531 Q23 5.51.01.0015023 Operacje żylaków z safenektomią * 2 001 1 841 1 701 1 841 X X X 532 Q24 5.51.01.0015024 Operacje żylaków bez safenektomii * 703 647 598 647 X X X Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z 533 Q31 5.51.01.0015031 zastosowaniem stentu * 955,94** 51 697 X X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg 534 Q32 5.51.01.0015032 naprawczy * 724,95** 39 205 X X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg 535 Q33 5.51.01.0015033 naprawczy * 499,21** 26 997 X X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a 536 Q41 5.51.01.0015041 Zabiegi endowaskularne - 1. grupa * 96** 5 192 X X X X X X X X X X X X - w kardiochirurgii dotyczy wyłącznie zabiegów w obszarze aorty piersiowej 537 Q42G 5.51.01.0015049 Zabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa * 124,49 ** 6 732 X X X X X X X X X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a 538 Q44 5.51.01.0015044 Zabiegi endowaskularne - 4. grupa * 154,33 ** 8 346 X X X X X X X X X X X - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a - w przypadku leczenia onkologicznego zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3b - w onkologii klinicznej, położnictwie i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej 539 Q45 5.51.01.0015045 Zabiegi endowaskularne - 5. grupa * 174,57 ** 9 441 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X możliwość realizacji wyłącznie 39. 991 Embolizacja narządowa bez użycia leków - w chirurgii onkologicznej możliwość relizacji wyłącznie 39. 992 Chemoembolizacja narządowa - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a 540 Q46 5.51.01.0015046 Zabiegi endowaskularne - 6. grupa * 296,78 12 925 X X X X X X X X X X X X - w kardiochirurgii dotyczy wyłącznie zabiegów w obszarze aorty piersiowej (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 17 Strona 18 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a - w neurologii możliwość realizacji wyłącznie 00.633 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją, 541 Q47 5.51.01.0015047 Zabiegi endowaskularne - 7. grupa * 230,85** 12 484 X X X X X X X X X X X X X X X 00.634 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno- głowowego z neuroprotekcją - w kardiochirurgii dotyczy wyłącznie zabiegów w obszarze aorty piersiowej 542 Q48 5.51.01.0015048 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne * 1 731 1 592 1 471 1 592 X X X X X X X X X X X X X X X X Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym z wykorzystaniem protez 543 Q51 5.51.01.0015051 naczyniowych * 5 408 4 975 4 975 X X X X X X X X 544 Q52 5.51.01.0015052 Dostęp w leczeniu nerkozastępczym * 2 596 2 388 2 207 2 388 X X X X X X X X 545 Q66 5.51.01.0015066 Choroby naczyń 2 596 2 388 21 1 298 162 X X X X X X X Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne - zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3b - wdrożenie leczenia (indukcja) oraz reindukcja 546 S01 5.51.01.0016001 Intensywne leczenie ostrych białaczek > 17 r.ż. 29 744 45 649 X X X - w przypadku immunoablacji w leczeniu aplazji zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a (Lp.13) - w przypadku leczenia onkologicznego 547 S02 5.51.01.0016002 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 10 dni 10 275 16 811 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 548 S03 5.51.01.0016003 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia 2 650 4 811 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 549 S04 5.51.01.0016004 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni 811 X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 550 S05 5.51.01.0016005 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni 3 515 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 551 S06 5.51.01.0016006 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia 595 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 552 S07 5.51.01.0016007 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni 324 X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - w przypadku leczenia onkologicznego 553 S08 5.51.01.0016008 Intensywne leczenie ostrych białaczek < 18 r.ż. 29 744 35 811 X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 554 S11 5.51.01.0016067 Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych 307,61** 16 636 15 740 X X dla poziomu referencyjnego II - leczenie hemofili i pokrewnych skaz krwotocznych - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 555 S12 5.51.01.0016068 Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych 138,32** 7 480 7 426 X X dla poziomu referencyjnego I i II - leczenie hemofili i pokrewnych skaz krwotocznych - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 556 S13 5.51.01.0016069 Skazy krwotoczne - kompleksowa ocena stanu zdrowia >1 dnia 74,19** 4 012 X X dla poziomu referencyjnego II - leczenie hemofili i pokrewnych skaz krwotocznych - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 557 S14 5.51.01.0016070 Skazy krwotoczne - kompleksowa diagnostyka > 1 dnia 55,47** 3 000 X X dla poziomu referencyjnego I i II - leczenie hemofili i pokrewnych skaz krwotocznych - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 558 S15 5.51.01.0016071 Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni 21,69** 1 173 X X dla poziomu referencyjnego I i II - leczenie hemofili i pokrewnych skaz krwotocznych - zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3 559 S16 5.51.01.0016072 Skazy krwotoczne - ocena stanu zdrowia < 2 dni 11,54** 624 X X dla poziomu referencyjnego I i II - leczenie hemofili i pokrewnych skaz krwotocznych (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 18 Strona 19 Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Katalog grup położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. Wartość chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci Wartość punktowa punktowa chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. Wartość Wartość chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Liczba dni hospitalizacji < 3 dni osobodnia punktowa - punktowa - gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna Taryfa pobytu - typ umowy ponad ryczałt chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci Wartość audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna hospitalizacja "leczenie Kod ustalona finansowana hospitalizacja/ finansowany endokrynologia / endokrynologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci Lp. Kod produktu Nazwa grupy punktowa - planowa jednego dnia" Uwagi endokrynologia dla dzieci specjalistyczna neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna grupy przez grupą - typ hospitalizacja grupą - typ reumatologia / reumatologia dla dzieci choroby płuc dla dzieci specjalistyczne diabetologia / diabetologia dla dzieci choroby płuc / choroby płuc dla dzieci hospitalizacja reumatologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia onkologiczna specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna kardiologia dla dzieci specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci chirurgia naczyniowa specjalistyczna AOTMiT umowy planowa umowy neurologia dla dzieci specjalistyczna chirurgia plastyczna specjalistyczna onkologia kliniczna specjalistyczna neurologia / neurologia dla dzieci alergologia/ alegologia dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca nefrologia / nefrologia dla dzieci gastroenterologia specjalistyczna okulistyka / okulistyka dla dzieci hospitalizacja hospitalizacja urologia/ urologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna choroby płuc specjalistyczne diabetologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna kardiologia specjalistyczna neurologia specjalistyczna angiologia specjalistyczna nefrologia specjalistyczna ginekologia onkologiczna urologia spcjalistyczna kardiologia dla dzieci choroby wewnętrzne onkologia kliniczna chirurgia dziecięca chirurgia ogólna hematologia kardiologia angiologia pediatria geriatria 1) zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a i 3b 2) nie można łączyć z innymi produktami z wyłączeniem: a) produktu o kodzie 5.07.01.0000013 (dotyczy 560 S21 5.51.01.0016021 Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych* 54 080 30 811 X X X wyłącznie procedury 92.243) b) produktów z katalogu produktów do sumowania po upływie liczby dni finansowanych grupą 1) zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a i 3b 2) nie można łączyć z innymi produktami z wyłączeniem: Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa a) produktu o kodzie 5.07.01.0000013 (dotyczy 561 S22 5.51.01.0016022 identycznego w HLA* 127 250 30 811 X X X wyłącznie procedury 92.243) b) produktów z katalogu produktów do sumowania po upływie liczby dni finansowanych grupą 1) zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a i 3b 2) nie można łączyć z innymi produktami z wyłączeniem: Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy a) produktu o kodzie 5.07.01.0000013 (dotyczy 562 S23 5.51.01.0016023 alternatywnego* 254 446 30 811 X X X wyłącznie procedury 92.243) b) produktów z katalogu produktów do sumowania po upływie liczby dni finansowanych grupą 563 S33 5.51.01.0016033 Choroby alergiczne > 17 r.ż. 2 163 1 990 1 082 X X X X X 1) konieczne potwierdzenie rodzaju zatrucia skalą PSS 2) nie można łączyć z produktami z zakresu 564 S40 5.51.01.0016040 Intensywne leczenie zatruć 10 005 X hemodializoterapii z katalogu świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz z produktem o kodzie 5.53.01.0001478 Intensywna hemodializa z katalogu produktów do sumowania 1) konieczne potwierdzenie rodzaju zatrucia skalą PSS; 2) w przypadku chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej: - realizacja wyłącznie w ośrodkach spełniających 565 S41E 5.51.01.0016061 Zatrucie ciężkie > 65 r.ż. 7 301 20 3 650 324 X X X warunki określone w Lp. 24 zał. nr 4 do rozporzadzenia szpitalnego - obejmuje procedury wykonywane u pacjentów z zatruciem tlenkiem węgla (ICD 10: T58) 1) konieczne potwierdzenie rodzaju zatrucia skalą PSS; 2) w przypadku chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej: - realizacja wyłącznie w ośrodkach spełniających 566 S41F 5.51.01.0016062 Zatrucie ciężkie < 66 r.ż. 6 652 20 3 326 324 X X X warunki określone w Lp. 24 zał. nr 4 do rozporzadzenia szpitalnego - obejmuje procedury wykonywane u pacjentów z zatruciem tlenkiem węgla (ICD 10: T58) konieczne potwierdzenie rodzaju zatrucia skalą PSS 567 S42E 5.51.01.0016063 Zatrucie średnie > 65 r.ż. 6 057 14 3 028 324 X X zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a konieczne potwierdzenie rodzaju zatrucia skalą PSS 568 S42F 5.51.01.0016064 Zatrucie średnie < 66 r.ż. 4 759 14 2 380 324 X X X zgodnie z wytycznyni określonymi w zał. nr 3a 569 S43 5.51.01.0016043 Zatrucie lekkie 2 271 X X X konieczne potwierdzenie rodzaju zatrucia skalą PSS 570 S44 5.51.01.0016044 Inne stany w toksykologii 3 948 1 974 X 571 S51 5.51.01.0016051 AIDS - leczenie choroby pełnoobjawowej 6 814 34 3 407 324 X X X X 572 S52 5.51.01.0016052 Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS 2 650 16 1 325 324 X X X X X X X X X X X X X X 573 S55E 5.51.01.0016065 Gorączka niejasnego pochodzenia > 65 r.ż. 1 947 12 973 162 X X X X X 574 S55F 5.51.01.0016066 Gorączka niejasnego pochodzenia < 66 r.ż. 1 460 12 730 162 X X X X X X X 575 S56 5.51.01.0016056 Posocznica o ciężkim przebiegu 7 571 33 3 786 270 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 576 S57 5.51.01.0016057 Inne choroby wirusowe 1 460 17 730 162 X X X X 577 S60 5.51.01.0016060 Choroby zakaźne niewirusowe 2 163 24 1 082 162 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Obrażenia, urazy 578 T01 5.51.01.0017001 Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw * 28 716 30 216 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 579 T02 5.51.01.0017002 Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich * 25 526 30 216 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 580 T03 5.51.01.0017003 Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw * 25 039 25 216 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 581 T04 5.51.01.0017004 Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich * 22 227 25 216 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 582 T05 5.51.01.0017005 Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw * 19 631 29 216 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 583 T06 5.51.01.0017006 Inne zabiegi w obrażeniach mnogich * 17 414 29 216 X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a 584 T07 5.51.01.0017007 Leczenie zachowawcze urazów 811 4 216 X X X X X X X X X X X X X X X X zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. Strona 19 Strona 20 Lp. 593 592 591 590 589 588 587 586 585 Z01 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T09 T08 Kod grupy Kod produktu 5.51.01.0021001 5.51.01.0017016 5.51.01.0017015 5.51.01.0017014 5.51.01.0017013 5.51.01.0017012 5.51.01.0017011 5.51.01.0017009 5.51.01.0017008 Katalog grup (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym Kompleksowa diagnostyka onkologiczna Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich Nazwa grupy Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż. Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż. Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż. Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż. * Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż. * Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż. * przez Taryfa AOTMiT ustalona 3 222 5 408 6 111 10 331 13 008 19 051 21 482 23 588 25 388 Wartość punktowa - hospitalizacja (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (z dnia: 29. 06. 2016 r., 30. 12. 2016 r., 30. 06. 2017 r.) 3 222 Wartość planowa punktowa - (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29. 06. 2016 r. hospitalizacja (***) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (z dnia 03.11. 2017 r. - wartość 1 pkt przyjęto na poziomie 1 PLN) Wartość "leczenie punktowa - jednego dnia" 7 7 7 14 14 14 30 30 pobytu umowy grupą - typ finansowana hospitalizacja planowa - typ umowy hospitalizacja hospitalizacja/ Wartość punktowa Liczba dni hospitalizacji < 3 dni 270 270 270 270 270 270 216 216 umowy Wartość punktowa osobodnia grupą - typ finansowany hospitalizacja ponad ryczałt alergologia/ alegologia dla dzieci alergologia specjalistyczna alergologia specjalistyczna dla dzieci anestezjologia i intensywna terapia / AiIT dla dzieci anestezjologia i intensywna terapia - drugi p. ref/ AiIT-drugi p. ref. dla angiologia angiologia specjalistyczna audiologia i foniatria / audiologia i foniatria dla dzieci Strona 20 audiologia i foniatria dla dzieci specjalistyczna chirurgia dziecięca X X X X X X X X X X X X X X X X chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci X X Kompleksowa diagnostyka chirurgia klatki piersiowej specjalistyczna X X chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom ref. chirurgia naczyniowa specjalistyczna chirurgia naczyniowa specjalistyczna - drugi poziom ref. X X chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci X X chirurgia onkologiczna specjalistyczna X X X X X X X X chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci chirurgia plastyczna specjalistyczna X X X X X X X X chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci chirurgia szczękowo - twarzowa specjalistyczna choroby płuc / choroby płuc dla dzieci choroby płuc specjalistyczne X X X choroby płuc dla dzieci specjalistyczne choroby wewnętrzne choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci dermatologia i wenerologia specjalistyczna dermatologia i wenerologia dla dzieci specjalistyczna diabetologia / diabetologia dla dzieci diabetologia specjalistyczna diabetologia dla dzieci specjalistyczna endokrynologia / endokrynologia dla dzieci endokrynologia dla dzieci specjalistyczna gastroenterologia / gastroenterologia dla dzieci X X gastroenterologia specjalistyczna geriatria ginekologia onkologiczna X X hematologia immunologia kliniczna / immunologia kliniczna dla dzieci immunologia kliniczna dla dzieci specjalistyczna X X X X X X X X kardiochirurgia / kardiochirurgia dla dzieci kardiologia kardiologia specjalistyczna kardiologia dla dzieci kardiologia dla dzieci specjalistyczna nefrologia / nefrologia dla dzieci nefrologia specjalistyczna neonatologia / neonatologia - drugi p.ref. / neonatologia - trzeci p. ref. X X X X X X X X neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci neurologia / neurologia dla dzieci neurologia specjalistyczna neurologia dla dzieci specjalistyczna X X X X X X X X okulistyka / okulistyka dla dzieci onkologia i hematologia dziecięca onkologia kliniczna X X X onkologia kliniczna specjalistyczna ortopedia i traumat narz ruchu / ortopedia i traumat narz ruchu dla dzieci X X X X X X X X X X X X X X X X otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci pediatria położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref. reumatologia / reumatologia dla dzieci reumatologia specjalistyczna reumatologia dla dzieci specjalistyczna toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci X X X X X X X X urologia/ urologia dla dzieci urologia spcjalistyczna w przypadku leczenia onkologicznego Uwagi zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3a zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b Załącznik 1a do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!