Amelia HIS

Szczegóły
Tytuł Amelia HIS
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Amelia HIS PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Amelia HIS pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Amelia HIS Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Amelia HIS Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Identyfikator wniosku F Y T H Q J D (wypełnij drukowanymi literami) Dane osobowe kandydata PESEL Imię Drugie imię Nazwisko 0 3 2 7 1 6 0 8 2 2 5 Amelia Kokocińska Kokocińska Data urodzenia Miejsce urodzenia 1 6 —0 7 —2 0 0 3 Zielona Góra Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr. PESEL) Adres zamieszkania kandydata Ulica Nr domu Nr lokalu Wyszyńskiego 69 7 Kod Miejscowość 6 5 —0 0 1 Zielona Góra Województwo Powiat Gmina LUBUSKIE m. Zielona Góra M. Zielona Góra Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej (oddział ponadgimnazjalny) szkoły ponadpodstawowej według poniższych preferencji (wpisz wybrane przez siebie oddziały z maksymalnie 5 szkół w kolejności w jakiej chciałbyś się do nich dostać) : Pozycja Szkoła Oddział (klasa) 1 V Liceum Ogólnokształcące 1BG 2 V Liceum Ogólnokształcące 1EG 3 V Liceum Ogólnokształcące 1HG 4 I Liceum Ogólnokształcące I C "Medyczno - przyrodnicza" 5 I Liceum Ogólnokształcące I B "Matematyczno-menedżerska" 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Strona 2 (wypełnij drukowanymi literami) Dane rodziców* Dane rodzica (matki) Dane rodzica (ojca) Imię Nazwisko Imię Nazwisko Justyna Kokocińska Telefon kontaktowy - jeżeli posiada** Telefon kontaktowy - jeżeli posiada** 690096968 Adres e-mail - jeżeli posiada** Adres e-mail - jeżeli posiada** [email protected] Adres zamieszkania rodzica (matki) Adres zamieszkania rodzica (ojca) (jeśli inny niż adres zamieszkania kandydata) (jeśli inny niż adres zamieszkania kandydata) Ulica Nr domu Nr lokalu Ulica Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość Kod Miejscowość — — * Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem. ** W przypadku braku telefonu/adresu poczty elektronicznej należy wpisać "nie posiadam". Podpis rodzica Data i podpis kandydata Strona 3 01235657583912 1 Strona 4 1  !      Amelia 0 3 2 7 1 6 0 8 2 2 5 Kokocińska Kokocińska "#$%&'$%()*+,-./0)/12+ /# 690096968 [email protected] 345216785969 Strona 5 :;3<58 85 6464=912 1 Strona 6 >!?@AB! !B C& LUBUSKIE m. Zielona Góra M. Zielona Góra D?E!!FG &? Zielona Góra Gimnazjum nr 7 im. UNICEF H; Strona 7 3;41868I3J2417KL3M;:N24L87KL3O  PIQ H; Strona 8 3;485 RI3J2412439; Strona 9 3;485 "STUUVDS>SDW *$ >#!AB&!FG!A&X&AXAB TAK ,$ 'Y&!'&!FG&AXAB NIE -$ 'Y&!'&!FG?A&!!A[email protected]&AXAB NIE .$ 'Y&!'&!FG!Z!?!A[email protected]&AXAB NIE 0$ 'Y&!'&!FG!A[B&AXAB NIE )$ !B&XE\!X&&AXAB!A& TAK 1$ VZ?E&AXAB'E]B'E] NIE W#XB^[email protected]?B'Y&!&&#_X'G"ST$#XB^[email protected]&?B'Y&!&&#_X'G$>'&!A'!AVDS>SD !&E^_!AEU!'&!'&!A?]'!A&&`!E?^E!ZAB!Y!&#A&&A&! XB'XB#& &@A!'X?E$ a223 123 bFAE&# NIE bFAE&A!!AA[email protected]'!B!XE\ NIE DY!A!E&X'E!&%Z&_!!YB$/FAE&!'BXE+ NIE &?XX_!A&'B&A&XE\!!Z!XE\BXE\&!E#''!A&'!EAXBE?A!!YX^BX XBE\&`!BXE&XE\$AB!'X'A![E&BE?X&'!XBX&XX_!A&'&BXE\A&XE\!#! !&!Y!_XE#!&!'&!&A!&A!&A?A&!B!FB!X]&X'!E BYE& 'B&BXE\A&XE\'B'!A!BX$ B&A&XE\!AZXGZA!A&B]!!E\!&A&XE\!!Z!XE\%$c$,(*2$ '!$*((('@d&$$+!!'!]A& #&B!'?!eAX%c+,(*)U)1fA&,1B&,(*)$'!E\!&X!@Z `XE&XE\]'B&A&XE\!!Z!XE\'!Z!A&!''YXBE\A&XE\!E\X#&AXBXXf0U.)U> %$c$c$$,(*)$**f$*+$ X??A!A!!FE^_'XY?'!#]AA!'B&XE\A&XE\!!Z!XE\E\'!'&AZ YFE?!YX$ gBFA!X!A'!A#&!FE&?Y!_&`YX!!FAE&!FAE^_A&'AY!_!&&&?X&!]!A& B&`BXE&X!!Z!]?A!&Y!E&!'!A!&AXB!!YX!&A&XE\BXE\&!$ h5 I46;5 64L1 B'X?E&!  Strona 10 Twoja nazwa użytkownika: 0467161 Twoje hasło: HUMZRPEA Podając nazwę użytkownika oraz hasło na stronie będziesz mógł/mogła edytować oraz wydrukować dokument. Po podpisaniu dokumentu/ów, należy zanieść je do placówki pierwszego wyboru. Będziesz mógł/mogła sprawdzić, do której placówki dostało się Twoje dziecko.

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!