programowanie

programowanie

Szczegóły
Tytuł programowanie
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

programowanie PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd programowanie pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. programowanie Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

programowanie Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Kangourou Sans Fronti` eres Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Wydział Matematyki i Informatyki Polskie Towarzystwo Matematyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2020 Beniamin Klasy V i VI szkół podstawowych Czas trwania konkursu: 75 minut Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatorów! B Pytania po 3 punkty 1. Sławek zgiął jeden z poniższych kawałków przezroczystej folii wzdłuż przerywanych linii i ujrzał widok przedstawiony na rysunku obok. Która to folia? A) B) C) D) E) acementsPSfrag 2. Zuziareplacements PSfrag chce upiec 24 replacements babeczki na swojePSfrag replacements urodziny. PSfrag Do upieczenia replacements sześciu babeczek potrzeba dwóch jajek. Jajka są sprzedawane Bolkowo 2 km w pudełkach Bolkowo 2 km po sześć sztuk. Ile Bolkowo 2 km pudełek z jajkami Bolkowo 2 km musi kupić Zuzia? A) 1 Lolkowo 9 km B) Lolkowo 2 9 km Lolkowo C) 3 9 km Lolkowo D) 4 9 km E) 8 owo 3 km Bolkowo 3 km Bolkowo 3 km Bolkowo 3 km owo 8 km3. Gdy Tola idzie z BolkowaLolkowo do Lolkowa, 8 km mija pięć pokazanych Lolkowo 8 km poniżej drogowskazów. Lolkowo 8 km Jeden z nich owo 5 kmjest niepoprawny. Bolkowo 5 kmKtóry? Bolkowo 5 km Bolkowo 5 km owo 6 km Lolkowo 6 km Lolkowo 6 km Lolkowo 6 km owo 8 km Bolkowo 2 km Bolkowo 8 km Bolkowo 3 km Bolkowo 8 km Bolkowo 5 km Bolkowo 8 km8 km Bolkowo 9 km Bolkowo owo 3 km LolkowoLolkowo 9 km 3 km LolkowoLolkowo 8 km 3 km Lolkowo 6 km Lolkowo Lolkowo 3 km 3 km Lolkowo 4 km owo 9 km Bolkowo 9 km Bolkowo 9 km Bolkowo 9 km owo 4 kmA) Lolkowo 4 kmB) Lolkowo 4 kmC) Lolkowo 4 kmD) E) 4. Duży kwadrat składa się z białych i szarych kwadracików. Jak będzie wyglądał duży kwadrat, gdy białe kwadraciki zamienimy na szare, a szare na białe? A) B) C) D) E) 5. Iloczyn trzech dodatnich liczb całkowitych jest równy 12 (czynniki mogą się powtarzać). Która z poniższych liczb nie może być sumą tych trzech liczb? A) 7 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14 6. Julia miała wiele łańcuszków. Niektóre z nich składały się z pięciu koralików, a pozostałe z sied- miu koralików. Kilka z nich połączyła ze sobą i otrzymała dłuższy łańcuch. Z ilu koralików na pewno nie może składać się zbudowany przez Julię łańcuch? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 www.kangur-mat.pl Strona 2 www.kangur-mat.pl 7. Mateusz miał 10 kartek papieru. Niektóre z tych kartek pociął, każdą na pięć części i wówczas miał 22 kawałki papieru. Ile kartek Mateusz pociął na pięć części? A) 3 B) 2 C) 6 D) 7 E) 8 8. Ola chce pokolorować obrazek przedstawiony na rysunku obok w taki sposób, aby każdy obszar był pokolorowany na jeden z kolorów: szary, czerwony lub żółty oraz aby sąsiadujące pola były pomalowane różnymi kolorami. Jeden z obszarów Ola już pokolorowała na szaro. Ile obszarów będzie pokolorowanych na szaro, gdy Ola skończy kolorować rysunek? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 9. Cztery koszyki zawierają odpowiednio 1, 4, 6 i 9 jabłek. Jaka jest najmniejsza liczba jabłek, które należy przełożyć do innego koszyka, aby liczba jabłek we wszystkich koszykach była taka sama? A) 3 B) 4 C) 5 PSfrag replacements D) 6 E) 7 10. Kot i pies biegają po parku ścieżką zaznaczoną na rysunku gru- K bą linią. W tym samym momencie kot wyruszył z punktu K, a pies z punktu P . W którym miejscu spotkają się te zwierzęta, jeśli pies A B biega trzy razy szybciej niż kot? C E A) W punkcie A. B) W punkcie B. C) W punkcie C. D) W punkcie D. E) W punkcie E. P D Pytania po 4 punkty 11. Natalia kupiła modelinę w kształcie sześcianu i chce z niej zrobić 12 figurek. Przynajmniej ile cięć musi wykonać, aby podzielić tę modelinę na 12 równych części? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 12. Gdy nietoperz Gacek opuszczał jaskinię, zegar wyświetlał godzinę . Gdy Gacek wrócił do jaskini, zawisł do góry nogami i spojrzał na zegar, to z jego pozycji na zegarze widoczne były liczby . Jak długo Gacek przebywał poza jaskinią? A) 5 godzin i 18 minut B) 3 godziny i 40 minut C) 4 godziny i 18 minut D) 4 godziny i 42 minut E) 5 godzin i 42 minuty PSfrag replacements 13. Każdą z liczb od 1 do 10 chcemy umieścić w jednym z kółek położonych 1 na dużym okręgu (patrz rysunek). Suma liczb w każdych dwóch sąsiednich ? 10 kółkach ma być równa sumie liczb znajdujących się w kółkach na drugich końcach średnic wychodzących z tych kółek. Niektóre z liczb już wstawiono. 9 Jaka liczba znajdzie się w kółku ze znakiem zapytania? 5 A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 2 14. Na poniższych rysunkach zaznaczono pogrubioną linią pięć różnych ścieżek. Która z nich jest najkrótsza? eplacements PSfrag replacements PSfrag replacements PSfrag replacements PSfrag replacements A) B) C) D) E) 15. Tata ma 36 lat, a jego dzieci mają odpowiednio 13 lat, 6 lat i 4 lata. Co najmniej ile lat musi upłynąć, by dzieci miały w sumie więcej lat niż tata? A) 5 B) 6 C) 7 D) 13 E) 14 Strona 3 www.kangur-mat.pl 16. Test składa się z 12 problemów, które są podzielone między członków zespołu oceniającego w taki sposób, że każdy problem jest oceniany przez dwóch członków, a każdy członek ocenia dokładnie trzy różne problemy. Ile osób liczy zespół oceniający? A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 E) 24 17. Marysia ma 10 białych sześcianów, 9 szarych i 8 czarnych, wszystkie tej samej wielkości. Marysia skleiła wszystkie te sześciany tak, że powstał jeden duży sześcian. Który z poniższych sześcianów może być tym, który zbudowała Marysia? A) B) C) D) E) 18. Tymon ma dwa identyczne kawałki drutu w kształcie jak na rysunku . Którego z poniż- szych kształtów nie da się uzyskać, łącząc te dwa elementy? A) B) C) D) E) 19. Ania nakleiła na każdą ścianę sześcianu jedną z sześciu na- stępujących naklejek: . Na rysunku obok widzimy ten sześcian w dwóch pozycjach. Któ- ra naklejka znajduje się naprzeciw myszki? A) B) C) D) E) 20. Liczbę trzycyfrową nazywamy ładną, jeśli środkowa cyfra jest większa od sumy jej sąsiadów. Ile co najwyżej liczb ładnych może być kolejnymi liczbami naturalnymi? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Pytania po 5 punktów 21. Elf, który zawsze mówi prawdę i troll, który zawsze kłamie, wypowiedzieli jednocześnie jedno z poniższych zdań. Które zdanie wypowiedzieli? A) Ty mówisz prawdę. B) Obaj mówimy prawdę. C) Ja zawsze kłamię. D) Tylko jeden z nas mówi prawdę. E) Ja mówię prawdę. 22. Każdy z dziewięciu żetonów jest z jednej strony czarny, a z drugiej biały. Żetony ułożono na stole w ten sposób, że na czterech z nich widać czarną stronę, a na pięciu z nich widać białą stronę. W każdym ruchu można odwrócić na drugą stronę dokładnie trzy żetony. Ile co najmniej ruchów należy wykonać, aby na wszystkich żetonach widoczna była strona w tym samym kolorze? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 23. Giermek Hlawa za roczną służbę u rycerza Zbyszka miał otrzymać 180 dukatów i miecz. Jed- nak po pięciu miesiącach Hlawa zwolnił się ze służby. Po ponownym przeliczeniu zapłaty Zbyszko wypłacił giermkowi 40 dukatów i dał miecz. Jaka jest cena miecza? A) 140 dukatów B) 35 dukatów C) 105 dukatów D) 75 dukatów E) 60 dukatów Strona 4 www.kangur-mat.pl 24. Na rysunku obok każda z liczb reprezentuje jedną z dziewcząt: PSfrag replacements Anię, Basię, Celinę, Dominikę, Ewę, Felicję, niekoniecznie w tej wła- 1 śnie kolejności. Linia łącząca dwa kółka z liczbami oznacza, że odpo- wiadające im dziewczęta są koleżankami. Każda z trzech dziewcząt, Celina, Dominika i Felicja, ma cztery koleżanki. Celina i Dominika 2 3 4 5 mają wspólną koleżankę Basię. Basia nie ma innych koleżanek. Jaki numer reprezentuje Felicję? 6 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 25. Poniższe trzy rysunki przedstawiają wagę w równowadze. acements PSfrag replacements PSfrag replacements ? ? ? Który z poniższych zestawów powinien znaleźć się w miejscu znaku zapytania? A) B) C) D) E) 26. Kuba kupił bukiet złożony z 10 kwiatów: 4 róż, 3 tulipanów, 2 goździków i 1 lilii. Cztery kwiaty były czerwone, trzy białe, dwa różowe i jeden żółty, przy czym wszystkie kwiaty były inne, tzn. różniły się kolorem lub rodzajem. Który z poniższych kwiatów nie znajduje się w tym bukiecie? A) Biały tulipan. B) Czerwona lilia. C) Czerwona róża. D) Różowy goździk. E) Żółta róża. PSfrag replacements 27. Trzy małe kwadraty są umieszczone wewnątrz dużego kwadratu jak na 22 cm rysunku obok. Jaka jest długość odcinka oznaczonego znakiem zapytania? 15 cm ? A) 17 cm B) 17,5 cm C) 18 cm D) 18,5 cm E) 19 cm 28 cm 28. Podczas turnieju szachowego Arek miał do rozegrania 15 partii. W pewnym momencie turnieju Arek stwierdził, że z dotychczas rozegranych partii wygrał połowę, jedną trzecią przegrał i dwie partie zremisował. Ile partii pozostało Arkowi do rozegrania? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 29. Piotr zbudował piramidę z 14 jednakowych kul. Podsta- wa składa się z dziewięciu kul, środkowa warstwa z czterech kul i najwyższa z jednej kuli, jak na rysunku. W ilu miej- scach kule stykają się ze sobą? A) 36 B) 32 C) 28 D) 24 E) 20 30. Nauczyciel zapytał pięć koleżanek: Anię, Basię, Cesię, Dosię i Ewę o daty ich urodzin. Ewa powiedziała, że urodziła się w tym samym miesiącu co Cesia, ale 8 dni po niej i że urodziny jej przyjaciółek przypadają 20 marca, 23 kwietnia, 24 kwietnia i 1 maja. Ania i Cesia powiedziały, że obchodzą urodziny w tym samym dniu tygodnia, a Dosia, że świętuje po Ani i Cesi. Która z dziewcząt urodziła się 24 kwietnia? A) Ania B) Basia C) Cesia D) Dosia E) Ewa c Kangourou Sans Fronti`eres c Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy www.aksf.org i Nauk Matematycznych www.kangur-mat.pl

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!