jl

Szczegóły
Tytuł jl
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

jl PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd jl pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. jl Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

jl Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYCIECZCE Regulamin zachowania się uczniów I Liceum podczas wycieczki szkolnej ………………………………………………………………………….. klasa ………………. 1. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek: (nazwisko i imię uczestnika wycieczki) 1) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 2) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów i przewodników, Ja niżej podpisany/-na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 3) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszania się w grupie, 4) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki, do: _____________________________ w terminie: od _____________ do ______________ . 5) punktualnie stawiać się w miejscach zbiórki, 6) poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i sytuacjach niebezpiecznych, 1. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wycieczce. 7) przestrzegać zasad obowiązujących w miejscach zakwaterowania i godzin ciszy 2. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki. nocnej, 3. Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wycieczkę. 8) pozostawiać po sobie czystość i porządek, 4. W razie wypadku i choroby wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie 9) posiadać przy sobie odpowiednio ważną legitymację szkolną, dowód osobisty albo ambulatoryjne. paszport. 5. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu. 2. Podczas wycieczki uczniom nie wolno: 6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie 1) łamać regulaminu wycieczki, trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu. 7. Wyrażam zgodę na przebadanie dziecka w kierunku używania alkoholu, narkotyków i innych środków 2) łamać postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa, odurzających. 3) łamać wewnętrznych regulaminów w miejscach zwiedzania, postoju lub noclegu, 8. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu zobowiązuję się do osobistego odebrania dziecka z 4) oddalać się z miejsca, w którym przebywa grupa, wycieczki. 5) w czasie ciszy nocnej przebywać poza wyznaczonym miejscem do spania, 6) palić papierosów, pić alkoholu lub zażywać narkotyków lub innych środków Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję. odurzających, 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o wypadkach łamania regulaminu wycieczki oraz w przypadku rażącego naruszenia ………………………………………………………………. Dodatkowe informacje: (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) regulaminu (w szczególności pkt. 2 ppkt. 6) prawo do zażądania od rodziców osobistego odebrania dziecka z wyjazdu w trybie natychmiastowym, na koszt własny. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………… 4. Wobec uczniów naruszających dyscyplinę Dyrektor może zastosować kary statutowe. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: 5. Rodzice (opiekuni prawni) powinni: 1) pisemne poinformować kierownika wycieczki o wszelkich problemach zdrowotnych ………………………………………….………………………………………………………………………………… dzieci, dawkowaniu leków oraz przeciwwskazaniach medycznych przed wyjazdem na OŚWIADCZENIE UCZNIA wycieczkę; Ja niżej podpisana(y) 2) wyposażyć dziecko w sprawny sprzęt i ekwipunek niezbędny do realizacji programu ……………………………………………………………………… …….………...………....... wycieczki oraz wymagane dokumenty; imię i nazwisko ucznia klasa 3) punktualnie odebrać dziecko z miejsca zakończenia wycieczki szkolnej. 6. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w oświadczam, że zapoznałem/am się z programem wycieczki i treścią regulaminu wycieczki i zobowiązuję się wyniku niewłaściwego zachowania swojego dziecka. przestrzegać regulaminu oraz obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły. ………………………………………………..… ……………………………………………………….. miejscowość, data czytelny podpis uczni ul. Długosza 5, 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 448 40 20 Fax 18 448 40 22 E-mail: [email protected]

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!