c

c

Szczegóły
Tytuł c
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

c PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd c pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. c Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

c Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Aneks nr 1 z dnia 03.11.2023 Z dniem 3.11.2023 w treści umowy zawartej dnia 15.09.2020 r. w Warszawie której przedmiotem jest Wniosek o dofinansowanie Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 („POIR 2014-2020”) konkurs nr 7 runda 6 pomiędzy: Almarch Agnieszka Marzec, z/s w 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111, woj. mazowieckie, NIP 7962125470, REGON 380228480 zwanym dalej “ Przyjmującym zamówienie” a ZPCH P.P.H.U. „Lester” ul. Długa 44 , 82-500 Kwidzyń, NIP 5811096893 Regon reprezentowaną przez Adam Stosik – właściciel ZPCH P.P.H.U.,, Lester” zwanym dalej “ Zamawiającym” I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, dodać do umowy pkt.5 w §3 o treści. Pkt.5 Za wykonanie czynności stanowiących rozliczenie przedmiotu umowy określonych w §3 pkt. 4 od dnia 3.11.2023 roku, obowiązki z wykonaniem związanych z tym czynności oraz odpowiedzialność za właściwe rozliczenie projektu przejmuje firma Almarch Ewa Lis al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa nip. 7010822411. Wynagrodzenia w kwocie 3000 plus 23% VAT miesięcznie, płatne do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca 06.2021 r. do dnia otrzymania ostatecznej decyzji rozliczającej projekt pozostaje bez zmian, a rozliczenie usługi na podstawie wystawiania faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wykonawcę usługi rozliczenia projektu. Zakres obowiązków dotyczący kontynuacji rozliczenia projektu: Przedmiotem umowy jest również rozliczenie Projektu do momentu wykonania wszystkich postanowień określonych w promesie premii technologicznej wystawionej przez BGK oraz w umowie o dofinansowanie Projektu („UoD”) zawartej przez Zamawiającego z BGK : ➢ kontrolę realizacji Projektu na poziomie finansowym, ➢ kontrolę poprawności ewidencji księgowej i archiwizacji danych finansowych, Strona 2 ➢ przygotowywanie wniosków w funkcji sprawozdawczej i sprawozdawczo – finansowej, w tym nadzór nad terminowością składania dokumentów do właściwych instytucji, ➢ utrzymywanie kontaktu z instytucją pośredniczącą i wdrażającą we wszystkich sprawach dotyczących rozliczeniowo-finansowej strony realizacji Projektu, ➢ przygotowywanie na potrzeby realizacji Projektu zestawień dotyczących dofinansowania, ➢ koordynację wypełniania innych obowiązków określonych w UoD oraz ewentualnych aneksach do UoD, których specyfikacja wynika z realizacji Projektu dotyczących kwestii finansowych,. Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że niniejsza Umowa nie stanowi podstawy, ani też nie upoważnia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego, o ile wprost takie upoważnienie nie zostało udzielone w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu Zamawiającego. II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. III. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!