Czytaj więcej:
Twoje szczęście jest w tobie okładka

Średnia Ocena:Twoje szczęście jest w tobie

Ile razy w swoim życiu zastanawiałeś się, gdzie jest twoje szczęście? Gdzie zwykle go szukasz? W akceptacji ze strony ukochanej osoby? W tym, jak wyglądasz? W świeżym samochodzie lub remoncie domu? Jeśli naprawdę pragniesz odnaleźć szczęście, zwróć się do osoby, która jako jedyna może ci je dać: porozmawiaj z samym sobą. Właśnie takie wyzwanie rzuca nam John Powell, jednocześnie oferując skuteczną, potwierdzoną doświadczeniem metodę zmierzenia się z nim. Dziesięć zadań, dziesięć ćwiczeń ducha i ciała, dziesięć świeżych błogosławieństw. Oto klucz do spełnienia. Twoje szczęście jest w tobie.

Szczegóły
Tytuł Twoje szczęście jest w tobie
Autor: Powell John
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM
Rok wydania: 2015

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Twoje szczęście jest w tobie pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Twoje szczęście jest w tobie Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Twoje szczęście jest w tobie PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: WRÓBLEWSKA POLISA.pdf - Rozmiar: 56.3 kB
Głosy: -2
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

  • Misiek5212

    DOSKONAŁA KSIĄŻKA, DOBRZE NAPISANA. BARDZO ZROZUMIALE DLA CZYTELNIKA. POLECAM.

  • Radek Bulenda

    Z całego serca mogę tę książkę polecić WSZYSTKIM. Ukazuje ona, jak żyć i co robić, żeby w tym życiu być szczęśliwym. Książka ebook została napisana prostym językiem, zrozumiałym dla wszystkich czytelników. Książka ebook zawiera w sobie dużo odwołań do Pisma Świętego i to też jest dla mnie olbrzymim plusem. Warto przeczytać.

  • eliwena

    Myślę, że to bardzo wartościowa książka. Twórca nierzadko mówi o rzeczach oczywistych, lecz to właśnie o takich oczywistościach najczęściej zapominamy i trzeba nam o nich przypominać. Można z tej książki dużo się nauczyć, dużo dobrego wyciągnąć. Skłaniająca do głębokich przemyśleń ponad samym sobą - warto po nią sięgnąć!

 

 

Twoje szczęście jest w tobie PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 POLISA UBEZPIECZENIA PZU DOM NR 1002561722 1 Okres ubezpieczenia: od 09.12.2019 do 08.12.2020 Ubezpieczający: MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA 2 Adres korespondencyjny: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-415 ZALESZANY PESEL: 70120800523 E-mail: Klient odmówił Telefon: +48158458502 Ubezpieczony: MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA 3 Adres zamieszkania: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-415 ZALESZANY PESEL: 70120800523 E-mail: Klient odmówił Telefon: +48158458502 Legenda: þ objęte tą polisą o inne dostępne opcje nieobjęte tą polisą Miejsce ubezpieczenia: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-416 ZALESZANY Składka 345 zł Suma ubezpieczenia Składka I. Budynek niemieszkalny - inny niż garaż 1. Opis Budynek nie jest w stadium budowy; rok budowy: 1960; konstrukcja budynku: niepalna. Opis: Budynek niemieszkalny. W nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 2. Zakres ubezpieczenia nieruchomości l Budynek niemieszkalny - inny niż garaż wraz ze stałymi elementami Wariant Od Wszystkich Ryzyk 5 000 zł 20 zł þ zdarzenia losowe (w tym: þ zalanie, þ powódź); þ przepięcie; þ dewastacja; o akty terroryzmu; þ akcja ratownicza; þ wypadki ubezpieczeniowe inne niż wymienione powyżej, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w OWU; II. Dom jednorodzinny 1. Opis Budynek nie jest w stadium budowy; rok budowy: 1969; konstrukcja budynku: niepalna. Opis: BUD MIESZK ROZBUDOWA REMONT OCIEPLENIE OTYNKOWANIE W 2008r. W nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 2. Zakres ubezpieczenia nieruchomości l Dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami 4 Wariant Od Wszystkich Ryzyk 173 000 zł 182 zł þ zdarzenia losowe (w tym: þ zalanie, þ powódź); þ przepięcie; þ dewastacja; o akty terroryzmu; þ akcja ratownicza; þ wypadki ubezpieczeniowe inne niż wymienione powyżej, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w OWU; l Stałe elementy od kradzieży z włamaniem 10 000 zł 37 zł 3. Zakres ubezpieczenia mienia ruchomego þ zdarzenia losowe (w tym: þ zalanie, þ powódź); þ przepięcie; þ dewastacja; o akty terroryzmu; þ akcja ratownicza; 10 000 zł 80 zł Wariant Od suma ubezpieczenia ustalona Ruchomości þ kradzież z włamaniem; þ rabunek w miejscu ubezpieczenia; Wszystkich w wartości nowej domowe þ rabunek poza miejscem ubezpieczenia; Ryzyk þ wypadki ubezpieczeniowe inne niż wymienione powyżej, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w OWU; 4. Zakres ubezpieczenia przedmiotów od stłuczenia Przedmioty od stłuczenia 1 000 zł 26 zł 5. Zakres ubezpieczenia Pomoc w Domu Wariant Komfort Limity zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym Składka 38 zł 5 Suma gwarancyjna Składka Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 50 000 zł 38 zł Ubezpieczenie ochrony prawnej Składka 9 zł 6 Chcesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, zadzwoń: +48 22 505 16 04 Ochrona Prawna Komfort DSP/P/1002561722/1680/pc:100000244773000/BE20 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, 1/2 kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora) DSPHOUS/19G11_02/20191217.2131/proddppu02-131377809.3/FILE/pc:100000244773000 Strona 2 Zniżki i zwyżki składki Składka łączna: 392,00 zł Zniżka za pakiet Jednorazowo 7 Zniżka za bezszkodowe wznowienie 8 Kwota w złotych 392,00 Zniżka premiowa Termin płatności 23.12.2019 Numer rachunku bankowego do zapłaty składki 9 03 1240 6960 3014 0110 0101 5383 W tytule przelewu prosimy wpisać: Nr 1002561722 Warunki ubezpieczenia 10 1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia PZU nr UZ/173/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. Dom, ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Oświadczenia 1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem/am Ogólne przygotowania oferty oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Informację Warunki Ubezpieczenia PZU Dom oraz Dokument zawierający informacje o produkcie udostępniono również pod adresem www.pzu.pl. ubezpieczeniowym. 8. o * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów, w tym OWU oraz 2. Oświadczam, że spełnione są następujące zabezpieczenia wymagane do zawarcia dokumentu zawierającego informacje o produkcie, a także informacji, o których umowy ubezpieczenia: mowa w art. 9 ust.1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które mają związek z Miejsce ubezpieczenia: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-416 ZALESZANY wnioskowaną lub zawartą umową ubezpieczenia w PZU SA za pośrednictwem Budynek niemieszkalny - inny niż garaż środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na Budynek nie jest w stadium budowy; rok budowy: 1960; konstrukcja budynku: wskazany przeze mnie numer telefonu lub adres mailowy. W razie zmiany podanych niepalna. Opis: Budynek niemieszkalny. przeze mnie danych kontaktowych, zobowiązuję się uaktualniać moje dane, dzięki Wymagania: którym będę otrzymywać informacje za pośrednictwem środków komunikacji l Nieruchomość spełnia ogólne wymogi w zakresie zabezpieczeń, określone w OWU. elektronicznej. 3. Oświadczam, że spełnione są następujące zabezpieczenia wymagane do zawarcia 9. o * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI umowy ubezpieczenia: PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Miejsce ubezpieczenia: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-416 ZALESZANY Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych Dom jednorodzinny (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR). Budynek nie jest w stadium budowy; rok budowy: 1969; konstrukcja budynku: 10. Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzaniu moich danych niepalna. Opis: BUD MIESZK ROZBUDOWA REMONT OCIEPLENIE OTYNKOWANIE W osobowych, zawartą w dostarczonym mi dokumencie Informacja o Administratorze 2008r. danych osobowych. Wymagania: 11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 11 l Nieruchomość spełnia ogólne wymogi w zakresie zabezpieczeń, określone w OWU. zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w l Miejsce ubezpieczenia spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, określone w OWU. oddziale lub wysyłając e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 4. þ * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZU SA w przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. celu przekazywania mi treści marketingowych dotyczących produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, kiedy nie będę posiadać ubezpieczenia w tej firmie. * þ w polu oznacza zgodę 5. o * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI Pełne nazwy spółek: PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior PZU SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji Warszawa; PZU Życie SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. elektronicznej (e-mail, SMS/MMS). Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PTE PZU SA - Powszechne Towarzystwo 6. o * Wyrażam zgodę na udostępnienie przez PZU SA moich danych osobowych Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; TFI PZU SA - podmiotom z grupy PZU, tj. PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA, w ich własnych 00-133 Warszawa; PZU Pomoc SA - PZU Pomoc Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, celach marketingowych, obejmujących profilowanie zmierzające do określenia 00-133 Warszawa; PZU Zdrowie SA - PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów 13, 02-673 Warszawa; PZU CO SA - PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna, ul. finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; Link4 TU SA - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa; PEKAO SA - Bank Polska Kasa Opieki 7. Przekazano informację o administratorze danych osobowych, danych kontaktowych Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa; Alior Bank SA - Alior Bank administratora oraz inspektora ochrony danych, celach i podstawie prawnej Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa. przetwarzania danych, okresie ich przechowywania, odbiorcach danych oraz prawach jakie przysługują podmiotowi danych, informację o niezbędności podania danych do Potwierdzam dane kontaktowe MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA E-mail: Klient odmówił Telefon: +48158458502 Data zawarcia umowy: 09.12.2019 r. Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej decyzji. Podpis ubezpieczającego MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA Ubezpieczający Podpis ubezpieczającego do polisy Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA 35$ 6J!YLT Strona 3 Ap?R : ? M*.?zS€A`RVR`A€P61f 801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl 1t9A/Ie??)<<1?l$Nc2Y w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident) a!!AAa!a!AAA +48 22 505 16 04 jeśli chcesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej (to get legal assistance) DSP/P/1002561722/1680/pc:100000244773000/BE20 801 102 102 pzu.pl 2/2 Strona 4 OŚWIADCZENIA DO POLISY UBEZPIECZENIA PZU DOM Nr 1002561722 1 Okres ubezpieczenia: od 09.12.2019 do 08.12.2020 Ubezpieczający: MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA 2 Adres korespondencyjny: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-415 ZALESZANY PESEL: 70120800523 E-mail: Klient odmówił Telefon: +48158458502 3 Miejsce ubezpieczenia: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-416 ZALESZANY 4 Składka łączna: 392,00 zł Sposób płatności: Przelew Oświadczenia 1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem/am Ogólne przygotowania oferty oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Informację Warunki Ubezpieczenia PZU Dom oraz Dokument zawierający informacje o produkcie udostępniono również pod adresem www.pzu.pl. ubezpieczeniowym. 8. o * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów, w tym OWU oraz 2. Oświadczam, że spełnione są następujące zabezpieczenia wymagane do zawarcia dokumentu zawierającego informacje o produkcie, a także informacji, o których mowa umowy ubezpieczenia: w art. 9 ust.1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które mają związek z wnioskowaną Miejsce ubezpieczenia: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-416 ZALESZANY lub zawartą umową ubezpieczenia w PZU SA za pośrednictwem środków komunikacji Budynek niemieszkalny - inny niż garaż elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na wskazany przeze mnie Budynek nie jest w stadium budowy; rok budowy: 1960; konstrukcja budynku: numer telefonu lub adres mailowy. W razie zmiany podanych przeze mnie danych niepalna. Opis: Budynek niemieszkalny. kontaktowych, zobowiązuję się uaktualniać moje dane, dzięki którym będę otrzymywać Wymagania: informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. l Nieruchomość spełnia ogólne wymogi w zakresie zabezpieczeń, określone w OWU. 9. o * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU 3. Oświadczam, że spełnione są następujące zabezpieczenia wymagane do zawarcia SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank umowy ubezpieczenia: SA informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa Miejsce ubezpieczenia: MAJDAN ZBYDNIOWSKI 96, 37-416 ZALESZANY telefoniczna, komunikaty głosowe IVR). Dom jednorodzinny 10. Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzaniu moich danych Budynek nie jest w stadium budowy; rok budowy: 1969; konstrukcja budynku: osobowych, zawartą w dostarczonym mi dokumencie Informacja o Administratorze niepalna. Opis: BUD MIESZK ROZBUDOWA REMONT OCIEPLENIE OTYNKOWANIE W danych osobowych. 2008r. Wymagania: 11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 5 l Nieruchomość spełnia ogólne wymogi w zakresie zabezpieczeń, określone w OWU. zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w l Miejsce ubezpieczenia spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń oddziale lub wysyłając e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres PZU, ul. przeciwkradzieżowych, określone w OWU. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 4. þ * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZU SA w celu przekazywania mi treści marketingowych dotyczących produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, kiedy nie będę posiadać ubezpieczenia w tej firmie. * þ w polu oznacza zgodę 5. o * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU Pełne nazwy spółek: SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank PZU SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 SA informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Warszawa; PZU Życie SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. (e-mail, SMS/MMS). Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PTE PZU SA - Powszechne Towarzystwo Emerytalne 6. o * Wyrażam zgodę na udostępnienie przez PZU SA moich danych osobowych PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; TFI PZU SA - Towarzystwo podmiotom z grupy PZU, tj. PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA, w ich własnych PZU Pomoc SA - PZU Pomoc Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU celach marketingowych, obejmujących profilowanie zmierzające do określenia Zdrowie SA - PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; PZU preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów CO SA - PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty. Link4 TU SA - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa; PEKAO SA - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 7. Przekazano informację o administratorze danych osobowych, danych kontaktowych 00-950 Warszawa; Alior Bank SA - Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, administratora oraz inspektora ochrony danych, celach i podstawie prawnej 02-232 Warszawa. przetwarzania danych, okresie ich przechowywania, odbiorcach danych oraz prawach jakie przysługują podmiotowi danych, informację o niezbędności podania danych do Potwierdzam dane kontaktowe MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA E-mail: Klient odmówił Telefon: +48158458502 Data zawarcia umowy: 09.12.2019 r. Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej decyzji. 35$ 6J!YLT Strona 5 Ap?R : ? M*.?zS€A`RVR`A€P61f 1t9A/Ie??)<<1?l$Nc2Y a!!AAa!a!AAA Podpis ubezpieczającego MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA Ubezpieczający Podpis ubezpieczającego do polisy Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA DSP/P/1002561722/1680/pc:100000244773000/BE20 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, 1/1 kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora) DSPHOUS/19G11_02/20191217.2131/proddppu02-131377809.3/FILE/pc:100000244773000

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!