magiczne drzewo czerwone kszesło

ola

Szczegóły
Tytuł magiczne drzewo czerwone kszesło
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

magiczne drzewo czerwone kszesło PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd magiczne drzewo czerwone kszesło pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. magiczne drzewo czerwone kszesło Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

magiczne drzewo czerwone kszesło Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Klasa 4. Ułamki zwykłe str. 1/5 ................................................................................. ............ ................. ................. imię i nazwisko lp. w dzienniku klasa data 1. Zapisz za pomocą ułamka zwykłego, jaka część figury została zamalowana. 2. Jakie liczby zaznaczono kropkami na poniższej osi liczbowej? A. 1 4 i 1 14 B. 1 4 i 1 34 C. 1 3 i 1 13 D. 1 3 i 2 13 3. Wstaw znak > lub < . 2 7 . . . . . 4 7 3 5 . . . . . 3 8 1 51 . . . . . 1 61 4. Uzupełnij: 3 18 3 5 25 24 = = 5. Oblicz. Wyniki przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego. Wyłącz całości. a) 2 7 + 4 7 = e) 15 17 − 8 17 = 6 + 7 = f) 5 18 − 3 23 11 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 23 b) c) 2 49 + 3 = g) 7 − 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 d) 3 87 + 2 38 = h) 4 38 − 2 78 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Czy podane zdania są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. 4 7 4 doby to tygodnia. TAK NIE 31 100 31 gramów to kilograma. TAK NIE 5 m 9 cm = 5 100 9 m TAK NIE 1 35 h = 96 min TAK NIE 7. Uporządkuj podane liczby od najmniejszej do największej: 2 16 22 9 , 9, 9, 1 39 , 4 19 . 8. Ala, Basia, Celina i Dorota dostały takie same czekolady. Na przerwie sprzeczały się, która z nich zjadła najwięcej swojej czekolady. Rozstrzygnij spór dziewczynek, wiedząc, że Ala 4 zjadła 13 czekolady, Basia 62 , Celina 12 8 , a Dorota 24 czekolady. Wybór zadań: Anna Fido 2826528 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Strona 2 Astr. 2/5 9. Bartek przeznaczył w piątek łącznie 5 1 godziny wolnego czasu na jeżdżenie rowerem, czy- 5 tanie książki i spacer. Oblicz, ile czasu zajął mu spacer, i uzupełnij tabelkę. Jeżdżenie rowerem 2 45 godz. Czytanie książki 1 35 godz. Spacer 10. Martyna i Oskar dostali w maju od mamy jednakowe kieszonkowe. Martyna wydała 2 swoich 5 3 pieniędzy, a resztę włożyła do skarbonki. Oskar zaś na wydatki przeznaczył 10 otrzymanej kwoty. Które z dzieci więcej zaoszczędziło w maju? *11. Ułamek mówi o sobie: „Jestem nieskracalny. Mój licznik jest o 10 mniejszy od mianownika.” Wypisz wszystkie ułamki mniejsze od 21 spełniające te warunki. 12. Zapisz, jakie części figur zacieniowano. 13. Spośród liczb zapisanych poniżej wybierz ułamek siedem dziewiątych. A. 9 7 B. 7,9 C. 79 D. 7 9 14. Na różanej rabacie rosło 7 krzaków róż herbacianych, 9 krzaków róż w kolorze białym i 10 krzaków róż czerwonych. Jaka część wszystkich róż miała kolor biały? 15. Jedną trzecią sernika podzielono na dwa równe kawałki. Jaką częścią całego sernika jest każdy z tych kawałków? 16. Uzupełnij. Zacieniowano . . . . . . . . . . . trójkąta, a zakreskowano — . . . . . . . . . . . . Pozostała jego część stanowi . . . . . . . . . . . trójkąta. 17. Cztery i trzy siódme to: A. 4 37 B. 4 37 C. 4 37 D. 43 7 Wybór zadań: Anna Fido 2826528 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Strona 3 Astr. 3/5 18. Odpowiedz na pytania. a) 66 gramów – jaka to część kilograma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 2 doby – jaka to część bieżącego miesiąca? 3 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) godziny – ile to minut? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Uzupełnij: a) 2 32 godziny – to . . . . . . . . minut. b) 1 14 kilometra – to . . . . . . . . metrów. 20. Mama skończyła pracę o 1630 . Po pracy była na zakupach 1 2 godziny i wracała pieszo 5 do domu przez 23 godziny. O której godzinie wróciła do domu? 21. a) Pod zaznaczonym na osi liczbowej punktem wpisz odpowiedni ułamek. 7 8 b) Zaznacz na osi ułamek . 22. Narysuj oś liczbową i zaznacz liczby: 1 , 1 , 1 5 , 2 1 , 3 3 . 8 4 8 4 8 23. Porównaj podane liczby: a) 9 25 . . . . . 11 25 b) 7 17 . . . . . 7 14 c) 1 17 8 . . . . . 1 17 2 d) 1 35 . . . . . 1 73 24. Ania chce kupić swoją ulubioną chałwę. W sklepie w tej samej cenie są dwa opakowania — 4 4 zawierające 11 kg i 10 kg chałwy. Które opakowanie powinna wybrać? 25. Ola wydała mniej niż połowę kieszonkowego. Jeden z ułamków opisuje, jaka część kieszon- kowego jej pozostała. Zaznacz ten ułamek. 3 3 1 1 5 7 2 3 A. B. C. D. 26. Uzupełnij zdanie ułamkami wybranymi spośród podanych: 2 , 4 , 8 , 4 , 7 , 4 , 6 . 9 9 9 8 8 11 11 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to ułamki mniejsze od 2 , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — większe od 2 . 27. Rozszerz każdy z ułamków do ułamka o liczniku 24. a) 1 4 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 3 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) 8 11 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. 4 8 9 18 to mniej niż . prawda fałsz 5 9 15 27 to tyle samo co . prawda fałsz 13 17 Ułamek to ułamek nieskracalny. prawda fałsz 29. Do licznika ułamka 11 dodajemy 11, a jego mianownik zwiększamy dwa razy. Obie czynności 13 powtarzamy trzykrotnie. Czy otrzymany ułamek jest nieskracalny? Odpowiedź uzasadnij. Wybór zadań: Anna Fido 2826528 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Strona 4 Astr. 4/5 30. W którym z podpunktów są zapisane tylko ułamki niewłaściwe? A. 5 8 , 1 41 , 1 27 B. 7 5 , 2 51 , 3 5 C. 7 11 4 4 2 3 , , D. 1 7 11 3 8 9 , , 31. Zapisz podane liczby w postaci ułamka niewłaściwego: 2 15 = . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76 = . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 35 = . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6 . 32. Tomek poprawnie zaznaczył na osi liczbowej liczbę Między jakimi liczbami naturalnymi znajduje się ta liczba na osi liczbowej? 33. Który z ułamków jest mniejszy? 9 8 100 89 8 9 110 88 a) czy . . . . . . . . b) czy . . . . . . . . 34. Wstaw znak <, > lub =. a) 5 21 2...... 2 b) 4 . . . . . . 92 c) 7 51 2...... 2 d) 24 23 4 ...... 4 35. Jola i jej 2 koleżanki kupiły 2 pizze. Jaką część pizzy, przy jednakowym podziale, dostanie każda z dziewcząt? 1 2 3 3 2 3 4 2 A. pizzy B. pizzy C. pizzy D. pizzy 36. W koszyku jest 27 jabłek. Podzielono je równo pomiędzy sześć osób. Po ile jabłek otrzymała każda z nich? Wynik zapisz w postaci liczby mieszanej. 37. Ola wykonała cztery działania. W którym popełniła błąd? A. 7 : 5 = 1 52 B. 5 : 3 = 2 12 C. 5 : 6 = 5 6 D. 6 : 5 = 1 51 odcinka w skali 1 : 200, i uzyskali cztery wyniki: 25 cm, 2 21 cm, 2 cm 5 mm, 10 38. Odcinek w rzeczywistości ma długość 5 m. Uczniowie obliczali, jaka będzie długość tego 4 cm. Ile wśród nich jest wyników poprawnych? A. jeden B. dwa C. trzy D. cztery 39. Oblicz: a) 1 5 + 2 5 = c) 3 74 + 2 17 = 3 + 3 28 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) 12 13 + 7 23 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 b) 40. Oblicz (wyłącz całości, jeśli to możliwe): a) 5 6 + 3 6 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 4 87 + 5 8 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. Mama Klaudii kupiła 5 4 kg jabłek i 3 2 kg gruszek. Ile razem ważyły kupione owoce? 5 5 42. Mama przygotowała sok dla dzieci. Majka wypiła 1 3 szklanki soku, Alek wypił 1 1 szklanki, 4 4 a Dominik 1 41 szklanki tego soku. Ile łącznie szklanek soku wypiły dzieci? Wybór zadań: Anna Fido 2826528 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Strona 5 Astr. 5/5 43. Która liczba nie jest wynikiem dodawania 2 3 + 4 5 ? 7 7 A. 6 87 B. 50 7 C. 6 14 8 D. 7 71 44. Wpisz w kratce odpowiednią liczbę. a) 7 8 + =1 b) 3 11 7 + =4 c) 2 79 + =5 45. Liczba o 2 3 mniejsza od 4 5 to: 7 7 A. 6 87 B. 2 27 C. 4 72 D. 2 7 46. Oblicz: a) 7 10 − 3 10 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 4 75 − 1 37 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. Uzupełnij tabelkę: − 45 3 5 48. Oblicz (wyłącz całości, jeśli to możliwe): a) 10 − 5 8 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 2 13 2 − 4 13 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. Jaką liczbę należy dodać do 3 1 , aby otrzymać 7 5 ? 7 7 50. W sklepie było 16 kg gruszek. Pierwszy klient kupił 5 4 kg gruszek, drugi 4 9 kg, a trzeci – 10 10 resztę. Ile kilogramów gruszek nabył trzeci kupujący? 51. O ile suma liczb 2 3 i 1 4 jest większa od różnicy tych liczb? 7 7 52. Która różnica jest większa od 1 i jednocześnie mniejsza od 2? A. 6 31 − 4 32 B. 7 73 − 3 47 C. 5 89 − 1 97 D. 6 15 − 3 45 53. Dane są 4 liczby, o których wiadomo, że każda następna jest o 2 3 większa od poprzedniej. 4 Ostatnią z tych liczb jest 12 12 . Znajdź te liczby i oblicz ich sumę. 54. Oblicz. Wynik przedstaw w najprostszej postaci. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań. 5 12 7 + 1 11 12 − 5 12 1 − 1 12 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór zadań: Anna Fido 2826528 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!