kot

Szczegóły
Tytuł kot
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

kot PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd kot pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. kot Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

kot Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY 2021/2022 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Wyrwij ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych (4 środko- we kartki). 2. Sprawdź, czy arkusz zawiera 13 stron (zadania 1.–19.) i czy na końcu arkusza znajduje się karta odpowiedzi. 3. Sprawdź, czy karta rozwiązań zadań otwartych zawiera 6 stron. 4. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 5. Wpisz swój kod oraz PESEL w wyznaczonych miejscach na tej stronie, Czas pracy: na karcie rozwiązań zadań otwartych i na karcie odpowiedzi. 100 minut 6. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 7. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atra- mentem. Nie używaj korektora. Liczba punktów 8. Rozwiązania zadań zamkniętych (zadania 1.–15.) zaznacz na karcie do uzyskania: 25 odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną na następnej stronie. Pamiętaj, że w każdym zadaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. 9. Rozwiązania zadań otwartych (zadania 16.–19.) zapisz czytelnie i sta- rannie w karcie rozwiązań zadań otwartych. Ewentualne poprawki w odpowiedziach nanoś zgodnie z instrukcją zamieszczoną na następ- nej stronie. 10. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. Powodzenia! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. N7711_arkusz_glowny_probny.indd 1 2021-11-03 11:10:54 Strona 2 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zapoznaj się z poniższymi informacjami. A B C D 1. Zadania zamknięte – zaznaczanie poprawnych odpowiedzi i pomyłek Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i B C innąDodpowiedź, np. zaznacz B C D Poprawna Układ odpowiedzi Sposób zaznaczenia Sposób zaznaczenia odpowiedź na karcie poprawnej pomyłki i poprawnej w zadaniu odpowiedzi odpowiedzi odpowiedzi C A B C D A B A D A B A D AD AC AD BC BD AC A BC BD AC A BC A FP PP PF FP FF PP PF A FF PP A A FF TC TA TB TC NA NB NC TA TB A NA NB NC TA TB A NA A NC 2. Zadania otwarte – zapisywanie poprawnych odpowiedzi i zaznaczanie pomyłek Jeśli popełnisz błąd w odpowiedzi do zadania otwartego, przekreśl pomyłkę i zapisz poprawną odpowiedź: – nad niepoprawnym fragmentem 60° Miara kąta BAC jest równa 90°. – lub obok niego Miara kąta BAC jest równa 90°. 60° 2 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 2 2021-11-03 11:10:54 Strona 3 Zadania egzaminacyjne są wydrukowane na kolejnych stronach. 3 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 3 2021-11-03 11:10:54 Strona 4 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 1. (0–1) 2 11 Dane są cztery różne liczby: ; 0, 06; ; 0,(5). 3 9 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Każda z liczb jest ułamkiem właściwym. P F 1 Wartość każdej z liczb jest większa niż . P F 2 Zadanie 2. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 1 1 Wartością wyrażenia −1 + 2 : (−0, 5) jest liczba: 2 4 A. -6 B. -1, 5 C. 1, 5 D. 3 Zadanie 3. (0–1) Kwotę 187 zł podzielono na dwie części w ten sposób, że jedna część była o 20% większa od drugiej. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Otrzymana w ten sposób większa część kwoty to: A. 85 zł B. 102 zł C. 103,50 zł D. 112,20 zł Zadanie 4. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. x+2 5 Rozwiązaniem równania = jest liczba: 3 6 1 1 A. 0, 5 B. 1 C. 2 D. 3 2 6 Zadanie 5. (0–1) Basia ma dwie siostry. Wszystkie trzy dziewczęta mają łącznie 45 lat. Basia ma 14 lat, a różnica wieku między najstarszą a najmłodszą z sióstr wynosi 5 lat. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Basia jest najmłodszą z sióstr. P F Średnia wieku wszystkich trzech sióstr wynosi 15 lat. P F PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 4 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 4 2021-11-03 11:10:57 Strona 5 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 5 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 5 2021-11-03 11:10:57 Strona 6 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 6. (0–1) Sumę czterech kolejnych parzystych liczb podzielnych przez 3 zapisano w postaci iloczynu 2 2 × 33 . Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Największą z tych liczb jest liczba: A. 27 B. 30 C. 36 D. 42 Zadanie 7. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia −4 + 3 ⋅ (−2) pomniejszona o liczbę (-5) to: A. -15 B. -10 C. -5 D. -3 Zadanie 8. (0–1) Na uszycie 15 spódnic potrzeba 21 m materiału. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Na uszycie trzech spódnic A/B materiału. A. wystarczą 4 m B. wystarczy 5 m Z 33 m materiału można uszyć co najwyżej C/D spódnice. C. 23 D. 24 Zadanie 9. (0–1) Andrzej ustalił, że w czasie jazdy rowerem w ciągu każdej minuty pokonuje średnio 650 m. Czy Andrzej przejedzie w kwadrans 10 km, jeśli będzie jechał z taką prędkością? Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. lub 3. km 1. jedzie ze średnią prędkością mniejszą niż 40 . A. Tak, h ponieważ 2. w ciągu 10 min przejedzie mniej niż 6 km. B. Nie, 3. każdy metr pokonuje w czasie krótszym niż 0,09 s. Zadanie 10. (0–1) Pani Ela ma w portfelu dwa banknoty pięćdziesięciozłotowe, jeden dwudziestozłotowy i trzy dziesięciozłotowe. Za zakupy w sklepie ma zapłacić kwotę 18,50 zł. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prawdopodobieństwo, że pani Ela za te zakupy zapłaci jednym banknotem wynosi: 1 1 1 1 A. B. C. D. 6 5 3 2 PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 6 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 6 2021-11-03 11:11:01 Strona 7 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 7 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 7 2021-11-03 11:11:01 Strona 8 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 11. (0–1) Z równoległoboku o krótszym boku długości 6 i kącie ostrym 60° wycięto prostokąt o wymia- rach największych z możliwych. Długość wyciętego w ten sposób prostokąta była dwa razy większa niż jego szerokość. 6 60° Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Drugi z boków danego równoległoboku miał długość: A. 3 3 + 3 B. 6 3 C. 6 3 + 3 D. 12 2 Zadanie 12. (0–1) Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Po uproszczeniu wyrażenia a4 × a3 : a2 otrzymamy A/B. A. a5 B. a6 Po uproszczeniu wyrażenia ( a2 b)3 × b otrzymamy C/D. C. a2 b4 D. a6 b4 Zadanie 13. (0–1) Dany jest prostokąt, którego szerokość ma o 2 cm mniej od jego długości, a jego obwód wyno- si 28 cm. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Przekątna tego prostokąta ma długość A/B. A. 2 7cm B. 10 cm 1 3 Szerokość prostokąta stanowi C/D jego długości. C. D. 4 4 Zadanie 14. (0–1) Na boku kwadratu ABCD zbudowano trójkąt równoboczny BEC, jak na rysunku. D C E A B Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Kąt CDE ma miarę: A. 15° B. 22, 5° C. 30° D. 45° PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 8 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 8 2021-11-03 11:11:05 Strona 9 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 9 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 9 2021-11-03 11:11:05 Strona 10 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 15. (0–1) Komoda składająca się z dwóch szafek i trzech takich samych szuflad, każda o długości 80 cm, ma wymiary takie, jak pokazano na rysunku. 0,5 m 0,16 m 0,76 m 1,60 m Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Całkowita pojemność komody jest większa niż 0,5 m3. P F Pojemność jednej szuflady wynosi 0,08 m3. P F PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 10 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 10 2021-11-03 11:11:06 Strona 11 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 11 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 11 2021-11-03 11:11:06 Strona 12 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 16. (0–2) 2 Uzasadnij, że istnieje tylko jeden ułamek o mianowniku 10, który jest większy niż i mniejszy 4 3 niż . 5 ROZWIĄZANIE ZADANIA 16. ZAPISZ W WYZNACZONYM MIEJSCU NA KARCIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ! Zadanie 17. (0–3) Podczas druku książki o nakładzie 15 tysięcy sztuk zniszczyło się 1,4% przygotowanego papie- ru. Jeden egzemplarz książki zawiera 9 arkuszy papieru, sprzedawanego w ryzach zawierają- cych 500 arkuszy. Do wydrukowania całego nakładu przygotowano 275 ryz papieru. Oblicz, ile arkuszy papieru pozostało po wydrukowaniu całego nakładu tej książki. ROZWIĄZANIE ZADANIA 17. ZAPISZ W WYZNACZONYM MIEJSCU NA KARCIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ! Zadanie 18. (0–2) Pole trójkąta o danych długościach boków: a, b, c, można obliczyć według wzoru:  S = p( p − a)( p − b)( p − c), S – pole trójkąta, p – połowa obwodu trójkąta. Wykorzystaj dany wzór, aby obliczyć pole trójkąta o bokach: 6, 7 i 11. ROZWIĄZANIE ZADANIA 18. ZAPISZ W WYZNACZONYM MIEJSCU NA KARCIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ! Zadanie 19. (0–3) W przepisie na surówkę stosunek ilości kapusty do ilości marchewki wynosi 7 : 3. Według tego przepisu jedna porcja otrzymanej surówki waży 18 dag. Oblicz, ile dekagramów kapusty i ile dekagramów marchewki należy przygotować, aby wyko- nać 15 porcji takiej surówki. ROZWIĄZANIE ZADANIA 19. ZAPISZ W WYZNACZONYM MIEJSCU NA KARCIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ! 12 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 12 2021-11-03 11:11:07 Strona 13 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 13 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 13 2021-11-03 11:11:07 Strona 14 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM KARTA ODPOWIEDZI WYPEŁNIA UCZEŃ WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Kod ucznia Uprawnienia ucznia do: PESEL dostosowania zasad oceniania nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę Nr WYPEŁNIA EGZAMINATOR Odpowiedzi zad. 1. PP PF FP FF Punkty Nr 2. A B C D zad. NP 0 1 2 3 3. A B C D 16. 4. A B C D 17. 5. PP PF FP FF 18. 6. A B C D 19. 7. A B C D 8. AC AD BC BD A1 A2 A3 9. B1 B2 B3 10. A B C D 11. A B C D 12. AC AD BC BD 13. AC AD BC BD 14. A B C D 15. PP PF FP FF N7711_arkusz_glowny_probny.indd 14 2021-11-03 11:11:07 Strona 15 N7711_arkusz_glowny_probny.indd 15 2021-11-03 11:11:07 Strona 16  N7711_arkusz_glowny_probny.indd 16 2021-11-03 11:11:07

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!