gf

Szczegóły
Tytuł gf
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

gf PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd gf pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. gf Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

gf Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Mi h ł Wójcik Michał Wój ik Gdańsk, 2010 Strona 2 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje, klasyfikacja budynków, stawiane im wymagania, rozwiązania materiałowe, technologie wykonania, koordynacja wymiarowa, projekt p j budowlany, y, prawo p w budownictwie,, Posadowienie budynków: charakterystyka h kt t k gruntów ( dł ż ) budowlanych, tó (podłoży) b d l h rodzaje d j fundamentów, f d tó izolacje wodochronne fundamentów, Ściany: Ściany: drewniane, murowane (z kamienia, cegły, pustaków i bloczków), z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych wielkowymiarowych, szkieletowe; ściany jedno jedno-- i wielo warstwowe; ścianki zewnętrzne i wewnętrzne, działowe; kominy; nadproża; okna, drzwi, wykończenie ścian, Strona 3 ZAWARTOŚĆ Stropy: d drewniane, i ceramiczne, i na bbelkach h żelbetowe, lk h stalowych, l ż lb płytowo-żebrowe, gęstożebrowe, monolityczne i prefabrykowane, płytowe i płytowo- podłogi, sufity, schody, Dachy: konstrukcja dachów, dachów pokrycia dachowe dachowe, stropodachy, gzymsy; attyki, tarasy, opierzenie, Przykładowy projekt architektoniczno- architektoniczno-budowlany, umiejętność czytania dokumentacji projektowej: rzutt fundamentów, f d tó piwnicy, i i parteru,t typowej t j kondygnacji, k d ji rzut stropodachu/dachu, połaci, konstrukcji stropu, przekrój pionowy, opis techniczny. Strona 4 CZĘŚĆ I Ą OGÓLNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BUDOWNICTWA Strona 5 BUDOWNICTWO (wg Prawa budowlanego Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, znowelizowanego w 2008 r) • Obiekt budowlany: Budynek / Obiekty małej architektury / Budowla WYMAGANIA: Obiekty budowlane należy projektować i wznosić zapewniając spełnienie podstawowych wymagań w zakresie: - bezpieczeństwa konstrukcji, - bezpieczeństwa pożarowego, - bezpieczeństwa b i użytkowania, k i - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, - ochrony przed hałasem i drganiami, d ś i energii - oszczędności ii i odpowiedniej d i l j ś i cieplnej i d i j izolacyjności i l j przegród. ód Strona 6 BUDOWNICTWO DZIELIMY W ZALEŻNOŚCI OD: - lokalizacji (miejskie, wiejskie), - przeznaczenia i ((mieszkaniowe, i k i letniskowe, l ik ż ś i publicznej, użyteczności bli j przemysłowe, komunikacyjne, energetyczne, sanitarne, rolnicze, wodne, wojskowe), - wysokości (niskie, średniowysokie, wysokie, wysokościowe), - położenia w stosunku do poziomu terenu (naziemne, podziemne), - konstrukcji (szkieletowe, murowane (ścianowe), mieszane), - okresu użytkowania (tymczasowe, stałe), - materiału (drewniane, murowe, stalowe, betonowe, żelbetowe, mieszane), - technologii t h l ii (tradycyjne, ł i (t d j uprzemysłowione, mieszane), i ) Strona 7 ETAPY REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: - stan zerowy zerowy, - stan surowy otwarty, - stan surowy zamknięty, - stan wykończeniowy instalacyjny, - stan wykończeniowy wewnętrzny - stan wykończeniowy zewnętrzny - stan całkowicie ukończony Strona 8 PODSTAWOWE ELEMENTY BUDYNKU • Elementyy konstrukcyjne yj / niekonstrukcyjne yj (użytkowe, ( y , estetyczne) y ) Główne elementy budynku: KONSTRUKCYJNE - fundament, - ściany nośne - nadproża d - stropy - dach - stropodach t d h - wieńce - schody NIEKONSTRUKCYJNE - ściany działowe, - ściany samonośne - elementy wykończeniowe - elementy wyposażenia instalacyjnego - elementy wyposażenia budowlanego Strona 9 PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Strona 10 KONSTRUKCJA NOŚNA – ZESPÓŁ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Strona 11 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO (z uwagi na układ ścian) PODŁUŻNY MIESZANY POPRZECZNY KRZYŻOWY Strona 12 TECHNOLOGIA I SYSTEMY BUDOWNICTWA Podział ze względu na rozwiązania materiałowe: - z cegieł, pustaków lub bloczków (ścianowe) - konstrukcje monolityczne (a) ścianowe, b) szkieletowe, c) słupowo-płytowe), - z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych (elementy wielkopłytowe) wielkopłytowe), - z drewna i materiałów drewnopochodnych (szkieletowe, wieńcowe), - z elementów metalowych (szkieletowe). KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE Strona 13 TECHNOLOGIA I SYSTEMY BUDOWNICTWA Podział ze względu na technologia wykonania: - metoda tradycyjna, - metoda uprzemysłowiona, - mieszana. Strona 14 KOORDYNACJA MODULARNA Def.: dostosowanie wymiarów poszczególnych elementów do ustalonej jednostki długości M = 10 cm (M - moduł podstawowy). podstawowy) W Polsce przyjęto: p yję - dla rzutów poziomych przyjęto: 3×M = 30 cm - dla przekroju pionowych: 1×M = 10 cm Zalety: - umożliwienie łączenie elementów na placu budowy bez konieczności ich cięcia - umożliwienie zamiennego stosowania różnych komponentów, niezależnie od rodzaju zastosowanego materiału, kształtu lub metody produkcji - ułatwia współpracę pomiędzy projektantami, producentami, dystrybutorami, przedsiębiorcami budowlanymi Strona 15 KOORDYNACJA MODULARNA Strona 16 PROJEKT BUDOWLANY Zawiera (zgodnie z prawem budowlanym): - Projekt zagospodarowania terenu (granice działki,, usytuowanie (g y pprojektowanych j y i istniejących ją y budynków, y , sieci uzbrojenia terenu, odprowadzenie ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni) - Projekt architektoniczno-budowlany (funkcja, forma i konstrukcja obiektu budowlanego) - Projekty branżowe (instalacje wod-kan, cieplne, gazowe, elektroenergetyczne) ś i od - W zależności l d potrzeb- ś i b oświadczenia ś i i właściwych jjednostek organizacyjnych: i j o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wod-kan, cieplnych, gazowych, h elektroenergetycznych, l kt t h telekomunikacyjnych t l k ik j h Projekt techniczny – rozszerzenie projektu budowlanego o dodatkowe dane, obliczenia i wymiary części składowych obiektu obiektu. Wzbogacony o rysunki szczegółów. Dotyczy: budynku, terenu, placu budowy, organizacji robót. Strona 17 PRAWO W BUDOWNICTWIE Główne akty prawne (zatwierdzane przez organy ustawodawcze): - ustawa Prawo budowlane (normująca projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasady działania różnych organów w tych dziedzinach) - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (zawiera uregulowania prawne dotyczące przeznaczania terenów na określone cele) Rozporządzenia ministrów oraz Polskie Normy (PN) (dokładne wymagania dotyczące konkretnych robót, projektowania budynków i iichh elementów, l tó poszczególnych t i łó ) ól h materiałów) Aprobaty techniczne (dokument będący pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniony od spełnienia wymagań podstawowych) Wyroby dopuszczone są do stosowania w budownictwie jeżeli: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, lub - posiadają certyfikat zgodności z PN, lub - umieszczone są w wykazie wyrobów niemających istnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych. Strona 18 LITERATURA • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. Nr 89 poz. 414, ( (wraz z późniejszymi óź i j i zmianami) i i) • B. Stefańczyk, Budownictwo ogólne, t. 1, Arkady, Warszawa, 2007, • L. Lichołaj, Budownictwo ogólne, t. 3, Arkady, Warszawa, 2008, • H. Michalak, S. Pyrak, Domy jednorodzinne, Arkady, Warszawa, 2002,

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!