Szczęśliwi którzy szukają prawdy

Ćwiczenia do religii klasa 5 Szkoła podstawowa

Szczegóły
Tytuł Szczęśliwi którzy szukają prawdy
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Szczęśliwi którzy szukają prawdy PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Szczęśliwi którzy szukają prawdy pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Szczęśliwi którzy szukają prawdy Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Szczęśliwi którzy szukają prawdy Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY SZUKAJĄ PRAWDY Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 szkoły podstawowej Kielce 2020 Strona 2 1. SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY SZUKAJĄ PRAWDY 1. Na podstawie treści przypowieści o  dwóch budowniczych domu uzupełnij poniższą tabelę. Osoba Decyzja Sposób wykonania Problemy Skutek Budowniczy I budowanie (roztropny) domu Budowniczy II powódź (....................) 2. Korzystając z wyrażeń w ramce, podpisz rysunki, porównując przed‑ stawione w przypowieści sytuacje z życia do spraw duchowych. Jezus  *  problemy, trudności  *  łatwe życie  *  praca nad sobą  *  życie 3. Wśród poniższych wartości zamaluj na żółto te, które są dla ciebie ważne i dobre (przez całe życie), a na szaro to, co uważasz za ważne pozornie i  krzywdzące ciebie oraz innych. Dopisz, na czym jeszcze warto budować swoje życie. mówienie prawdy pomoc rodzeństwu odkrywanie własnych talentów wyśmiewanie się z biedniejszych mieć najlepszy telefon komórkowy praca nad swoim charakterem szacunek wobec rodziców zgoda w rodzinie pogarda wobec słabszych wiara w Boga systematyczna nauka mieć modną fryzurę dbanie o trwałą przyjaźń troska o zdrowie 4 Strona 3 4. Wybierz trzy ważne dla ciebie wartości, pokolorowane na żółto w po‑ przednim ćwiczeniu, i wzorując się na postawie budowniczych domu z przypowieści, uzupełnij tabelę: Moja decyzja Sposób wykonania Pokonywanie problemów Skutek 5. Ułóż przysłowie wskazujące na to, co w życiu ważne, lub piętnujące wybieranie tego, co wydaje się ważne, a w konsekwencji jest złem. Np.: Wybierz prawdę dzisiaj, a będziesz szczęśliwy jutro. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 6. Rozwiąż szyfr i  przeczytaj, na jakim fundamencie warto budować swoje życie. E G I J Ł O S U W Z  @ #  %  &        & Sprawdź swoją wiedzę! Jezus porównuje słuchanie i wypełnianie Jego słów do: #   @  a) budowy domu na skale, b) budowy domu bez fundamentu, c) robienia tego, co się lubi. & %    5 Strona 4 2. JAK POWIEDZIEĆ BOGU „TAK”? 1. Zastanów się, jakie cechy posiada miłość bezwarunkowa, a ­jakie ­egoistyczna. Uzupełnij tabelę (możesz wykorzystać wyrażenia z ­ramki). Miłość bezwarunkowa egoistyczna ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ...................................................... ...................................................... chce się dzielić miłością  *  stawia warunki  *  mówi: „potrzebuję cię, dlatego cię kocham”  *  nie żąda niczego w zamian  *  nie stawia warunków  *   mówi: „kocham cię, dlatego cię potrzebuję”  *  jestem blisko, bo czegoś od ciebie oczekuję  *  nie kocha za coś 2. Rozwiąż krzyżówkę, posługując się fragmentem Ewangelii Łk 1,26‑35.38 znajdującym się w podręczniku. Rozwiązaniem z szarych pól uzupeł‑ nij zdanie. 2 3 5 8 11 12 1.  „W . . . . . . . . . miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela”. 2. „do . . . . . . . . . poślubionej mężowi 9 10 imieniem Józef”. 3.  „Bądź pozdrowiona, . . . . . . . . . pełna”. 1 4 7 4.  „Nie bój się, . . . . . . . . . ” 6 5.  „porodzisz Syna, któremu nadasz imię . . . . . . . . . ” 6. „Pan Bóg da Mu . . . . . . . . . Jego praojca, Dawida”. 7. „Będzie panował nad . . . . . . . . . Jakuba na wieki”. 8.  „A Jego . . . . . . . . . nie będzie końca”. 9. „Jakże się to . . . . . . . . . ” 10.  „Święte, które się narodzi, będzie nazwane . . . . . . . . . Bożym”. 11.  „Krewna Twoja, . . . . . . . . . , poczęła .......................................... w swej starości syna”. to przykład miłości bezwarunkowej. 12.  „Oto ja . . . . . . . . . . Pańska”. 6 Strona 5 3. Podkreśl na czerwono słowa wskazujące na odczucia (duchowe roz‑ terki) Maryi związane z propozycją, by została Matką Syna Bożego, a na zielono słowa wskazujące na podjęcie przez Nią decyzji. Wszedłszy do Niej [Maryi], anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą […]”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i  moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!” Wtedy odszedł od Niej anioł.  (Łk 1,28-31.34-35.38) 4. Uporządkuj serca od największego do najmniejszego, wpisując cyfry od 1 do 7, i przeczytaj, dlaczego Bóg Cię kocha. Jego Bóg Cię kocha dzieckiem. ale dlatego, nie dlatego, a ty jesteś że jesteś dobry, że On jest dobry, 5. Napisz podziękowanie za takie wydarzenie z  twojego życia, które było dla ciebie doświadczeniem Bożej miłości, lub napisz prośbę o jej doświadczenie w swoim życiu. ...................................................... ...................................................... Sprawdź swoją wiedzę! ...................................................... Bóg cię kocha, po nieważ: ...................................................... a) jesteś wyjątko wo dobr y, ...................................................... b) jesteś Jego dz ieckiem, c) starasz się nie ...................................................... grzeszyć. 7 Strona 6 3. DROGA, KTÓRĄ MAM DO PRZEBYCIA 1. Przeczytaj z  podręcznika tekst biblijny Mt 9,2-8 i  napisz, jak mógł wyglądać powrót uzdrowionego paralityka do domu. Weź pod uwagę jego możliwości fizyczne oraz jego przeżycia duchowe. Po spotkaniu z Jezusem paralityk udał się w drogę do domu. Wziął swoje nosze… ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Każdego dnia udajesz się do różnych miejsc (fizycznie i  duchowo). Wpisz w ramki, jakie to miejsca. Zastanów się, kogo tam spotykasz i  dlaczego nie zawsze po tych spotkaniach wracasz ubogacony. Z lite­rek rozsypanych na drodze ułóż wyraz i uzupełnij nim zdanie. E C ? R G H Z ........................ ma wpływ na nasze relacje z innymi. 3. Odszukaj w podręczniku tekst Pisma Świętego o grzechu człowieka i uzupełnij zdanie. Jeśli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , że nie mamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , to samych siebie ................................... i nie ma w nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 J 1,8) 8 Strona 7 4. Przeczytaj z podręcznika fragment 1 J 1,9. Zastanów się, jakie kroki trzeba podjąć, aby powrócić na drogę prowadzącą do Boga. Połącz wyrazy w puzzlach i wpisz odpowiedź. Chrystusowi BÓG grzechy swoją uznać grzeszno wyznać ść ................................................................................................................. ................................................................................................................. 5. Przeskakując co drugą literę, odczytaj, z jakiego spotkania z Chrystu‑ sem wrócisz odmieniony. Uzupełnij zdanie. SUAMKFRDAKMREVNICLIGEMPHOLKIU Y T R Y K I J P N O I J H E F D J N V A H N K I D A Po spotkaniu z Jezusem w  wrócę odmieniony. 6. Opisz powrót do domu ucznia klasy V, który doświadczył miłości Boga – otrzymał rozgrzeszenie. Weź pod uwagę radość, którą przeży‑ wa w swoim ciele (uśmiech, powrót w podskokach) oraz przemianę, jaka dokonała się w  jego wnętrzu (poczucie wolności, lekkości na duchu, czystości). ................................................................................................................. ................................................................................................................. ...................................................... ...................................................... Sprawdź swoją wiedzę! Do prawdziwej wo ...................................................... lności prowadzi: a) zapomnienie o popełnionym grzechu, ...................................................... b) opowiedzenie swoich grzechów znajomym, c) wyznanie grze chów na spowiedzi. 9 Strona 8 4. CO W ŻYCIU LICZY SIĘ NAJBARDZIEJ? 1. Wpisz w chmurki, co chcesz osiągnąć w swoim życiu. 2. Przeczytaj z podręcznika historię o spotkaniu Zacheusza z Jezusem i wpisz w drugiej kolumnie, co dla Zacheusza było najważniejsze na różnych etapach jego życia. Wewnętrzna przemiana Zacheusza Sens życia przed spotkaniem z Jezusem Podjęty wysiłek, by spotkać Jezusa Sens życia po spotkaniu z Jezusem Dar od Jezusa 3. Rozwiąż szyfr i przeczytaj słowa Jezusa skierowane do Zacheusza. A B D E Ę G I Ł M N O S Ś T U W Z θ β χ δ ε ι φ κ λ μ ν ο ρ σ £ υ ω χ ω φ ρ ω β θ υ φ δ μ φ δ ο σ θ κ ν ο φ ε £ χ ω φ θ κ δ λ σ δ ι ν χ ν λ £ 10 Strona 9 4. Podpisz kartę bankową imieniem i nazwiskiem. Dopisz, co udało ci się zdobyć do tej pory (wartości materialne i niematerialne). Na kar‑ cie obok napisz, czego szukasz w swoim życiu. MOJE ŻYCIOWE KONTO MOJE ŻYCIOWE KONTO ............................................... NA PRZYSZŁOŚĆ Imię i nazwisko ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ 5. Przypomnij sobie o przemianie, która dokonała się w życiu Zacheu‑ sza. Pomyśl, jaki podejmujesz wysiłek, by spotkać się z Jezusem i od‑ mienić swoje życie. Uzupełnij tabelę. Moja wewnętrzna przemiana po spotkaniu z Jezusem Sens mojego życia przed spotkaniem z Jezusem Mój wysiłek, by spotkać Jezusa Sens mojego życia po spotkaniu z Jezusem Dar Jezusa dla mnie 6. Pomyśl, co jest w twoim życiu najważniejsze. Napisz w pięciu punktach, co musisz zrobić, by to zdobyć. ................................................................................................................ .................................................... .................................................... Sprawdź swoją wiedzę! Po spotkaniu Zach .................................................... eusza z Jezusem: a) w jego życiu nic się nie .................................................... zmieniło, b) mógł się poch walić swoim .................................................... majątkiem, c) zapragnął zm ienić swoje życie. 11 Strona 10 5. SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY SZUKAJĄ JEZUSA 1. Przeczytaj z podręcznika tekst biblijny (Łk 2,41-50) i wpisz informa‑ cje w odpowiednie miejsca. Następnie uzupełnij zdanie brakującymi literami i  odczytaj, jakie niebezpieczeństwo może spotkać każdego człowieka. Miasto, do którego co roku chodzili rodzice Jezusa 1 2 4 7 Święto, na które wybrała się Święta Rodzina 5 Tyle lat miał Jezus, gdy zgubił się rodzicom 8 Tyle dni Rodzice szukali Jezusa 3 Tam Maryja i Józef znaleźli Jezusa 9 6 1 2 3 4 5 6 7 O Ż 8 6 3 G 4 B 9 Ć 2. Zastanów się, jak można „zgubić Jezusa” w swoim życiu? Uzupełnij zdanie. Gubimy Jezusa, gdy:  zaniedbujemy modlitwę  .....................................................................................................  .....................................................................................................  ..................................................................................................... 3. Uzupełnij treść ogłoszenia, które pomoże w odnalezieniu Jezusa. ZAGINĄŁ JEZUS! Wczoraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyszedł i do tej pory nie wrócił. Każdy, kto wie, gdzie może przebywać, jest proszony o  kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYSOPIS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................... CECHY CHARAKTERU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................... 12 Strona 11 4. Nazwij obrazki i wpisz w kratki wskazane w nich litery. Przeczytaj, co pomaga odnaleźć Jezusa. Powstałym wyrazem uzupełnij zdanie. 3 2 1 1 2 7 3 2         ............................................ sposobem odnalezienia Jezusa. 5. Uzupełnij treść plakatu, wyrażając radość z odnalezienia Jezusa. ODNALAZŁEM JEZUSA! Dzisiaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udało mi się odnaleźć Jezusa. Okazało się, że to ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a On na mnie czekał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................... Gdy ...................................................................................................... ..................... . Odkąd czuję, że znowu jest blisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................ 6. Połącz prawidłowo początek modlitwy z jej dalszą częścią. Następnie napisz swoją krótką modlitwę. PROSZĘ PRZEPRASZAM DZIĘKUJĘ UWIELBIAM Jezu, abym mógł/mogła Cię Cię Jezu w Twojej odnaleźć w swoim życiu… przebaczającej miłości… Jezu, że gubię Ciebie w swoim życiu… Sprawdź swoją wiedzę! Jezu, że jesteś obecny Maryja z Józefem odnaleźli Jezusa: w moim życiu… a) wśród krewn ych wracających do domu, b) wśród pątnikó ...................................................... w, gdy uszli dzień drogi, c) w świątyni, gd ...................................................... y rozmawiał z nauczycielami. ...................................................... 13

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!