Podróż ku Magii, Nauce i Dobroci

Podróż ku magii, nauce i dobroci to prawdziwa perła wśród literatury dziecięcej. Siedem bajek, które składają się na tę książkę, to prawdziwe skarby, pełne mądrości życiowej i magicznych przygód. Okładka książki jest tak bajeczna, jak jej treść, a staranność autora widać na każdej stronie. Zdecydowanie polecam! Podróż ku magii, nauce i dobroci to zbiór siedmiu bajek, które przenoszą czytelnika w magiczny świat pełen przygód i odkryć. Każda z 7 bajek zawiera w sobie sporo prawdy życiowej. Pokazuje, niezależnie od wieku, w każdym z nas tkwi mała cząstka dziecka, która sprawia, że nadal możemy marzyć, mieć nadzieję i cieszyć się prostymi przyjemnościami na co nie zwracamy na co dzień uwagi. W tej elektronicznej książce świat bajki i magii jest miejscem, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy jesteś młody czy stary, dziecko czy dorosły, zawsze masz marzenia. Marzenia są po to, aby je realizować i są celem w życiu. Życie bez marzeń to jak bajka bez postaci.

Szczegóły
Tytuł Podróż ku Magii, Nauce i Dobroci
Rozszerzenie: PDF
Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Podróż ku Magii, Nauce i Dobroci PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Podróż ku Magii, Nauce i Dobroci pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Podróż ku Magii, Nauce i Dobroci Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Podróż ku Magii, Nauce i Dobroci Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Włodzimierz Dzięgielewski Podróż ku Magii, Nauce i Dobroci Niezwykłe Przygody Bohaterów Bajek. Strona 2 Włodzimierz Dzięgielewski Podróż ku Magii, Nauce i Dobroci Niezwykłe Przygody Bohaterów Bajek. Ridero 2024 2 Strona 3 Wydanie pierwsze, Warszawa 2024 Wszelkie prawa zastrze one. Zabronione jest nieuprawnione kopiowa- nie, reprodukowanie lub dystrybuowanie jakiejkolwiek cz ci tego do- kumentu, zar wno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Ka da pr ba nieautoryzowanego u ycia b dzie cigana prawnie. Ksi ka „Podr ku Magii, Nauce i Dobroci: Niezwykłe Przygody Boha- ter w Bajek” to zbi r siedmiu unikalnych bajek, od „Przyg d Karola w Szkole Złotych Gwiazd” do „Niezrozumianego dziecka o imieniu Alex”. Ka da bajka jest wzbogacona o unikalne ilustracje, kt re zostały spe- cjalnie wygenerowane na podstawie opis w zawartych w tek cie przez autora ksi ki, Włodzimierza. Te obrazki nie s kopiami ani adaptacja- mi istniej cych dzieł, ale s tw rczym wyrazem interpretacji tekstu przez sztuczn inteligencj , zgodnie z yczeniem autora. Ka da posta , od Karola, przez Artura i Filipa, Oliwi , Je yka, Oskara, a po Alexa, zo- stała zaprojektowana i stworzona specjalnie dla tej ksi ki, co czyni j jeszcze bardziej unikaln i osobist . Ksi ka ko czy si epilogiem, w kt rym wszyscy bohaterowie s zgromadzeni przy redaktorce naczelnej wydawnictwa, przynosz c swoje zapiski. Ta scena r wnie została zilu- strowana na podstawie opisu, co dodaje dodatkowego uroku i auten- tyczno ci tej ksi ki. © Włodzimierz Henryk Dzi gielewski, 2024 © Włodzimierz Dzi gielewski, ilustracje, 2024 ISBN 978-83-8369-537-2 Ksi ka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero 3 ó ó ó ż ą ą ż ż ś ą ą ą ż ó ó ą ż ż ę ó ę ż ą ą ą ę ż ó ą ż ę ą ę ś ż ó ą ż ą ń ó ą ó ż ż ę ę ż ś ż ó ś ż ć ą Strona 4 Spis Treści Dedykacja 5 Od autora 6 Wstęp 7 Kim jest mały radiesteta? Bajki / Opowiadania Przygody Karola w Szkole Złotych Gwiazd Przygody Artura i Filipa w Szkole Złotych Pierniczków Wewnętrzny Skarb w Szkole Złotych Promieni Oliwia: Dziewczynka z magicznego ogrodu Jeżyk: jego przedszkolne przygody Oskar i Tajemnice Leśnej Energii Niezrozumiane dziecko o imieniu Alex Epilog 77 4 Strona 5 Dedykacja Dedykuję tę książkę wszystkim tym, którzy poszukują sensu i nowych dróg, które są pełne niezwykłych możliwości. Ta książka nie  jest jedynie efektem mojej pracy, lecz także hołdem dla tych, którzy podzielili się ze mną swoimi historiami, pomysłami i do- świadczeniem. Jest to  zbiór spostrzeżeń, które mogą okazać  się cennym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach związanych z wychowywa- niem dzieci. Niech ta treść będzie przypomnieniem, że  dla  nas dorosłych, istotne jest pomaganie dzieciom w znalezieniu właściwej drogi. Każde dziecko jest jak gwiazda na niebie: unikalne, pełne potencjału i zdolne do świecenia najjaśniejszym światłem. 5 Strona 6 Od autora Pisanie opowiadań to dla mnie nowe doświadczenie, które może dotrzeć do wielu serc czytelników w każdym wieku, za- równo dzieci, jak i dorosłych. Jestem przekonany, że tego typu literatura ma wiele do za- oferowania, może pobudzać wyobraźnię i  rozwijać kreatyw- ność czytelników. Opowieści te uczą nas poprzez opowiadane historie i przy- gody bohaterów, dzięki czemu przekazywane przesłanie staje się bardziej przystępne i zrozumiałe. Czytanie tych opowieści może mieć wiele korzyści, być wspaniałym sposobem na  budowanie więzi rodzinnych oraz inspirować do dyskusji na temat treści zawartych w książkach. Wartości przekazywane przez bajki mogą wpłynąć na zacho- wanie czytelników, co  jest szczególnie ważne w  kontekście rozwoju dzieci. Dobro jest dobrem, a zło jest złem. Dobro rozwija się pozytywnie w nieskończoność. Wierzę, że  moje opowieści mogą przyczynić  się do  budo- wania pozytywnych wzorców. Jestem świadomy, że  pisanie dla  różnych grup wiekowych wymaga uwzględnienia ich poziomu rozwoju i zainteresowań, dlatego staram  się tworzyć opowieści, które są atrakcyjne dla wszystkich. Zachęcam do  poznawania nowych światów, rozwijania swojego potencjału i odkrywania tych możliwości poprzez za- poznanie się z moimi opowieściami. 6 Strona 7 Wstęp Cześć, poszukiwaczu przygód! Przygotuj  się na  siedem bajkowych, podróży pełnych tajemnic i  odkryć. Właśnie wy- ruszamy w ekscytującą podróż pełną nauki i magii! Naszym przewodnikiem będzie Mały Radiesteta. Ten książkowy bohater to  młody detektyw energii, którym może być każdy z nas: dziecko, dorosły, a nawet zwierzę. Razem z  Małym Radiestetą odkryjemy tajemnice natury. Poznamy nowych przyjaciół. Będziemy podróżować po  tajemniczych ścieżkach energii, które nas łączą. Gotowy na przygodę? To czas, aby rozpocząć naszą podróż. Tak  jak  ja kiedyś rozpocząłem swoją przygodę, tak  i  Ty możesz to  zrobić. Pamiętaj, że  każda wielka podróż rozpo- czyna się od odważnego pierwszego kroku. Nasz mały bohater to  postać niezwykła. Można powie- dzieć, że młody detektyw energii ma specjalne zdolności. Po- zwalają mu one dostrzegać rzeczy, których inni nie mogą wi- dzieć. Te zdolności pomagają  zadbać o  siebie i  innych. Dzięki swojemu wahadłu Mały Radiesteta potra dotrzeć do nieroz- wiązanych sytuacji, przywracając harmonię i  równowagę. Nasz mały wynalazca to nie tylko detektyw energii, ale także wierny przyjaciel, gotowy pomóc tym, którzy go potrzebują. Czy  już  wiesz, co  tak  naprawdę kryje  się za  jego umiejętno- ściami? Czy to tylko magia, czy może istnieje coś więcej? W  kolejnych rozdziałach będziemy świadkami nie  tylko niezwykłych opisów i sytuacji, a także odkryjemy energię oraz jej wpływ na nasze życie. 7 fi Strona 8 Rozpoczęcie tej przygody jest gwałtownym przejściem w  nieodkryte przestrzenie. Z  pomocą młodego detektywa energii, każda droga wydaje się osiągalna. Nadszedł czas na  naszą magiczną podróż pełną nauki i odkryć! 8 Strona 9 Kim jest mały radiesteta? Mały Radiesteta to wyjątkowa postać z niezwykłym darem odczuwania energii. Jest nie tylko małym odkrywcą, który po- tra wyczuć niewidzialne fale energii, lecz także wiernym przyjacielem, zawsze gotowym pomóc tym, którzy go potrze- bują. Magiczne wahadło jest jego pomocnikiem w  wykrywa- niu energii, choć z wahadłem czy bez — zawsze ją czuje. W kolejnych rozdziałach naszej książki nasz bohater będzie używał swoich umiejętności, pomagał przyjaciołom i zmieniał świat na lepsze. Jeżeli ta książka dotarła do Ciebie, to możli- we, że  i  Ty jesteś naszym małym bohaterem. Każdy, kto po- siada niesamowity dar czy umiejętności, może, nim być. Pamiętajmy, że to, co najważniejsze jest wewnątrz nas. Je- żeli przebywamy w miejscu o pozytywnej energii, odczuwamy ciepło i  spokój, wpływa to  na  poprawę atmosfery i  samopo- czucie innych osób. Nie  tylko jesteśmy odbiorcami tej pozy- tywnej energii, ale również stajemy się jej nośnikami, przeno- sząc ją na  kolejne miejsca, które odwiedzamy. W  ten sposób przyczyniamy się do poprawy zdrowia, zadowolenia i radości innych. Z drugiej strony, jeżeli nasze wnętrze wypełniają złe emo- cje, wpływa to na otoczenie w sposób negatywny, powodując uczucie zimna lub niepokoju. Takie jest prawo przyciągania, nasza energia wpływa nie tylko na nas, ale również na otoczenie, na ludzi, zwierzęta, a nawet rośliny. Dlatego ważne jest, aby być świadomym swo- jego stanu energetycznego. Czy jesteś gotowy na tę niezwykłą podróż? Może to właśnie Ty jesteś tą postacią, która pomaga, tym tajemniczym bohaterem, osobą pełną dobroci, odwagi i mocy. Czytając te historie, otwieramy drzwi do magicznego świa- ta pełnego przygód i  nauki. Wraz z  naszym bohaterem od- 9 fi Strona 10 krywamy nowe możliwości, zgłębiamy tajemnice natury i cie- szymy się niezwykłymi chwilami. Każdy z  nas ma w  sobie potencjał do  bycia bohaterem swojej historii. Ta książka jest przewodnikiem, który może pomóc odkryć te niezwykłe moce, często nazywane „magicznymi”. Te moce są w  rzeczywistości wyjątkowymi talentami i  zdolnościami, które każdy z  nas posiada. Przygody czekają na  nas na  każ- dym kroku. Ta książka jest przewodnikiem, który pomoże Ci je odkryć. Ciesz się swoją podróżą! Czas rozpocząć przygodę w pełnym czarów świecie naszych opowieści. Zapraszam na  historię o  niezwykłych bohaterach bajek, którzy potra ą odkrywać tajemnice świata. Pamiętaj, magiczne nie oznacza niemożliwe! 10 fi Strona 11 Bajki / Opowiadania 11 Strona 12 Przygody Karola w Szkole Złotych Gwiazd Karol, główny bohater tej bajki, to  silna postać, która ni- gdy  się nie  poddaje, niezależnie od  napotykanych trudności. Jego historia pokazuje, jak ważna jest wiara w siebie i dążenie do swoich celów. W fantastycznym świecie w magicznej krainie mieściła się Szkoła Złotych Gwiazd. Nazwa tej bajecznej szkoły symbolizowała aspiracje i  ma- rzenia, które każde dziecko miało prawo zrealizować. Złote Gwiazdy pokazywały cel, do którego dążą uczniowie, by stać się lepszą wersją siebie. Wnętrza szkoły rozświetlały się różnymi barwami, a balony unoszące  się w  powietrzu nadawały jej przestrzeni; lekkości i radości. Kiedy wiatr tworzył magiczny wzór kolorów, uczniowie czuli, jakby wkraczali do krainy cudów. W tej magicznej szkole klasy świeciły jak tęcza po deszczu, każda nasycona innymi odcieniami, tworząc niezwykłe barwy. Każda sala była inna, ale  wypełniona radością i  kreatyw- nością. Szkoła Złotych Gwiazd to nie tylko budynek z salami lekcyjnymi, ale  magiczna przestrzeń, gdzie su ty zdobiły gwiazdy, a  ściany pokryte były malowidłami, przedstawiają- cymi fantastyczne krajobrazy. To  miejsce, gdzie dzieci mogły rozwijać swoją wyobraźnię. Na  zewnątrz szkoły, rozciągały  się ogrody pełne kwiatów o  intensywnych barwach, a  chodniki wyłożone były koloro- wymi kamykami, które błyszczały w słońcu. Wieczorami gwiazdy na  niebie migotały jak  drogowskazy dla  uczniów, przypominając, że  każdy z  nich ma potencjał do osiągnięcia swoich celów. 12 fi Strona 13 Tak  jak  w  bajkach, gdzie orzeł trzymający w  szponach węża jest symbolem zwycięstwa, tak każda gwiazda na niebie może być symbolem zwycięstwa dla ucznia. Każda z nich może wskazywać drogę do osiągnięcia celu, niezależ- nie od tego, czy to jest sztuka, nauka, czy sport. Ważne jest, aby pamiętać, że nie każdy musi być gwiazdą, aby osią- gnąć swoje cele. 13 Strona 14 Każdy ma swoją własną drogę do  sukcesu i  swoje własne cele do  osiągnięcia. Gwiazdy na  niebie są tylko symbolem tych możliwości. Migoczące na niebie są źródłem radości dla dusz. Dusza to coś bardzo specjalnego, co każdy z nas posiada. Można to sobie wyobrazić jako niewidzialną iskierkę, która sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. To nasza dusza cieszy się, kiedy jesteśmy szczęśliwi i smuci się, kiedy jesteśmy smutni. 14 Strona 15 Nie musimy się jej bać, bo dusza to jest część nas, która kocha, śmie- je się i cieszy się z życia razem z nami. Więc, kiedy mówimy, że  gwiazdy na  niebie są jak  smakołyki dla  dusz, to  znaczy, że  one przynoszą nam miłość i  spełnienie. Cieszymy się pięknem gwiazd i z radością patrzymy na nie. Bycie uczniem w  tej wspaniałej szkole to  niezwykle doświadczenie, gdzie dzieci uczą się nie tylko tradycyjnych przedmiotów, ale odkrywają magię i tajemnice świata. Szkoła Złotych Gwiazd to bajkowa szkoła, miejsce pełne magii i cu- dów, które istnieje tylko w  świecie opowieści. To  jest miejsce, które ma na celu inspirować dzieci do nauki i odkrywania, nie powodując stresu czy niepokoju. W  pobliżu tej magicznej szkoły mieszkali rodzice Karola. Mama bardzo cieszyła  się na  nadchodzące macierzyństwo, przekonana była, że  zapewni swojemu dziecku najlepsze warunki. Poświęciła  się opiece nad Karolem, rezygnując z poszukiwania pracy. Rodzice borykali  się z  wieloma problemami. Dochodziło między nimi do nieporozumień, co prowadziło do awantur. Podczas licznych imprez, które odbywały  się w  ich domu, rodzice często zachowywali się agresywnie, a kłócąc się, nie przebierali w słowa- ch, zwłaszcza podczas spotkań ze znajomymi. Wychowując  się w  tak  trudnych warunkach, Karol był nadmiernie pobudliwy i  podświadomie nie  potra ł zaakceptować skomplikowanej przeszłości. Główny bohater naszej opowieści czuł się w domu niechciany i nie- doceniony, dlatego często szukał ukojenia, bawiąc  się w  pobliżu tej wspaniałej szkoły. Jednak Karol był wyjątkowy, nie  ze  względu na  zachowanie, ale na jego wnętrze i umiejętności. Był jak jasna iskierka wśród koloro- wych zabawek, które rozjaśniały szare dni i  sprawiały, że  każdy, kto go poznał, czuł się szczęśliwy. Nie  mógł  się doczekać rozpoczęcia nauki w  tym nadzwyczajnym miejscu, jedynym takim w całej okolicy. 15 fi Strona 16 I  wreszcie nadszedł czas; Karol znalazł  się w  bajecznym zakątku zwanym Szkołą Złotych Gwiazd! Szkoła była dla  niego miejscem, gdzie mógł wyrazić swoją energię i  emocje, które nie  znajdywały akceptacji w  domu. Było to  dla  niego formą ukojenia, mimo że  jego problematyczne zachowanie sprawiało duży kłopot nauczycielom. Każdy uczeń jest traktowany jako jedyny w  swoim rodzaju, z  wła- snym zestawem talentów i umiejętności do odkrycia i rozwinięcia. Karol, choć oceniany przez wychowawczynię jako trudny uczeń, był jednym z nich. Jego wychowawczyni była zmartwiona, często z  nim rozmawiała i próbowała go uspakajać, ale Karol nie reagował na jej słowa. Jego matka miała trudności z  pogodzeniem  się z  faktem, że  jej syn za swoje zachowanie został zawieszony w szkole. Pewnego dnia do szkoły przybył nowy nauczyciel o imieniu Marcin, który był inny niż pozostali nauczyciele. Jego cierpliwość i  mądrość sprawiły, że  Karol czuł  się dziwnie spo- kojny w jego obecności, w przeciwieństwie do relacji z wychowawczynią. 16 Strona 17 Pan Marcin przypominał mu wielkie drzewo w lesie, które daje cień w  upalne  dni. Nie  próbował pouczać Karola, lecz szukał prawdziwej rozmowy. 17 Strona 18 Z  każdym dniem Karol coraz bardziej rozumiał, że  ten nauczyciel nie jest jak inni, jest po prostu taki, jakby był z nim połączony. Był jak la- tarnia morska w burzową noc, prowadząc go ku bezpiecznym brzegom. Ta latarnia, pełna jasnych promieni, rozświetlała Karolowi drogę do  zrozumienia. Dzięki pomocy nowego nauczyciela, pana Marcina, zaczął się zmieniać na lepsze, skupiając się na nauce i stając się znakiem nadziei dla innych dzieci. Gdy Karol odkrył, że nie jest sam, a istnieje magiczne miejsce, gdzie może się rozwijać i być akceptowanym, zaczął postrzegać Szkołę Złoty- ch Gwiazd jako swoje prawdziwe królestwo domowe. Na  lekcjach zamiast potrzebnych przyborów do  nauki trzymał ma- giczny wisiorek na  łańcuszku, który był dla  niego jak  klucz do  drzwi prowadzących do świata pełnego przygód i tajemnic. Wisiorek był nie tylko ozdobą, ale też dla niego symbolem siły i od- wagi, który przypominał mu o  wartościach takich jak  przyjaźń, współ- praca i wytrwałość. Wkrótce Karol stał się swoistą gwiazdą, której blask przyciągał inny- ch, nawet te dzieci, które miały własne doświadczenia. Wisiorek Karola stał  się symbolem tej zmiany, znakiem, że  każde dziecko, niezależnie od swoich wyzwań, może znaleźć w sobie siłę, by stać się supergwiazdą swojego życia. Karol pomagał dzieciom w rozwiązywaniu problemów, a korzystając z magicznego wisiorka na łańcuszku, podpowiadał im, jak poradzić so- bie z trudnościami. Karol miał wiele talentów i lubił dzielić się z innymi. Jego wisiorek był jak  kompas, który zawsze pokazywał mu odpo- wiednią drogę. Jego obecność w klasie była jak promień słońca w szare dni, przycią- gając uwagę i podziw innych dzieci. Karol dzięki temu czuł się pewniej, a  jego wewnętrzna siła i  chęć do  współpracy z  innymi rosła z  każdym dniem. Osobowość Karola dodawała życia każdemu zakątkowi szkoły, a  jego odwaga i  determinacja sprawiały, że  inne dzieci podziwiały go, jakby był bohaterem z ich ulubionych bajek. 18 Strona 19 Jego słowa, choć czasem surowe, wydobywały się z niewielkiego inte- lektu zdolnego do rozwiązania najtrudniejszych zagadek matematyczny- ch i naukowych. Pan Marcin skłonił też do działania jego kolegów i koleżanki. Kiedy Karol zrozumiał, że pan Marcin jest inny niż pozostali nauczyciele, za- czął go obserwować. Zauważył, że nauczyciel zawsze miał przy sobie małą, starą książkę. Kiedy zapytał nauczyciela o  nią, pan Marcin uśmiechnął  się i  powie- dział, że to jest jego „Księga Mądrości”. 19 Strona 20 Karola zaciekawiła ta księga, która, mogła być źródłem spokoju i mądrości jego nowego nauczyciela. Może to była kolekcja cytatów, przysłów, czy też osobistych re eksji, które pomagały mu w nauczaniu? Jednym słowem Karol był zaintrygowany. Zastanawiał się, czy każdy może znaleźć dla siebie Księgę Mądrości, a jeśli tak to gdzie szukać ma tej przeznaczonej dla niego. Czy jest w jego sercu, gdzie przechowuje swoje uczucia i emocje? Może jest w  jego umyśle, gdzie przechowuje swoją wiedzę i  do- świadczenia? A  może to  jego magiczne wahadło, które pomaga mu zrozumieć świat wokół niego. Pan Marcin ujawnił Karolowi, że każdy posiada swo- ją opisywaną Księgę, kronikę życia, w  której skrywane są osobiste do- świadczenia, odkrycia i przemyślenia. Powiedział, że on również ma swoją księgę, choć może jeszcze o tym nie wiedzieć. Każdy z nas, ma w sobie taki zapis nazwany księga, tylko musimy nauczyć się, jak go czytać. Karol zaczął szukać w każdym miejscu, w którym tylko mógł. Szukał jej w swoim pokoju, w szkole, nawet w lesie za domem. Nie  mógł jej znaleźć, ponieważ było za  ciemno. Obiecał sobie, że  jeszcze raz wróci po  nią i  poszuka. W  końcu, gdy  magiczna szkoła przeszła na  tryb nauki online, Karol był gotowy na  zmiany. Zajęcia stały się dla niego nie tylko nauką, ale także przygodą, którą mógł roz- poznawać z innymi. Dzięki uporowi i miłości nowy nauczyciel podarował Karolowi nową szansę. W  fantastycznym królestwie Szkoły Złotych Gwiazd Karol za- czął odkrywać swoje niezwykłe zdolności. Karol, choć uznawany za  trudnego ucznia stał  się znakiem nadziei dla innych dzieci, pokazując, że nawet największe burze mogą przynieść spokój. 20 fl

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!