Playboy za sterami

Szczegóły
Tytuł Playboy za sterami
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Playboy za sterami PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Playboy za sterami pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Playboy za sterami Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Playboy za sterami Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Strona 2 Tytuł oryginału: Playboy Pilot Tłumaczenie: Marta Czub ISBN: 978-83-283-3992-7 Copyright © 2016. Playboy Pilot by Penelope Ward and Vi Keeland. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Księgarnia internetowa • Poleć książkę • Lubię to! » Nasza społeczność • Oceń książkę Strona 3 Rozdziañ 1. Rozdziañ 1. Chris Hemsworth PRZEGLkDA’AM KATALOG z miÚdzynarodowymi kierunkami lotów linii American Airlines i miaïam przed sobÈ czÚĂÊ dotyczÈcÈ Australii. Peïno w niej byïo kolorowych zdjÚÊ: kangury, turkusowa woda, ogromna biaïa budowla, która wyglÈdaïa jak wydÚte na wietrze ĝagle. ’adne. Ale tak naprawdÚ nie to mnie interesowaïo. Liam Hemsworth. Australijski akcent. O Boĝe, jest ich tam dwóch! Na nastÚpnej stronie znajdowaïa siÚ mapa Ăwiata. Powiodïam palcem wzdïuĝ wykropkowanej linii znaczÈcej trasÚ z Miami do Sydney. Cholera, tyïek mnie rozboli od tak dïugiego lotu. Z westchnieniem przeszïam na nastÚpnÈ stronÚ. Londyn. Robert Pattinson. Theo James. Znów seksowny akcent, tyle ĝe czas lotu wynosiï mniej niĝ jednÈ trzeciÈ tego, co wczeĂniej. ZagiÚïam róg strony i oglÈdaïam dalej. Wïochy. George Clooney. Co z tego, ĝe byï praktycznie w wieku mojego ojca? Facet byï jak butelka dobrego cabernet — z wiekiem coraz lepszy, niebo w gÚbie. Kolejny zagiÚty róg. Barman przerwaï te poszukiwania i wskazaï na mój w poïowie opróĝniony kieliszek martini. — Jeszcze jedno appletini? — DziÚkujÚ, na razie nie. SkinÈï gïowÈ i przeszedï na drugi koniec zatïoczonego baru. Piïam juĝ drugiego drinka i nie wiedziaïam, na ile godzin utknÚ w lotnisko- wym barze. Pewnie dobrze byïoby zdecydowaÊ, gdzie spÚdzÚ najbliĝsze dziesiÚÊ dni, zanim alkohol za bardzo uderzy mi do gïowy. 7 Kup książkę Poleć książkę Strona 4 Playboy za sterami Santoryn. Hm, na zdjÚciach wyglÈdaï przeĂlicznie. OlĂniewajÈ- co biaïe budynki z szafirowymi drzwiami i okiennicami. Mimo to… NaprawdÚ nie miaïam pojÚcia, gdzie chcÚ jechaÊ. Nic nie przykuïo szczególnie mojej uwagi; nie przemawiaïa do mnie nawet ĝadna tro- pikalna wyspa. WestchnÚïam przeciÈgle, widzÈc, ĝe dotarïam do koñca grubego katalogu. Uniosïam kieliszek do ust i mruknÚïam pod nosem: — Gdzie mam jechaÊ? Nie spodziewaïam siÚ odpowiedzi. — Mieszkam niedaleko… — usïyszaïam obok siebie gïÚboki ba- ryton. Nie zauwaĝyïam, ĝe ktoĂ usiadï obok mnie, wiÚc zaskoczona przechyliïam kieliszek i wylaïam resztkÚ martini na swojÈ nowÈ bluzkÚ. — Cholera! — Gwaïtownie wstaïam, zïapaïam serwetkÚ z baru i zaczÚïam osuszaÊ nowÈ koszulkÚ. — To top od Rolanda Moureta. — Przepraszam, nie chciaïem ciÚ przestraszyÊ. — To lepiej nie podkradaj siÚ do ludzi. — Spokojnie, zapïacÚ za pralniÚ. W porzÈdku? — Zostanie plama. — W takim razie kupiÚ ci nowÈ bluzkÚ, kotku. To tylko zwykïa koszulka. Poderwaïam do góry gïowÚ. — SïyszaïeĂ, kiedy mówiïam, ĝe to Roland Mouret? Kosztowaïa osiemset dolarów. — Za coĂ takiego? To zwykïy T-shirt. — Dizajnerski. — Ale w dalszym ciÈgu to tylko T-shirt… Nie zrozum mnie ěle, ïadnie ci w nim, jednak to zdzierstwo. SïyszaïaĂ o Gapie? — Kpisz sobie? — zapytaïam i dajÈc sobie w koñcu spokój z ser- wetkÈ, spojrzaïam na faceta, który okazaï siÚ aĝ tak bezczelny. A niech to! Bezczelny, a jakĝe… A do tego wysoki, ciemnowïosy i przystojny. Boski, mówiÈc szczerze… 8 Kup książkę Poleć książkę Strona 5 Rozdziañ 1. Wstaïam na chwilÚ, ĝeby trochÚ ochïonÈÊ i poszukaÊ jednak tych serwetek. Nie zauwaĝyïam ich w zasiÚgu wzroku, a kiedy wróci- ïam na miejsce, przystojniak rzuciï do barmana: — Ej, Louie. Podasz mi szklankÚ wody sodowej i kilka rÚczni- ków papierowych? — Jasne, Trip. Trip? — Masz na imiÚ Trip? — Czasami. — SiedzÚ w barze na lotnisku z goĂciem, który nazywa siÚ Trip? — Nie mogïam powstrzymaÊ parskniÚcia. — A jak ty masz na imiÚ? A co mi tam, nigdy wiÚcej go nie zobaczÚ na oczy. ZerknÚïam na katalog, który przed chwilÈ przeglÈdaïam, i mój wzrok zatrzymaï siÚ na okïadce. — Jestem… — zawahaïam siÚ, a potem skïamaïam — Sydney. — Sydney… — syknÈï sceptycznie. — Tak wïaĂnie. PrzeïknÚïam ĂlinÚ i odwróciïam wzrok, ale nawet patrzÈc w innÈ stronÚ, czuïam na sobie ciÚĝar spojrzenia wielkich brÈzowych oczu mÚĝczyzny. Mocny zapach jego piĝmowej wody koloñskiej zniewalaï. Wysoka, górujÈca nade mnÈ postaÊ, którÈ widziaïam kÈtem oka, nie pozwalaïa skupiÊ siÚ na niczym innym. Pojawiï siÚ barman, który podaï Tripowi szklankÚ i kilka serwetek. Ten spojrzaï na mnie z wahaniem: — Chcesz usunÈÊ plamÚ? Pokiwaïam gïowÈ, czujÈc mrowienie na skórze, kiedy siÚ do mnie przysunÈï. W ciÈgu kilku sekund gorÈca fala zderzyïa siÚ z zimnem przenikajÈcym przez materiaï mojej bluzki. Facet wylewaï powoli wodÚ sodowÈ centralnie na mojÈ klatkÚ piersiowÈ. — Aj! Co ty… co ty, do cholery, robisz? — wycedziïam, spoglÈ- dajÈc na mokrÈ plamÚ na mojej markowej koszulce. 9 Kup książkę Poleć książkę Strona 6 Playboy za sterami — Chcesz wywabiÊ plamÚ, zgadza siÚ? Woda gazowana pomoĝe. Musi tylko trochÚ nasiÈknÈÊ. — Ta plama nie byïa aĝ tak duĝa, a ty oblaïeĂ mnie caïÈ! — Nie daïo siÚ tego uniknÈÊ. — MogïeĂ po prostu tego nie robiÊ! — Ale wtedy nie byïoby zabawy… Spojrzaïam w dóï; przez mokry materiaï bluzki widaÊ mi byïo sutki. — Teraz wszystko mi przeĂwituje! — Mam tego bolesnÈ ĂwiadomoĂÊ. — MÚĝczyzna i wciÈgnÈï z sykiem powietrze, nie odrywajÈc wzroku od mojej piersi. — Chryste, nie masz stanika? — Nie mam. W koñcu podniósï wzrok. — A mogÚ spytaÊ, co robisz na lotnisku bez stanika? ChrzÈknÚïam i wyjaĂniïam: — Chciaïam, ĝeby mi byïo wygodnie w samolocie. Poza tym… jestem… jÚdrna. Zasadniczo nie potrzebujÚ biustonosza. A przynajm- niej nie potrzebowaïam, dopóki mnie nie oblaïeĂ! Nie spodziewa- ïam siÚ, ĝe obcy facet zaatakuje mnie wodÈ. Jego wzrok znów powÚdrowaï na mojÈ klatkÚ piersiowÈ. — Hm, jÚdrna… — Czy moĝesz siÚ tak na mnie nie gapiÊ? — zapytaïam i skrzy- ĝowaïam przed sobÈ rÚce. — Przepraszam, nie spodziewaïem siÚ… — ¿e bÚdÚ praktycznie naga? Co ty nie powiesz… RozeĂmiaï siÚ skruszony. — A co ci mam powiedzieÊ? Sïuchaj, przyszedïem coĂ zjeĂÊ, a dostaïem wiÚcej, niĝ siÚ spodziewaïem. Masz Ăwietne cycki! No i faktycznie sÈ jÚdrne… I zadziorne, jak ich wïaĂcicielka. MÚĝczyzna zdjÈï nagle skórzanÈ kurtkÚ i zarzuciï mi na ramiona. — Okryj siÚ tym. — Kurtka byïa ciÚĝka i poczuïam ciepïy uĂcisk przesycony zapachem drzewa sandaïowego. Uczucie byïo przyjemne, 10 Kup książkę Poleć książkę Strona 7 Rozdziañ 1. wiÚc mogïam sobie tylko wyobraĝaÊ, jak bym siÚ czuïa wpleciona w jego ciaïo… OtrzÈsnÚïam siÚ szybko z tej myĂli. SpuĂciïam wzrok, ĝeby zapiÈÊ kurtkÚ, i zauwaĝyïam przy klapie metalowe skrzydïa. — Co to za przypinka? ByïeĂ grzeczny podczas lotu czy jak? Facet uĂmiechnÈï siÚ pod nosem. — CoĂ w tym stylu. Kiedy teĝ siÚ uĂmiechnÚïam, wyciÈgnÈï do mnie swojÈ duĝÈ dïoñ: — Zacznijmy od nowa. CzeĂÊ, jestem Carter. Carter. Aha! To imiÚ jakoĂ do niego pasowaïo… PrzyjÚïam podanÈ rÚkÚ i poczuïam, ĝe przeszywa mnie dreszcz, kiedy zamknÈï mojÈ dïoñ w mocnym uĂcisku. Zmruĝyïam oczy i powiedziaïam: — Carter… MyĂlaïam, ĝe nazywasz siÚ Trip. — Nie, uznaïaĂ, ĝe nazywam siÚ Trip, bo tak mówiï do mnie Louie. To tylko ksywka. — SkÈd siÚ wziÚïa? — Dïuga historia. — A tak w ogóle, skÈd ciÚ tu znajÈ? Duĝo podróĝujesz w intere- sach? — Moĝna tak powiedzieÊ. — JesteĂ trochÚ dziwny, wiesz o tym? — A ty jesteĂ cholernie urocza. Jak masz na imiÚ? — Juĝ ci powiedziaïam. — No tak, racja. Sydney… A na nazwisko Opera-House. Sydney Opera-House! — RozeĂmiaï siÚ i podniósï katalog, pokazujÈc budynek opery w Sydney umieszczony na okïadce. — Dlaczego mnie okïa- maïaĂ, JÚdrusiu? Wzruszyïam ramionami. — Nie wiem… Nie lubiÚ podawaÊ swojego prawdziwego imienia nieznajomym. 11 Kup książkę Poleć książkę Strona 8 Playboy za sterami — Nie o to chodzi, wcale nie jesteĂ nieĂmiaïa… Na litoĂÊ boskÈ, nawet nie zakïadasz gïupiego stanika w miejscach publicznych! I do- piero po minucie zakryïaĂ cycki, choÊ wiedziaïaĂ, ĝe wszystko widzÚ. Nie jesteĂ skryta, a juĝ na pewno nie jesteĂ ostroĝna. — To twoim zdaniem dlaczego skïamaïam na temat tego, jak siÚ nazywam? — MyĂlÚ, ĝe rajcowaïo ciÚ udawanie kogoĂ innego. UznaïaĂ, ĝe nigdy wiÚcej mnie nie zobaczysz, wiÚc czemu miaïabyĂ tego nie zrobiÊ? Mam racjÚ? — Wydaje ci siÚ, ĝe mnie rozszyfrowaïeĂ i ĝe jestem lekkomyĂlnÈ poszukiwaczkÈ mocnych wraĝeñ? A znasz mnie jak dïugo? DziesiÚÊ minut? — Swój swego zawsze rozpozna. — Czyĝby? — Tak, tak wïaĂnie wyglÈda moje ĝycie… Wiecznie szukam nowych przygód, nie umiem usiedzieÊ w jednym miejscu. — Po chwili ciszy zmruĝyï oczy i przyjrzaï siÚ mi z uwagÈ. — Nie wiesz, do- kÈd jechaÊ… — SkÈd wiesz? — Kiedy do ciebie podszedïem, gadaïaĂ do siebie i zastanawiaïaĂ siÚ, gdzie siÚ wybraÊ. PamiÚtasz? — Aha, no tak. Tak. PlanujÚ wycieczkÚ… Trip. — W jakim kierunku? — Nie mam pojÚcia. WzdrygnÚïam siÚ, kiedy poïoĝyï mi rÚkÚ na ramieniu. — Przed czym uciekasz, Kendall? Serce zaczÚïo mi waliÊ. CofnÚïam siÚ, odsuwajÈc siÚ trochÚ od niego. — SkÈd wiesz, jak siÚ nazywam? SiÚgnÈï do tylnej kieszeni i pomachaï paszportem. — NaprawdÚ musisz bardziej uwaĝaÊ podczas samotnych podróĝy. Wystarczy oddaliÊ siÚ na moment, a ktoĂ moĝe dosypaÊ ci coĂ do drinka albo zabraÊ ci rzeczy… 12 Kup książkę Poleć książkę Strona 9 Rozdziañ 1. — To moje? SkÈd masz? — Kiedy poszïaĂ po serwetki, wypadï ci z torebki. Podniosïem go i sprawdziïem, jak siÚ nazywasz. Kendall Sparks, ïadnie. Na szczÚĂcie mi moĝesz zaufaÊ. — Nie jestem tego taka pewna — prychnÚïam, wyrywajÈc mu paszport. StaliĂmy przez chwilÚ, wpatrujÈc siÚ w siebie. Na jego ustach ry- sowaï siÚ uĂmiech, a ja po raz pierwszy zauwaĝyïam doïeczek na jego brodzie. — Widziaïem, jak staïa — powiedziaï. — Sïucham? — Piosenka Beatlesów. I Saw Her Standing There. Widziaïem, jak staïa. — I co w zwiÈzku z tym? — zapytaïam. — Mam pewnÈ teoriÚ… Gdyby siÚ nad tym zastanowiÊ, niemal kaĝdÈ sytuacjÚ w ĝyciu da siÚ opisaÊ piosenkÈ Beatlesów. — A wiÚc to jest piosenka na ten moment? — Dokïadnie. Widziaïem, jak staïaĂ. Podszedïem i najwyraěniej przeszkodziïem ci w podejmowaniu decyzji. Pozwól wiÚc, ĝe postawiÚ ci jeszcze jednego drinka i spróbujemy razem wymyĂliÊ, gdzie mogïa- byĂ pojechaÊ. Moĝemy to rozpracowaÊ. Kiedy siÚ rozeĂmiaï, powtórzyïam w myĂlach jego ostatnie sïowa: „Moĝemy to rozpracowaÊ”. We can work it out. Mój Boĝe, facet byï trochÚ szurniÚty… PokrÚciïam gïowÈ z niedowierzaniem. — We Can Work It Out, znów piosenka Beatlesów! — ¥wietnie, ale jesteĂ za mïoda, ĝeby tak dobrze znaÊ Beatlesów… — Moja matka ich sïuchaïa. A ty jakÈ masz wymówkÚ? — Ja po prostu potrafiÚ doceniÊ dobrÈ muzykÚ, nawet jeĂli nie jest z moich czasów. — ZerknÈï na zegarek. — A skoro o czasie mowa, nie zostaïo mi go zbyt wiele… To co z tym drinkiem? 13 Kup książkę Poleć książkę Strona 10 Playboy za sterami Kiedy znów siÚ uĂmiechnÈï, poczuïam, ĝe kapitulujÚ. Jeden maïy drink wiÚcej przecieĝ mi nie zaszkodzi, zwïaszcza ĝe jeszcze nie po- stanowiïam, gdzie jechaÊ. — Pewnie, czemu nie? Carter zaprowadziï mnie do jednego ze stolików, a potem poszedï do baru zïoĝyÊ zamówienie. — Mam nadziejÚ, ĝe nie masz nic przeciw, bo zamówiïem dla nas coĂ do jedzenia. — W porzÈdku, dziÚki. — A wiÚc jaki charakter ma twoja wyprawa, Kendall? — Mam do przemyĂlenia kilka waĝnych spraw, wiÚc muszÚ ode- rwaÊ siÚ na chwilÚ od normalnego ĝycia. — Mam nadziejÚ, ĝe nie chodzi o nic zïego? Wydajesz siÚ bardzo podenerwowana. To dlatego uznaïem, ĝe przed czymĂ uciekasz. — MuszÚ po prostu podjÈÊ waĝnÈ decyzjÚ. — Moĝe mógïbym pomóc? Nie bardzo, chyba ĝe chciaïbyĂ mnie zapïodniÊ. Gdyby tylko wiedziaï… — Nie. To problem, z którym muszÚ siÚ zmierzyÊ sama. — Ale powaĝnie, przecieĝ nie moĝe byÊ aĝ tak ěle? JesteĂ zdrowa, peïna energii… PiÚkna i najwyraěniej masz pieniÈdze. Jestem pewny, ĝe wszystko siÚ uïoĝy. — Wydaje ci siÚ, ĝe wszystko o mnie wiesz, co? — JesteĂ mïoda. Cokolwiek to jest… Masz mnóstwo czasu, ĝeby to rozwiÈzaÊ. Bardzo bym chciaïa, ĝeby tak wïaĂnie byïo. — Ile wedïug ciebie mam lat? Podrapaï siÚ w brodÚ. — DwadzieĂcia dwa? — Niedïugo skoñczÚ dwadzieĂcia piÚÊ. I w tym caïy problem. Cholerne dwadzieĂcia piÚÊ. — No dobra. WyglÈdasz trochÚ mïodziej. 14 Kup książkę Poleć książkę Strona 11 Rozdziañ 1. — A ty ile masz? SÈdzÈc po twoim guĂcie muzycznym, daïabym ci jakieĂ piÚÊdziesiÈt trzy… Ale z wyglÈdu oceniam ciÚ na dwadzieĂcia osiem. — Blisko. Mam dwadzieĂcia dziewiÚÊ. Kelner przyniósï do stolika nasze przekÈski. Carter zamówiï miks paluszków z mozzarelli, skrzydeïek i sajgonek. Zaburczaïo mi w brzuchu. — Dobrze, ĝe nie jestem na diecie. — No. Szczerze mówiÈc, nie majÈ tu wiÚcej nic dobrego. Smaĝone zawsze nieěle smakuje. Zauwaĝyïam, ĝe nie zamówiï sobie drinka. — Nic nie pijesz? — Nie mogÚ. — Dlaczego? — JeĂli zdradzisz mi swój dylemat, ja ci powiem, dlaczego nie pijÚ. WziÚïam z talerza smaĝony paluszek serowy i zmieniïam temat. — Nie mamy czasu, ĝeby siÚ w to zagïÚbiaÊ. W tej chwili naprawdÚ muszÚ zdecydowaÊ, gdzie jechaÊ. A ty? DokÈd lecisz? — Zaczekaj. — Zignorowaï moje pytanie, wyciÈgnÈï telefon i za- czÈï coĂ sprawdzaÊ. — Co robisz? — Mam tu zestawienie wszystkich lotów miÚdzynarodowych planowanych na trzy najbliĝsze godziny. — Odwróciï ekran w mojÈ stronÚ. WziÚïam od niego telefon. — No dobra… Madryt. Iberia, 20:55. — Nie chcesz lecieÊ do Hiszpanii. — Dlaczego? — Mamy lipiec… BÚdzie potwornie gorÈco. Zapocisz siÚ na ĂmierÊ, a nie moĝesz nawet zdjÈÊ bluzki, bo nie masz stanika. CzujÈc, ĝe siÚ czerwieniÚ, spojrzaïam znów na listÚ lotów. — Okej. Hm… A Meksyk? American Airlines, 22:20? — Nie. 15 Kup książkę Poleć książkę Strona 12 Playboy za sterami — Nie? — Szaleje nowy norowirus. — Co takiego? — Jezu, kobieto, czy ty w ogóle oglÈdasz wiadomoĂci? — Nie, sÈ zbyt przygnÚbiajÈce. — Po prostu mi zaufaj. W tej chwili lepiej unikaÊ tamtejszego jedzenia. — No dobra. A Amsterdam? KLM, 21:45? — Nie wydaje mi siÚ, ĝeby w twoim przypadku to byï dobry wybór. Prostytucja jest tam legalna. JeĂli bÚdziesz chodziÊ po mieĂcie bez stanika, ktoĂ moĝe ciÚ wziÈÊ za kogoĂ, kim nie jesteĂ. Zrobiïam wielkie oczy. — Uwaĝasz, ĝe ktoĂ mógïby mnie wziÈÊ za dziwkÚ? — PrawdÚ mówiÈc, tamtejsze dziwki naprawdÚ majÈ klasÚ. — A ty skÈd to wiesz? — Spokojnie… Nie pïacÚ za seks, jeĂli to masz na myĂli. — Roze- Ămiaï siÚ gardïowo. — Szczerze mówiÈc, mam wrÚcz odwrotny problem. — Zaraz… Czyli to kobiety pïacÈ tobie za seks? — Zakryïam dïoniÈ usta. — O Boĝe, jesteĂ mÚskÈ dziwkÈ! Czy moĝe facetem do towarzystwa? To dlatego przesiadujesz w barach na lotnisku? Carter rozeĂmiaï siÚ, odchylajÈc gïowÚ. — Nie. — Czyli kobiety po prostu siÚ na ciebie rzucajÈ. To chciaïeĂ po- wiedzieÊ? — Chciaïem powiedzieÊ, ĝe… Czasem fajnie jest goniÊ króliczka. A ja od bardzo dawna nie musiaïem tego robiÊ ani nawet nie spo- tkaïem tak naprawdÚ nikogo, kogo warto by byïo goniÊ. WiÚc zasadni- czo pïacenie za seks to ostatnia rzecz, do której byïbym zmuszony. To mnie nie zaskoczyïo. Nie byïam nawet w stanie zdobyÊ siÚ na ĝadnÈ ripostÚ. Facet byï zabójczo przystojny i miaï charakter. Byï cholernie pewny siebie. Kobiety to uwielbiajÈ. 16 Kup książkę Poleć książkę Strona 13 Rozdziañ 1. Kiedy wyjmowaï mi z rÚki telefon, muĂniÚcie jego dïoni byïo na- prawdÚ przyjemne. Zbyt przyjemne. — ByïaĂ kiedyĂ w Brazylii, Kendall? — Nie. — O tej porze roku jest tam naprawdÚ przyjemnie. Jest zima, ale w dalszym ciÈgu jest wystarczajÈco ciepïo, ĝeby fajnie spÚdziÊ czas. — Poïoĝyï przede mnÈ telefon. — Rio. International Airlines. 22:05. — Co jeszcze moĝna tam robiÊ? — Plaĝe sÈ piÚkne. Copacabana i Ipanema sïynÈ teĝ z klubów i barów. Zabawa na caïego. — Czy samotna kobieta jest tam bezpieczna? — Trzeba zachowaÊ zdrowy rozsÈdek, jak wszÚdzie. I moĝna kupiÊ biustonosz. Carter odwróciï nagle ekran w swojÈ stronÚ, ĝeby sprawdziÊ godzinÚ. — Cholera! MuszÚ lecieÊ, bo spóěniÚ siÚ do pracy — powiedziaï, podnoszÈc siÚ z miejsca, i rzuciï na stolik plik banknotów. Nie daï mi szansy, ĝeby zapytaÊ, czym siÚ zajmuje i gdzie leci. Tak naprawdÚ w dalszym ciÈgu niewiele wiedziaïam o tym mÚĝ- czyěnie, a dojmujÈce uczucie rozczarowania dowodziïo, ĝe jednak chciaïam dowiedzieÊ siÚ wiÚcej. — Aha… Okej. W takim razie dziÚki za jedzenie. Po chwili ociÈgania odpowiedziaï: — Niech zadecyduje przeznaczenie. Ale tak dla twojej informacji — gïosujÚ za Rio. Uwaĝaj na siebie, Kendall. Kiedy zaczÈï siÚ oddalaÊ, zorientowaïam siÚ, ĝe w dalszym ciÈgu mam na sobie jego skórzanÈ kurtkÚ. — Czekaj! Twoja kurtka! — zawoïaïam. — Zostaw jÈ sobie. Przynajmniej cycki ci nie zmarznÈ. To byïo dziwnie urocze. — Okej. — RozeĂmiaïam siÚ lekko i uniosïam rÚkÚ. — W takim razie chyba ĝegnaj! — Hello, Goodbye. CzeĂÊ i do widzenia! — Co? 17 Kup książkę Poleć książkę Strona 14 Playboy za sterami — Piosenka Beatlesów. — PuĂciï do mnie oko. — Aha. — Przewróciïam oczami. — Powinnam siÚ byïa domyĂliÊ… UĂmiechnÈï siÚ, a ja zdaïam sobie sprawÚ, ĝe najprawdopodob- niej ostatni raz w ĝyciu widzÚ ten doïeczek w brodzie. Kiedy zaczÈï odchodziÊ, podziwiaïam jego tyïek, któremu wczeĂniej nie miaïam okazji siÚ dobrze przyjrzeÊ. Carter zatrzymaï siÚ nagle i odwróciï. — Kendall… — Tak? — JeĂli nie wybierzesz Brazylii, wszystkiego dobrego. Zanim zdÈĝyïam coĂ odpowiedzieÊ, odwróciï siÚ i ruszyï szybszym krokiem. OgarnÚïo mnie nieprzyjemne uczucie osamotnienia. Odprowa- dziïam go wzrokiem, aĝ skrÚciï za róg i zniknÈï mi z oczu. To byïa dziwna uwaga. JeĂli nie wybiorÚ Brazylii… Wszystkiego dobrego? Czy byïam gïupia, chcÈc iĂÊ za radÈ tego nieznajomego? Czas nie do koñca mi sprzyjaï. Musiaïam siÚ na coĂ zdecydowaÊ. Czyli co? Rio de Janeiro? A jeĂli mnie ukatrupiÈ, zwalÚ to na cholerne Rio. Czy przypadkiem nie byïo takiego filmu? To cholerne Rio? ZaczÚïam siÚ pociÊ w kurtce. Boĝe, w dalszym ciÈgu byïo mi gorÈco i nieswojo. Ten cholerny Carter. 18 Kup książkę Poleć książkę Strona 15 Strona 16

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!