Pajączek na rowerze test

Szczegóły
Tytuł Pajączek na rowerze test
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Pajączek na rowerze test PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Pajączek na rowerze test pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Pajączek na rowerze test Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Pajączek na rowerze test Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Test znajomo ci lektury „Paj czek na rowerze” Poni szy zestaw pyta testowych zawiera 33 pytania – mo na u ich w komplecie jako jednego d szego sprawdzianu b wybra mniejsz ilo pyta , tworz c tym sposobem wiele wersji sprawdzianu. Ka de pytanie ma tylko jedn prawid ow odpowied . Klucz odpowiedzi poni ej. 1. Powie rozpoczyna si w sierpniu. Wska , ile dni zosta o do ko ca wakacji. a. siedem b. cztery c. trzy d. dwa 2. Co znalaz a Ola podczas przeja ki rowerowej? a. monet b. scyzoryk c. otwieracz do konserw d. klucze 3. Jak zareagowa ukasz na oddanie zguby? a. powiedzia „dzi kuj ” b. zrobi si czerwony i szybko odszed c. zaproponowa pieni nagrod d. zaproponowa wspóln jazd na rowerze 4. Dlaczego mama Oli le a z mokrym r cznikiem na czole? a. poniewa babcia (jej mama) zapisa a si do domu kultury b. poniewa straci a prac c. poniewa by upalny dzie d. poniewa martwi a si o córk Strona 2 5. Jak zareagowa ukasz na „gadank ” swojej mamy? a. w ogóle nie zareagowa b. zacz p aka c. by w ciek y d. u miecha si pod nosem, ignoruj c ka de s owo 6. Kim by wa sak le ny? a. br zowym paj kiem b. le nym ukiem c. szczurem d. wyg odzonym ma ym kotkiem 7. Na którym pi trze w bloku mieszka ukasz? a. siódmym b. czwartym c. pi tym d. trzecim 8. Co wed ug zalece mamy mia po wiczy ukasz? a. recytacj b. g ne czytanie c. tabliczk mno enia d. stopy 9. Kim z zawodu by tata ukasza i gdzie wyjecha ? a. informatykiem, do P ocka b. lekarzem, do Libanu c. budowla cem, do Norwegii d. górnikiem, do Katowic 10. Czym fascynowa si ukasz? a. gr w pi no b. zbiera znaczki c. paj kami d. motylami Strona 3 11. Co ukasz zamieszcza na swoim fotoblogu? a. zdj cia paj czyn b. zdj cia z wakacji c. wiersze d. swoje opowiadania 12. Na jak wystaw wybrali si ukasz i Ola wraz z mamami? a. kanarków b. rzadkich rybek akwariowych c. psów d. kotów 13. Sk d zna y si mamy g ównych bohaterów? a. z liceum b. wspólnie si wychowywa y c. razem pracowa y d. spotyka y si cz sto na zakupach 14. Jak kar dosta a Ola za swoje zachowanie podczas spaceru? a. zakaz wychodzenia z domu b. zakaz wychodzenia z domu i uczenie si od pocz tku roku c. zakaz wychodzenia z domu i uczenie si od pocz tku roku, a potem po szkole powrót natychmiast do domu d. zakaz wychodzenia z domu i posprz tanie kuchni 15. Z jakiego powodu ukasz by wy miewany w poprzedniej szkole przez rówie ników? a. bo nie potrafi je dzi na rowerze b. bo robi zdj cia paj kom c. bo we wszystkim s ucha mamy d. bo bardzo kocha tatusia i ka demu o tym mówi 16. Co zdaniem Oli nale y zrobi z paj kami? a. omija , bo ugryz b. nic nie nale y z nimi robi c. dba o nie, bo s m dre d. wytru i zrzuci bomb chemiczn Strona 4 17. Na jaki kurs zapisa a si babcia Oli w domu kultury? a. malarstwa b. garncarstwa c. ceramiki d. komputerowy 18. Czy ukasz lubi szko ? a. tak b. lubi wszystkie przedmioty z wyj tkiem wuefu c. lubi tylko wuef d. nie 19. Jak nazywa a si polonistka Oli i ukasza? a. pani Bocian b. pani Czapla c. pani Sowa d. pani Sójka 20. W jakim konkursie wygrali Ola i ukasz? a. na najlepsze wypracowanie b. w konkursie ta ca na z onej gazecie c. w konkursie piosenki d. w konkursie fotograficznym 21. Jaki ciasto przygotowa a babcia Oli na swoje urodziny? a. sernik b. jab ecznik c. tiramisu d. ciasto z ulubionymi owocami Oli 22. Co Marcelina chcia a po yczy od Oli? a. cienkopisy brokatowe b. kolekcj serwetek c. now bluzk d. ksi o motylach Strona 5 23. Jak ukasz nazwa nowy folder, w którym zgromadzi najwa niejsze rzeczy (zdj cia, wiadectwa, listy, pami tki itd.)? a. paj k b. jaskó ka c. wa ne d. krzy ak 24. W co po raz pierwszy poca owa ukasz Ol ? a. w czo o b. w nos c. w usta d. w policzek 25. Czego chcia a nauczy Ola ukasza? a. robienia tostów b. robienia zdj c. jazdy na rowerze d. pisania wypracowania 26. Jak „pu apk ” zastawi Adam na ukasza, aby ten nadal odrabia za niego zadania? a. zagrozi , e nie b dzie z nim wiczy na wuefie b. szanta owa go listem do Oli c. wy miewa go przed kolegami d. nie odzywa si do niego 27. Które miejsce zaj ukasz w konkursie rzutek? a. pierwsze b. czwarte c. drugie d. trzecie 28. Co zrobi a Ola z listem, którym Adam szanta owa ukasza? a. przeczyta a i pobieg a do domu b. przeczyta a i obrazi a si na ukasza c. nie przeczyta a i posz a do domu d. podar a bez czytania na ma e kawa eczki Strona 6 29. Kto zdaniem ukasza si garbi? a. nie mia e osoby b. tylko ci, którzy si jeszcze nie ca owali c. zastraszone osoby d. ci, którzy maj k opoty z kr gos upem 30. Z kim zar czy a si Basia? a. z Czaponem b. z Ma kiem c. z Twardym d. z nikim si nie zar czy a 31. Do jakiego miasta wyprowadzi si ukasz wraz ze swoj mam ? a. do Krakowa b. do Katowic c. do Gdyni d. do Gda ska 32. Ile maili wys a Ola, zanim uda o jej si „trafi ” na w ciwego ukasza? a. 622 b. 100 c. 623 d. 52 33. „Mi to jest co takiego, e jak masz dwie rzeczy – lepsz i gorsz , to t lepsz oddasz temu, kogo kochasz”. Kto wypowiada te s owa? a. Ola b. mama Oli c. mama ukasza d. babcia Oli Strona 7 Klucz odpowiedzi do testu zadanie prawid owa odpowied 1 C 2 D 3 B 4 A 5 B 6 A 7 C 8 D 9 B 10 C 11 A 12 D 13 A 14 C 15 A 16 D 17 D 18 B 19 A 20 B 21 C 22 A 23 D 24 B 25 C 26 B 27 A 28 D 29 B 30 C 31 D 32 C 33 B Strona 8

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!