Korepetytor

Szczegóły
Tytuł Korepetytor
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Korepetytor PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Korepetytor pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Korepetytor Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Korepetytor Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 2. Główne obszary up ra w Z ada nie 1. N a foto grafi ach zostały prze dstaw ione wybr ane rnśliny upra wne. burak cukrowy A. __ __ __ _____ soja B, _ __ __ __ __ kakaowiec C. bawełna D. __ _ _ __ ___ ___ pszenica E. _ _ _ _ __ _ __ f. _ maniok _ _ _ __ _ _ _ a) Podp isz fotog rafie nazwami. roślin ·wybranym i spośród poda nych . owie s, bura k cu krov.r:v, soja, pszen ic:a, kaka owie c, m a n iok, oHv-.-'ki, b~'t;,ve łna b) Uzupełnij tabelę. Wpi sz w odpm,vied nk h kom .ó rkac h nazw y rośli n p1"u< lstaw iony ch na fotog rafia ch. Uwaga: Jedn a z rośli n jest zaliczana do dwó ch gr up. -- -·- -~- --- -T - - - - -7- ~-- Rośliny p rzem ys towe Rośli ny l R śr Zboża I bulw iaste I O my Używki cukro dajne_ w~ k_"°d ajne _ otelst~ ] i korze niowe strączkowe pszenica burak bawełna maniok cukrowy 1 soja soja kakaowiec Zad anie 2. Oceń, czy poniższe informacje są zgod ne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli infor mac ja jest praw dziw a, lub literę F - jeśli jest fałszywa . '. Rośliny bulwiasto-korzeniowe nie są przystosow 1. ane do niskiej temperatury powietrza, dlatego są uprawiane tylko w strefie międzyzwro tnikowej. p F 2. 1 z powodu krótkiego okresu wegetacyjnego w wielu krajach strefy 1warzywa uprawia się w ogrzewanych I doświetlan umiarkowanej owoc e ych szklarniach. p F 3. Używki zawierają wiele składników odżywczych , które korzystnie wpływają na ludzki organizm. p 4. Na obszarach wokół Morza Śródz iemnego upraw F ia się wiele warzyw i owoc ów na ekspo rt. p F Strona 2 Zadanie 3. 11 I Ckorzyct:.ij Na mapac h zostało przed t , . ł-W l rodrP,CZn ihJ s aw1one rozm1e szczen1.e upraw czterech , roślin. 3, 108-110 ® ', D" o•-1::... .,' ' "'-' 1,4., ( H1 J 1; 425 ooo ooo 1: 42,5 000 000 €7 1 : 425 ooo OOO Uzupełnij tabd.ę , Zapisz o~.,;r1~.c1,enia Hternw·e map przy właściwych nazwa ch roślin, a następ nie opisz warunki klilr:cw.tyc::rio:w„giebow e sprzyjające ich uprawie. ,----,-----,,-,,,...,.,.,--,, =,~="'" '-- · ~~ - -~.,..,.,,,n,~,--,,,,....,.,........~ - ~- ~ - - -- - - - - - -- - - - - - - - , '. ei)'•. . ~arun~i klimaty~ zno-gle bowe sprzyjające uprawie , y Nie ma wysokich wymagań glebowych, potrzebuje za to wysokich temperatur powietrza oraz znacznych sum opadów Bawełna C dlatego też czasami jej uprawy są nawadniane. Jej uprawy koncentrują się w strefie międzyzwrotnikowej oraz klimacie podzwrotnikowym. Nie wymaga żyznch gleb, lecz za to wysokich temperatur powietrza oraz, w przypadku niektórych odmian, bardzo Ryż A wysokich sum opadów. Z tego powodu czasami uprawę tego zboża dodatkowo się nawadnia. Uprawiany jest głównie na obszarach, gdzie obecna jest cyrkulacja monsunowa. Najlepiej rosną w klimacie umiarkowanym ze względu na temperatury powietrza. Wymagają z jednej strony odpowiedniej \ Burak cukrowy D wilgoci a z drugiej - sporego nasłonecznienia. Jest rośliną wymagającą bardzo żyznych gleb, np. czarnoziemów. I Uprawie sprzyjają żyzne gleby (czarnoziemy, gleby kasztanowe) I oraz umiarkowane sumy opadów. Roślina ta wymaga długiego I Kukurydza B okresu wegetacyjnego. I

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!