Greckie piękności, rzymskie modnisie

Greckie piękności, rzymskie modnisie

Szczegóły
Tytuł Greckie piękności, rzymskie modnisie
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Greckie piękności, rzymskie modnisie PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Greckie piękności, rzymskie modnisie pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Greckie piękności, rzymskie modnisie Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Greckie piękności, rzymskie modnisie Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Greckie piękności, rzymskie modnisie W starożytnej Grecji i Rzymie cała odzież wykonywana była ręcznie, z mozolnie tka- nych i barwionych materiałów, a później niejednokrotnie dodatkowo przyozdabianych. W różnych okresach pojawiały się rozmaite inspiracje i wpływy, a moda z biegiem czasu i z wielorakich powodów, tak jak i teraz, ulegała zmianie. Ubiory greckich i rzymskich kobiet możemy odtwarzać przede wszystkim na podstawie zachowanych rzeźb, płaskorzeźb, fresków i mozaik, a także malarstwa wazowego. Wiele wiadomości dostarczają również antyczne źródła literackie. Przedstawienia na greckich ma- części Grecji - odznaczają się lowanych wazach i pozostałości po- wśród wszystkich Greczynek lichromii na rzeźbach każą sądzić, wysokim wzrostem i  wdzię- że stroje były wykonywane raczej kiem w  poruszaniu się (...). z tkanin o jasnych kolorach, ale or- Na głowie noszą zasłony, tak namentowane wyszukanymi wzora- że cała twarz wydaje się jak- mi. Strój kobiety helleńskiej skła- by zakryta maską i widać tyl- dał się z  dwóch podstawowych ko oczy, a resztę twarzy kryje elementów: tuniki (peplos lub od tylko zasłona, przeważnie biała. VI wieku p.n.e. chiton) i  płaszcza Jasne swe włosy podwiązują aż (himation). Peplos wykonany był do czubka głowy (...). Obuwie z ciężkiej tkaniny (np. wełny) wy- noszą lekkie i płytkie, purpu- ciętej w kształt dużego prostokąta, rowe, tak wiązane rzemykami, wywiniętej od góry tak, aby two- że nogi wydają się prawie gołe”. rzyła się tzw. odrzutka, a  odchy- Rzymianki czerpały gar- lony materiał opadał praktycznie ściami z  doświadczeń grec- aż do pasa. Dzięki takiemu upięciu kich kobiet, zarówno w stro- naturalnie powstawały otwory na Fig. 3. Na współczesnych wybiegach moda starożytnej Grecji i Rzymu gości wyjątkowo czę- ju, jak i fryzurach czy biżute- ręce, a góra była albo spinana, albo sto (źródło: sylwiazym.blogspot.com) rii. Ale ubiór był tutaj przede zszywana. Natomiast chiton szy- zwykle krótkie rękawy lub ramiona pozosta- wszystkim wyznacznikiem sta- ty był z o wiele lżejszego materiału (np. z lnu wały całkowicie odsłonięte. Okrycie wierzch- tusu społecznego i majątkowego, profesji i sta- początkowo sprowadzanego tylko z Egiptu). nie, czyli himation, pełniło rolę peleryny lub nu cywilnego. Z  tego powodu Był to długi płaszcza. Zwykle zakładany był na chiton i sta- zwracano uwagę na jakość ma- i szeroki pro- rannie drapowany, a następnie upinany na jed- teriałów, ich kolor, towarzyszą- stokątny ka- nym ramieniu (fig. 1). ce ozdoby oraz sposób ich kom- wałek tkani- Wprawdzie boginie, tancerki czy muzykant- pozycji i noszenia. Stroje rzym- ny, zszyty po ki były przedstawiane jako noszące krótką szatę, skich elegantek były o wiele bokach i upię- to w przeciwieństwie do nich greckie kobiety za- barwniejsze (żółte, niebieskie ty na ramio- kładały długie ubrania. Greckie piękności, zwykle czy czerwone) oraz ozdob- nach na przy- w zależności od mody i zasobności, nosiły stro- niejsze niż greckie. Od II wie- kład zapinka- je zrobione z wełny, lnu, bawełny importowanej ku n.e. strój kobiet wzbogacił mi oraz zwy- z Indii oraz jedwabiu z Chin. Tkaniny urozmaica- się o jedwabne szale i chustki, kle przepasa- no poprzez zróżnicowanie gęstości i rodzaj splo- a również wachlarze i parasol- ny w talii. Za- tu, haftowanie, plisowanie oraz farbowanie. Stro- ki. Rzymianki dość swobod- sadniczo oby- je greckie wydają się lekkie i zwiewne. W okre- nie korzystały z życia towarzy- dwie tuni- sie hellenistycznym do stroju zaczęto dodawać skiego, uczestniczyły w przyję- ki były dłu- wachlarze w kształcie serca, wykonane np. z wy- ciach i przyjmowały gości, więc gie i  mocno suszonych liści palmowych oraz kapelusze, któ- atrakcyjność stroju była niezwy- marszczone re zastąpiły wcześniej używane szale lub narzut- kle ważna. na piersi i  w ki powstające jako wynik nadmiaru stroju. Sto- Kobiety nosiły zwykle tu- pasie, upięte py okrywano sandałami z przeplatanych rzemie- nikę, będącą rodzajem szaty za pomocą ta- ni, a podeszwy wzmacniano nitami. spodniej, na który zakładały sto- śmy, zakłada- lę, drapowaną i  spinaną na ra- Strój w różnych poleis (forma państwowo- Fig. 2. Rzymska modnisia na ma- ne bezpośred- Fig. 1. Kobieta nosząca chiton i hima- lowidle ściennym z willi w Stabiae ści obowiązująca w  greckich miastach) różnił nio na ciało. tion. Rzymska kopia greckiego posągu (źródło / się. I  tak czytamy u  Dikajarchosa, że „Kobie- z III wieku p.n.e. (źródło: https://commons. wiki/Women_in_ancient_Rome) Stroje miały ty Tebańczyków - z miasta Teby w środkowej wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Grande_Herculanaise.jpg) .. Na okładce: Otzi, to nie ksywka widocz- Gazeta Biskupińska, Adres redakcji: Biskupin, półwysep, tel. 513-127-339; Wydawca: Wydawnictwo Dominika nego na zdjęciu studenta UAM Filipa Księskiego "Wulkan", Tygodnik Lokalny Pałuki, Żnin, ul. Sądowa 4; redaktor naczelny: Dominik Księski; redaktor: Banacha, a imię człowieka lodu,.. które- go strój przywdział na siebie. Otzi zmarł Roksana Chowaniec; zastępca redaktora naczelnego: Mirosława Roszak; Anioł Stróż: Wojciech Piotrowski; sekretarz 5.300 lat temu, a rekonstrukcję jego stro- redakcji: Stanisław Tyrakowski; reporterzy: Remigiusz Konieczka, Dobromiła Księska, Jacek Mielcarzewicz, Magdalena ju można oglądać na pokazach mody Stawniak, Maciej Tyrakowski, Marta Ziętek; skład i łamanie: Leszek Adamczyk; opracowanie graficzne: Leszek Malak. pradziejowej. fot. Remigiusz Konieczka Druk: Barwdruk Bydgoszcz. Gazetę Biskupińską można czytać, a filmy z Festynu oglądać na stronie: www.palukitv.pl

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!