youcot bierzmowanych

Szczegóły
Tytuł youcot bierzmowanych
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

youcot bierzmowanych PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd youcot bierzmowanych pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. youcot bierzmowanych Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

youcot bierzmowanych Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Tytuł oryginału: YOUCAT. Firmbuch © 2012 by Sankt Ulrich Verlag GmbH, Augsburg Następcą prawnym Sankt Ulrich Verlag GmbH w odniesieniu do publikacji YOUCAT. Bierzmowanie oraz YOUCAT. Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów od roku 2014 jest YOUCAT Foundation gGmbH. Jedynym udziałowcem YOUCAT Foundation jest organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) z siedzibą w Königstein, Taunus. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z marki YOUCAT wyłącznie za zgodą YOUCAT Foundation. YOUCAT® jest chronioną międzynarodową marką i logo. Numer rejestracyjny GM: 011929131 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.youcat.org Projekt graficzny i ilustracje: Alexander von Lengerke, Kolonia Tłumaczenie: Beata M. Kamińska Opracowanie wersji polskiej: Wojciech Kuzioła SSP, Ilona Kisiel Konsultacja merytoryczna: ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL Opracowanie DTP: Anna Kawecka Druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego – Kielce Nihil obstat: ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL Lublin, 30 czerwca 2014 r. Imprimatur: abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski Częstochowa, 7 lipca 2014 r. (L. dz. 890/K-I/2014) ISBN 978-83-7797-171-0 © Edycja Świętego Pawła, 2015 ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.362.06.89 • fax 34.362.09.89 www.edycja.com.pl • e-mail: [email protected] Dystrybucja: Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła ul. Hutnicza 46 • 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74 e-mail: [email protected] Księgarnia internetowa: www.edycja.pl 171A_YOUCAT Bierzmowanie_inside.indd 4 09.01.2015 08:32 Strona 2 Spis treści 1. Pr zed st ar tem 8 rzmow anie 9 1.1 Maraton a bie prąd 10 1.2 Zupełnie pod ower”? 11 czuć w sobie Boski „p 1.3 Czy chcesz po ner 12 1.4 Bóg – twój tre AT 13 1.5 Biblia i YOUC n treningu 14 1.6 Four Steps – pla 2. Czego możemy dowi edzie ć się o Bogu 16 2.1 Dlaczego niektórzy ludzie nie chcą nic wiedzi 2.2 A jeśli nie mogę eć o Bogu 17 znaleźć Boga? 18 2.3 Cud ziarenka pia sku 19 SPIS TREŚCI 2.4 Koniec małych sza rych komórek 20 2.5 O Bogu, który się ukazuje, i jedynej takiej Ksi ędze na świecie 22 4 5 3. Dlaczego świat jest niedoskonały 24 3.1 Raj na południowym Pacyfiku 25 3.2 „Nie czynię dobra, którego chcę, lecz zło, którego nie chcę” 26 3.3 Czy to się nigdy nie skończy? 27 3.4 Inżynier objaśnia, co to jest grzech pierworodny 28 3.5 Klucz do raju 29 0 t y l ko c złowiek 3 s– więcej niż 4. Jesu film 31 ia ln y p o my sł na film 32 4.1 Ge n p s z e n iż k ażdy le y śli Boga 4.2 M o w lęciem? 32 Łazar za 34 m 4.3 B ó g n ie i b o s k i – his tor ia b y nie zna ł 35 a k i lu d z k i i t ak , k tó re go Bóg 4.4 T ienia go cier p N ie ma t akie 4.5 171A_YOUCAT Bierzmowanie_inside.indd 5 09.01.2015 08:32 Strona 3 Kościół to nie jest cel sam w sobie. Bóg nie cieszyłby się z nie- go w najmniejszym stopniu, gdyby krążył tylko wokół siebie samego. Stworzył go ze względu na człowieka. Powinien być „narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (Sobór Watykański II). Nie rozmija się ze swoją istotą, jeśli spełnia trzy zasadnicze zadania: 9. K O Ś C IÓ Ł – O J C Z Y Z N A DL A C IEB IE I DL A MN IE Musi głosić słowo Boże. 2 Tm 4, 2 Musi udzielać sakramentów i sprawować 123 liturgię. Co jest 84 zadaniem Kościoła? 85 9.6 K IL K A K WE S T I I ORG A NI Z AC Y JN Y C H Mt 25, 40 Musi służyć człowiekowi przez miłość. 171A_YOUCAT Bierzmowanie_inside.indd 85 09.01.2015 08:33 Strona 4 CO Z A W SPA N I A ŁY DA R! 10 Euchar ys tia – o wspaniałomyślności Boga 171A_YOUCAT Bierzmowanie_inside.indd 86 09.01.2015 08:33 Strona 5 11.4 Z czego w ogóle muszę się spowiadać? Do tego, żeby stwierdzić, co w moim życiu nie jest w porządku i nie odpowiada Bożej miłości, służy rachunek sumienia. Najstarszym rachunkiem sumienia jest Dziesięć przykazań. Możemy jednak znaleźć ich znacznie więcej – na 349 przykład w internecie. Poniżej zamieszczamy wyjątkowo dobry Jaka jest treść Dziesięciu rachunek sumienia, napisany specjalnie dla młodzieży: przykazań? Popełniam grzech nie tylko wtedy, gdy jestem obojętny wobec innych, 11 . U P D A T E ! W Y S P O W I A D A J S I Ę ! ale także wtedy, gdy patrzę tylko na siebie i Bóg nie jest w moim życiu na pierwszym miejscu. Gdy odrzucam Jego bezgraniczną miłość, sam staję się obojętny. 98 Nie jest grzechem to, że korzystam z pięknych 315 99 rzeczy w życiu, ale to, że czynię je swoim bogiem i chcę Co to jest grzech? 11 . 4 Z C Z E G O W O G Ó L E M U S Z Ę S I Ę S P O W I A D A Ć ? je zdobyć za wszelką cenę. 171A_YOUCAT Bierzmowanie_inside.indd 99 09.01.2015 08:33 Strona 6 Świadkowie bierzmowania Jest to bardzo stary zwyczaj. Wprowadzono go już w Kościele pierwotnym. To bardzo ważne, żeby wybrać naprawdę dobre- go świadka bierzmowania. Świadkiem powinien być zawsze katolik cieszący się dobrą opinią, który może być wzorem do naśladowania w życiu. Nie powinien to być zatem wujek Ro- mek, który nie ma nic wspólnego z wiarą, ale za to może ci zafundować złoty zegarek. Nie musi to być twój krewny. Może to być na przykład ktoś trochę starszy od ciebie, kto jest zaangażowany w Kościele i jest dla ciebie wzorem, dobrym przykładem. Świadek bierzmowania nie powinien towarzyszyć ci tylko w dniu bierzmowania. Superwycieczka czy wypasiony prezent powinny być w kontekście bierzmowania tak ważne, 171A_YOUCAT Bierzmowanie_inside.indd 106 09.01.2015 08:33 Strona 7 Twoja odpowiedź brzmi: Amen. Oznacza to: Tak, niech tak będzie. Chcę tego. Zgadzam się na to. Biskup mówi wtedy: Pokój z tobą. Odpowiadasz: I z duchem twoim. Jesteś już bierzmowany. Po namaszczeniu następuje modlitwa za nowo bierzmowanych, ich rodziców, świadków bierzmowania, cały Kościół i wszyst- kich ludzi. Ale istotą całej sprawy jest pieczęć Ducha Świętego na twoim czole. Podczas Światowego Dnia Młodzieży papież Benedykt XVI wyjaśnił młodym ludziom, co znaczy ten znak: 171A_YOUCAT Bierzmowanie_inside.indd 108 09.01.2015 08:33 Strona 8 Co to znaczy otrzymać „pieczęć” Ducha Świętego? Znaczy otrzymać trwałe znamię, ulec nieodwracalnej przemianie, stać się nowym stworzeniem. Dla tych, którzy ten dar otrzymali, nic nie może być już takie jak przedtem! Być „ochrzczonym” w jednym Duchu znaczy być rozpalonym Bożą miłością. Być „napojonym” Duchem – zna- czy być pokrzepionym pięknem zamysłu Pana w stosunku do 12. CO DZ IE JE S IĘ P OD C Z A S BIER Z MOWA NI A? nas i świata i samemu stać się duchowym pokrzepieniem dla por. 1 Kor 12, 13 innych. Być naznaczonym „pieczęcią Ducha” – to znaczy nie bać się stawać po stronie Chrystusa, pozwalając, by prawda Ewangelii przeniknęła nasz sposób widzenia, myślenia i działania, kiedy pracujemy dla zwycięstwa cywiliza- cji miłości. Wykorzystaj to jak najlepiej. 108 Bóg jest z tobą. 109 171A_YOUCAT Bierzmowanie_inside.indd 109 09.01.2015 08:33

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!