sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej

Szczegóły
Tytuł sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko A Grupa 1. Przeczytaj tekst i pytania. Podkreśl właściwą odpowiedź na każde pytanie. W klasie 2 c po wakacjach zaszły duże zmiany. Okazało się, że do klasy przyszła nowa dziewczynka – Ania i doszli chłopcy – Bartek i Robert. Karol trochę się zdziwił, że Ania i Robert usiedli razem w ławce, bo zazwyczaj dziewczynki i chłopcy nie za bardzo chcą razem siedzieć. Trochę nawet im zazdrościł, ponieważ już w zeszłym roku marzył o tym, żeby siedzieć w jednej ławce z Natalką. Czy w tym roku spełni się jego marzenie? Miał nadzieję, że tak będzie, i sądził, że wtedy Marek – kolega z ławki, nie obrazi się na niego. Jednak największe wrażenie wywarł na Karolu niezwykły ekran wiszący w klasie, obok tablicy. W czasie lekcji pani pokazała, w jaki sposób będą z niego korzystać. Chłopcu najbardziej podobało się to, że na ekranie można pisać specjalnym pisakiem, a także przesuwać obrazki dłonią. Oj, dziś po powrocie do domu będzie miał o czym opowiadać rodzicom i siostrze! Ile nowych dzieci przybyło do klasy 2 c? Jedno. Dwoje. Troje. Jak miał na imię chłopiec, który usiadł w ławce z nową uczennicą? Karol. Robert. Bartek. Z kim Karol usiadł w ławce w klasie drugiej? Z Natalką. Z Robertem. Z Markiem. Co nowego pojawiło się w sali? Tablica. Ekran. Ławka. AutorKA: Danuta Grabowska 1 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 2 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko A Grupa O czym marzył Karol? O tym, aby opowiedzieć rodzinie o zmianach w klasie. O tym, aby siedzieć w jednej ławce z Natalką. O tym, aby Marek przestał się na niego gniewać. 2. Wypisz z tekstu wszystkie imiona chłopców w kolejności alfabetycznej. 3. W tekście zadania 1. podkreśl zdanie zakończone znakiem zapytania. 4. Odpowiedz na pytania, wpisując obok właściwą liczbę. Ile głosek ma wyraz przyszła? Ile liter ma wyraz chłopcy? Ile sylab ma wyraz siostra? 5. Podkreśl w zdaniu wszystkie rzeczowniki. Hania starannie umyła miskę dla swojego pieska. 6. Zastąp w zdaniach obrazki właściwymi nazwami. Wpisz je obok obrazków. Karol kupił  . Ewa wkłada  . Natalka ma duże z klockami. AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 2 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 3 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko A Grupa 7. Otocz pętlą właściwy pojemnik, do którego należy wrzucić makulaturę. 8. Przeczytaj pytania. Otocz pętlą właściwe odpowiedzi. Czy przed przejściem przez jezdnię TAK NIE najpierw należy spojrzeć w lewo? Czy przez ulicę należy szybko TAK NIE przebiec po pasach? Czy należy przechodzić przez ulicę TAK NIE po pasach przy zielonym świetle? 9. Która wartość rytmiczna trwa najkrócej? Otocz pętlą właściwą nutę. AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 3 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 4 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko B Grupa 1. Przeczytaj tekst i pytania. Podkreśl właściwą odpowiedź na każde pytanie. W klasie 2 a po wakacjach zaszły duże zmiany. Okazało się, że do klasy przyszedł nowy kolega – Karol i doszły dziewczynki – Ania i Dorota. Renata trochę się zdziwiła, że Karol i Ania usiedli razem w ławce, bo zazwyczaj dziewczynki i chłopcy nie za bardzo chcą razem siedzieć. Trochę nawet im zazdrościła, ponieważ już w zeszłym roku marzyła o tym, żeby siedzieć w jednej ławce z Markiem. Czy w tym roku spełni się jej marzenie? Miała nadzieję, że tak będzie, i sądziła, że wtedy Karolina – koleżanka z ławki, nie obrazi się na nią. Jednak największe wrażenie wywarł na Renacie niezwykły ekran wiszący w klasie, obok tablicy. W czasie lekcji pani pokazała, w jaki sposób będą z niego korzystać. Dziewczynce najbardziej podobało się to, że na ekranie można pisać specjalnym pisakiem, a także przesuwać obrazki dłonią. Oj, dziś po powrocie do domu będzie miała o czym opowiadać rodzicom i bratu! Ile nowych dzieci przybyło do klasy 2 a? Troje. Dwoje. Jedno. Jak miała na imię dziewczynka, która usiadła w ławce z nowym uczniem? Dorota. Ania. Renata. Z kim Renata siedzi w ławce w klasie drugiej? Z Anią. Z Dorotą. Z Karoliną. Co nowego pojawiło się w sali? Ławka. Ekran. Tablica. AutorKA: Danuta Grabowska 4 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 5 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko B Grupa O czym marzyła Renata? O tym, aby opowiedzieć rodzinie o zmianach w klasie. O tym, aby Karolina przestała się na nią gniewać. O tym, aby siedzieć w jednej ławce z Markiem. 2. Wypisz z tekstu wszystkie imiona dziewcząt w kolejności alfabetycznej. 3. W tekście zadania 1. podkreśl zdanie zakończone znakiem zapytania. 4. Odpowiedz na pytania, wpisując obok właściwą liczbę. Ile głosek ma wyraz przyszedł? Ile liter ma wyraz trochę? Ile sylab ma wyraz rodzice? 5. Podkreśl w zdaniu wszystkie rzeczowniki. Karol dokładnie umył miskę dla swojego kotka. 6. Zastąp w zdaniach obrazki właściwymi nazwami. Wpisz je obok obrazków. Natalka zakłada Karol ma duże z klockami. Ewa kupiła  . AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 5 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 6 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko B Grupa 7. Otocz pętlą właściwy pojemnik, do którego należy wrzucić makulaturę. 8. Przeczytaj pytania. Otocz pętlą właściwą odpowiedź. Czy należy przechodzić przez ulicę TAK NIE po pasach przy zielonym świetle? Czy przed przejściem przez jezdnię TAK NIE najpierw należy spojrzeć w lewo? Czy przez ulicę należy szybko TAK NIE przebiec po pasach? 9. Która wartość rytmiczna trwa najkrócej? Otocz pętlą właściwą nutę. AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 7 Nowi Tropiciele wrzesień (karta Z 1A /1B) Kartoteka – karty badania umiejętności zintegrowanych Umiejętność z podstawy Umiejętność Maksymalna Numer Typ programowej badana liczba zadania zadania Uczeń: Uczeń: punktów I.3.2. czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane czyta w skupieniu po cichu 1 samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane teksty 5 WW I.4.6. porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według porządkuje wyrazy 2 pierwszej i drugiej litery w kolejności alfabetycznej 1 KO według pierwszej litery I.5.2. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące rozpoznaje zdania pytające 3 1 KO w wypowiedziach ustnych i pisemnych I.5.1. wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyróżnia w wyrazach litery, 4 3 KO wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski głoski. sylaby I.5.4. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki rozróżnia rzeczowniki 5 2 KO i stosuje je w poprawnej formie I.4.4. pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych ortograficznej w wyrazach 6 2 L podczas zajęć poznanych i opracowanych podczas zajęć IV.1.8. segreguje odpady i ma świadomość przyczyn segreguje odpady 7 i skutków takiego postępowania 1 D IX.3.3. respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, respektuje przepisy ruchu przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, drogowego w odniesieniu 8 rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poru- do pieszych 2 PF szanie się w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa VIII.5.1. wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, wyjaśnia zapis dźwięków 9 np. nagranie za pomocą komputera, dyktafonu, telefonu, za pomocą notacji muzycznej 1 KO czy zapisu za pomocą notacji muzycznej Maksymalna liczba punktów za 9 zadań – 18 punktów AutorKA: Teresa Wacławek 7 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 8 Nowi Tropiciele wrzesień (karta Z 1A /1B) Schemat oceniania – karty badania umiejętności zintegrowanych Numer Kryteria oceniania. Zasady przyznawania punktów Punktacja zadania Podkreślenie 5 poprawnych odpowiedzi – 5 punktów. Podkreślenie 4 poprawnych odpowiedzi – 4 punkty. Podkreślenie 3 poprawnych odpowiedzi – 3 punkty. 1 0–5 Podkreślenie 2 poprawnych odpowiedzi – 2 punkty. Podkreślenie 1 poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. Podkreślenie wszystkich błędnych odpowiedzi – 0 punktów. Zapisanie 4 imion w kolejności alfabetycznej – 1 punkt. 2 Zapisanie imion w innej kolejności niż alfabetyczna lub zapisanie w kolejności alfabetycznej nie wszystkich 0–1 imion, lub zapisanie imion spoza tekstu – 0 punktów. Podkreślenie w tekście właściwego zdania – 1 punkt. 3 0–1 Podkreślenie w tekście niewłaściwego zdania lub właściwego i niewłaściwego – 0 punktów. Udzielenie 3 poprawnych odpowiedzi (wpisanie poprawnej liczby głosek, liter i sylab) – 3 punkty. Udzielenie 2 poprawnych odpowiedzi – 2 punkty. 4 0–3 Udzielenie 1 poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. Udzielenie wszystkich błędnych odpowiedzi – 0 punktów. Podkreślenie w zdaniu 3 lub 2 rzeczowników – 2 punkty. 5 Podkreślenie w zdaniu 1 rzeczownika – 1 punkt. 0–2 Podkreślenie w zdaniu właściwych wyrazów i/lub niewłaściwych wyrazów – 0 punktów. Wpisanie poprawnie pod względem ortograficznym nazw 3 lub 2 wskazanych przedmiotów – 2 punkty. Wpisanie poprawnie pod względem ortograficznym nazwy 1 spośród wskazanych przedmiotów 6 0–2 – 1 punkt. Wpisanie wszystkich nazw przedmiotów niepoprawnie pod względem ortograficznym – 0 punktów. Otoczenie pętlą właściwego pojemnika – 1 punkt. 7 0–1 Otoczenie pętlą właściwego i/lub niewłaściwego pojemnika – 0 punktów. Otoczenie pętlą 3 lub 2 poprawnych odpowiedzi – 2 punkty. 8 Otoczenie pętlą 1 poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. 0–2 Otoczenie pętlami wszystkich błędnych odpowiedzi – 0 punktów. Otoczenie pętlą właściwej nuty – 1 punkt. 9 0–1 Otoczenie pętlą właściwej i/lub niewłaściwej nuty – 0 punktów. AutorKA: Teresa Wacławek 8 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 9 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko A Grupa 1. Oblicz i wpisz wyniki. 6+3+4= 2+5+8= 1+7+9+3= 2. Przyjrzyj się ilustracji i w każdym zdaniu otocz pętlą właściwy rysunek. ławka Po prawej stronie zeszytu położono . W lewym górnym rogu ławki znajduje się . W prawym dolnym rogu ławki leży . AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 9 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 10 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko A Grupa 3. Policz, z ilu klocków zbudowano każdą wieżę. Pod każdą wieżą wpisz liczbę klocków. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z ramki. tyle samo więcej mniej Pierwsza wieża ma klocków niż druga. Druga wieża ma klocków niż trzecia. Czwarta wieża ma klocków co pierwsza. 4. Wykonaj działania i porównaj wyniki. Napisz w każdym okienku znak >, < lub =. 13 + 7 7 + 13 12 + 6 10 + 5 19 – 3 18 – 1 10 + 4 17 – 5 5. Uzupełnij zdania właściwymi nazwami dni tygodnia. Jeśli dziś jest wtorek, to pojutrze będzie  . Jeśli dziś jest piątek, to wczoraj był  . Jeśli dziś jest czwartek, to za tydzień będzie  . AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 10 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 11 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko A Grupa 6. Rozwiąż zadanie i uzupełnij odpowiedzi. We wtorek Karol obliczył, że za tydzień i 3 dni są jego urodziny. Za ile dni od wtorku Karol będzie miał urodziny? Odpowiedź: Karol będzie miał urodziny za dni. W którym dniu tygodnia wypadają urodziny Karola? Odpowiedź: Urodziny Karola wypadają w  . 7. Odczytaj godziny na narysowanych zegarach i je zapisz. 8. Rozwiąż zadanie i uzupełnij odpowiedź. Franek rozpoczął zajęcia sportowe o godzinie 4.00 po południu. Kiedy wrócił do domu, była godzina 6.00 po południu. Ile godzin minęło od początku zajęć sportowych do powrotu Franka do domu? Odpowiedź: Minęły godziny. 9. Uzupełnij działania. Wpisz właściwe liczby w kratki. 11 + = 18 + 13 = 15 12 – = 10 – 6 = 11 AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 11 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 12 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko B Grupa 1. Oblicz i wpisz wyniki. 7+4+3= 4+3+6= 1+2+9+8= 2. Przyjrzyj się ilustracji i w każdym zdaniu otocz pętlą właściwy rysunek. ławka Po prawej stronie zeszytu położono . W lewym górnym rogu ławki znajduje się . W prawym dolnym rogu ławki leży . AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 12 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 13 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko B Grupa 3. Policz, z ilu klocków zbudowano każdą wieżę. Pod każdą wieżą wpisz liczbę klocków. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z ramki. tyle samo więcej mniej Pierwsza wieża ma klocków niż druga. Druga wieża ma klocków co czwarta. Trzecia wieża ma klocków niż pierwsza. 4. Wykonaj działania i porównaj wyniki. Napisz w każdym okienku znak >, < lub =. 13 + 5 10 + 6 12 + 8 8 + 12 19 – 4 17 – 1 10 + 4 16 – 5 5. Uzupełnij zdania właściwymi nazwami dni tygodnia. Jeśli dziś jest środa, to pojutrze będzie  . Jeśli dziś jest sobota, to wczoraj był  . Jeśli dziś jest piątek, to za tydzień będzie  . AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 13 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 14 Nowi Tropiciele wrzesień imię i nazwisko B Grupa 6. Rozwiąż zadanie i uzupełnij odpowiedzi. W poniedziałek Ewa obliczyła, że za tydzień i 2 dni są jej urodziny. Za ile dni od poniedziałku Ewa będzie miała urodziny? Odpowiedź: Ewa będzie miała urodziny za dni. W którym dniu tygodnia wypadają urodziny Ewy? Odpowiedź: Urodziny Ewy wypadają w  . 7. Odczytaj godziny na narysowanych zegarach i je zapisz. 8. Rozwiąż zadanie i uzupełnij odpowiedź. Ola rozpoczęła zajęcia sportowe o godzinie 3.00 po południu. Kiedy wróciła do domu, była godzina 6.00 po południu. Ile godzin minęło od początku zajęć sportowych do powrotu Oli do domu? Odpowiedź: Minęły godziny. 9. Uzupełnij działania. Wpisz właściwe liczby w kratki. 11 + = 19 + 14 = 16 13 – = 10 – 7 = 11 AutorKA: Danuta Grabowska  ilustracje: Wojciech Stachyra 14 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 15 Nowi Tropiciele wrzesień (karta M 1A /1B) Kartoteka – karty badania umiejętności matematycznych Umiejętność z podstawy Umiejętność Maksymalna Numer Typ programowej badana liczba zadania zadania Uczeń: Uczeń: punktów II.3.4. dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrze- dodaje liczby jednocyfrowe by cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od i dwucyfrowe razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych 1 2 KO przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie II.1.1. określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na określa położenie przedmiotów płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu 2 przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na 2 WW lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku) I II.2.1. liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp. liczy (w przód i wstecz) 2 KO 3 II.2.4. porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do najwięk- porównuje liczby 4 II szej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba 2 L o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, > II.3.4. dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby wykonuje obliczenia w pamię- cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od ci, porównuje liczby, stosuje razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych znaki: <, =, > przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 4 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy 2 KO obliczeniach stosuje własne strategie II.2.4. porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do najwięk- szej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, > II.6.4. odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektro- posługuje się kalendarzem, nicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje wskazuje odpowiednie dni proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: tygodnia 5 doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami 2 KO telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII II.4.1. analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożo- rozwiązuje zadania tekstowe ne; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego proste, posługuje się kalen- rozwiązania odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie darzem za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób II.6.4. odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektro- 6 2 KO nicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII II.6.4. odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektro- odczytuje godziny na zegarze nicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: 7 doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami 2 KO telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII AutorKA: Teresa Wacławek 15 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 16 Nowi Tropiciele II.4.1. analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożo- analizuje i rozwiązuje zadania ne; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego tekstowe proste, wykonuje rozwiązania odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie proste obliczenia dotyczące za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany czasu, wykonuje obliczenia przez siebie sposób w pamięci II.6.4. odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektro- 8 1 KO nicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII II.3.3. mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży rozwiązuje równania z nie- w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania wiadomą zapisaną w postaci z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje okienka (uzupełnia okienko), własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równo- dodaje i odejmuje ści i znakami czterech podstawowych działań 9 II.3.4. dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrze- 2 KO by cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie Maksymalna liczba punktów za 9 zadań – 19 punktów AutorKA: Teresa Wacławek 16 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 17 Nowi Tropiciele wrzesień (karta M 1A /1B) Schemat oceniania – karty badania umiejętności matematycznych Numer Kryteria oceniania. Zasady przyznawania punktów Punktacja zadania Wpisanie 3 lub 2 poprawnych wyników dodawania – 2 punkty. 1 Wpisanie 1 poprawnego wyniku dodawania – 1 punkt. 0–2 Wpisanie wszystkich błędnych wyników – 0 punktów. Otoczenie pętlą 3 lub 2 właściwych rysunków – 2 punkty. 2 Otoczenie pętlą 1 właściwego rysunku – 1 punkt. 0–2 Otoczenie pętlą wszystkich niewłaściwych rysunków – 0 punktów. I. Wpisanie pod 4 lub 3 rysunkami właściwej liczby klocków – 2 punkty. Wpisanie pod 2 rysunkami właściwych liczb lub pod 1 rysunkiem właściwej liczby klocków – 1 punkt. 0–2 Wpisanie pod wszystkimi rysunkami niewłaściwych liczb klocków – 0 punktów. 3 I I. Uzupełnienie 3 lub 2 zdań właściwymi wyrazami z ramki – 2 punkty. 0–4 Uzupełnienie 1 zdania właściwym wyrazem z ramki – 1 punkt. Uzupełnienie wszystkich zdań niewłaściwymi wyrazami z ramki – 0 punktów. 0–2 Uwaga! Punkty za kryterium II przyznajemy, biorąc pod uwagę liczbę klocków ustaloną przez ucznia. Wpisanie w 4 lub 3 okienka właściwych znaków – 2 punkty. 4 Wpisanie w 2 okienka właściwych znaków lub w 1 okienko właściwego znaku – 1 punkt. 0–2 Wpisanie we wszystkie okienka niewłaściwych znaków – 0 punktów. Uzupełnienie 3 lub 2 zdań nazwami właściwych dni tygodnia – 2 punkty. 5 Uzupełnienie 1 zdania nazwą właściwego dnia tygodnia – 1 punkt. 0–2 Uzupełnienie wszystkich zdań nazwami niewłaściwych dni tygodnia – 0 punktów. Udzielenie 2 poprawnych odpowiedzi (wpisanie poprawnego wyniku obliczeń i nazwy właściwego dnia ty- godnia) – 2 punkty. 6 Udzielenie 1 poprawnej odpowiedzi (wpisanie poprawnego wyniku obliczeń lub nazwy właściwego 0–2 dnia tygodnia) – 1 punkt. Udzielenie wszystkich błędnych odpowiedzi – 0 punktów. Poprawne odczytanie godzin na 3 lub 2 zegarach – 2 punkty. Poprawne odczytanie godziny na 1 zegarze – 1 punkt. Niepoprawne odczytanie godzin na wszystkich zegarach – 0 punktów. 7 0–2 Uwaga! Za poprawne uznajemy również: 20.00, 22.00, 15.00 oraz 19.00, 23.00 i 16.00. Nie oceniamy poprawności zapisu godzin. Udzielenie poprawnej odpowiedzi (wpisanie poprawnego wyniku obliczeń) – 1 punkt. 8 0–1 Udzielenie błędnej odpowiedzi (wpisanie błędnego wyniku obliczeń) – 0 punktów. Uzupełnienie 4 lub 3 okienek właściwymi liczbami – 2 punkty. 9 Uzupełnienie 2 okienek właściwymi liczbami lub uzupełnienie 1 okienka właściwą liczbą – 1 punkt. 0–2 Uzupełnienie wszystkich okienek niewłaściwymi liczbami – 0 punktów. AutorKA: Teresa Wacławek 17 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 18 Nowi Tropiciele październik imię i nazwisko A Grupa 1. Przeczytaj tekst. Wybierz i podkreśl właściwą odpowiedź do każdego pytania. We wtorek w szkole ogłoszono akcję zbiórki kasztanów i żołędzi dla nadleśnictwa. Zastanawialiśmy się, po co im te kasztany i żołędzie. Wyjaśniła nam to pani w piątek na lekcji. – Są one przysmakami leśnych zwierząt. Można je zbierać w naszym parku, a przy okazji pospacerować. Zachęćcie swoje rodziny do udziału w tej akcji, a w poniedziałek opowiecie nam, czy wam się udało. Oczywiście zapewniliśmy panią, że się postaramy. – Zobaczcie, jakie piękne! – zawołała nagle Ela, schylając się nad kupką liści. Już od godziny razem z rodzicami zbieraliśmy kasztany i żołędzie w parku. – Pokaż – powiedziałem, zbliżając się do niej. – E tam, to tylko liście – stwierdziłem, gdy podszedłem do niej. Nagle stos liści się poruszył. Siostra przeraźliwie krzyknęła, tata upuścił torbę z kasztanami, mama podrzuciła w górę koszyk z żołędziami, a ja zamarłem. Część liści ruszyła w stronę pobliskich krzaków, razem z… przerażonym jeżem znajdującym się pod spodem. Tego sobotniego spotkania będą mi zazdrościć wszyscy w klasie! Kto opowiada wydarzenia? Nie wiadomo. Chłopiec. Tata. Po co zorganizowano akcję zbierania kasztanów i żołędzi? Aby posprzątać w parku. Aby zrobić różne figurki. Aby pomóc zwierzętom. AutorKA: Danuta Grabowska 18 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 19 Nowi Tropiciele październik imię i nazwisko A Grupa Kiedy rodzina poszła do parku? We wtorek. W piątek. W sobotę. Co niezwykłego zobaczyła rodzina w parku? Liście. B. Kasztany. C. Jeża. Dlaczego dziewczynka krzyknęła? Ze strachu. Z radości. Z zachwytu. 2. Ponumeruj wydarzenia zgodnie z kolejnością występowania w tekście. Wpisz w okienka odpowiednie liczby od 1. do 4. Niezwykłe spotkanie. Ogłoszenie akcji. Wyjaśnienia pani. Wyprawa do parku. 3. Zakończ zdania, wpisując odpowiednie znaki z ramki. Nie dotykaj jeża Uczniowie zbierali żołędzie . ! ? Kiedy pójdziemy do parku 4. Każde zdanie uzupełnij jednym odpowiednim wyrazem z ramki. Na drzewie rosną  . kasztan kasztany liść liście Na ziemi leży  . torbę torby Karol ma jedną  . AutorKA: Danuta Grabowska 19 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 Strona 20 Nowi Tropiciele październik imię i nazwisko A Grupa 5. Podkreśl dwa wyrazy, w których ó wymienia się na o. wróbel kózka wiewiórka wór żółw 6. Dopisz wyrazy w takiej formie, aby ch wymieniło się na sz. dach – okruch – 7. Ułóż i zapisz zaproszenie. Wykorzystaj wszystkie informacje z ramki. Pamiętaj o poprawnym zapisie tekstu zaproszenia. do sali nr 4 w naszej szkole na wystawę zdrowej żywności serdecznie zapraszamy zaproszenie 20 października rodziców o godzinie 14.00 klasa 2 d AutorKA: Danuta Grabowska 20 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!