repetytorium język niemicki

Szczegóły
Tytuł repetytorium język niemicki
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

repetytorium język niemicki PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd repetytorium język niemicki pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. repetytorium język niemicki Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

repetytorium język niemicki Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Atena Juszko, Jenny Quintana, Weronika Sałandyk Konsultacja: Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska Oxford  Repetytorium   Ósmoklasisty Teacher’s Pack Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Online Practice Use Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Online Practice to: •  assign online homework • mark activities automatically • monitor your students’ progress To receive your teacher access code, speak to your local OUP Representative or contact Customer Support at [email protected] A student access code for Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Online Practice can be found in the Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Workbook 1 4404914 ORO Poland TG Book.indb 1 09/07/2018 11:52 Strona 2 Wprowadzenie s. 5 2 Vocabulary Grammar focus Functions focus Rozdział Słuchanie Funkcje językowe Czytanie Środki językowe Pisanie focus Language focus Useful phrases Asking for and giving ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE Układanie ZAMKNIĘTE Zadanie ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE E-mail Describing physical Asking for personal 1 Człowiek appearance information personal information fragmentów zdań wielokrotnego s. 6 Talking about wyboru Describing emotions 4404914 ORO Poland TG Book.indb 2 personality Feelings and Openings and emotions endings Bank wyrazów i wyrażeń s. 15 Powtórka 1 s. 14 Giving your opinion ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE Dobieranie ZAMKNIĘTE Dobieranie ZAMKNIĘTE Zadanie OTWARTE Wiadomość Places in a town Describing a place 2 Miejsce In the house Prepositions of (1) Zadania wielokrotnego zamieszkania Spis treści Areas and homes place Expressing likes and wielokrotnego wyboru s. 16 dislikes wyboru Types of homes Bank wyrazów i wyrażeń s. 25 Powtórka 2 s. 24 Powtórka kumulatywna 1–2 s. 26 ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE Dobieranie ZAMKNIĘTE Zadanie wielokrotnego wyboru OTWARTE E-mail Talking about ZAMKNIĘTEZadanie OTWARTE Układanie OTWARTE ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE Zaproszenie Daily routine Talking about 3 Życie Collocations: free present activities interests wielokrotnego fragmentów zdań Uzupełnianie luk prywatne Exchanging wyboru time activities Prepositions of s. 28 information Festivals and time celebrations Making an invitation Asking for a reply Bank wyrazów i wyrażeń s. 37 Powtórka 3 s. 36 © Copyright Oxford University Press Asking for permission ZAMKNIĘTE Zadanie OTWARTE Układanie OTWARTE OTWARTE OTWARTE Układanie OTWARTE List School subjects School rules 4 Edukacja Measuring progress Expressing wielokrotnego fragmentów zdań Uzupełnianie luk fragmentów zdań prywatny s. 38 preferences wyboru In and around school Giving news Ways of learning Making suggestions Applying for a course Bank wyrazów i wyrażeń s. 47 Powtórka 4 s. 46 Powtórka kumulatywna 1–4 s. 48 ZAMKNIĘTE Zadanie wielokrotnego wyboru OTWARTE Układanie fragmentów zdań OTWARTE Uzupełnianie luk ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE Zaproszenie Giving and ZAMKNIĘTE Zadanie OTWARTE Układanie ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE OTWARTE Wiadomość Jobs Plans, intentions, 5 Praca responding to good wielokrotnego fragmentów zdań ZAMKNIĘTE Zadanie Uzupełnianie luk Places of work predictions, s. 50 and bad news wyboru wielokrotnego Duties at work arrangements and Words connected decisions about the Giving wishes and wyboru congratulating OTWARTE with work future Working abroad Word building: Responding Uzupełnianie luk Describing a photo suffixes to wishes and congratulations Bank wyrazów Making plans i wyrażeń s. 59 09/07/2018 11:52 Strona 3 Powtórka 5 s. 58 Making requests OTWARTE ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE OTWARTE ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE E-mail Food and drink Talking about 6 Żywienie Adjectives quantity Agreeing Uzupełnianie luk Odpowiedzi na s. 60 Refusing pytania describing food Packaging and 4404914 ORO Poland TG Book.indb 3 portions Eating in restaurant Cooking and recipes Bank wyrazów i wyrażeń s. 69 Powtórka 6 s. 68 Powtórka kumulatywna 1–6 s. 70 OTWARTE OTWARTE Uzupełnianie luk OTWARTE Układanie fragmentów zdań ZAMKNIĘTE Zadanie wielokrotnego wyboru OTWARTE Wiadomość Complaining ZAMKNIĘTE Zadanie ZAMKNIĘTE Zadanie ZAMKNIĘTE Zadanie OTWARTE Układanie OTWARTE List Shops and goods Talking about the 7 Zakupy i Complaining past (1) Shopping wielokrotnego wielokrotnego wyboru wielokrotnego fragmentów zdań prywatny usługi Saying thank you wyboru wyboru Clothes Demonstrative s. 72 ZAMKNIĘTE Dobieranie Money pronouns Bank wyrazów i wyrażeń s. 79 Powtórka 7 s. 80 Giving directions OTWARTE ZAMKNIĘTE Dobieranie ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE OTWARTE OTWARTE Pocztówka Holidays Comparing people 8 Podróżowanie Asking for and giving Uzupełnianie luk OTWARTE Uzupełnianie Dobieranie Uzupełnianie luk Travel and and things i turystyka information OTWARTE Odpowiedzi luk OTWARTE ZAMKNIĘTE Zadanie transport s. 82 Warnings na pytania Uzupełnianie luk wielokrotnego Holiday words Being positive ZAMKNIĘTE Zadanie wyboru Bank wyrazów Talking about the wielokrotnego OTWARTE Układanie i wyrażeń s. 91 weather wyboru fragmentów zdań Powtórka 8 s. 90 © Copyright Oxford University Press Powtórka kumulatywna 1–8 s. 92 ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE Zadania wielokrotnego wyboru OTWARTE Odpowiedzi na pytania OTWARTE Uzupełnianie luk Giving your opinion OTWARTE Odpowiedzi OTWARTE OTWARTE OTWARTE OTWARTE Tłumaczenie OTWARTE Wiadomość Culture Talking about 9 Kultura Types of films experiences (2) na pytania Układanie fragmentów Uzupełnianie luk fragmentów zdań s. 94 Making a ZAMKNIĘTE Dobieranie zdań ZAMKNIĘTE Zadanie OTWARTE Układanie Books recommendation wielokrotnego fragmentów zdań Bank wyrazów Talking about films wyboru i wyrażeń s. 103 Persuading OTWARTE somebody Uzupełnianie luk Powtórka 9 s. 102 Talking about time ZAMKNIĘTE Dobieranie ZAMKNIĘTE Zadanie ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE OTWARTE Notatka Sports Talking about 10 Sport Making an OTWARTE wielokrotnego wyboru OTWARTE Odpowiedzi Uzupełnianie luk Sports collocations conditions s. 104 announcement Uzupełnianie luk na pytania Sports places Sports equipment Bank wyrazów i wyrażeń s. 113 Powtórka 10 s. 112 3 Powtórka kumulatywna 1–10 s. 114 OTWARTE Odpowiedzi na pytania OTWARTE Układanie fragmentów zdań OTWARTE Uzupełnianie luk OTWARTE Tłumaczenie fragmentów zdań OTWARTE Notatka 09/07/2018 11:52 Strona 4 Talking about OTWARTE OTWARTE Układanie OTWARTE OTWARTE ZAMKNIĘTE Zadanie OTWARTE E-mail 4 Illnesses and Talking about the 11 Zdrowie physical state Uzupełnianie luk fragmentów zdań OTWARTE wielokrotnego symptoms past (2) s. 116 Giving advice ZAMKNIĘTE Zadanie ZAMKNIĘTE Dobieranie Uzupełnianie luk wyboru Parts of the body Accidents and Asking for an opinion wielokrotnego ZAMKNIĘTE Zadanie OTWARTE Układanie treatments wyboru wielokrotnego fragmentów zdań Well-being wyboru 4404914 ORO Poland TG Book.indb 4 Bank wyrazów i wyrażeń s. 125 Powtórka 11 s. 124 Word formation: Talking about Instructions ZAMKNIĘTE OTWARTE OTWARTE ZAMKNIĘTE Zadanie OTWARTE OTWARTE Wpis na 12 Nauka i inventing and inventions Expressing Dobieranie Układanie wielokrotnego Uzupełnianie luk forum technika discovering uncertainty OTWARTE Odpowiedzi fragmentów zdań wyboru OTWARTE Układanie s. 126 ZAMKNIĘTE Modern inventions na pytania ZAMKNIĘTE Dobieranie fragmentów zdań Technology and ZAMKNIĘTE Zadanie Dobieranie OTWARTE entertainment wielokrotnego Tłumaczenie Spis treści Internet language wyboru fragmentów zdań Materials Discoveries Bank wyrazów i wyrażeń s. 135 Powtórka 12 s. 134 Powtórka kumulatywna 1–12 s. 136 OTWARTE OTWARTE Uzupełnianie luk OTWARTE Układanie fragmentów zdań ZAMKNIĘTE Zadanie wielokrotnego wyboru OTWARTE Wpis na forum Giving essential Organizing your ZAMKNIĘTE Zadanie ZAMKNIĘTE Dobieranie OTWARTE OTWARTE OTWARTE Wpis na ZAMKNIĘTE 13 Świat przyrody Disasters Geographical information ideas wielokrotnego Zadanie Uzupełnianie luk Uzupełnianie luk blogu s. 138 ZAMKNIĘTE features Writing a blog post wyboru wielokrotnego OTWARTE Układanie The weather OTWARTE Odpowiedzi wyboru Dobieranie fragmentów zdań Looking after the na pytania OTWARTE Układanie OTWARTE Odpowiedzi OTWARTE environment fragmentów zdań na pytania Tłumaczenie Animals fragmentów zdań In the garden © Copyright Oxford University Press Bank wyrazów i wyrażeń s. 147 Powtórka 13 s. 146 Social issues Talking about the Maintaining a ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE Zadanie ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE OTWARTE Ogłoszenie 14 Życie People connected past (3) conversation Zadania wielokrotnego Dobieranie Dobieranie społeczne OTWARTE with crime Reporting what Explaining wielokrotnego wyboru OTWARTE Układanie s. 148 Fundraising someone said the reason for wyboru Uzupełnianie luk fragmentów zdań Problems with social something media Bank wyrazów i wyrażeń s. 157 Powtórka 14 s. 156 Powtórka kumulatywna 1–14 s. 158 OTWARTE Odpowiedzi na pytania OTWARTE Układanie fragmentów zdań ZAMKNIĘTE Zadanie wielokrotnego wyboru OTWARTE Tłumaczenie fragmentów zdań OTWARTE Ogłoszenie Repetytorium gramatyczne s. 160 Bank funkcji językowych s. 174 Bank wypowiedzi pisemnych s. 178 Czasowniki nieregularne s. 182 Sprawdź się! s. 184 Dodatkowa lekcja s. 192 ZAMKNIĘTE – zadanie zamknięte    OTWARTE – zadanie otwarte 09/07/2018 11:52 Strona 5 Wprowadzenie Drodzy Uczniowie! Przed Wami ostatni rok nauki w szkole podstawowej. To czas wytężonej pracy, poświęcony również nauce języka angielskiego. Podręcznik Oxford Repetytorium Ósmoklasisty powstał z myślą o tym, żeby pomóc Wam w tym trudnym czasie i dobrze przygotować Was do dalszej nauki języka angielskiego w szkole średniej. Oxford Repetytorium Ósmoklasisty to nowoczesny i kompletny podręcznik. Pozwoli Wam skutecznie powtórzyć i uzupełnić wiadomości zdobyte w szkole podstawowej. Znajdziecie tu mnóstwo tekstów do słuchania i czytania poświęconych tematom, które Was interesują. Tekstom tym towarzyszą zadania oraz przydatne wskazówki (ramki To ważne!), dzięki którym lepiej poradzicie sobie z rozwiązaniem zadań, które często sprawiają problemy. Oprócz słuchania i czytania, znajdziecie w Oxford Repetytorium Ósmoklasisty wiele pomysłów na ćwiczenie sprawności mówienia, która jest również ważna, bo przecież języka uczymy się po to, by móc się komunikować. Będzie to możliwe dzięki takiemu opracowaniu podręcznika, by można było z niego korzystać zarówno w klasie, jak i w domu. Sprawnością językową, która sprawia uczniom największe trudności, jest pisanie. W naszym repetytorium znajdziecie ćwiczenia, które pomogą Wam opanować tę umiejętność dzięki bogatej sekcji Wypowiedź pisemna w każdym rozdziale podręcznika. Przygotowaliśmy dla Was również praktyczny Bank wypowiedzi pisemnych, który znajdziecie na końcu książki. Pomoże on Wam w zrozumieniu, jak zbudowane są różne rodzaje tekstów, np. e-mail czy wpis na blogu. Do swobodnego posługiwania się językiem obcym niezbędna jest dobra znajomość słownictwa. Korzystając z podręcznika, zwracajcie uwagę na sekcje Vocabulary focus. Każda z nich jest poświęcona odrębnemu zagadnieniu tematycznemu. Słownictwo z każdego rozdziału zostało zebrane w dwujęzycznym Banku wyrazów i wyrażeń, na ostatniej stronie każdego rozdziału. Wszystkie wyrazy są dostępne również w wersji audio – do pobrania w plikach MP3 ze strony www.oup.com/elt/repetytorium8klasa. Na tej stronie znajdują się także wszystkie nagrania do ćwiczeń w podręczniku. Bez znajomości reguł gramatycznych, które rządzą językiem, trudno skutecznie się porozumiewać. W Oxford Repetytorium Ósmoklasisty znajdziecie wiele zadań utrwalających niezbędne struktury gramatyczne. Ponadto macie do dyspozycji użyteczne Repetytorium gramatyczne (s. 160), zbierające wszystkie niezbędne wiadomości, których wymaga się od każdego absolwenta szkoły podstawowej. Materiał, który będziecie realizować w kolejnych rozdziałach, warto utrwalać. Pomogą Wam w tym działy powtórkowe. W podręczniku znajdziecie ich dwa typy. Pierwszy to Powtórki po każdym rozdziale. Dzięki nim w lekkiej formie powtórzycie główny materiał z zakresu gramatyki i słownictwa. Do utrwalenia większych porcji materiału wykorzystajcie Powtórki kumulatywne. Zawierają one zadania obejmujące materiał nie tylko z ukończonego właśnie rozdziału, ale również ze wszystkich poprzednich. Gdy już zrealizujecie materiał ze wszystkich rozdziałów, proponujemy przeprowadzenie testu zdobytych umiejętności – Sprawdź się! – który znajdziecie na s. 184. Po zrealizowaniu podręcznika Oxford Repetytorium Ósmoklasisty zdacie go na pewno! Na koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że podręcznik, który trzymacie w rękach, jest wieloletni. Przyda się jeszcze Waszym młodszym koleżankom i kolegom, dlatego nie piszcie w nim. Zadania wymagające podania odpowiedzi ustnie zostały oznaczone , a te, do których odpowiedzi należy zapisać w zeszycie – . Życzymy udanej pracy i sukcesów w nauce! Zespół Redakcji 5 © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 5 09/07/2018 11:52 Strona 6 1 Człowiek Gramatyka i słownictwo Grammar focus • Asking for personal information 1 Dopasuj zaimki pytające z ramki do typów pytań 5 Uzupełnij pytania tak, aby pasowały do 1–7. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. podanych odpowiedzi. Zapisz pytania w zeszycie. why does who how often which do whose 1 What is your sister’s name ? when is how has what are have where My sister’s name’s Louise. 2 How old is Mark ? 1 Pytania ogólne: are , is , was , were , Mark’s 15. do , does , have , has 3 Have you got any brothers and sisters ? 2 Pytania o ludzi: who , whose No, I haven’t. I’m an only child. 3 Pytania o rzeczy i zjawiska: what , which 4 Why did you move here ? 4 Pytania o miejsce: where We moved here because my dad got a new job. 5 Pytania o czas i częstotliwość: when , how often 5 Are they students ? 6 Pytania o powód: why Yes. They’re students at London University. 7 Pytania o sposób: how 6 Do you play football ? Yes, I do. I play football every weekend. 2 Uzupełnij pytania zaimkami pytającymi z ćw. 1. 7 How often do you listen to music ? Zapisz odpowiedzi w zeszycie. I listen to music every evening. 1 Where do you come from? 8 Is Ben English ? 2 When is your birthday? No, Ben isn’t English. He’s American. 3 How old are you? 9 When did you start learning English ? 4 Have you got any brothers or sisters? I started learning English when I was about five 5 How are you today? years old. 6 How do you get to school – by bus or train? 10 Do you like/love going to the beach ? 7 Which is your bag – the blue one or the red one? Yes, I love going to the beach. 8 What do you like to do in your free time? 6 Ułóż pytania, tak aby utworzyć dialog. Zapisz je 3 Połącz pytania 1−8 z odpowiedziami a−h. Zapisz w zeszycie. odpowiedzi w zeszycie. JESS (1) What’s your sister’s new boyfriend like ? 1 What’s your name?b a No, I haven’t. LIZ My sister’s new boyfriend? He’s really nice! 2 Where do you live?d b It’s Anna. JESS (2) What’s his name ? 3 Are you French?e c Twice a week. LIZ Carlo. He’s Italian. 4 When did you move to this town?f d In Paris. JESS (3) Is he a student ? 5 Do you like music?h e No, I’m LIZ Yes. He’s a student at a language school in Italian. London. He’s here with his sister, Rosa. 6 Have you got any pets?a f Three years JESS Oh right. (4) Where are they from ? 7 How often do you play sport?c ago. LIZ They’re from Rome. 8 Did you go to the cinema last g No, I didn’t. JESS (5) How old are they ? weekend?g h Yes, I do. LIZ Well, Carlo’s seventeen and Rosa’s fifteen. JESS So … (6) What does Carlo look like ? 4 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem LIZ Well, he’s tall. He’s medium-build. He’s got black pytania z ćw. 3 i odpowiedzcie na nie. hair and brown eyes. He’s quite good-looking. JESS What about Rosa? (7) What’s she/Rosa like ? LIZ She’s really nice, too. I think you’d like them both. 7 1.01  Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. Następnie przeczytajcie dialog w parach. 6 ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 6 09/07/2018 11:52 Strona 7 Vocabulary focus • Describing physical appearance 8 Ułóż 8−10 pytań, które 10 Pracujcie w parach. Dopasujcie podane wyrazy do właściwych zostaną umieszczone kategorii. Następnie do każdej kategorii dopiszcie kilka własnych w ankiecie. Zapisz je w zeszycie. propozycji. Wykonajcie to zadanie w zeszycie. Skorzystaj z podanych tematów i własnych pomysłów. a beard curly freckles a tattoo tall short (x2) well-built a moustache medium height wavy blonde medium build nationality age home family a scar slim straight long dark bald pets interests Height Build Hair Distinguishing What nationality are you? features Do you have a pet? tall, short, well-built, curly, straight, freckles, medium height medium build, slim wavy, short, long, moustache, beard, 9 Sprawdź, czy twoje bald, dark, blonde tattoo, scar pytania są poprawne językowo. W parach wymieńcie się ankietami i wypełnijcie je. REPETYTORIUM GRAMATYCZNE S. 160 11 Opiszcie w parach osoby przedstawione na zdjęciach. 1 He’s tall and slim. He’s got dark hair. 2 3 4 12 Wybierz dwa zdjęcia i opisz krótko w zeszycie osoby na nich przedstawione. My friend … is of medium build. She’s got long, dark hair and brown eyes. BANK WYRAZÓW I WYRAŻEŃ S. 15 ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK 7 © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 7 09/07/2018 11:52 Strona 8 1 Rozumienie ze słuchu Vocabulary focus • Describing personality 1 Pracujcie w parach. 4a 1.02  Usłyszysz dwukrotnie dwie wypowiedzi. Przyporządkuj Wskażcie w poniższej liście zdania A−C do osób 1−2. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Jedno zdanie wyrazów te określające cechy zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. pozytywne i negatywne. A It’s easier to make friends when you’re young. SPEAKER 1 B mean confident sociable B It’s possible to change your personality. SPEAKER 2 C impatient patient kind C Some people never change. selfish clever aggressive hard-working funny 4b Czy wybrałeś/wybrałaś poprawne odpowiedzi w ćw. 4a? Jeśli tak ambitious shy bossy − co pomogło ci stwierdzić, że pozostałe opcje są złe? Jeśli nie − które moody lazy miserable słowa wprowadziły cię w błąd? serious friendly generous 5 1.03  E PRZYGOTUJ SIĘ!   Usłyszysz dwukrotnie cztery 2 Dopasujcie wyrazy z ćw. 1 wypowiedzi. Przyporządkuj zdania A−E do właściwych osób 1−4. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie do podanych opisów ludzi. Udzielcie odpowiedzi na głos, pasuje do żadnej osoby. w parach. A I always want to be the best. SPEAKER 1 D B I’m sometimes lazy. 1 Paulo always gives me SPEAKER 2 B C I often get annoyed with my friends. presents. generous SPEAKER 3 E D I should be more patient with people. 2 Jessica never works hard at SPEAKER 4 A E I often change my moods. school. lazy 3 Liz is never happy. miserable 4 Michael doesn’t like sharing 6 Napisz w zeszycie krótki tekst o swoich pozytywnych i negatywnych cechach, ilustrując je odpowiednimi przykładami, jak w ćw. 3. things. selfish 5 Nichola tells jokes and makes 7 Wytnij z kolorowych czasopism cztery lub pięć fotografii me laugh. funny różnych osób. Wyobraź sobie, że są to bohaterowie nowego serialu 6 Sam gets angry very easily. telewizyjnego. Sporządź w zeszycie ich opisy. Pamiętaj, aby napisać aggressive o ich wyglądzie, osobowości i o tym, co lubią, a czego – nie. 7 Marta doesn’t like talking to new people. shy This is Jessica. She’s tall and slim. She’s got brown hair and 3 Wybierz co najmniej trzy blue eyes. She’s very kind and cechy z ćw. 1 i opisz koledze generous. She’s also very lub koleżance prawdziwą lub sociable. She likes music wymyśloną postać. and sport. My best friend is very hard-working. She always does her homework. BANK WYRAZÓW I WYRAŻEŃ S. 15 Dobieranie zdań do TO WAŻNE! rozmówców W zadaniu polegającym na przyporządkowaniu zdań do rozmówców zawsze podane jest dodatkowe zdanie nie pasujące do żadnego z rozmówców. W nagraniu możesz usłyszeć takie same lub podobne słowa, jak w tym dodatkowym zdaniu. Dlatego, słuchając, nie sugeruj się pojedynczymi słowami, ale wsłuchaj się w kontekst, w jakim one występują. 8 ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 8 09/07/2018 11:52 Strona 9 1 Znajomość funkcji językowych 1 Wyobraź sobie, że w twojej Uzupełnianie dialogu z wyrazem kluczowym TO WAŻNE! szkole jest nowy uczeń. Przeczytaj pytania i wybierz cztery, których Zadanie to polega na uzupełnieniu luk w dialogu, tak aby otrzymać najprawdopodobniej nie zadałbyś/ spójny i logiczny tekst. W brakujących fragmentach należy wykorzystać nie zadałabyś mu na pierwszym podane w nawiasach wyrazy kluczowe, jednocześnie nie zmieniając spotkaniu. Pracując w parach, formy tych wyrazów. porównajcie swoje odpowiedzi. Przeczytaj tekst przed luką i po niej. Zastanów się, jaki zwrot mógłby 1 What’s your name? połączyć obie części. Jeśli twój zwrot pasuje pod względem logicznym 2 What class are you in? i gramatycznym, ale nie zawiera wyrazu z nawiasów, to zastanów się nad 3 How tall are you? zwrotami o podobnym znaczeniu, ale zawierającymi wymagany wyraz. 4 How much do you weigh? 5 What was the name of your last school? 4 Przeczytaj dialogi i wskaż właściwe odpowiedzi na pytania. 6 When did you move here? A Is that your brother? 7 Who’s your teacher? B No, that’s not him. 8 Where did you go on holiday last A (does) like? year? B He’s got dark hair and he’s taller than me. 9 What does your father look like? 1 O co pyta rozmówca A? b 10 What’s your best subject? a O ulubioną rzecz. b O wygląd. 2 Pracujcie w parach. Jedna osoba c O osobowość. to uczeń/uczennica A, a druga − 2 Która odpowiedź jest prawidłowa? c uczeń/uczennica B. Odegrajcie a What does he like? swoje role zgodnie z opisami. b What is he like? c What does he look like? Pytanie a dotyczy 3 Dlaczego pozostałe odpowiedzi nie są prawidłowe? tego, co ktoś lubi. UCZEŃ/UCZENNICA A: Pytanie b odnosi się X We have a new exchange student in our class. do zachowania lub Jesteś nowym uczniem lub Her name’s Camille. osobowości. nową uczennicą. Wymyśl swoje Y That’s interesting. (come) ? nowe dane osobowe. X She’s from Lyon, France. 4 O co pyta rozmówca Y? c a O miejsce urodzenia. b O miejsce pobytu. c O miejsce pochodzenia. 5 Która odpowiedź jest prawidłowa? a Pytanie b dotyczy a Where does she come from? tego, jak często dana b How often does she come here? osoba tutaj przychodzi. c Where does she live? Pytanie c jest o miejsce 6 Dlaczego pozostałe odpowiedzi nie są prawidłowe? zamieszkania. 5 E PRZYGOTUJ SIĘ!   Uzupełnij dialog. Każdą lukę uzupełnij brakującym fragmentem wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. X Hi, Matt. (are) (1) How are you today? UCZEŃ/UCZENNICA B: Y I’m great, thanks. We have a new English teacher, Mr Ross. Uczeń/Uczennica A jest nowym X Really? (look) (2) What does he look like? uczniem lub nową uczennicą. Y Well, he’s medium-height,with dark hair and a beard. Zadaj mu/jej pytania, których nie X I don’t think I’ve seen him. zaznaczyłeś/nie zaznaczyłaś w ćw. 1. Y We had our first lesson with him this morning. X And … ? What (like) (3) is he like ? Y He seems really nice. 3 Zamieńcie się rolami 6 Przeczytajcie na głos, w parach, dialog w ćw. 5. i wykonajcie ćw. 2 ponownie. 7 Napisz w zeszycie trzy nowe dialogi. Wykorzystaj pytania z ćw. 4 i 5. ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK 9 © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 9 09/07/2018 11:52 Strona 10 1 Rozumienie tekstów pisanych Vocabulary focus • Feelings and emotions 1 2 3 4 5 1 Przyjrzyj się powyższym Zadanie wielokrotnego wyboru TO WAŻNE! zdjęciom. Jak czują się przedstawione na nich osoby? W zadaniu wielokrotnego wyboru jedno z pytań może Porozmawiaj o tym z kolegą lub dotyczyć intencji autora tekstu. Należy określić, w jakim celu autor koleżanką. napisał tekst. Zawsze uważnie przeczytaj cały tekst i znajdź wyrazy i wyrażenia, które sugerują, dlaczego autor napisał dany tekst. 2 Wskaż słowo opisujące uczucia Następnie dopasuj je do możliwych odpowiedzi. Spróbuj też ustalić, lub nastrój osób wypowiadających dlaczego pozostałe odpowiedzi są błędne. zdania 1−10. Udzielcie odpowiedzi na głos, w parach. BANK WYRAZÓW I WYRAŻEŃ S. 15 1 ‘I did really well in my exams.’ pleased/angry 4a Dopasuj intencje a–h do zdań 1–8. Jak jeszcze możesz wyrazić 2 ‘I’ve got a test this afternoon.’ poniższe intencje? Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Dopisz jedno embarrassed/worried dodatkowe zdanie do każdej intencji. 3 ‘My sister broke my mobile phone!’ 1 Well done! We’re very proud of you. congratulate relaxed/angry 2 I’m sorry, but I can’t make it. apologize 4 ‘I fell off my chair and everybody change 3 I can’t come on Monday. Can we meet on Wednesday instead? something looked at me.’ embarrassed/pleased 4 I can only say positive things about this sports club. recommend 5 ‘I’ve lost my favourite CD.’ relaxed/ 5 Do you want to go to the cinema with me? invite upset 6 I’m grateful that you came to my concert to support me. thank 6 ‘I’m sitting in the garden in the sun!’ 7 Don’t bring mobile phones into the exam room! warn angry/relaxed 8 I think it’s a good idea to tell an adult when you’re going out in the 7 ‘I can’t believe Simon left school! evening. advise He’s so clever!’ a recommend shocked/pleased b advise 8 ‘I’m looking forward to my birthday.’ c warn excited/upset d invite 9 ‘I’m acting in the school play for the e thank first time.’ nervous/angry f apologize 10 ‘My brother spilt coffee on my g change something homework.’ shocked/annoyed h congratulate 3 Sprawdź w słowniku znaczenie 4b Przeczytaj tekst i określ, które zdanie jest zgodne z jego poniższych słów. Napisz w zeszycie treścią. Wybierz jedną z trzech możliwości: A, B lub C. Dlaczego zdania opisujące sytuacje, w których pozostałe odpowiedzi nie odczuwałeś/odczuwałaś wymienione są prawidłowe? emocje. Why did Mum text Greg? Greg, I’m going to be a bit late. miserable disappointed relieved A to thank him furious chilled jealous oB to recommend something C to apologize I need to buy a ‘thank you’ present for Lucy’s piano teacher. Wait in the new café next to the I was miserable when my football team tennis club. They have really lost a match last weekend. good hamburgers. See you there in 20 minutes. Love, Mum xx 10 ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK Mum © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 10 09/07/2018 11:52 Strona 11 3 5 1.04  E PRZYGOTUJ SIĘ! Przeczytaj teksty Hi everyone, 1–5 i określ, które zdania są zgodne z ich treścią. Wybierz jedną z trzech możliwości: A, B lub C. Zapisz My name’s Kornelia and I’m 16 years old. I live in Olsztyn, in Poland. I’m taking part in this student odpowiedzi w zeszycie. exchange because I want to improve my English in a school in England. Here’s a bit more about me: 1 Hobbies: painting, making YouTube videos. Dear Grandma Personality: friendly, kind, ambitious. How are you? Is Granddad better now? I was so Click here for more information about me. upset when Mum said he was in hospital. Maybe I’m looking for a host family near Brighton. I can visit him on Saturday? It was nice of you to Please email me if you’d like me to stay with you. remember my birthday. I’m going to get a new phone with the money. 3 This text is See you soon. a a review of a student exchange programme. b a letter to a student exchange programme. Love, Billy o c a personal profile on a student exchange website. 1 Billy wrote to his grandma to a apologize to her. 4 o b say ‘thank you’. c invite his granddad to visit him. Kasia, where are you? waiting for you. I’m hol We’re at the airport, ding a big sign with m and Dad have lots 2 your name on it. Mu It loo ks like a par ty here. My of balloons. I’m wearing a red SCHOOL THEATRE GROUP Actors Needed! hair is curly today and dress. I’m so happy tha t you chose to stay r semester in ing you with our family dur Do you enjoy acting? England. See you soo n. So phia Do you want to be famous? ;) We’re looking for friendly and sociable people who are not shy on stage. Party for all 5 Some of the actors will take part in new students! our new and exciting Christmas play. Don’t worry if yo u do Meetings are every Wednesday at 3 p.m. for two hours. know anyone. n’t Come and make new friends. 2 Which statement is true? a Everyone will act in the Christmas play. Friday, 9th September, 6 p.m. b Actors need to be available for one hour on Gymnasium Wednesday. o c They are looking for people who like to perform. 4 Both texts are about a starting a new school. b organizing a party. Functions focus • Talking about emotions o c meeting people for the first time. BANK FUNKCJI JĘZYKOWYCH S. 174 6 Przeczytaj opisy sytuacji 1−5. Pracując w parach, przeprowadźcie krótkie rozmowy, tak jak w podanym przykładzie. Skorzystajcie z Banku funkcji językowych na s. 174. You’ve got an exam tomorrow. A Are you all right? What’s the matter? B I’ve got an exam tomorrow and I’m feeling really nervous about it. 1 Your friend has had an accident. 2 You really like your friend’s brother/sister. 3 Your best friend has just told you he/she is moving away. 4 You’re going on a great holiday tomorrow. 5 It’s Friday evening. ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK 11 © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 11 09/07/2018 11:52 Strona 12 1 Znajomość środków językowych 1 Pracując w parach, opiszcie 1 zdjęcia. W których z przedstawionych sytuacji czulibyście się najlepiej, a w których – najgorzej? Uzasadnijcie swój wybór. 2 3 4 Uzupełnianie luk w tekście TO WAŻNE! podanymi wyrazami W zadaniach polegających na uzupełnieniu luk w tekście podanymi wyrazami zazwyczaj brakuje trzech wyrazów, a sześć jest podanych do wyboru. Są to zwykle trzy pary wyrazów o podobnym znaczeniu lub podobnej 4 E PRZYGOTUJ SIĘ!   Uzupełnij luki 1–3 funkcji, np. dwa czasowniki, przymiotniki lub łączniki. w poniższym tekście wyrazami A–F z ramki. Zapisz Różnią się one jednak od siebie użyciem lub znaczeniem. odpowiedzi w zeszycie. Trzy wyrazy zostały podane Spróbuj odnaleźć te pary wyrazów i zastanów się nad ich dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. użyciem, zanim wykonasz zadanie. A make B take C how D what E fancy F want 2 Przyjrzyjcie się wyrazom z ramki. Spróbujcie Are you bored with your routine? Do you (1) fancy dopasować je w pary. Co łączy wyrazy w każdej doing something different? We have started a new parze? club called The Zone. We meet every Friday in the community hall and young people can come and A dislike B love C feel D think E so F because join in different activities. So … (2) what is The A i B to czasowniki określające odczucia, C i D to czasowniki Zone like? The Zone is a relaxed and fun place where określające czynność lub stan, E i F to spójniki. young people can learn new skills as well as have 3 Uzupełnij luki 1–3 wyrazami z ramki w ćw. 2. the opportunity to (3) make friends. Activities Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Trzy wyrazy zostały include drama, sport, computer studies and music podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. composition. Come along this Friday to find out more! Going to parties is great fun if you’re a sociable kind of person. However, shy people often (1) feel 5 Napisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe embarrassed about talking to new people and for pytania. them going to parties is no fun. This may be 1 How often do you meet new people? (2) because they think they have nothing interesting to say, or they find it difficult to relax. But also, shy people generally (3) dislike talking to large groups 2 Where do you go to meet them? of people: they are more confident being with two or three people at a time. But practice makes perfect, so the more you talk the easier it becomes. 3 How do you feel in these situations? 12 ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 12 09/07/2018 11:52 Strona 13 1 Wypowiedź pisemna 1 Dobierzcie się w pary. Wybierzcie trzy zdjęcia 4 Przeczytaj zwroty przydatne w pisaniu e-maila. z tego rozdziału. Wyobraźcie sobie, że poznaliście Wskaż te, które zostały użyte w tekście w ćw. 3. niedawno jedną z przedstawionych na nich osób. Zadajcie sobie nawzajem pytania dotyczące wybranych osób i odpowiedzcie na te pytania. Przydatne zwroty OPENINGS What’s her name? It’s Tanya. Hi (Aleksander) _____________ Cześć (Aleksander)! Where did you meet her? Hello (Marta) Cześć (Marta)! She’s my friend’s cousin. I met How are things going? Jak leci? her at his house last week. How are you? Jak się masz? What’s she like? Thanks for your last _____________________email. Dzięki za Twojego She’s a really interesting person.   ostatniego e-maila. It was good to hear ________________ Dobrze było usłyszeć, TO WAŻNE!  _________ from you.   co u Ciebie. E-mail ENDINGS Przeczytaj bardzo uważnie treść zadania. Upewnij się, że wiesz, do kogo i w jakim celu What about you? ______________ Jak u Ciebie? piszesz e-mail oraz co masz w nim przekazać. _____________________ Czy zrobiłeś/zrobiłaś Have you done anything W poleceniu zawsze podane są trzy informacje, które   exciting recently? ________________  ostatnio coś muszą znaleźć się w twoim liście. ekscytującego? Say hello to your family! Pozdrów swoją rodzinę! 2 Przeczytaj polecenie do zadania oraz zdania 1–6. See you soon! Do zobaczenia wkrótce! ____________ Które z nich jest błędne? Bye for now! Na razie! Write soon! Napisz wkrótce. Przebywasz w Londynie ze swoim angielskim kolegą. Love Buziaki ____ Napisz e-mail do rodziny, w którym: • opowiesz, jak poznałeś/poznałaś swojego angielskiego kolegę; 5 E PRZYGOTUJ SIĘ!   Wykonaj zadanie w zeszycie. • opiszesz jego charakter; Twoja siostra spotyka się z nowym chłopakiem. • poinformujesz o waszych wspólnych planach na Napisz e-mail do przyjaciela, w którym: najbliższy weekend. • opowiesz, jak poznałeś/poznałaś chłopaka swojej 1 You are writing to someone in your family. siostry; 2 You are writing about a friend in England. • opiszesz jego wygląd; 3 You need to describe how you met your English • poinformujesz o rodzinnym posiłku zaplanowanym friend. na najbliższy weekend. o4 You need to say what your friend looks like. 5 You need to describe your friend’s personality. Podpisz sie jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia 6 You need to write about the future. w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna 3 Przeczytaj przykładowy e-mail. Wskaż te wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc podanych wyrazów). fragmenty, które odnoszą się do poszczególnych Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, punktów zadania w ćw. 2. Fragment dotyczący spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. pierwszego punktu został oznaczony. BANK WYPOWIEDZI PISEMNYCH S. 179 6 Wybierz jedną osobę opisaną w ćw. 1. Napisz Hi Aleksander, w zeszycie krótki tekst o tej osobie, w którym: Thanks for your last email. It was great to hear from you! I’m in England at the moment and I’m staying with an English • opiszesz jej wygląd; friend. I met him in Warsaw last year. He was on holiday with • opiszesz jej charakter; his girlfriend. • poinformujesz o tym, gdzie ją poznałeś/poznałaś. Anyway, his name’s Artur and ______________________ he’s really nice. He’s got a fantastic sense of humour and is great fun to be with. __________________________________________ We’re planning to explore London this weekend. We’re going ________________________________________________ Hi Mark, on the London Eye and then shopping on Oxford Street! ____________________________________________ How are things going? I’m OK. I’m writing to tell I can’t wait! you about my sister's new boyfriend. What about you? Have you done anything exciting recently? See you soon! XYZ ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK 13 © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 13 09/07/2018 11:52 Strona 14 1 Powtórka 1 More practice on Classroom Presentation Tool 1 Pracujcie w parach. Zagrajcie w „kółko 3 Pracujcie w parach. i krzyżyk”. •• Uczeń/Uczennica A układa przymiotnik z dwóch •• Narysujcie w zeszycie pustą planszę do gry. kawałków puzzli i opisuje jednym zdaniem osobę, •• Uczeń/Uczennica A wskazuje jedno pole na planszy którą ten przymiotnik określa. w podręczniku, czyta znajdującą się tam odpowiedź •• Uczeń/Uczennica B podaje odpowiedni i zadaje pytanie, które do niej pasuje. przymiotnik. Jeśli udzieli poprawnej odpowiedzi •• Jeśli pytanie jest poprawne, w odpowiednim polu przy pierwszej próbie, zdobywa 1 punkt. na planszy, uczeń/uczennica A stawia swój symbol: •• Teraz zamieńcie się rolami. kółko lub krzyżyk. •• Teraz pytanie zadaje uczeń/uczennica B. This person doesn’t like waiting im patient •• Kontynuujcie grę, starając się uzyskać linię prostą for his/her bus at the bus stop. z trzech krzyżyków lub kółek. me ent 1 mean No, I don’t. Yes, I have. Yes, I am. 2 confident A week ago. No, I’m Polish. No, we haven’t. confi rous 3 sociable Yes, I did. Every day. Once a week. soci ious 4 patient 5 selfish 2 Pracujcie w parach. pati rable 6 moody •• Wybierzcie po jednej z osób na zdjęciach i zapiszcie 7 generous sel dent w zeszytach sześć opisujących ją przymiotników. 8 aggressive Nie pokazujcie ich sobie nawzajem. mo ssive 9 miserable •• Uczeń/Uczennica A słucha, jak uczeń/uczennica 10 ambitious B opisuje tę osobę, używając poniższych zdań gene fish i wybranych określeń. aggre ody •• Za każdy przymiotnik, który uczeń/uczennica A ma na swojej liście, przyznaje sobie 1 punkt. mise an •• Teraz zamieńcie się rolami. ambit able bald beard blonde curly dark freckles long medium-build medium-height moustache scar 4 Uzupełnij wyrazy na planszy do gry w scrabble short slim straight tall tattoo wavy well-built o brakujące samogłoski: A1 , E1 , I1 , O1 , U1 . Zapisz pełne wyrazy w zeszycie i oblicz wartość punktową każdego z nich. 1 This person is … P3 L1 E A S1 E D2 2 This person isn’t … X8 3 This person has got … F4 C J8 N1 4 This person hasn’t got … 5 I think this person is / has got … U M I S1 E R1 A B3 L1 E R1 T1 A N1 R1 1 I E L1 G2 V4 W4 O R1 R1 I E D2 O R1 O U U Y4 U S1 S1 S1 5 Uzupełnij brakujące wyrazy i litery w zdaniach 2 z e-maila. Zapisz pełne zdania w zeszycie w odpowiedniej kolejności, tak by odczytać ukrytą wiadomość. How are things 3 going ? Ukryta wiadomość: are You are going to How 2 you? hear exciting news Thank 10s for your last email. soon. It was great to 5 hear from you. What about 1 you ? 3 Have you done anything 6 exciting recently? Say hello 4 to your family! See you 11 soon ! Bye for 7 now! 9 write soon! 14 ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK Lov8e © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 14 09/07/2018 11:52 Strona 15 B Człowiek Bank wyrazów i wyrażeń cross  /krɒs/  zły, zagniewany 1.05 A  sking for personal 1.07 Describing personality depressed  /dɪˈprest/  przygnębiony information active  /ˈæktɪv/  aktywny disappointed  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/  rozczarowany aggressive  /əˈgresɪv/  agresywny dislike  /dɪsˈlaɪk/  nie lubić adult  /ˈædʌlt/  dorosły embarrassed  /ɪmˈbærəst/  zakłopotany, age  /eɪʤ/  wiek ambitious  /æmˈbɪʃəs/  ambitny bad-tempered  /ˌbæd ˈtempəd/  wybuchowy, skory zażenowany born (be born)  /bɔːn (ˌbi ˈbɔːn)/  urodzony emotion  /ɪˈməʊʃn/  emocja, wzruszenie (urodzić się) do gniewu balanced  /ˈbælənst/  zrównoważony emotional  /ɪˈməʊʃənl/  uczuciowy date of birth  /ˌdeɪt əv ˈbɜːθ/  data urodzenia excited  /ɪkˈsaɪtɪd/  podekscytowany family  /ˈfæməli/  rodzina bossy  /ˈbɒsi/  apodyktyczny brave  /breɪv/  dzielny, odważny fancy  /ˈfænsi/  mieć ochotę home  /həʊm/  dom feel  /fiːl/  czuć identity  /aɪˈdentəti/  tożsamość careful  /ˈkeəfl/  ostrożny caring  /ˈkeərɪŋ/  dbający, troskliwy feel terrible  /ˌfiːl ˈterəbl/  czuć się okropnie interests  /ˈɪntrəsts/  zainteresowania feeling  /ˈfiːlɪŋ/  uczucie man (men)  /mæn (men)/  człowiek, mężczyzna cheerful  /ˈʧɪəfl/  radosny childish  /ˈʧaɪldɪʃ/  dziecinny frighten  /ˈfraɪtn/  przestraszyć (ludzie, mężczyźni) furious  /ˈfjʊəriəs/  wściekły married (be married)  /mærid (ˌbi ˈmærid)/  clever  /ˈklevə(r)/  zdolny, pomysłowy confident  /ˈkɒnfɪdənt/  pewny siebie give up  /ˌgɪv ˈʌp/  poddawać się, zrezygnować żonaty, zamężna glad  /glæd/  zadowolony name  /neɪm/  imię, imię i nazwisko considerate  /kənˈsɪdərət/  troskliwy creative  /kriˈeɪtɪv/  twórczy happy  /ˈhæpi/  szczęśliwy, zadowolony nationality  /ˌnæʃəˈnæləti/  narodowość hate  /heɪt/  nienawidzić nickname  /ˈnɪkneɪm/  przydomek, przezwisko energetic  /ˌenəˈʤetɪk/  pełen energii fair  /feə(r)/  sprawiedliwy hesitate  /ˈhezɪteɪt/  wahać się old  /əʊld/  stary hopeful  /ˈhəʊpfl/  pełen nadziei, ufny surname  /ˈsɜːneɪm/  nazwisko friendly  /ˈfrendli/  przyjazny funny  /ˈfʌni/  śmieszny, zabawny jealous  /ˈʤeləs/  zazdrosny teenager  /ˈtiːneɪʤə(r)/  nastolatek/nastolatka keen  /kiːn/  chętny, pełen entuzjazmu woman (women)  /ˈwʊmən (ˈwɪmɪn)/  kobieta generous  /ˈʤenərəs/  hojny, wspaniałomyślny hard-working  /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/  pracowity like  /laɪk/  lubić (kobiety) lonely  /ˈləʊnli/  samotny young  /jʌŋ/  młody helpful  /ˈhelpfl/  pomocny honest  /ˈɒnɪst/  uczciwy love  /lʌv/  kochać impatient  /ɪmˈpeɪʃnt/  niecierpliwy miserable  /ˈmɪzrəbl/  przygnębiony 1.06 D  escribing physical miss  /mɪs/  brakować, tęsknić impolite  /ˌɪmpəˈlaɪt/  nieuprzejmy, niegrzeczny appearance impulsive  /ɪmˈpʌlsɪv/  popędliwy mood  /muːd/  nastrój, usposobienie intelligent  /ɪnˈtelɪʤənt/  inteligentny nervous  /ˈnɜːvəs/  nerwowy attractive  /əˈtræktɪv/  atrakcyjny interesting  /ˈɪntrəstɪŋ/  interesujący panic  /ˈpænɪk/  panika, panikować bald  /bɔːld/  łysy irresponsible  /ˌɪrɪˈspɒnsəbl/  pleased  /pliːzd/  zadowolony, ucieszony beard  /bɪəd/  broda nieodpowiedzialny prefer  /prɪˈfɜː(r)/  woleć beautiful  /ˈbjuːtɪfl/  piękny kind  /kaɪnd/  uprzejmy proud  /praʊd/  dumny blonde  /blɒnd/  jasnowłosy/jasnowłosa lazy  /ˈleɪzi/  leniwy regret  /rɪˈgret/  żałować catch sb’s eye  /ˌkæʧ (...) ˈaɪ/  zwrócić czyjąś uwagę lucky  /ˈlʌki/  mający szczęście regretful  /rɪˈgretfl/  rozżalony description  /dɪˈskrɪpʃn/  opis mean  /miːn/  skąpy, złośliwy relaxed  /rɪˈlækst/  odprężony distinguishing features  /dɪˌstɪŋgwɪʃɪŋ ˈfiːʧəz/  miserable  /ˈmɪzrəbl/  nieszczęśliwy scared  /skeəd/  przestraszony cechy szczególne moody  /ˈmuːdi/  humorzasty shocked  /ʃɒkt/  zszokowany fat  /fæt/  gruby nasty  /ˈnɑːsti/  niemiły, groźny (be) sorry  /(ˌbi) ˈsɒri/  przepraszać, przykro (mi) fit  /fɪt/  sprawny, w dobrej formie naughty  /ˈnɔːti/  niegrzeczny, nieposłuszny stressed (out)  /ˌstrest (ˈaʊt)/  zestresowany freckles  /ˈfreklz/  piegi nice  /naɪs/  miły sympathetic  /ˌsɪmpəˈθetɪk/  współczujący, good-looking  /ˌgʊd ˈlʊkɪŋ/  atrakcyjny, przystojny noisy  /ˈnɔɪzi/  hałaśliwy życzliwy hair  /heə(r)/  włosy patient  /ˈpeɪʃnt/  cierpliwy tired  /ˈtaɪəd/  zmęczony curly ~  /ˈkɜːli/  kręcone personality  /ˌpɜːsəˈnæləti/  osobowość upset  /ʌpˈset/  zaniepokojony dark ~  /dɑːk/  ciemne polite  /pəˈlaɪt/  uprzejmy, grzeczny well-being  /ˈwel ˌbiːɪŋ/  dobre samopoczucie long ~  /lɒŋ/  długie quiet  /ˈkwaɪət/  cichy worried  /ˈwʌrid/  zmartwiony straight ~  /streɪt/  proste reliable  /rɪˈlaɪəbl/  godny zaufania worry  /ˈwʌri/  martwić się wavy ~  /ˈweɪvi/  falujące hairstyle  /ˈheəstaɪl/  fryzura responsible  /rɪˈspɒnsəbl/  odpowiedzialny handsome  /ˈhænsəm/  przystojny romantic  /rəʊˈmæntɪk/  romantyczny 1.09 Interests height  /haɪt/  wzrost sad  /sæd/  smutny be interested in (sth)  /ˌbi ˈɪntrəstɪd ɪn/  look like  /ˈlʊk ˌlaɪk/  wyglądać jak selfish  /ˈselfɪʃ/  samolubny interesować się (czymś) make-up  /ˈmeɪk ʌp/  makijaż sense of humour  /ˌsens əv ˈhjuːmə(r)/  collect  /kəˈlekt/  zbierać medium-build  /ˈmiːdiəm ˌbɪld/  średniej budowy poczucie humoru have a hobby  /ˌhæv ə ˈhɒbi/  mieć hobby ciała sensible  /ˈsensəbl/  rozsądny meet friends  /ˌmiːt ˈfrendz/  spotykać się ze medium-height  /ˈmiːdiəm ˌhaɪt/  średniego sensitive  /ˈsensətɪv/  wrażliwy znajomymi wzrostu serious  /ˈsɪəriəs/  poważny play video games  /ˌpleɪ ˈvɪdiəʊ ˌgeɪmz/  grać w gry moustache  /məˈstɑːʃ/  wąsy shy  /ʃaɪ/  nieśmiały komputerowe overweight  /ˌəʊvəˈweɪt/  nadwaga silly  /ˈsɪli/  głupi read  /riːd/  czytać pretty  /ˈprɪti/  śliczny sociable  /ˈsəʊʃəbl/  towarzyski ~ blogs  /blɒgz/  blogi scar  /skɑː(r)/  blizna, szrama stupid  /ˈstjuːpɪd/  głupi ~ books  /bʊks/  książki short  /ʃɔːt/  krótki, niski talented  /ˈtæləntɪd/  uzdolniony ~ magazines  /ˌmægəˈziːnz/  czasopisma similar  /ˈsɪmələ(r)/  podobny unfriendly  /ʌnˈfrendli/  nieprzyjazny, nieżyczliwy surf online  /ˌsɜːf ˌɒnˈlaɪn/  surfować w internecie slim  /slɪm/  szczupły unreliable  /ˌʌnrɪˈlaɪəbl/  zawodny watch films  /ˌwɒʧ ˈfɪlmz/  oglądać filmy smile  /smaɪl/  uśmiechać się violent  /ˈvaɪələnt/  pełen przemocy sporty  /ˈspɔːti/  wysportowany weird  /wɪəd/  dziwny 1.10 Skills tall  /tɔːl/  wysoki coding  /ˈkəʊdɪŋ/  programowanie tattoo  /təˈtuː/  tatuaż 1.08 Feelings and emotions cooking  /ˈkʊkɪŋ/  gotowanie thin  /θɪn/  chudy, cienki admire  /ədˈmaɪə(r)/  podziwiać dancing  /ˈdɑːnsɪŋ/  taniec ugly  /ˈʌgli/  brzydki adore  /əˈdɔː(r)/  uwielbiać DIY  /ˌdiː ˌaɪ ˈwaɪ/  majsterkowanie unattractive  /ˌʌnəˈtræktɪv/  nieatrakcyjny (be) afraid  /(ˌbiː) əˈfreɪd)/  bać się, obawiać painting  /ˈpeɪntɪŋ/  malowanie wear  /weə(r)/  nosić, być ubranym angry  /ˈæŋgri/  zły playing a musical instrument  /ˌpleɪɪŋ ə ˌmjuːzɪkl weight  /weɪt/  waga annoyed  /əˈnɔɪd/  zirytowany ˈɪnstrəmənt/  gra na instrumencie well-built  /ˌwel ˈbɪlt/  dobrze zbudowany bored  /bɔːd/  znudzony sewing  /ˈsəʊɪŋ/  szycie calm  /kɑːm/  spokojny singing  /ˈsɪŋɪŋ/  śpiew chilled  /ʧɪld/  odprężony, zrelaksowany speaking a foreign language  /ˌspiːkɪŋ ə ˌfɒrən confused  /kənˈfjuːzd/  zmieszany ˈlæŋgwɪʤ/  mówienie w obcym języku ROZDZIAŁ 1  CZŁOWIEK 15 © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 15 09/07/2018 11:52 Strona 16 2 Miejsce zamieszkania Gramatyka i słownictwo Grammar focus • Describing a place Rzeczowniki policzalne: village, sea, cities, university, film, 1 Pracując w parach, popatrzcie na zdjęcie 3b Znajdź pozostałe rzeczowniki town, problem, friends, day, w ćw. 3a i opowiedzcie, co na nim widzicie. w tekście w ćw. 3a i dopisz je do place. tabelki. Rzeczowniki niepoliczalne: 2 Przeczytaj poniższe rzeczowniki. Użyj słownika, weather. jeśli nie znasz ich znaczenia. Które rzeczowniki są 3c Odpowiedz na pytania na podstawie tekstu w ćw. 3a. policzalne, a które – niepoliczalne? Jakie jeszcze 1 Z jakimi rzeczownikami 1 There is używamy znasz rzeczowniki policzalne i niepoliczalne? (policzalnymi czy z rzeczownikami policzalnymi Udzielcie odpowiedzi w parach. niepoliczalnymi) używamy w l. poj. i z rzeczownikami There is, a z jakimi – There are? niepoliczalnymi. There are school Rzeczowniki policzalne: 2 Jakie są przeczące formy używamy z rzeczownikami crime school, crime, supermarket. There is i There are? policzalnymi w l. mn. supermarket Rzeczowniki niepoliczalne: 2 There isn’t; There aren’t. pollution crime, pollution. 4a Znajdź wszystkie zdania z There is i There are w tekście w ćw. 3a. Zapisz je w zeszycie. 3a Przeczytaj tekst. Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją zaznaczonymi rzeczownikami There’s a school. There’s no pollution. policzalnymi i niepoliczalnymi z tekstu. Które There’s a local bus. There isn’t any crime. rzeczowniki są w liczbie pojedynczej, a które – There’s sometimes some rain. There are some small shops. w liczbie mnogiej? There isn’t a cinema. There aren’t any universities. There’s no supermarket. There are no trains. 4b Przeczytaj zdania w ćw. 4a. Kiedy używamy some, any, a i no? Repetytorium gramatyczne s. 161 5 Pomyśl o swojej miejscowości. Powiedz True, jeśli zdania 1–8 o miejscu, w którym mieszkasz, są prawdziwe, lub False, jeśli są fałszywe. I live in a small village by the sea. It’s very quiet here, but I don’t get bored. 1 There aren’t any shops. There’s a school, of course, but there aren’t any 2 There are a lot of people and cars. universities. You have to travel to one of the bigger 3 There’s a hospital. cities if you want to go to university. 4 There isn’t a park. There isn’t a cinema in my village, but when I want 5 There are some Internet cafés. to see a film, I usually go to the nearest town, so it isn’t 6 There’s an Italian restaurant. a problem. I go with my friends and we have a fun 7 There are no sports facilities. day out. 8 There aren’t any churches. There are some small shops here, but there’s no supermarket. There are no trains, but there’s a local 6 W każdym zdaniu wskaż odpowiedni wyraz. bus that goes around the village every 25 minutes. This is great because there’s no pollution like in big 1 There’s a/an/some bus stop outside my house. cities. Everybody knows each other, so there isn’t any 2 There aren’t some/any/a people in the street. crime, either. 3 Is there any/an/some Algerian restaurant in London? The weather’s also great – there’s sometimes some 4 There are a lot of/any/a cars in the car park today. rain, but it’s usually very sunny. A perfect place 5 There’s a lot of/no/some train station in this place. to live! 6 Are there some/an/any churches in your town? 7 There are any/some/an good museums in Warsaw. Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne 8 There are no/an/any people in the café. school (l.poj.), universities pollution, crime, rain. 9 There are any/some/an interesting buildings in this city. (l.mn.), cinema (l.poj.), shops Is there a/an/any library in the town centre? 10 (l.mn.), supermarket (l.poj.), There is no/a/any crime in my village. 11 trains (l.mn.), bus (l.poj.), Is there no/some/any pollution in your city? 12 crime (l.poj). 16 ROZDZIAŁ 2  MIEJSCE ZAMIESZKANIA © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 16 09/07/2018 11:52 Strona 17 lage, 7 Uzupełnij opis miasta, używając wyrażeń there is Vocabulary focus • Places in a town , i there are. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. y, 10 Narysuj tabelę w zeszycie i uzupełnij ją nazwami Henley is a small town in the south of England podanymi w ramce. with plenty of things for tourists to do. Firstly, it is a historic town, so (1) there are a lot of beautiful a post office a supermarket a library a newsagent’s buildings to explore. Secondly, it’s a lovely place to a bank a zoo a school a leisure centre go shopping. (2) There are plenty of boutiques and an art gallery a cinema a bookshop a pharmacy other interesting shops. (3) There is also a market the baker’s the butcher’s a hospital a church nymi square, which is always busy with stall holders and a park a café a theatre a restaurant a museum i shoppers. (4) There is also a very famous rowing e event in Henley called the Henley Regatta. It takes Shops Places to eat Entertainment Other mi place on the River Thames and lasts for five days. a supermarket, a café, a zoo, a post office, Visitors can go on the river themselves. (5) There are a newsagent’s, a restaurant a leisure centre, a library, organized trips, but you can also hire a rowing boat. a bookshop, an art gallery, a bank, (6) There are many restaurants and places to stay in a pharmacy, a cinema, a school, Henley. If you want to find out more, (7) there is a baker’s, a park, a hospital, a visitor’s centre in the Town Hall or you can look up a butcher’s a theatre, a church information on the Internet. a museum 8 Max przeprowadził się do Madrytu. Uzupełnij jego rozmowę telefoniczną z kolegą. Wstaw there is 11 Do każdej kategorii w ćw. 10 dopisz własne lub there are. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. propozycje. 12 Wskaż właściwą nazwę miejsca. 1 ‘I’d like one with cheese and mushrooms, please.’ a) toy shop ob) pizzeria c) bus station 2 ‘Excuse me, does the number 36 stop here?’ a) town hall o b) music shop c) bus stop 3 ‘It’s half-time and the score is 3-1 to Chelsea.’ Hello. o a) stadium b) harbour c) university 4 ‘Can I try these on in size five, please?’ o MAX TOM Hi, Max. How’s Madrid? a) football pitch b) shoe shop c) circus It’s great! (1) There are a lot of flats in Madrid and 5 ‘How much money should I take out?’ o MAX we’re living in a really nice place in the centre. a) sports shop b) club c) cash machine (2) Are there any shops near you? 6 ‘Just make it a bit shorter on the sides, please.’ o TOM MAX Yes. (3) There are a lot of shops. (4) There are a a) music shop b) hairdresser’s c) clothes shop lot of cafés and restaurants, too. TOM (5) Is there a park? 13 Wyobraźcie sobie, że jest rok 2030. Pracując MAX Yes. (6) There is a small park down the road. w parach, zadajcie sobie nawzajem po trzy różne Also, (7) there is a big park in the centre. It’s pytania dotyczące waszej miejscowości w 2030 r. called the Retiro. i odpowiedzcie na nie. TOM Oh yes. It’s famous. It’s near The Prado museum. A Are there any parks? MAX That’s right. (8) There are some fantastic B Yes, there are. There are three parks. museums and art galleries in Madrid. TOM Sounds great. So, (9) is there a spare room in 14 Napisz w zeszcie co najmniej sześć zdań your flat? o swojej miejscowości lub o miejscowości, w której MAX Yes! Come and visit any time! chciałbyś/chciałabyś mieszkać. 9 1.11  Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje There are some bookshops in my town. odpowiedzi. There isn’t a zoo in my town. BANK WYRAZÓW I WYRAŻEŃ S. 25 REPETYTORIUM GRAMATYCZNE S. 161 ROZDZIAŁ 2  MIEJSCE ZAMIESZKANIA 17 © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 17 09/07/2018 11:52 Strona 18 2 Rozumienie ze słuchu Vocabulary focus • In the house 1 Dopasuj podane wyrazy do 4b 1.12  E PRZYGOTUJ SIĘ!   Usłyszysz dwukrotnie dwa dialogi. następujących kategorii: rooms, Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. furniture, electrical equipment, Wskaż właściwą odpowiedź: A, B lub C. parts of the house, other. Zapisz je w zeszycie. 1 Where do Sam’s family have meals? a bedroom a carpet a bath o A in the dining room  B  in the kitchen  C  in the garden 2 The speaker is mainly talking about a kitchen stairs a cooker a vase a living room o A where she does her homework.  B  when she broke her computer.  C what her bedroom looks like. Rooms a picture a mirror a poster Furniture a bathroom a study a garage 5 1.13  E PRZYGOTUJ SIĘ!   Usłyszysz dwukrotnie dwa dialogi. Electrical a bedside table Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania: equipment a chest of drawers a balcony A, B lub C. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Parts of a fridge a freezer a wardrobe the house a microwave 1 Which is Luke’s bedroom? Other a washing machine a dishwasher an armchair a sofa a table a shower A o B C a dining room a toilet a plant 2 Do każdej kategorii dopisz inne znane ci wyrazy. 3 Pracując w parach, wybierzcie pięć wyrazów z ćw. 1 i napiszcie w zeszycie zdania opisujące znaczenie poszczególnych słów. 2 Where is the speaker? I put dirty plates in the dishwasher. o A  In a bookshop.  B  In a furniture shop.  C  At the post office. 3 Why is the speaker calling? BANK WYRAZÓW I WYRAŻEŃ S. 25 o A  To get directions from Jack.  B  To invite Jack to the museum.  C  To apologize for being late. Zadanie TO WAŻNE! 4 What is the speaker doing? A  Buying a house.  B  Looking for a house.  wielokrotnego wyboru o C  Showing someone a house. 5 What is the speaker talking about? W zadaniu wielokrotnego wyboru jedno z pytań może o A  The difficulties in finding a flat for rent. B  The problems with buying a flat.  C  The perfect place for rent. polegać na wyborze właściwej ilustracji. Zanim wysłuchasz Language focus • Prepositions of place nagrania, przyjrzyj się wszystkim ilustracjom i zastanów się, jakie 6 Popatrz na obrazek wybrany przez siebie w ćw. 5 oraz uzupełnij są podobieństwa i różnice między zdania wybranymi wyrazami lub wyrażeniami. Zapisz odpowiedzi nimi. Pomyśl też, o czym może w zeszycie. być nagranie i jakie wyrazy i wyrażenia możesz usłyszeć. in front of behind between next to opposite in on under above 4a Przeczytaj ćw. 5. Popatrz 1 The posters are on the wall behind the bed. na ilustracje w pytaniu 1 2 The computer’s usually on the table in the dining room. i odpowiedz na poniższe 3 The books are all over the floor and under my bed! pytania. 4 There’s a big wardrobe opposite my bed. 1 Jakie są podobieństwa 5 There’s a chair in front of the wardrobe. i różnice między ilustracjami? 2 O czym będzie nagranie? 3 Jakie wyrazy i wyrażenia możesz usłyszeć w nagraniu? 18 ROZDZIAŁ 2  MIEJSCE ZAMIESZKANIA © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 18 09/07/2018 11:52 Strona 19 2 Znajomość funkcji językowych 1 Pracując w parach, opiszcie zdjęcia. Kto 1 w waszych domach wykonuje pokazane prace? 2 Dobieranie TO WAŻNE! W zadaniach sprawdzających znajomość funkcji językowych mogą pojawić się pytania, które wystąpią tylko w nagraniu. Zanim wysłuchasz nagrania, przeczytaj uważnie odpowiedzi. Spróbuj przewidzieć, jakie pytania usłyszysz. 2 Pracujcie w parach. Przeczytajcie zdania A–D i zastanówcie się, na jakiego rodzaju pytania mogłyby być one odpowiedziami. Następnie dopasujcie te zdania do opisów 1–4. A There are a lot of cafés and shops. It’s great! B I’ll email it tomorrow. C No, mine is on the table. D I wash my dad’s car on Saturdays. 4 1 The speaker is asking when somebody does 3 something. D 2 The speaker is asking someone to send something. B 3 The speaker is asking for a description of a place. A 4 The speaker is asking who something belongs to. C 3 1.14  Usłyszysz dwukrotnie trzy pytania (1–3). Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A–D) z ćw. 2. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. 1  B  2 C  3 A   4 1.15  E PRZYGOTUJ SIĘ!  Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4). Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A–E). Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Jedna odpowiedź 5 6 została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. A I haven’t got time at the moment. B It’s an interesting place. C There are three bedrooms. D We haven’t even met. E There’s a park opposite. 1 2 3 4 E B D A 5 Opisz, jakie prace domowe wykonujesz w tygodniu. On weekdays, I sometimes do the washing up. BANK WYRAZÓW I WYRAŻEŃ S. 25 ROZDZIAŁ 2  MIEJSCE ZAMIESZKANIA 19 © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 19 09/07/2018 11:53 Strona 20 2 Rozumienie tekstów pisanych Vocabulary focus • Areas and homes 3 1 Dopasuj przymiotniki z ramki do przymiotników o przeciwnym znaczeniu (1–8). Których wyrazów użyłbyś/ użyłabyś, opisując dom, a których – okolicę? Które z nich można wykorzystać zarówno w opisie domu, jak i okolicy? ordinary comfortable polluted beautiful spacious dull isolated noisy 1 peaceful  5 lively noisy = area dull = area 2 uncomfortable 6 busy comfortable = house/flat isolated = area 3 ugly 7 unusual beautiful = house/flat/area ordinary = house/flat 4 small  8 clean 4 spacious = house/flat polluted = area 2 Dopasuj przymiotniki z ćw. 1 do poniższych zdań. 1 ‘I live a long way away from the nearest town.’ isolated 2 ‘I’ve never seen anything like this building. It’s shaped like a ship’s sail.’ unusual 3 ‘The air’s dirty because there is so much traffic, so it can be difficult to breathe.’ polluted 4 ‘There are a lot of things to do and many great places to go.’ lively 5 ‘It’s bigger than it looks from the outside. In fact, the kitchen and the living room are huge.’ spacious 6 ‘It’s so boring in this village. There’s never anything to do.’ 5 dull 3 Pracując w parach, opiszcie zdjęcia 1–6. Użyjcie wyrazów i wyrażeń z ćw. 1. The house is beautiful and the area is peaceful. BANK WYRAZÓW I WYRAŻEŃ S. 25 1 6 2 20 ROZDZIAŁ 2  MIEJSCE ZAMIESZKANIA © Copyright Oxford University Press 4404914 ORO Poland TG Book.indb 20 09/07/2018 11:53

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!