ooo

ddffgk

Szczegóły
Tytuł ooo
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

ooo PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd ooo pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. ooo Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

ooo Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 UMOWA O DZIEŁO Umowa zawarta w dniu ………………… r., w………………………, pomiędzy: …………………………………………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………………………..……………….…. (oznaczenie strony zlecającej wykonanie dzieła) zwanym dalej ​Zamawiającym a …………………………………………………………………………………………….…………….. ......…………………………………………………………………………….………………………… (oznaczenie strony przyjmującej zlecenie wykonania dzieła) zwanym dalej ​Wykonawcą​​, o następującej treści: §1 Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: ………………………………………………………………………………………….……………….. ….....……………………………………………………………………………………………..……… ….....……………………………………………………………………………………………..……… (opis zlecanego dzieła) §2 (fakultatywne) 1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia...................... następujące materiały i narzędzia: 1).............................................................................................................................................. 2).............................................................................................................................................. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, a niezużyte zwrócić Zamawiającemu w dniu wydania dzieła. §3 Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ................................, a wykonania na dzień ............................................... . §4 (fakultatywne) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne. §5 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości...................... zł (słownie: ................................................................... złotych). Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie przelewu/gotówki w dniu odbioru wykonanego dzieła, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku. §6 (fakultatywne) 1. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości.............................. zł. 2. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Strona 2 §7 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. §9 Umowę sporządzono w .......... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ dla każdej ze stron. ............................................ …………………………… Zamawiający ​ ​Wykonawca

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!