kościół wobec czarów

Szczegóły
Tytuł kościół wobec czarów
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

kościół wobec czarów PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd kościół wobec czarów pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. kościół wobec czarów Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

kościół wobec czarów Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 $ EĘiggii$ggilś E .*Ę s,-łii'EE*EiiEEiIi$ sła.$ ll'i s t g1:;; 5 ĘgE E.p i *F, s śi$;*iii EE N glti*gi. E'liiigłiiii$*Es iiigii Strona 2 R $.;et łsf i-Eg ggggg : H';Et.Btślq [ig3głB tEgł-nał: j;; $afĘtar E egieil'- E-{ łgE Ed6i;igE$Ęt[łti E#fr$*;łl [1ił ;lil $1*irEE:tBi;.lBI d *.ą* b0 q) z o rr Ę.$.ł a)' $['giti.i iBHśiBti.E $tt.i.a la. v) t ą o FJ o o słEi o [: Ęęł s E$ł5łte$s[:3ięsE .() .|Ą gii H (|'' łi N };i$BEiEiE$.iEi CJ i,Eii$i$ii 3 '= E o "? Fto $FĘ.Fi lo. IEua*asłĘti.$iEE.|B d)o i.a F ś8 85;E; e''8;;{F N-t !i ś lJ5 ^o. .* tł*iEł P $:! ffi E$*$.u Ę*F$E lĘN tt o o,q &o 7 Strona 3 gEŁia tĘ;tlĘęĘ iśłgiE$ął$łłiiEŁE rt? r- :[g$ĘB Eł*rĘiBE g t t ;*ł $ilĘsfi |tĘĘiłlł BĘi:: !Ę*ttuBi Eła1s łęgaiIE tt:łł s g{łlgaĘąil3głęii łliilĘiBEl n }. łE??ę;ałłęęŁBę t aE EłiĘilĘ 1tBEt frtE ,l t{ *[g < ' B!Łłię$[tETui*u BĘ1ll o v to o .! ffiffiffi ięmi1ffili 3j Bix $ s* ,J ,.ra s E }| i , ź o ._& (, $i$EEEi$$iEEi s o g='!ą5 Ee qt o ) . Clr L oo{ .o o <-ś(, ę' x '' gE ę.€ } * , 4 'rEtra! oooB, u, d ś o o ą tr g fi*p-fi E'8 {* d (u (ll B 7 (!L E FE-ryPs ts h r$ {ł N H a h ź 'ir 6 śa o N 5F B ai ?,, N (o F E- t o : YE *s (t o ź .s E9,} Ęx g) 6 () 3 J4 t !t & ,gg t B ą śgi$E$t*$r$igiś N o ;.ś* F : s u, o6 I 6) tr E l{ att q, l.' ),t .Yf{'łkolin $n g F 3.3 7 .o qt E lo >, dt u @ :śs.ER.a.9 (lt co )"s..sE{A! 8s bo o . s x gd' ! o ct .!4 9ut B*f ot .!1 v, o) F B o t o D ff EHaą ^HS"o3 (u '!o f aE a..ś'fu .śl 0, d,t B o t!0 ..oł I ; F'.Eś#.gEtrNo '= v, o o) 6t h# ( x (, Ę5 o qt 'jEq) t{ N CU .N =Ę B o łĄ O. o) .x lE! I r.NĘ ,!4 (! śt N EI :H.Ń.raJ4"'E o HD o o (os cl o, 11 (\t fił a tr . O N I v 6..-trdi B trr UO -S s g b v,E ct R Ę ą \ iiiiigłigiłił$i$ tq c, 'tt E' ^gE.*HeBgZb8 Rę ś()C' ś Fl \ a; C) N o E B ' ' ą >) I5h x o aJ o ź(o E F E ołĄ.oqt 6E o .trA6 , * Q th I o .ś ..a '-. o i H .lJ o o. .(t Ż - - 8 r . , oi -N{ o Eq) N .N Ei B t t 6 ri u, Eh ES{ l N ! o * P rE g H i o ! O 5 v, o ! tr ct ql ź. v, E 6l2 t O. (t) (o ,t ,:: h I frE s* E o.l. 6 . 9 o ql EB 6 sE *# o łĄ E N o '!( E i *F B8 p v) t .N h I :6= H o ł + ś .x' E N.ą . = o)śI N v N r 9 .lt 6fa '.: o.fi:q 'E ]Ą N (y t .ulE Ę ' 5>, *{Eź o o) (u qaś9 ctl 6l N c h !st (, B v) I o źłe B s'$B r; ! n 1 , N ql ctt l{ o H lł. (E N o) a o *.f; .io ź.:btE9U N .!4 )r o ql .N ś EEe .!{ o3 h 'f\t J O.a h B B FH i$ss 1' B a I ą E$s s k dt c, o ;g cl B ę Q tn .g )i o d t m ql I ą, 6t(, : ' F S gq. 'g. ts +t o b0 B3 tr A. 9. ) o ,!4 A I>r , ,!4 AE ;g" x Ę >) o N a! \, o .ś! o & DO o g$ B U ą's.E N v, .9 o tr EFB v, N q) N ( )(u 'ą8,t= s E.E.9.Ń pE (.t L g. -(U l. b0 qt 8.8 o Ó .N N. $ F. cl .,1 l.! HXa\/flJ .Y{ aa -- :al g ś o, t' N 36 b0 s .E o o, () ś t, vł b| ,l- =5t - .,ł Q e Strona 4 f-l R-l II [ EEę łĘ t.*Ę.lggi1 ł* $;'i-1gęiBi; g 113H15 1łEIąiig , a F.H ro P' qłtr .rt o N iBią.a [*sę ci' k :$:9'f iTEłE i Ii3śpę xB ĘĘgt[ł$ęi i o *.F N 5{ęĘ;iłit$ (JE q.E śE ; ;.g 1 !aN Nld .9.- gf E'ilHE .ś".Ti' fi 1łłł EE.iigłgłł El'i E5 l ąEiłtig il $qgiĘ '?> KI Ul .a Pi *i$i a ). B1gś 'o)a i t ]łt (.) błę ś!ł i ii iiiEEl:$lE[ę Bb E gi gę g--flĘ g [.*gaę ffN itĘi {r B bo iięiiłi Ęłi.tł o or9* il6 [ a's.E f ł;.H gEĘ iEĘ.H łs cóo!/t rE$E EHE EHE g$BEł ;i E1iii 9fr, ł E *8 ts:i 1i i *fię$ 5.$EB$;$ tgśEEE aE Łł Ei * Ę:fi :ag nlN g$ gggfiils l-fiiłf fE$FiBEF$B$śś t łBEsg$ * #.3 :Ę . Ee'.S a P$EEpsgxi Eiff{iŁ oło.Hrrż dO"ts o "- iT$EFs$;;łĘiĘ .O X'A ffi T.o $ff$ -9-A'D= 7'6 Ei.t:qEś b ; s E H; łi 3iii$i:i$liig ł-$gggigłggis f g;# H H.'o ;EffsH$fi ggiiffg$ o o { ';HE gEsT iś iłii n H tl 6X.E--"{.I s'Ei i. =gEB3 gE$$ł{$i$śi$$ s Ex N o N'Ę 9 N B E 'ł.g 7 r.'a.t -TE E.rEr ;: iS ł&''s h f r fr ffffffliś i* B.sE3;H; iłgi;ig'głgigg 9 e,.:}.g ł"E p,s*si;'a s g.$ s.EgĘ * }.8 ę,f F g :.i s ' [ -Ęl (o r- ff$$ś.FgE HEśĘEgg .;śtEHil 'ĘtĘ fi.elgs.I Strona 5 ęe c) aałi$FgtiBt$BEH rC sś f;'e'ś rJH' EgŁ*BEi $ Ó. ao E- IE (J *[ iłB{{i lJ Et;Hgi.i EEi 3 ięłĘt 'a1 nrl Y .el.OJ gig${a*$iTłt tEl ;g fllłi Efiggti U .ą ĘEi sU 0{l!+)l tr I ch" E *rłi;3xgF.:1iBE.i$ tE ,o ! c) 1n głggEęił rili' E,iiiEg*i'ail ^ la l E .'.- 1ł 6l's ld c0 *B A } F E $'iłEiB$ > , 1< 6 l ' F, * l'cl o Ęg' z I \Ri) : l[iie$fr iE ł B ł.e ] N eisi tri "l t{ L *l B Eiil ol iarEi:;a;E o J4t ąlęl Ż > iił|iiłgiiiiu'B-E lI + r t> l..o ilsl I $lE t lq) Itr lB igęiii- łglliiE$git{łiiti l(, El - ' l lo) lilll IN l!. lq I 1.9 [email protected] ot 5 l.l4 I rElSt .* śBgi iffłi$$ś$i $[ Eił EEaE iig$* E$$EE iisii*;ia;iłasłaggii ggffiii3* EEiEg lłg*$ ls;słlłr$*ii'i{i*$$iiiffi** Ż i $iFi$ $E;E; o r) gl .M FI $ii N i${i$Ei ta B i $*F iig;gg ż iiffii Eii{ i$i fi igE$f F. g: siigłg-iga*a fi F*{ ig; $lgś e$ rł.gliś Bgsś ' $ g $Egii H HE *gEBlEłrłg;EEg {$Bi $$ś $gEśEflEE; I ) ś CCI f-l I I i _ Ę Ę. - . .g) 19 v) '\) r{ Lł *E;*; s'3{ $ o, p "o bo I ,:.,, i '5.:;y {h"*- Strona 6 @ e x Ż 'ł H Ł o f itgiagtgirii iiiggi iiaĘĘgiłtllęgilgtlE śii3$g$$fiEB$.i$s F$ i *$5gEĘ{ iię sśs i ht #,:E * Esa bg s8$ st H tE$ [sE .Ę.l ;$3:iH Ż P E 8 gl E] SE i e i ąEB N E ż łh '$.s" r E S l ałgł; EEgE .{x " i 6( U gg gl g gśgii gg gt gł; gg$gg .g5ti $śgig*łii i.ąl5 E !s 3 ś1g# - o @ śEB .rn.oś Strona 7 'Ć'.\.rtnv { .ą .9.ł oc o o co łś 5 o " o* '7,Ó+. ohlt .glR 3u e.p,Eg ź N s :. :3io x' ta E1 .(a .ei CQ ! DŃv) . B r ts N'|' :SgE (.)t{ e.u .C.łq r ź ' tl EE 6 pi l !N l tr EłBt so ! B(Ą (., ' cÓ \Ql Ft 'U) o: $s \tla cd s E H,= o Br i< H 6g H N EHśt sg >'r sźBd C), 0.)l .N1 .f.J d N gm .H ir E o "-i N B A o > t ą (rf)'P{- (o E * g$3 i ;ś !ą) : * '() sł .$rE (6 * E^i laic.) J4 *EB -.Ą O] l{ 0) ( u rv) ź N C) ź Ei ' . P s g$ĘE H L. E r! a- trś ts H ' .(J .(2 ill 5 B.- o o ' l o (c Ż 'B 'al Eo '.łi$ Pl gĘHE o.1 .J I roD T J . .N o o Ei Ę iE 0) (! teĘł N L Cd an .(t B t{ 0.-ar iE'o ,s'B i.(a ! p; U 'El,;:E tFą 6 r.Fa BI I J1 P l Ę 'q) o'E E 6 'N N. a) E B'Ę$ t ffilI r$ *0) ' L N tr ą HF$H CJ l=gg hrN (n N .o N q) (0 L () Sn$E H g r bl) -"#(r-,L:r. . .\t n o o { EI M Ft N B 7 t h głgggiłgegpgł igE gś ggśggp g 6l a $ --{9 .fr*.:j=:!.ti:_a:,-*.-'1:ff-li:a:..:-:a-=e:1{a=t=l*a*--r-..__* :' :" i:. ".=.=.ł:..'Ęł!+*=:=...-. - _* ;^d-.*-i: '-_,-:.---__.. - j "-_. j:- ._**.-: -. -.. Strona 8 g{iB t E-q :H* .6E8.Ą a* E IilĘlię t1ęt$E łttł Eł ł ł E:E E H AE rr) @ Ee $n E E I "^ E A: tlęiEgi E g EfiA lgiiiiiEiiEiiiiiętBiiB fra.e Ę'ęaą 6 -i źł.fu >? E H'1$' $tęiąEiB rEE tg:q ;t: ;ni iąaiEf,aąEiEi Ę;Bct $Ę:ł Bi i E$Ii .>ź a 4:=.3t ?" Fł 7 { EEfiEI: { . ET 'E'E E; g fr B.EE E 'Eł Ę x E B3 afiĘ 5 E *lg pł t{ >ł E Hł łśE:ł ' Ę > i l igE o ',!:E:El'ea E8 Ę.. ę E $i$taEE o z 6.ąe EEE ; Ea.:I-*g $f, g.[EBE FĘ ;;sEl:a EłtaęEĘE ,.HgĘ;Eł gg [ !BĘ geś: s is se.U $ $'sEEstI l.l*'8. Sr 'l ł 3 ga ł l.- rr,$.$ i:EgŁł t b:.giE$*pgi l{ GI Flflg łł ;gf E .d HHet'il. N E:s i*5' g .g? agĘffi.r P|łlł iE xt or c gggi$l Et[tEtiEEri -"ź EIHiHfrfEr* Xlr E (lt } ;*!ila;łs mg (!) c .NJ4 iB*t.[łf (\l ,{ś FB 3ti t Ę f $liir{' o o { 9 ob0 tr .3E's :.Ę. j o) iFHł*łł* V (E .rt .?ś3E E; EI b5 :.8 ; EH.r *gep, N g $;EiFi o z BE ś;'l:łptn.H . f: l Nt a Q E rĄ n,b ślf t$[g*t Egli;$i* *Hp'pIi 9 <* >a 5.a o. Ę $ $ś$ś$I agłig $|eE## l\a u, ą.9 śEiEl Y$gg N.= t E:Fistl[#B '7 .N 7 C lNl.9l I .1 B >rtr AEg$śg R iIEIFIę..;$A ; sEE$ś :: atr I I t>. F 6* t-.g Ę ś ę. 9^Ę '5'El:t E o R - .(., co X{' ;i ,EI' l6t . ,:.. .Ń Y aGt g {- a B. B .9 Fo .2 p. \Ó =!r*L ==*' -ś\ - :- d Strona 9 FB#{EE;*EEiilTłarś r- (D gił ł ]t ;eĘeg.E:l.-B $E gg$*#" łłEiE? ;i$FrysEIi rł a;uł gil$ r# ig 3Er$$i$*Es i:; Er i; E:EH EEr" ą e ;;s;;E .EE;*i$g$ i.['li ErB;.ł itłil >ł .g Fł f *gi lasisilf igEtig* J igę[iłł#l*.i F. { B o H[;ę*Ę$ iĘEE eią;E ż iłffiE* xłfg,E .gtłi sB l'ł.:{igf,Eę e gł F $liłl.ega s.iĘ agasłfrg$i [Bł i$ag Ęs$F*t #$E gi I 1E1; !iĘ "3.6.*. H$; i*$$i#$$s,$i$! $Ąg l-nr-.n:--- iiiiiii{iii ::r.- Bg$E FtśśEFąE *9g$#$ł / $$igśfś /gsrłF$ł gffg ig{iś gggśgś igffffs$t , : is$r.fiff gffiffigg.iśrug *g$g './u-$*gffśgf g pg*g'śiłgi łi EE6. "/ l$i$ł3sl; $Hig; psli*s3Hg. g55; gggig5*gg iE6F i sfi$gf E*;T$#5s* aśsfff$ l-/gągłgł śgiiisś gś*gg$ggłigffł gł$$ś -:- :^*'- :& '. , ,..-**;;;--'---- , -- - - lfp5ag'sś Strona 10 .. dś1,. -,fffe' lł itąłEiąiiglą II :l Ó @ łEiiiiĘĘlł !'A N x.9 { a E{ f Fl łaElI3ti}i! Ęg;;l ;$etl BBE[?EB* t{ { o z ia*ąię gitt6i ęłi$eę EI gEBE tiliEiitl EiEBE' ś;a $liśg3ł giE !iĘ: h E \?2 ;cd iDBO b0 lD$a[.8 ilN is {& ''!4 r h Os Lg +O) )o I -i -ot r; o ) ^ ; b o -o fisłfigi*śrEggi;f o N 37 ł1 r.h3i B!i )0+, ) o) o !o l{ i-l , : N .l J .a śd +) (r, io o t ł.N atE aP. qt o) o T'' H l, oc ii o.c,) : E 'oN (.) .'8 o) r\{ o .h ,+t i.5 "E t ( t l 't-). ą, i o l t rN al c t ; r o ' N a) * ą .Ą h : o ) t { l ( u 'rd B h- q ) r ( , , p.. '.'.Ęi'E ia . Nt tN o) h o N (o C)P o rp ś z t qt in I Q., o trr 0 ) 'O !' X () oi ą p O } . ą ź : ą ) C) o o 'e- o r c R r . O : o No i$i$i$fg$i N t{ m tF g{ f. B '(t o o h ra o (d 0, 9{ X v) (d o T' an 'tt o FI )1t 3 N qt N o o) .o o q) ą 0J N U .N B N CC 6 B TN \aa .N N .o z o b0 'rct E k q) o h ź 'h o o lJ q, E 0) I O N o o t''. otr ot i' ą, No (o N 9 ł', v',!4 , 0.P N .o ' 0 . I d . , |{ N' t h ' (Ą N g. ź 3 N 8 0r. () h a h B l n (si -o N ę) .N i$$g$sa-ślł$$iff .o E (C g , o) = oi 1t E O. Cl{ = C' N B.i x l E o ' i q,ą E .Ą EiR ' at Irgg$*f v) gś*śł$; I C! . N ( o cl tr {r cll f{ ^ (q ) "ro ( U ( c) t.r B () x $g;ga ,r4 o( (dl Bt IE r + . . l o c (d . N : N : (.) (.) I tr N o x.i 'lć iB'i (d) 9.; (rf ( ( f l .N \o t{ o i u r 2 (, ł'{ .o E { ( ś0 h'' śdl ł tt , o ) O C o ( .J{CNr l N pą ;ri 0 rs >T . E I8 l o s5R.ł tu @ AT\ o co oe cd( o, NI N .4. Bi l. A F F { T . o l P. P. I .ź Strona 11 ł**Ę qE EĘiHąE iaałBłł iiiłłl ;i1 BIĘlsi O) i.e ;ąŁłiB;ł*iiĘ ? E$a;i tiB$ĘĘł!łEłE e3 ęłisĘ IiBEif;ilE .sĘ .x[..] Ef;EtnE !lięiui{ Rg *t9o gig .-.I lłę; d'!ł x6 iiliĘiIłiiilłłąlĘgi A BEE sBlialił Ę;:ł l A ii*liet1 t{ ET$Eg; F o z sie! r:ag ElEę :Eag iEiii!iiiiiili{iEs!. #;1 qf łe u At g$p'E,' Ei EE;Eg:*.EĘs aEP Esr* .1 E$EEłłfiEEiliiilliiiluigłB IB#;f,Egi ItEE*HE: ' - . : : , ! : l ! E! E.$Ę ; ;H gl ł łliigg$ : ig si*s f o U g $ $ś,$EiE c ;gE:i#;ii. 4 m x EI il E.:E:Hsi,*E;ś iii;iłłł o 7 G F. łrł$;łśł E;;;;$rt $ś:E$ :i:*gśxĘ *isr;frtłE"E o ę) Strona 12 śĘ o) * -łf i' tłtą $ęaę{ i łięitiigiięii N .ia ,i Fi 'a : i i1głĘ ę ".Eą Bo e.N '- B'E E 0., *E$ąH{{Ełl $iit$EEęi aaui{|uE ON e'i i .oE : ag .r..i* s:E:E giigiig g o łę5.ig o,E.Ę E iii,{tł ig iaiigiiłiiiii a x t i;:'g ł giE F i:; E ę{gE:E: Fl l Tg$ E*.* 3$;ąq F. { iiłtĘ$ił;łE iE g B :lłą o gięał f tł Egli i s ątłigłĘęgaligaBg Ei uE E FEEł x 3"; H E l#9 Bd"i'a.[ ;ii6 i { gEfi'fl$$ąB$? g$ąEEt -. q 3 RCL: CO gf,ff E*EB $$f,EiE 8. t.$ ;Bt.ł $i" $.aB .-.".9 d;-B E{.SZ b06cn . t - . 9E . M ;ł*9 iEii:głFm ;$[j Fg* frłEg;eig ffffil giiir 7 o łei-l8tE;o :#s etig:gE o n iłIiI= ;3 x :ifł*iEł;ś f'l N o o H !l!#iiiE3 f fi t\ ;*i:śil{ Isą3$s;i giii$gii* c\r o I -Jg, g t'? Strona 13 - |łl CD agtgE$iiEiiEEEłl.g; { a ?'. E gi{ii łĘlaltitl ffiliffii EEgiĘEltĘ iBBEtEł; H 3 o Ż Ęs t? Es ! iiBiitBiiĘ lłEBłEtBii z o U EI rEl M fit 6! N .E zu t- F F. r) I F 0':t Ę. I F ct T' o t l: o sn o Strona 14 "*j5== .'3i ś 11 ,! .S t .Ł t :NrTo ' 4 6 i al'# i;maEE:gl E.IiEEEii f- I 0) QJt ' il o) rn \!,hof !ol E 'H, Ni C) ta/ ffii \UD o)' 0) d :gJq o l Tc id l F .łl\; ę ś . ii , c3d ii 0)o , E ' Qi ,''E śd h .ll) t >r1 g N B {(: .8t N: ; R i S E g . . 0) o 0.) a łE $ sl Bl QI N tcd! t{ c d ii: ca)!,. ź Hlili .oą: |\t N ,, , N l dcdi o' ril B iĘgęggs 0.P tĄ.7 oi (.) Cd H Qx= .n c d E (t a. B I 'rJ I 11 oPo,.Q bo diN N. E SA E # aiE! NI Cd't ot E *u " Nf C! r ! .li. o i ' B! Ń ' ,X ?.x'X ' ,roo B , F..l N Q, ;h Ę E E I' 6 1 o l ,14 c$ rN <(ą).E IE' E\ +) .EłtlB 'tr/H X .- .-i' ..- ci h{ tI cd! N $tH Q: {5..o0.łcgd} .ol ro! ;o \o ) E \ 6, 60i ' a +)l X E N & ł ź ^9 iJ EiiIiitii .i Pa:1"'\ue (Jj Ż g B''3 ł E.d k 0) Bi 'It:t 'ai -(i Or cd F, śl i Ex i / ''ilc d i i N.-r .:E'='^fi r hr 'g(a ol +) o 'a t. l J 4 li .! o' i:!, .6(Q21 )t o cd Oi t+) | E X o &'a 5 .F, ) aoj' F ? \ B Fl H I .nl ? "+,H5 > ) r . l o l o tol c {Ńi q) c cd E (S/ X .\ś cd {ssa i .is / rą; |l ł Ą ; .il.łi"noj} +J si6i . tĘ. !I +J ! o } ;q':.t rĘ? Ą 9L . -h 1 - ^ o t L () o .x,i Hh" 8i rt''Sisl O,l I ii: **g*: i; } ł:'ai J< ż O.l X () P: t .c.rłoj ^iF{ l E "I A b p 6 * x Ęi}] TN cU .' O . iSiE cC c d o l rt l(d "i E Eii5i ITł (l)l Oi .. o e f i!-. cd lłgE$fi$r rB N tE E >l N | ,!4{ "frl'F, cdi o tt o igl fOl .N E B .9ii ;'lśi S tt {tf s:EEEs .Ę .112 o t< .r- ri HF' ar o I'!4r >i' t i )83,9 () 'gE o N o 1J g{ Ei i ot Iti ł)#jx q) 5'y,$eE I .oź N o ''j o ol F{a (! N o ź !E o ,11 l-. x,v( >) Hł,B ilsffii +) o ll il.s ł l$łEcIEl'Ę rJ iE e o u) ę)! c o tn ol ł'śffi( l ooii o g ięi \ul ź t slg !.. (! .Ni \ul o X (}- x ilo/ oi q E! Ó..E E' .E ..E s1 \s\ cd g i,' i; 6 iro! .elbr cd +) k B F g:E; tr C6 o E ol\ 5.Ę f #G( ,!4 .. NN ll NI 't.v'E s'.9u (,) $'!' F .ą ' (|.{ dlHl lb0 o l(d v) (d o QI I I Q Sr rt\ t- ipi#Efig$#*gr l;łgigg o I 8E ;; ,!4 qr '!4 (n 6' c, n.9 ' (x) .B * < E.1#$lś tn h E 3.Ę N ?a B {fiśl$ o) 8R -l- Ęn 8.9 -B .Ęa X zo H \tla o \Ul 8E t o 3-Ę B ro' x t aR sĘ FI o O. s N ś; B o o ż Cd ro E oJ .oo5 h g. k -rsl x ,<h B EE S ,!4 (d Ę: - f, -b:! *nI o, J4 gis 6 E N Ę| ś}e I 0)l +Jl (o (dl 9) zl I gB '- -59 -=- _57 : =!E-- - - -5 *-. Ę\ Strona 15 śrź o ć \ s u *t OJ EO ii .rO F. ?Ct -(E 2't - ).) T3 ff. a.N trą, (!'E o t.os H'. 6,E E!Ę o> a Efii*! H 7, 'ł E{ B8; { EgF g B o H.E aEg 7 sff: a3E. 'x.s3 'dt 3*E reg EF ffigiiE$i$* I .r{ t >t t r 6 N c) ;E ;: Co ' $ t{ e' BN =.9, E!h-*;; l*ś ! o t BEi$EiiiE'q cĄb E p '6" o ,(D SR '6 g o'r .(a 3'6 igiigiliła (o B ( B trar bo.l 7 iOF OL. I l. ,14 mcq Ntr n {-) $8 H N .E o 9. ź& 'H .9 *siiEEg[1$ :$;eE tĄ J4 B (\t z ś aJ4 t ptafrę ;N t!R ax igut$Eia9; N gi$pEiEEE$* ft U) o0 'D Rts iBi,i q 'o'H HE ilEEłiEg Es N6 Ei e; r(D ;E *s553iF;5f$$ !s e _--.- j \_r\r-1.^.'- = ., s-. Strona 16 r{ {r ' il'.'fFt'- - . . - - - - . * ' : - - . _ ; a IJ ) J g D fr g,łE T.-* ł [,g$.g *.s $ilalg $riri,E*E ł "( < r ll Jq)E' ! l 0E) ł' .N s 'e S . g t{ I al (n $F SrE Ei$ift C! E18N I !E dojł H C) p Pr bO No E! : | x ] l o l E 5 - . ą . ź . o= . E E U ł : g N 'E rrE '3d eF'8.EH.:i Eę E.E qB asleiE h Ni g Es E|śiEl (.) L { l 'tą | ą i .El .o p..$ o i o it N , (d ds riE I E i -cl (1r N @.. ł* .9 or il tł.fr{-.g69-xg# 8'H.nł E;a He " *,Eb 9g # g Ę ; * B& t'Tę l-{ I Cd .9i r cgd i tCl) ;'.' NO ś ElEł=t $ :x trl o i i t r ć , : .EI aL*5 .N iY ,14 Ń |o o 6 ii* E..:;F'f;3H 9.> TJglEł E J3" .l-.6g * P E .9 ł, EE Hss i N'n ł ża ź ()(t'ra iEH: i* EI i(B E hD Lil >J !l c' codd r (xt ł i NN i r l o.o Ę l ;i EI \() 3 B Ę:?Ef.l s i Ei l b000 i x Cu +) :Hlłlglł-;' Hfr EĘ*.Fs.*FQĘ FI : iB (0 H gc gBF :pl g p .N ś ts &a hł l o 6l 9 t iro B El$i3l E H lfi H:.E: Ę E t - c :gE BiiE .s.gEg . :E Ę .Y; ilgx (dt '-t $8. n l $l aś = Elil{l; Ę | . Ź7. |l | u.E.s J ] H 5 l T ol *lo aa I o.t |.ó Bl i(l) !d .Y at Ę +.) g?(0 () 1 t II Nt o. .;ą Eł$ \Ul l b -r? Hig xo trłBJ $ffiffigłt!tl:*i.E łl l.E r g lE |.Ą tcB I |Ę td;'c o # ś :t Ę Ę ig E.EE H ; cÓ 4 H !lt .H E i xi& '0)a B gHf . = łco c a Ą o i N iiB si dl ,14I lca H,$ {J J4 .ET.q|Et.Ę $ęłEp :q) (c l* il*i:łł ;i IB [Eg$iĘ i otsis E;'.:: fi{iH rą R'* *ł * iH Ę'!4 (d cnś 8 i.E I 'N ; m . E i{ .qs* fo) cd B ffi o l ) B {-) 8.it Ncd Rłi8 o t.r-l a( >r* o t $l$iEBis*iE h z o ls F . X BE$ N P lo RE 'Ei r!r'l (d !: n'a x* h tr lo 0.). (n NX Efl* lb! (s F AHHp Y HO N E.E B PlHlh,l:ts? XE,3E B:ntfig ę $ 0) rg tdl lG) P S1 Blf (! cl E1 HĘ F{ ffiffi lś 'to .o Ir,l 0I)B .ł-)B) to! .ą j= px .tl.6j.| l-, ,!4 J1 4( IE E sĘ ! : I Ń | n*lx o 6 6 .N ś|Rl Hlr**8.Bt:ąE;E sp '.id i(tl '. oo) .Ę f6 Hl8 $aE Ęltrfrt.{Ę rct rt .c.) H E f; o iEis15 g 't $pi[:ł*: iE a F(N t5 wao r'fi ^N N 0.) BH ra :;ho o a {J eE ł;E Ti . , ,B'tu h & |Ń .N to) :tr t.E E F |1.9't ,0) 5 .o g|ri'.*,i,$łF$.r 'Łlo, pg B;n N fo ,ils r$lE i B l F 'a* lÓ:F :,bf,g." ?;.VE ,!4 - E 9 . g ar-l q) t{ fu,EiElF.$ś o .B\$,gfE .E lt.hN te g Cd p g +) r< t.(! ile k H i F t ; { E 1,EB ' E ',|Eś I() źl r < ś fl> .9 :EŃ ' t r i tr ,!4 r N l >F r " { t- t lP{ ( d l rct fil ' o Nź ttC) OJ +) ś h(! ,;BB;B$ ' iiiEgi BEg E'ę i$ig$iiFI-Ei{ 6.E d,s .b{ l.a J,= 4 bP^.g .l .dA lEbś F *iE b.] Ę xlE .igEg.1 R Slq * łaB;t Eiiii;gi 6EE o ld i * I XIE : głfr$ł5firys$: E;l! B;EBł t ''-)g r E'fi E gttłi{liiigił $gig*r 6t Ege 6A igi igiiig f .o ai o (ll { ś 4 grii;f M 5 5'= śH rn N-{tr o B 'N an (n f 8.*il E.s.! F;$$ś EiEffgśł*{igi lEE 'i s ś1.].a O. o H x is f { B x.: . s =o t a 8 }ł B ł-EEEB h o.r 69H h0 F$Ei$IFEB$BSB (o ś $iii{$ĘBł B6e E 3.H {J .B F( I Ęi HBFś$B$Ę$! sEi $ii*$gi*Egfl 6aO ^tu EiEBg $ETE ."ś EBB Ntr tt :J C) .i) xd &tg .H#.8Ao.*.&sl t.'P o o i N ,' - ) . 1 Strona 17 :IBB$E$ -E I EA ol łiiiii[EiłgiBi*i* 6A _o - F { sE -o oo BE oo ?5 E$$E*{ 'E '\ o) se ą ęE A ). ĘĘ Ż i sł.6 .E.N El E{ tr * t*n i o z -^Et9.:( efi8'irg: .E E$; =j, e Ę.i Ht* giiliEilii iiiiiibaE liffi ;lEa $giggffil -- bd H'-! qĘ f I gł xFI e N Ż * h 6\t o F{ łrffigss iiB.[t łg $B$i$** ffiss; dtgg ig',s Strona 18 ;.g${B Ęgśpi:s.iŁt aęśEHśEśf,s*EE; seAs* :gn-g q lf' o ęfr;p.n * f $Ęi pfr 5;ęu [';i ai.u!i.. *iE sł:$E* sFĘi.i*gĘł$ śgBĘEigtEi Ę*:g3ei{l;ł :Ł*łtgał*rlgEiE śł:iig cBH ł a.a ląliiiiiii ;.rB:Ęą;;s I ittiliłlll [lięlęł liiiiB A Ż { gtęiiłśiH$ J H $er gTB i iilEi*$aEEEEB aiE { Łasg;p 3 o z iEgęE g EgĘ;si; E.n *łtt- 3.a[;.Ę gęii H$s *q.EiĘigĘgł gEg';ł. ls.. agf slE , 1il# gBx: E?f łggtiE ras ętg*Exę g; EĘfi BHia;Eg Ei i i Eś fĘfi ąEiii EEi Er$ łfigi ż ąB$ o I < liiii iigiłi$t tr M FI N u) I 7 iiifłiiiiłii$iigF$iE R -ł llEi$* B{ ro . \'ł ' {s gg l Egrł ii *gi ; gitł s iigaiłriłłggg$ Strona 19 s 5 t'ir. 5lłt Et ';iEiiiiiEtii{t pB, (!ś i 1E iiił$!BH{ b- o .s8 (l.),lo, *E r :* :; ef 8E i Bt i .s'6 E" <t'(u ! 'abl t :-k ; Jo ,! :E$ -pj x ho) HE ś? v8 ', 8E*. *rtr n ). t, B,E E i-o.9 q'B B i* H6 łE' }1 Ę $g a E{ >.= ęĘ AB.E CN! E ź h.6 łgr ą I }.śg o Ż g;B h* E 3 x-Y 3t t EE3 ,i$E IEgE J4 Ełp esE rg, t fiE F \N q, śtl l-:38 ł. P+ l J n Z O iś l6 5 6\ . L t l r 6f:H t+t (tt!rt il0, )tt qf tr .cI ,y r- .S is $f:n t! tx ll .6 $B .xESE śg$ .N ') źH k - Et*i! l Eu, AO {-d >r tł. GI -.O ;ct dL. o) ? NI t{ o hĄ H 18 JJ L r f 9 . ' ' F 4 9 .l l C) qr +)I H B! o -r - ,!4 ? ( l ,; ! ! $ o Eii$gśś o4 N ) qt t iE iN !E . ,t4 -o , a t : N 3(B ! p rt rCdl xl o OO EX tr 0.ł T'J F : ' l t o *E ,Q {>! o il .oO , ę )i R }, Ęi " .) 6 3l& o q,q E .o ,ot . T' .-o ->r 3 ON a c t i . 9i . 9 D - ,f! t r !.9 i H !i t\u) x(6 iiiFii$$$ O. (n ! rE iB { i& .ś18 io IQ !.8 o r ( I 'I F!, 48 i'F c!; oc ) q, I t . ! { r Clt Ho. ź F Ę'. 0,i g Pfi o) . N r E o , !b0 iM I o)) o to f{ , N ź ,lav, >. !ErB $g*$$;* a tN i - , x l.O lo r .Ul) G' -o c crl H is R o h 'l-) o 5 (, -(tt o lI{ J,!4 i B śtl ql c |t - d ,!4 l o l 5 ,l{ . N t \o iB v, o, i - ; l ct. i(tN l q ) r O rct n v, r rtl o < Or , 8 . i t s : o' E3 X s , ) tr ggfn;E N ,!4 tr . c o '. 'b , h ,ś h .g crl *sfi ź x, si: cr) G' r t l E rĄ I Y v, ź cf , B t! r q, o o , J.l E' o o Fł .N H .9. .N b0t N . al o) \(, s' B B0 uo ctl tĘ9i$; (, o :8. tr' o, iś3 rd o 6 rE , b 0 r s f , śU N t ql (tl tr o E' CN N ż ź t k Q r 1t lJ B l ,!4 o . . O , l. 1t ( t t l o E 'h I N 'oE 8. ' qr o Er B Q'l E o 0) N H.łś{fr$,EHox t{. +t 1t E h otp X ' o F! r śł o tr 0) tr' E 'rJ li r q) O l N bo o r ,!4 ,ob0 I t o . . N i r o ,f,1 Rl ąi E. o'l N "o k i GI N i ? ' lN{ '.l lE , 6 ' r !, -l .9{ ą CJ XI CĄ o) o J ś r q.l i E.t or; tr '!4 A . ! B ' .l o i X (r li).( (Ą rU cĄ, > ) iB .ś C\I o ; v)! r a h rN i ź ! C' ąl ii x t b l 9. ' tdrll ś i tr Nl t( # p f ' lE 'Yl xi cd ( J ,Sr 6; ar o &i h ! h oi E(U p i th (J E.! x . ho Ol trr ź ] [ ' i BI EJ .!4 5 C ś ^ j& i ql E1 '. "( Ei o ą) . Ę t 1J Cl (J.l 'd ,;oJr2l t{ś B o fu.. E o. oN ( (E 1 g. .3 .g qlf Hf N: Ęt rś cfAar) cBF -.b q, t o t r źB trc oJ cd o, .N {-r 'o o , 3,s4 t Ov D0': csi śIll .siF E tźrJ l . b tE ś '.asi o tĄ l. ĘE Ę .9 .r. < !g IR E a oq F?( r{ | Ą Ec śą $N < N(s N . Ę 5 La .N Fś l Strona 20 iFł* r' BgE: EĘa * li$laigflętł'a O) o ntHffifiiliiiHili E EE .ź ffiBmił : B Ffi v A NIE H $ęst Ęi; E 'Ęs .., '6 .Br'If Ii$iąiy,g; eł' .s ffiHffit EiiH * ą.9 ! fl$EEB $ł{ii{tg{aH EEEA gHS B a ts i.Aa"s *ffi;Ętt [giifi:tg ig* g'3Ę.as F ż : +)Ng{ 6i c) 'xSAo ; d$ :łi ŁE Fł E{ cN 2 () E:g : tręel 8H,Ęś O o B o ś B N CJ H9 ż ą) N H ffiffiffiffiFtff e F-o s o) 3EtĘ* c) -o N 1.. 0) {J t E & " A:'a gti;ĘĘ EłEEg IEębĘrgEFi (d ietłfiE ^ B h ęa*gg N L t<' d (o i N 686' ; o0 ,t''E .g ui 6 ! A.S U g:E EHśF*E[i i g z Ri afi [$*iEi aE$i ffiiB$: $ł o o n x gti gg.$ł t łiggł.*łł pl ;gi gśi N a B i z g* E gtiitirłgłE$ggigrgg ftl i @ o Ń F$iq ś E3gi $iE$fi fiB;EE$i$; tJ o t k o co lł| o ==:= 5

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!