BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Szczegóły
Tytuł BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 REFORMA 2012 Bezpieczeństwo i higiena pracy Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch Podręcznik do nauki zawodu EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW Strona 2 2 Podręcznik przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół zawodowych do realizacji efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów. Prezentuje treści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Omawia i przybliża najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii, techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedza teoretyczna poparta została licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydanie I ISBN 978-83-02-13673-3 Autorem działów I–V jest Wanda Bukała Autorem działów VI i VII jest Bogusława Breitkopf Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Tomasz Kompanowski (redaktor koordynator) Redakcja językowa Olga Gorczyca-Popławska, Grażyna Maluchnik Tłumaczenie podstawowych pojęć: Olga Dowgird (język angielski), Joanna Długokęcka (język niemiecki) Projekt okładki: Dominik Krajewski Projekt graficzny: Dominik Krajewski Opracowanie graficzne: Dominik Krajewski Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Skład i łamanie: Ledor Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: 22 576 25 00 Infolinia: 801 220 555 www.wsip.pl Druk i oprawa: CGS Drukarnia Sp. z o.o. Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Strona 3 SPIS TREŚCI 3 I. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy 1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Podstawowe pojęcia z zakresu bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 II. Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy 3 Główne źródła prawa pracy w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie bhp i ochrony pracy . . . . . . . . . 22 5 Nadzór nad warunkami pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6 Konsekwencje naruszenia przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 III. Czynniki zagrożeń zawodowych 7 Czynniki tworzące środowisko pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8 Hałas w środowisku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 9 Mikroklimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10 Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 Czynniki chemiczne w środowisku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 12 Pyły w środowisku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 13 Stres w środowisku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 IV. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 14 Ergonomia w życiu codziennym i pracy zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 15 Ergonomia postawy podczas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 16 Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji stojącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 17 Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji siedzącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 18 Ręczne prace transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 V. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 19 Ogólne zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy . . . . . . . . . . . 112 20 Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 21 Ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania zadań zawodowych . . . . . . . . . 134 22 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 23 Ryzyko zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 24 Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas korzystania z komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 25 Ochrona środowiska pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 VI. Ochrona przeciwpożarowa 26 Zagrożenie pożarowe a obowiązki pracodawcy i pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 27 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Strona 4 4 SPIS TREŚCI VII. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia 28 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 29 Pomoc w urazach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 30 Pierwsza pomoc w urazach termicznych i zachorowaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Załącznik 1. Schematy postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Słowniczek terminów i pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Źródła ilustracji i fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!