Czytaj więcej:
World Explorer. Język angielski. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa okładka

Średnia Ocena:World Explorer. Język angielski. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa

Odkrywa świat przy użyciu materiałów National Geographic Pokazuje fascynujące tematy i teksty cudowne fotografie i niesamowite przygody Zabiera uczniów w podróż po świecie dzięki niezwykłym filmom National Geographic Aktywizuje pomysłowość dzieci dzięki klasowym projektom międzyprzedmiotowym Stworzony przez ekspertów edukacji w Polsce Jedyny kurs napisany dla polskich dzieci, w 100% inspirowany Nową Podstawą Programową Doskonale dopasowany do indywidualnych potrzeb dzieci, w szczególności klas o zróżnicowanym poziomie Regularnie sprawdzający postępy uczniów i oferujący dopasowany do potrzeb program nauczania Stopniowo przygotowujący do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej.

Szczegóły
Tytuł World Explorer. Język angielski. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa
Autor: Opracowanie zbiorowe
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd World Explorer. Język angielski. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. World Explorer. Język angielski. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

World Explorer. Język angielski. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: j.angielski - klasa 5.pdf - Rozmiar: 351 kB
Głosy: 0
Pobierz
Nazwa pliku: jezyk_angielski_3(5).pdf - Rozmiar: 360 kB
Głosy: 0
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

World Explorer. Język angielski. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA ENGLISH CLASS A1+ KLASA V 1 Strona 2 Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego Dział zostaną UCZEŃ: zrealizowane PONADPODSTAWOWYM cele): w zakresie PODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto) – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 4–9 • dane personalne poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • państwa i narodowości – poprawnie używa czasowników to be, have got, • rzeczy osobiste can Ćwiczenia • nazwy miesięcy – poprawnie używa konstrukcji there is / there are str. 2–5 wiedzy • umiejętności i zainteresowania – poprawnie używa przyimków opisujących położenie • pomieszczenia i wyposażenie domu – poprawnie stosuje zamki wskazujące i dzierżawcze • ubrania – poprawnie stosuje w wypowiedziach pisemnych • przymiotniki opisujące cechy i osobowość reguły ortograficzne i interpunkcyjne – zna i częściowo poprawnie stosuje czasowniki to be, have got, can 0. Get – na ogół poprawnie używa konstrukcji there is / there are started! – zna i zazwyczaj poprawnie używa w zdaniu przyimków opisujących położenie – na ogół poprawnie używa w zdaniach zaimków – wskazujących i dzierżawczych – na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie – reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia umiejętności polecenia i rozumie instrukcje – przedstawia siebie i inne osoby ze swojego – udziela podstawowych informacji o sobie i ludziach ze otoczenia, podaje szczegóły na ich temat, opisuje ich swojego otoczenia, zna nazwy kilku krajów i narodowości cechy osobowości, umiejętności i zainteresowania – opisuje przedmioty osobiste i nazwy ubrań, używając – zna nazwy krajów i narodowości podstawowych zwrotów – szczegółowo opisuje przedmioty osobiste oraz – nazywa miesiące ubrania – nazywa pomieszczenia w domu i ich wyposażenie – zna nazwy wszystkich miesięcy i potrafi wymienić – formułuje proste pytania i wypowiedzi je we właściwej kolejności – zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi – nazywa pomieszczenia w domu i szczegółowo opisuje ich wyposażenie – stosuje właściwy styl wypowiedzi 2 Strona 3 – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 10–23 • przedmioty nauczania, przybory szkolne poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • dni tygodnia – poprawnie używa czasu Present Simple w zdaniach • pomieszczenia w szkole, życie szkoły twierdzących, pytaniach i przeczeniach Ćwiczenia • dane personalne – prawidłowo używa w zdaniu przysłówków str. 6–13 • zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego częstotliwości wiedzy – zna i na ogół poprawnie używa czasu Present Simple w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach – zna i zazwyczaj poprawnie używa w zdaniu przysłówków częstotliwości – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie 1. – udziela podstawowych informacji o sobie i ludziach ze – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia Classmate swojego otoczenia, opisuje ludzi, używając prostych struktur – przedstawia siebie i inne osoby ze swojego s umiejętności – nazywa przybory szkolne i niektóre przedmioty nauczane w otoczenia, podaje szczegóły na ich temat szkole – używa poznanych zwrotów grzecznościowych, – zazwyczaj poprawnie nazywa dni tygodnia swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę – udziela podstawowych informacji na temat swoich – zna przedmioty i przybory szkolne, swobodnie i zainteresowań i form spędzania czasu wolnego szczegółowo opisuje życie szkolne – zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi – opowiada o swoim hobby, używając wszystkich poznanych zwrotów i wyrażeń – stosuje właściwy styl wypowiedzi – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 24–37 • artykuły spożywcze poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • opakowania – poprawnie używa konstrukcji zdań twierdzących, • zamawianie jedzenia w restauracji przeczących i pytań w czasie Present Simple Dodatkowe wiedzy • tradycje kulinarne w innych krajach – poprawnie używa some i any oraz how much i how ćwiczenia – zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w many z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi str. 22–23 czasie Present Simple – poprawnie stosuje w wypowiedziach pisemnych – rozróżnia i zazwyczaj poprawnie używa rzeczowników reguły ortograficzne i interpunkcyjne 2. Fun with policzalnych i niepoliczalnych Ćwiczenia food – na ogół poprawnie używa zwrotów some i any z str. 14–21 rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi – na ogół poprawnie pyta o liczbę i ilość z użyciem how much i how many – na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 3 Strona 4 – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie – opisuje swoje nawyki żywieniowe, używając podstawowych – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia umiejętności struktur – udziela szczegółowych informacji na temat – udziela podstawowych informacji na temat żywienia żywienia i nawyków żywieniowych oraz ulubionych – wymienia podstawowe składniki niezbędne do organizacji posiłków, posługując się poznanym słownictwem i przyjęcia konstrukcjami – opisuje ilustrację, posługując się prostymi strukturami – układa szczegółową listę zakupów niezbędnych do leksykalnymi organizacji przyjęcia, uzasadnia swój wybór – prowadzi krótką rozmowę w restauracji, używając – swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę w poznanych zwrotów restauracji, przekazuje i uzyskuje informacje od – opisuje ulubione śniadanie, używając prostych struktur swojego rozmówcy – udziela podstawowych informacji na temat typowych – używając poznanych zwrotów, opisuje ilustrację posiłków – swobodnie udziela szczegółowych informacji na temat swojego kraju, używając poznanych konstrukcji – stosuje właściwy styl wypowiedzi – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 38–51 • gadżety poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i – poprawnie używa czasu Present Simple wiedzy technologii informacyjno-komunikacyjnych – poprawnie używa czasu Present Continuous Ćwiczenia • czasowniki nazywające czynności – poprawnie łączy przymiotniki z przyimkami str. 24–31 • uczucia i emocje – poprawnie stosuje w wypowiedziach pisemnych • znajomi i przyjaciele reguły ortograficzne i interpunkcyjne • przekazywanie informacji – zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Simple – zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Continuous – na ogół poprawnie łączy przymiotniki z przyimkami – na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 3. 4 Strona 5 Technolog – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze y for all zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie umiejętności – opisuje nowe technologie i sposoby ich wykorzystania, – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia używając prostych struktur i zwrotów – szczegółowo opisuje nowe technologie i gadżety – opisuje ilustracje, posługując się podstawowymi zwrotami oraz sposoby ich wykorzystania, stosując poznane – udziela prostych informacji na temat opinii, uczuć i emocji słownictwo i właściwe zwroty oraz upodobań – szczegółowo opisuje ilustracje, stosując poznane – prowadzi rozmowę telefoniczną słownictwo i konstrukcje gramatyczne – krótko opisuje urządzenia technologiczne – swobodnie wyraża opinie, uczucia i emocje, opisuje – opisuje różne rodzaje domów, używając prostych swoje upodobania, używając poznanych struktur konstrukcji – prowadzi swobodną rozmowę telefoniczną, zaprasza, proponuje i zachęca – szczegółowo opisuje różne rodzaje domów – stosuje właściwy styl wypowiedzi – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 52–65 • elementy krajobrazu poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • zainteresowania – poprawnie używa czasu Present Simple w zdaniach • zwierzęta i przymiotniki je opisujące twierdzących, pytaniach i przeczeniach Dodatkowe wiedzy • ulubione filmy – poprawnie używa czasu Present Continuous w ćwiczenia • rekordy świata zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach str. 40–41 • przyjaźń – poprawnie tworzy stopień wyższy i najwyższy • formy spędzania czasu wolnego przymiotników – zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w – poprawnie stosuje w wypowiedziach pisemnych Ćwiczenia czasie Present Simple reguły ortograficzne i interpunkcyjne str. 32–39 – zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Continuous – zazwyczaj poprawnie stopniuje przymiotniki – na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 4. Big 5 Strona 6 world – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie – opisuje ciekawe miejsca w swoim kraju – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia i umiejętności – udziela prostych informacji na temat swoich zainteresowań szczegółowo opisuje ciekawe miejsca w swoim kraju, – w prostych zdaniach opisuje zwierzęta uzasadnia swój wybór – opisuje upodobania, wyraża opinie, uczucia i emocje – udziela szczegółowych informacji na temat swoich – opisuje cechy charakteru, wyraża swoje opinie na temat zainteresowań innych ludzi, używając prostych konstrukcji – opisuje zwierzęta, posługując się bogatym – używając prostych zwrotów, opisuje ulubione filmy i książki słownictwem – opisuje upodobania, uczucia i emocje, problemy, używając poznanych konstrukcji – używając poznanych konstrukcji, opisuje cechy charakteru, wyraża swoje opinie na temat innych ludzi – swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, wyraża opinie na temat różnych ludzi – szczegółowo opisuje ulubione filmy i książki, uzasadnia swój wybór – stosuje właściwy styl wypowiedzi – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 66–79 • miejsca w mieście poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • orientacja w terenie – poprawnie używa konstrukcji zdań z czasownikiem – zna i rozumie zasady użycia czasownika to be w czasie Past to be w czasie Past Simple Ćwiczenia wiedzy Simple – poprawnie używa w zdaniach przyimków str. 42–49 – zna i zazwyczaj poprawnie stosuje w zdaniach przyimki opisujących położenie opisujące położenie – tworzy zdania, używając przymiotników – zazwyczaj poprawnie stosuje przymiotniki rozwijające rozwijających wypowiedź wypowiedź – poprawnie stosuje w wypowiedziach pisemnych – na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych reguły ortograficzne i interpunkcyjne 5. Around i interpunkcji town – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie – opisuje miejsca w swoim mieście, używając prostych – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia struktur – przekazuje wyczerpujące i szczegółowe informacje umiejętności – prostymi zdaniami opisuje wydarzenia z przeszłości na temat miejsc w swoim mieście – uzyskuje i przekazuje informacje – udziela szczegółowych informacji na temat – opisuje swoją miejscowość, używając prostych zwrotów wydarzeń z przeszłości – opisuje ciekawe miejsca w swojej okolicy, stosując bardzo – swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, podstawowe słownictwo uzyskuje i przekazuje informacje – szczegółowo opisuje swoją miejscowość – opisuje ciekawe miejsca w swojej okolicy, stosując poznane słownictwo – stosuje właściwy styl wypowiedzi 6 Strona 7 – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 80–93 • popularne zawody poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • czynności dnia codziennego – poprawnie używa czasu Past Simple w zdaniach • formy spędzania czasu wolnego twierdzących i swobodnie używa form czasowników Dodatkowe • wyrażanie próśb regularnych i nieregularnych ćwiczenia • prace domowe – poprawnie stosuje w wypowiedziach pisemnych str. 58–59 6. Just the wiedzy – zna konstrukcję zdań twierdzących w czasie Past Simple i reguły ortograficzne i interpunkcyjne job zazwyczaj poprawnie używa ich z czasownikami regularnymi i nieregularnymi Ćwiczenia – na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i str. 50–57 interpunkcji – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie – w prostych zdaniach opowiada o czynnościach związanych z – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia wykonywanym zawodem – swobodnie i szczegółowo opowiada o czynnościach umiejętności – przedstawia swoje plany zawodowe na przyszłość związanych z wykonywanym zawodem – prostym językiem opowiada o wydarzeniach z przeszłości – szczegółowo przedstawia swoje plany zawodowe – prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje na przyszłość, uzasadnia swój wybór – pyta o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia – swobodnie i szczegółowo opisuje wydarzenia z – korzystając z podręcznika, krótko opisuje obowiązki przeszłości domowe – swobodnie prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje szczegółowe informacje – pyta o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, potrafi uzasadnić swój wybór – szczegółowo opisuje swoje obowiązki domowe, wyraża opinię na ich temat wybór – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 94–107 • środki transportu poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • wyposażenie turystyczne – poprawnie stosuje konstrukcje zdań przeczących i • czasowniki związane z podróżowaniem pytań w czasie Past Simple Dodatkowe wiedzy • ceny, środki płatnicze – poprawnie stosuje w wypowiedziach pisemnych ćwiczenia • kupowanie biletów reguły ortograficzne i interpunkcyjne str. 89 • odkrywcy • pocztówka z wyjazdu – zazwyczaj poprawnie używa czasu Past Simple w pytaniach Ćwiczenia i przeczeniach str. 60–67 – na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 7 Strona 8 7. Going – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze places zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie – w prostych zdaniach opisuje środki transportu – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia umiejętności – udziela prostych informacji na temat swojego wyjazdu, – udziela szczegółowych informacji na temat opisuje wydarzenia z przeszłości środków transportu – używając prostych zwrotów, kupuje bilet na podróż – udziela szczegółowych informacji na temat swojego – używając prostych zwrotów, opisuje swoją podróż i wyjazd wyjazdu, opisuje wydarzenia z przeszłości wakacyjny – swobodnie prowadzi rozmowę, potrafi zakupić bilet na podróż, uzyskuje niezbędne informacje – szczegółowo opisuje swoją podróż oraz wyjazd wakacyjny, wyraża swoją opinię na temat wyjazdu – wyraża upodobania, opinie, uczucia i emocje, stosując właściwe zwroty i podając uzasadnienia – stosuje właściwy styl wypowiedzi – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 108–121 • wydarzenia w życiu prywatnym poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach • określanie czasu – poprawnie używa czasu Past Simple we wszystkich • zainteresowania rodzajach zdań Dodatkowe • rodzaje muzyki – poprawnie stosuje konstrukcję to be going to ćwiczenia wiedzy – zazwyczaj poprawnie używa czasu Past Simple we – poprawnie używa w wypowiedziach słów str. 76–77 wszystkich rodzajach zdań pytających i zadaje pytania na temat teraźniejszości i – zna i na ogół poprawnie stosuje konstrukcję to be going to przeszłości – na ogół poprawnie zadaje pytania na temat teraźniejszości i – poprawnie stosuje w wypowiedziach pisemnych Ćwiczenia przeszłości reguły ortograficzne i interpunkcyjne str. 68–75 – na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 8. Having fun – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie zrozumieniem i słuchanie – opisuje rysunki i ilustracje, posługując się bardzo prostym – wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia słownictwem i poznanymi zwrotami – szczegółowo opisuje rysunki i ilustracje umiejętności – opowiada o wydarzeniach ze swojego życia, używając – szczegółowo opisuje wydarzenia ze swojego życia, prostego słownictwa i poznanych zwrotów wyraża opinie na ich temat – prostym językiem wyraża plany na przyszłość – udziela szczegółowych informacji na temat planów – zaprasza i odpowiada na zaproszenie na przyszłość – proponuje, zachęca, wyraża opinie, uczucia i emocje, – używając właściwych konstrukcji, zaprasza i używając prostych konstrukcji odpowiada na zaproszenie – wyraża szczegółowe opinie, uczucia i emocje, pyta o opinie innych, proponuje i zachęca – swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę – stosuje właściwy styl wypowiedzi 8

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!