krok w przedsiębiorczość

Szczegóły
Tytuł krok w przedsiębiorczość
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

krok w przedsiębiorczość PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd krok w przedsiębiorczość pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. krok w przedsiębiorczość Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

krok w przedsiębiorczość Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 BIOLOGIA Egzamin klasyfikacyjny z zakresu klasy ósmej szkoły podstawowej na podstawie PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN ……………………………………….. …………………………….. Imię i nazwisko Data Zadania testowe i otwarte (38 pkt) 1. (0-1 pkt) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Podstawową jednostką dziedziczności jest A. kariotyp. B. gen C. chromosom. D. nukleotyd. 2. (0-4 pkt) Oceń, które zdania dotyczą DNA, a które – RNA. Zaznacz DNA lub RNA. 1. W jego nukleotydach występują zasady azotowe: adenina, DNA RNA cytozyna, guanina i uracyl. 2. Jest dwuniciowy. DNA RNA 3. W jego nukleotydach występują zasady azotowe: adenina, DNA RNA tymina, cytozyna i guanina. 4. Zazwyczaj jest jednoniciowy. DNA RNA Strona 2 3. (0-1 pkt) Zaznacz punkty zawierające informacje o DNA. A. Jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. B. Występuje w nim nukleotyd uracylowy. C. Nie podlega procesom dziedziczenia. D. Zawiera informację genetyczną o budowie organizmu. 4. (0-3 pkt) Dopasuj do opisów zastosowań genetyki nazwy odpowiednich dziedzin naukowych. medycyna​, ​kryminalistyka​, ​astrologia,​​archeologia A. Badanie DNA ludzi żyjących przed wiekami. …………………………….. B. Ustalanie tożsamości sprawców przestępstw. …………………………….. C. Diagnozowanie chorób uwarunkowanych genetycznie. …………………………….. 5. (0-3 pkt) Przyporządkuj podane terminy(1–3) odpowiednim oznaczeniom alleli. (A–D). 1. Homozygota recesywna. A. A 2. Heterozygota. B. a 3. Allel dominujący. C. aa D. Aa 6. (0-1 pkt) Zaznacz punkty, w których wymieniono czynniki mutagenne. A. Promieniowanie X. B. Dwutlenek węgla. C. Wysoka temperatura ciała. D. Promieniowanie jonizujące i UV. Strona 3 7. (0-1 pkt) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Fakt, że człowiek przyjął wyprostowaną postawę ciała, wynika prawdopodobnie z konieczności przystosowania się do życia A. w pobliżu lodowca. B. w jaskiniach. C. na sawannie. D. w lesie. 8. (0-2 pkt) Wymień przynajmniej 2 cechy odróżniające człowieka od innych człekokształtnych. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 9. (0-4 pkt) Spośród podanych niżej cech wybierz cechy gadzie i ptasie archeopteryksa. A. Kończyny przednie przekształcone w skrzydła. B. Wydłużone szczęki zaopatrzone w zęby. C. Ciało pokryte piórami. D. Palce kończyn przednich zakończone pazurami. Cechy gadzie są podane w punktach: ……... Cechy ptasie są podane w punktach: ………. 10. (0-4 pkt) Określ, czy poniższe pary narządów to: analogiczne (A), czy homologiczne (H). 1. Ręka człowieka – skrzydło ptaka. A H 2. Oko ośmiornicy – oko kręgowca. A H 3. Łodyga nasturcji – kłącze perzu. A H 4. Odnóża owada – odnóża ssaka. A H Strona 4 11. (0-1 pkt) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Ekologia zajmuje się A. usuwaniem skutków szkodliwej działalności człowieka oraz zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska. B. badaniem wzajemnego wpływu organizmów i opisywaniem zależności między organizmami a środowiskiem, w którym te organizmy żyją. C. zachowaniem, właściwym wykorzystaniem oraz odnawianiem zasobów przyrody i jej składników. D. utrzymaniem różnorodności biologicznej przez zapewnienie ciągłości istnienia gatunków oraz ich siedlisk. 12. (0-1 pkt) Podkreśl nazwy nieożywionych czynników środowiska. światło,​​bakterie,​​wilgotność​, ​zasolenie,​​rośliny​, ​zwierzęta​, ​temperatura,​​człowiek 13. (0-3 pkt) Połącz nazwę pasożyta z przystosowaniem do pasożytniczego trybu życia. 1. komar pospolity A. wytwarzanie ssawek, którymi pasożyt pobiera 2. pijawka lekarska wodę i substancje pokarmowe z tkanek 3. kleszcz żywiciela (drzewa) 4. łuskiewnik różowy B. obecność w przewodzie pokarmowym licznych uchyłków, które pozwalają na gromadzenie pokarmu (krwi) C. budowa narządów gębowych umożliwiająca nakłuwanie tkanek żywiciela i wysysanie płynów z jego ciała D. przyczepianie się do żywiciela, za pomocą specjalnego wydłużonego aparatu z ząbkami; ciało spłaszczone grzbieto brzuszno-spłaszczone 14. (0-1 pkt) Uporządkuj poniższe przykłady organizmów tak, aby powstał łańcuch pokarmowy. jaszczurka zwinka​, ​bocian biały,​​koniczyna polna​, ​konik polny Strona 5 15. (0-1 pkt) Zaznacz pary organizmów konkurujących ze sobą. A. Lew i gepard. B. Komar i człowiek. C. Dąb i grab. D. Żyrafa i zebra. 16. (0-1 pkt) Zaznacz poprawne zakończenie zdania. Destruentem nazywamy A. organizm żyjący kosztem innych organizmów. B. organizm, który odżywia się pokarmem roślinnym. C. organizm przeprowadzający fotosyntezę. D. organizm rozkładający martwą materię organiczną. 17. (0-1 pkt) Podkreśl zanieczyszczenia naturalne atmosfery. pyły i gazy pochodzące z wybuchów wulkanów,​​związki pochodzące ze spalania surowców energetycznych,​​związki emitowane przez przemysł,​ piasek z pustyń niesiony przez wiatr 18. (0-3 pkt) Zaznacz punkty, które zawierają informacje o działaniach człowieka wpływających negatywnie na atmosferę. A. Wycinanie lasów. B. Stosowanie odnawialnych źródeł energii. C. Montaż energooszczędnych maszyn w zakładach przemysłowych. D. Spalanie surowców energetycznych. E. Rozwój motoryzacji. F. Instalowanie filtrów w zakładach przemysłowych. Strona 6 19. (0-1 pkt) Każdy człowiek może się przyczynić do racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody. Podaj przykład codziennego zachowania, które pomoże ludziom chronić zasoby wodne (czyli oszczędzać wodę) :​…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 20. (0-1 pkt) Określ, o jakim rodzaju ochrony jest mowa w poniższym tekście. Podkreśl właściwe określenia, aby zdanie było prawdziwe. W chłodne lata żółwie błotne nie zdążą wykluć się przed zimą. Wówczas ich jaja przenosi się do Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego i umieszcza w inkubatorach. Po wykluciu pracownicy ośrodka opiekują się młodymi żółwiami przez całą zimę. Na wiosnę wypuszczają je na wolność. Wszystkie żółwie są indywidualnie oznakowane, co pozwala kontrolować ich liczebność w naturze. Opisana forma ochrony to ochrona ​czynna/bierna ​ponieważ związana jest z ingerencją natury/człowieka.

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!