Niemiecki dla bystrzaków

Szczegóły
Tytuł Niemiecki dla bystrzaków
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Niemiecki dla bystrzaków PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Niemiecki dla bystrzaków pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Niemiecki dla bystrzaków Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Niemiecki dla bystrzaków Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Strona 2 Tytuł oryginału: German for Dummies® Tłumaczenie: Anna i Miłosz Urban ISBN:  For Dummies® trademark is the exclusive property of Wiley and is used under license. Original English Language edition Copyright © 2000 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne anglojęzyczne wydanie © 2000 by Wiley Publishing, Inc. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com and related trade dress are trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under license. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Translation copyright © 2010 by Helion S.A. Polish language edition published by Helion S.A. Copyright © 2010. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. 0DWHULDï\JUDILF]QHQDRNïDGFH]RVWDï\Z\NRU]\VWDQH]D]JRGÈ6KXWWHUVWRFN,PDJHV//& HELION SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres /user/opinie?nie2vv_ebook Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Dodatkowe materiały do książki można znaleźć pod adresem: • Poleć książkę na Facebook.com • Księgarnia internetowa • Kup w wersji papierowej • Lubię to! » Nasza społeczność • Oceń książkę 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 3 Spis treści O autorach .............................................................................................................................. 11 O Berlitzu ................................................................................................................................. 13 Podziękowania od autorów ..................................................................................................... 15 Wstęp ...................................................................................................................................... 17 O książce ..................................................................................................................................................... 17 Konwencje zastosowane w książce .................................................................................................................. 17 Naiwne założenia .......................................................................................................................................... 18 Jak podzielona jest książka ............................................................................................................................. 19 Część I: Na dobry początek ....................................................................................................................... 19 Część II: Niemiecki w akcji ....................................................................................................................... 19 Część III: Niemiecki w podróży ................................................................................................................. 19 Część IV: Dekalogi .................................................................................................................................. 19 Część V: Dodatki ..................................................................................................................................... 19 Ikony użyte w książce .................................................................................................................................... 20 Co dalej ....................................................................................................................................................... 20 Materiały do pobrania ................................................................................................................................... 20 Część I: Na dobry początek ...........................................21 Rozdział 1: Niemiecki nie jest Ci zupełnie obcy ...................................................................... 23 Niemiecki, który już znasz ............................................................................................................................. 23 Homonimy ............................................................................................................................................... 23 Krewniacy ................................................................................................................................................ 24 Fałszywi przyjaciele .................................................................................................................................. 25 Zapożyczenia ........................................................................................................................................... 26 Stosowanie popularnych zwrotów ................................................................................................................... 28 Podstawy wymowy ........................................................................................................................................ 29 Jak radzić sobie z akcentem w języku niemieckim ......................................................................................... 29 Nauka niemieckiego alfabetu ..................................................................................................................... 29 Wymowa samogłosek ................................................................................................................................ 29 Wymowa przegłosów (umlautów) .............................................................................................................. 30 Wymowa dyftongów ................................................................................................................................. 30 Wymowa spółgłosek .................................................................................................................................. 31 Poznajemy nową literę: „ß” ....................................................................................................................... 32 Wymowa połączeń spółgłosek .................................................................................................................... 32 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 4 4 Niemiecki dla bystrzaków Rozdział 2: Do rzeczy: podstawy gramatyki niemieckiej ......................................................... 33 Rodzaje słów ................................................................................................................................................ 34 Rzeczowniki ............................................................................................................................................. 34 Przymiotniki ............................................................................................................................................. 34 Czasowniki ............................................................................................................................................... 35 Przysłówki ............................................................................................................................................... 36 Proste konstrukcje zdaniowe .......................................................................................................................... 36 Układanie słów we właściwym porządku .................................................................................................... 36 Stawianie czasownika na drugim miejscu .................................................................................................... 36 Czasownik na szarym końcu ...................................................................................................................... 37 Tworzenie pytań ....................................................................................................................................... 38 Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły .............................................................................................................. 38 Koncentrując się na tu i teraz ..................................................................................................................... 38 Porozmawiajmy o przeszłości: z użyciem czasu Perfekt ................................................................................ 39 Pisząc o przeszłości: z użyciem czasu przeszłego prostego ............................................................................ 40 Mówiąc o przyszłości ................................................................................................................................ 41 Trudne przypadków przypadki ...................................................................................................................... 41 Mianownik ............................................................................................................................................... 42 Biernik ..................................................................................................................................................... 42 Celownik .................................................................................................................................................. 42 Dopełniacz ............................................................................................................................................... 42 Dlaczego liczą się wszystkie przypadki ........................................................................................................ 42 Liczebniki .................................................................................................................................................... 46 Rozdział 3: Guten Tag! Hallo! Jak się przywitać i przedstawić ............................................... 49 Wybrać formę grzecznościową czy nie? ........................................................................................................... 49 Powitania i pozdrowienia .............................................................................................................................. 50 Jak się masz? ............................................................................................................................................ 50 Odpowiedzi na pytanie: „Jak się masz?” .................................................................................................... 51 Przedstawianie siebie i swoich przyjaciół ......................................................................................................... 53 Przedstawianie przyjaciół .......................................................................................................................... 53 Sposoby przedstawiania na specjalne okazje ............................................................................................... 54 Przedstawianie samego siebie .................................................................................................................... 55 Rozmowa o miastach, państwach i narodowości .............................................................................................. 56 Informowanie innych, skąd jesteś ............................................................................................................... 56 Czasownik „być” ...................................................................................................................................... 57 Pytanie innych, skąd pochodzą .................................................................................................................. 57 Kommen: przychodzić .............................................................................................................................. 58 Poznajemy narodowości ............................................................................................................................ 59 Jakim mówisz językiem? ............................................................................................................................ 60 Pożegnanie ................................................................................................................................................... 61 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 5 Spis treści 5 Część II: Niemiecki w akcji ............................................65 Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie ..................................................................... 67 Mówienie o sobie .......................................................................................................................................... 67 Opisywanie pracy ..................................................................................................................................... 67 Podawanie adresu i numeru telefonu .......................................................................................................... 69 Rzeczowniki i ich rodzajniki ...................................................................................................................... 70 Zaimki dzierżawcze .................................................................................................................................. 72 Mówienie o swojej rodzinie ............................................................................................................................ 73 Rozmowa o pogodzie .................................................................................................................................... 75 Jak jest na dworze? ..................................................................................................................................... 75 Podawanie temperatury ............................................................................................................................. 76 Kilka słów o pogodzie ............................................................................................................................... 76 Rozdział 5: Smacznego! Wizyta w restauracji i w sklepie ...................................................... 79 Czy czas na posiłek? ..................................................................................................................................... 79 Wszystko o posiłkach ..................................................................................................................................... 80 Nakrywanie do stołu ...................................................................................................................................... 81 Wyjście do restauracji .................................................................................................................................... 81 Gdzie można coś zjeść .............................................................................................................................. 81 Dokonywanie rezerwacji ............................................................................................................................ 82 Przybycie do lokalu i zajęcie miejsca .......................................................................................................... 84 Rozszyfrowywanie menu ........................................................................................................................... 85 Składanie zamówienia ............................................................................................................................... 88 Stosowanie trybu przypuszczającego .......................................................................................................... 88 Stosowanie czasowników modalnych .......................................................................................................... 89 Zamawianie czegoś specjalnego ................................................................................................................. 90 Odpowiedzi na pytanie: „Jak panu smakowało?” ........................................................................................ 90 Płacenie rachunku .................................................................................................................................... 90 Zakupy spożywcze ........................................................................................................................................ 92 Artykuły spożywcze .................................................................................................................................. 93 Miary i wagi ............................................................................................................................................. 94 Rozdział 6: Idziemy na zakupy ................................................................................................. 99 Gdzie można zrobić zakupy ........................................................................................................................... 99 Jak zapytać o godziny otwarcia ....................................................................................................................... 99 Jak dać sobie radę w sklepie? ....................................................................................................................... 100 Uprzejmie pytam… .................................................................................................................................... 101 Mówienie „proszę” ................................................................................................................................. 101 Mówienie „przepraszam” ........................................................................................................................ 101 Oglądanie w dobrym stylu ........................................................................................................................... 102 Prośba o pomoc w sklepie ............................................................................................................................ 102 Kupowanie ubrań ....................................................................................................................................... 103 Więc chodź, pomaluj mój niemiecki ......................................................................................................... 104 Przymierzanie ........................................................................................................................................ 105 Płacenie za zakupy ...................................................................................................................................... 107 Porównania ................................................................................................................................................ 108 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 6 6 Niemiecki dla bystrzaków Rozdział 7: Wyjście na miasto ............................................................................................... 111 Podawanie czasu ........................................................................................................................................ 111 Pytanie o godzinę ................................................................................................................................... 111 Podawanie czasu w „staromodny” sposób: od 1 do 12 .............................................................................. 112 Podawanie czasu: od 0 do 24 .................................................................................................................. 113 Pory dnia ............................................................................................................................................... 113 Dni tygodnia .......................................................................................................................................... 113 Na co masz ochotę? .................................................................................................................................... 115 Wyjście do kina .......................................................................................................................................... 115 Wybieranie seansu .................................................................................................................................. 115 Kupno biletów ........................................................................................................................................ 116 Co to było? Forma przeszła czasownika sein ................................................................................................. 118 Wyjście do muzeum .................................................................................................................................... 118 Mówienie o czynnościach w przeszłości ........................................................................................................ 120 Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego ..................................................................................................... 120 Użycie haben w czasie Perfekt ................................................................................................................. 122 Użycie sein w czasie Perfekt .................................................................................................................... 122 Porwać widownię ........................................................................................................................................ 124 Jak było? Rozmowy o rozrywce .................................................................................................................... 124 Twoje zdanie ......................................................................................................................................... 124 Co Ty o tym sądzisz ............................................................................................................................... 125 Wyjście na imprezę ..................................................................................................................................... 127 Zaproszenie na imprezę .......................................................................................................................... 127 Rozmowy o imprezie .............................................................................................................................. 128 Rozdział 8: Odpoczynek i zabawy na świeżym powietrzu ...................................................... 131 Rozmowy o zainteresowaniach ..................................................................................................................... 131 Kolekcjonowanie .................................................................................................................................... 131 Mówienie innym o swoim hobby .............................................................................................................. 132 Refleksje o zaimkach zwrotnych ................................................................................................................... 132 Odmiana zaimków .................................................................................................................................. 132 Niektóre popularne czasowniki zwrotne ........................................................................................................ 133 Uprawianie sportu ...................................................................................................................................... 135 Gra z czasownikiem spielen ..................................................................................................................... 135 Czasem wystarczy czasownik ................................................................................................................... 135 Zapraszanie do gry ................................................................................................................................. 136 Poznawanie świata zewnętrznego ................................................................................................................. 137 Spacerowanie i wędrowanie ..................................................................................................................... 137 Co można zobaczyć po drodze ................................................................................................................. 138 Wycieczka w góry ................................................................................................................................... 139 Wycieczka na wieś .................................................................................................................................. 141 Wyjazd nad morze .................................................................................................................................. 142 Rozdział 9: Rozmowa telefoniczna i wysyłanie poczty .......................................................... 145 Łatwe rozmowy telefoniczne ........................................................................................................................ 145 Zaproszenie na przyjęcie ......................................................................................................................... 146 Łączenie ................................................................................................................................................ 146 Umawianie się ............................................................................................................................................ 148 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 7 Spis treści 7 Zostawianie wiadomości .............................................................................................................................. 149 Słów kilka o zaimkach w celowniku .............................................................................................................. 150 Wysyłanie listu, faksu, e-maila ...................................................................................................................... 151 Wysyłanie listu lub pocztówki .................................................................................................................. 151 Wysyłanie faksu ...................................................................................................................................... 153 Wysyłanie e-maila ................................................................................................................................... 153 Rozdział 10: W biurze i w domu ............................................................................................. 157 Wynajmowanie mieszkania lub domu ........................................................................................................... 157 Jak powiedzieć, czego chcesz ................................................................................................................... 157 Rozszyfrowywanie ogłoszeń ..................................................................................................................... 158 Zadawanie właściwych pytań .................................................................................................................. 158 Rozmowa o mieszkaniu ........................................................................................................................... 159 Zawieranie umowy ................................................................................................................................. 159 Praca w biurze ............................................................................................................................................ 161 Jak opanować biurko i przybory ............................................................................................................... 161 Inne miejsca w biurze… .......................................................................................................................... 162 Wydawanie poleceń .................................................................................................................................... 163 Część III: Niemiecki w podróży ....................................167 Rozdział 11: Money, Money, Money ...................................................................................... 169 Wymiana waluty ......................................................................................................................................... 169 W drodze do bankomatu ............................................................................................................................. 171 Formułowanie rozkazów .............................................................................................................................. 172 Rozdział 12: Pytanie o drogę ................................................................................................. 177 Jak poprosić o pomoc w dotarciu na miejsce .................................................................................................. 177 Jak daleko jeszcze? ...................................................................................................................................... 179 Tu i tam ..................................................................................................................................................... 179 Pytanie: „Jak się tam dostanę?” ................................................................................................................... 180 Użycie „in” ............................................................................................................................................ 180 Użycie „nach” ........................................................................................................................................ 181 Użycie „zu” ........................................................................................................................................... 181 Jak opisać położenie .................................................................................................................................... 182 W prawo, w lewo, na północ, południe, wschód i zachód ............................................................................... 184 W lewo i prawo ...................................................................................................................................... 184 Strony świata .......................................................................................................................................... 184 Ruszając w trasę ......................................................................................................................................... 185 Pierwszy, drugi, trzeci itd. ........................................................................................................................... 185 Podróż samochodem albo innym pojazdem ................................................................................................... 188 Rozdział 13: Pobyt w hotelu .................................................................................................. 191 Znalezienie hotelu ...................................................................................................................................... 191 Rezerwacja pokoi ........................................................................................................................................ 192 Jak powiedzieć, kiedy i jak długo chcesz zostać .......................................................................................... 192 Jaki to ma być pokój ................................................................................................................................ 192 Pytanie o cenę ........................................................................................................................................ 193 Finalizacja rezerwacji .............................................................................................................................. 194 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 8 8 Niemiecki dla bystrzaków Zameldowanie: nazwiska, adresy i numery pokojów ...................................................................................... 195 Jak długo zamierza pan zostać? ................................................................................................................ 195 Wypełnianie formularza zameldowania .................................................................................................... 196 Zabawa z kluczami ................................................................................................................................. 196 Jak zapytać o wyposażenie ....................................................................................................................... 197 Wymeldowanie i płacenie rachunku .............................................................................................................. 199 Jak poprosić o rachunek ........................................................................................................................... 199 Jak zapytać o opłaty specjalne .................................................................................................................. 200 Krótkie rozstanie w hotelu ....................................................................................................................... 200 Rozdział 14: Podróżowanie: samoloty, pociągi, taksówki, autobusy .................................... 203 Na lotnisku ................................................................................................................................................. 203 Odbiór biletu ......................................................................................................................................... 203 Odprawa ............................................................................................................................................... 204 Przejście przez kontrolę paszportową ....................................................................................................... 206 Przejście przez odprawę celną ................................................................................................................. 207 Podróżowanie samochodem ......................................................................................................................... 207 Wynajem samochodu .............................................................................................................................. 207 Odczytywanie map i znaków drogowych ................................................................................................... 209 Na stacji kolejowej ...................................................................................................................................... 210 Odczytywanie tablic przyjazdów i odjazdów ............................................................................................. 211 Pozyskiwanie informacji .......................................................................................................................... 211 Kupno biletów ........................................................................................................................................ 212 Jak sprawdzić, kiedy rozdzielić czasowniki ..................................................................................................... 214 Opanowanie autobusów, metra i taksówek .................................................................................................... 215 Jak złapać autobus .................................................................................................................................. 215 Jak złapać taksówkę ................................................................................................................................ 217 Rozdział 15: Planowanie wyjazdu .......................................................................................... 219 W biurze podróży ....................................................................................................................................... 219 Plany na przyszłość: zastosowanie czasu przyszłego ....................................................................................... 221 Kalendarz i daty ......................................................................................................................................... 222 Jednostki kalendarza ............................................................................................................................... 222 Nazwy miesięcy ...................................................................................................................................... 223 Opisywanie wydarzeń za pomocą miesięcy ............................................................................................... 223 Nazywanie konkretnych pór za pomocą miesięcy ....................................................................................... 223 Daty ...................................................................................................................................................... 224 Paszporty i wizy .......................................................................................................................................... 225 Rozdział 16: Nagłe wypadki ................................................................................................... 227 Jak poprosić o pomoc w razie wypadku ......................................................................................................... 227 Wołanie o pomoc ................................................................................................................................... 227 Jak zgłosić wypadek ................................................................................................................................ 228 Proszenie o pomoc kogoś, kto mówi po polsku .......................................................................................... 228 Wizyta u lekarza albo w szpitalu .................................................................................................................. 228 Jak powiedzieć, co Cię boli ...................................................................................................................... 229 Informacja o stanie zdrowia ..................................................................................................................... 230 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 9 Spis treści 9 Badanie ................................................................................................................................................. 230 Nazywanie części ciała ............................................................................................................................ 231 Diagnoza ............................................................................................................................................... 232 Leczenie ................................................................................................................................................ 233 Rozmowa z policją ...................................................................................................................................... 235 Zgłaszanie kradzieży ............................................................................................................................... 235 Odpowiadanie na pytania policji ............................................................................................................. 236 Ochrona Twoich praw za granicą ............................................................................................................ 237 Część IV: Dekalogi ......................................................241 Rozdział 17: Dziesięć sposobów na szybkie opanowanie niemieckiego ............................... 243 Zaglądaj do słownika .................................................................................................................................. 243 Tworzenie rodzin słów ................................................................................................................................ 243 Lista zakupów ............................................................................................................................................ 243 Obchodzenie Dnia Języka Niemieckiego! ..................................................................................................... 244 Słuchanie kaset i płyt ................................................................................................................................... 244 Słuchanie radia i oglądanie telewizji ............................................................................................................. 244 Kurs na płycie CD-ROM ........................................................................................................................... 244 Oglądanie niemieckich filmów ...................................................................................................................... 244 Czytanie niemieckich publikacji .................................................................................................................... 244 Surfowanie po internecie ............................................................................................................................. 245 Rozdział 18: Dziesięć wyrażeń, których nie należy używać ................................................... 247 Używaj formy grzecznościowej ..................................................................................................................... 247 Zwracaj się właściwie do pracowników obsługi .............................................................................................. 247 Nie szukaj dziury w całym ........................................................................................................................... 248 Nie upijaj się .............................................................................................................................................. 248 Z szacunkiem dla prawa .............................................................................................................................. 248 Uważaj na konkursy .................................................................................................................................... 248 Paraduj odpowiednio po domu .................................................................................................................... 248 Nie wpadnij jak śliwka w kompot… ............................................................................................................. 248 Jedz poprawnie ........................................................................................................................................... 249 Uważaj na urodzaj rodzaju .......................................................................................................................... 249 Rozdział 19: Dziesięć ulubionych niemieckich zwrotów ....................................................... 251 Alles klar! .................................................................................................................................................. 251 Geht in Ordnung ........................................................................................................................................ 251 Kein Problem ............................................................................................................................................. 251 Guten Appetit! ........................................................................................................................................... 252 Deine Sorgen möchte ich haben! .................................................................................................................. 252 Das darf doch wohl nicht wahr sein! ............................................................................................................. 252 Mir reicht’s! ............................................................................................................................................... 252 Wie schön! ................................................................................................................................................. 252 Genau ........................................................................................................................................................ 252 Stimmt’s? ................................................................................................................................................... 253 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 10 10 Niemiecki dla bystrzaków Rozdział 20: Dziesięć najważniejszych niemieckich świąt ................................................... 255 Heilige Drei Könige .................................................................................................................................... 255 Karneval / Fastnacht / Fasching ................................................................................................................... 255 Ostern ........................................................................................................................................................ 256 Erster April ................................................................................................................................................ 256 Tag der Arbeit ........................................................................................................................................... 256 Himmelfahrt ............................................................................................................................................... 256 Pfingsten .................................................................................................................................................... 256 Der Tag der Deutschen Einheit ................................................................................................................... 257 Nikolaustag ................................................................................................................................................ 257 Weihnachten .............................................................................................................................................. 257 Rozdział 21: Dziesięć zwrotów, dzięki którym zostaniesz uznany za Niemca ................................ 259 Das ist ja toll! .............................................................................................................................................. 259 Ruf mich an! / Rufen Sie mich an! .............................................................................................................. 259 Was ist los? ................................................................................................................................................ 259 Keine Ahnung ............................................................................................................................................ 259 Gehen wir! ................................................................................................................................................. 260 Nicht zu fassen! .......................................................................................................................................... 260 Du hast Recht! / Sie haben Recht! .............................................................................................................. 260 Auf keinen Fall! ......................................................................................................................................... 260 Nicht schlecht! ............................................................................................................................................ 260 Das ist mir (völlig) egal ............................................................................................................................... 260 Część V: Dodatki ........................................................ 261 Dodatek A Tabele odmiany czasowników ............................................................................. 263 Dodatek B Minisłownik ......................................................................................................... 273 Dodatek C Płyta CD ............................................................................................................... 285 Dodatek D Odpowiedzi .......................................................................................................... 287 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 11 O autorach P aulina Christensen od niemal dziesięciu lat pracuje jako pisarka, redaktorka i tłumaczka. Ukończyła studia z zakresu literatury angielskiej i niemieckiej. W ramach pracy dla firmy Berlitz International napisała, opracowała i zredagowała wiele podręczników. Jej działalność tłumaczeniowa obejmuje tematykę od nowoczesnych technologii aż po science fiction (magazyn Starlog). Od czasu do czasu udziela się również jako tłumacz sądowy, konsultant i tłumacz w czasie konferencji edukacyjnych oraz lektor w filmach edukacyjnych i na płytach CD. Dr Christensen obroniła pracę magisterską i doktorską w Niemczech, na uniwersytecie w Düsseldorfie. Potem pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w szkołach językowych Berlitz, wykładała też na uniwersytetach w Nowym Jorku i Fordham. Anne Fox pracuje jako tłumaczka, redaktorka i pisarka już od dwunastu lat. Ukończyła szkołę dla tłumaczy w Szwajcarii, ma też tytuł magistra z zakresu translatoryki. Tematyka zleceń, nad którymi pracuje, jest bardzo różnorodna, obejmuje m.in. kosmos, zjawisko nadprzestrzeni i podróże dookoła świata. Uczyła w szkołach językowych Berlitz, pracowała jako korektorka i redaktorka w działach redakcyjnych kilkunastu kancelarii prawnych. Ostatnio skupiła się na pisaniu, opracowywaniu i redagowaniu podręczników firmy Berlitz. 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 12 12 Niemiecki dla bystrzaków 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 13 Wstęp 13 O Berlitzu F irma Berlitz to gwarancja doskonałości w kwestiach językowych, poparta 120-letnim doświadczeniem. W ponad 400 placówkach w 50 krajach firma Berlitz oferuje naukę niemal wszystkich języków. Świadczy także inne usługi, takie jak szkolenia międzykulturowe, lokalizacja oprogramowania, tłumaczenia dokumentów czy usługi translatorskie. Berlitz to również szerokie spektrum usług wydawniczych, od samouczków językowych, poprzez słowniki tematyczne i przewodniki, aż po słowniki językowe. Znana na całym świecie metoda Berlitza jest podstawą wszystkich oferowanych kursów językowych. Od czasu jej wprowadzenia w 1878 roku miliony kursantów skorzystały z jej zalet, by nauczyć się języka obcego. Więcej informacji na temat kursów językowych i produktów oferowanych przez firmę Berlitz można znaleźć w najbliższej placówce firmy. Zapraszamy również na stronę internetową, dostępną pod adresem www.berlitz.com, gdzie można zapisać się na kursy i skorzystać ze sklepu online. 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 14 14 Niemiecki dla bystrzaków 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 15 Wstęp 15 Podziękowania od autorów P aulina Christensen: Serdecznie dziękuję Juergenowi Lorenzowi i Sheryl Olinsky Borg z Berlitz Publishing za koordynowanie i nadzorowanie procesu wydawniczego oraz za nieocenioną pomoc podczas pracy nad tą książką. Szczególne podziękowania dla współwinnej powstania tej książki, Anne Fox, za wspaniałą współpracę, burze mózgów, porady i uwagi (24 godziny na dobę). I w końcu podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w wydawnictwie Wiley — za to, że w ogóle możliwe było powstanie tej książki. Anne Fox: Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Na samym początku największe podziękowania dla mojej przyjaciółki Pauliny Christensen. Świetnie mnie uzupełniała i pilnowała. Dziękuję ekipie Berlitza, Juergenowi Lorenzowi i Sheryl Olinsky Borg, za ich nieocenione porady i uwagi. Słowa podziękowania dla Mary Goodwin z wydawnictwa Wiley za jej niestrudzone starania. Dziękuję moim kolegom, Dawidowi i Kirkowi, za ich pomoc wtedy, kiedy była najbardziej potrzebna. Phoebe, Trotsky, Frida, Dubseline i Bonny — dzięki, że odrywaliście mnie co pewien czas od klawiatury. Berlitz chciałby podziękować następującym osobom: Paulinie Christensen i Anne Fox, wspaniałemu duetowi pisarek, za niestrudzone poświęcenie w trakcie powstawania podręcznika. Naszemu operatorowi dźwięku w NYC, Paulowi Rubenowi, za stworzenie płyty audio z dialogami znajdującymi się w tekście. Zespołowi techników dźwięku w Big Media Production w Nowym Jorku, Johnowi Cheary, Philipowi Clarkowi oraz Timowi Franklinowi, za niekończące się godziny słuchania, cięcia i wklejania. Naszym redaktorom, Juergenowi Lorenzowi i Sheryl Olinsky Borg, za profesjonalizm i oddanie przy składaniu w całość tego niełatwego i ekscytującego projektu. Słowa podziękowania kierujemy także do pracowników Wiley, zwłaszcza do Holly McGuire, Pam Mourozis oraz Mary Goodwin, które prowadziły Niemiecki dla bystrzaków od początku do końca. 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 16 16 Niemiecki dla bystrzaków Podziękowania od wydawcy oryginału Jesteśmy dumni z tej książki. Prosimy o przesyłanie wszystkich uwag za pomocą formularza internetowego serii Dummies, który znajduje się pod adresem www.dummies.com/register. W wydaniu tej książki pomogli nam między innymi: Acquisitions, Editorial, Production and Media Development Project Coordinator: Regina Snyder Project Editor: Mary Goodwin Layout and Graphics: Karl Brandt, Beth Brooks,Joe Acquisitions Editor: Holly McGuire Bucki, Brian Massey, Tracy K. Olivier, Jill Piscitelli, Acquisitions Coordinator: Karen Young Janet Seib, Brian Torwelle, Erin Zwltner Media Development Coordinator: Proofreaders: Laura Albert, Corey Bowen, Megan Roney Charles Spencer Indexer: Liz Cunningham Technical Editor: Wilfried Wilms General Reviewer: Esther Neuendorf Special Help Editorial Manager: Kristin Cocks Seta K. Frantz, Sherry Gomoll, Samuel Goodwin Editorial Assistant: Beth Parlon Publishing and Editorial for Consumer Dummies Diane Graves Steele, Vice President and Publisher, Consumer Dummies Joyce Pepple, Acquisitions Director, Consumer Dummies Kristin A. Cocks, Product Development Director, Consumer Dummies Michael Spring, Vice President and Publisher, Travel Brice Gosnell, Associate Publisher, Travel Suzanne Jannetta: Editorial Director, Travel Publishing for Technology Dummies Richard Swadley, Vice President and Executive Group Publisher Andy Cummings, Vice President and Publisher Composition Services Gerry Fahey, Vice President of Production Services Debbie Stailey, Director of Composition Services 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 17 Wstęp 17 Wstęp W dobie globalizacji umiejętność powiedzenia przynamniej kilku słów w obcych językach staje się coraz bardziej przydatna. Tanie przeloty sprawiają, że coraz chętniej wybieramy się za granicę, a prowadzenie interesów z partnerami z całego świata wymaga dalekich podróży. Niejednokrotnie naszymi sąsiadami czy przyjaciółmi są osoby innej nacji; nierzadko pragniemy nawiązać kontakt z językiem naszych przodków. Bez względu na to, dlaczego chciałbyś nauczyć się języka niemieckiego, Niemiecki dla bystrzaków jest doskonałym wyborem. Dwoje ekspertów w umożliwianiu czytelnikom zdobywania wiedzy — Berlitz, firma specjalizująca się w nauczaniu języków, oraz Wiley Publishing, Inc., wydawca bestsellerów z serii Dla bystrzaków — połączyło siły, by stworzyć podręcznik, który pozwoliłby czytelnikowi nabyć podstawowe umiejętności z zakresu posługiwania się językiem niemieckim. Nie obiecujemy, że niniejszy podręcznik zapewni Ci biegłość w tej dziedzinie, ale jeśli chcesz nauczyć się, jak się przywitać po niemiecku, jak kupić bilet albo zamówić obiad w restauracji, Niemiecki dla bystrzaków jest tym, czego szukasz. O książce Nie czeka Cię żmudne bieganie na kurs językowy dwa razy w tygodniu. Z Niemieckiego dla bystrzaków możesz korzystać, kiedy Ci wygodnie, niezależnie od tego, czy Twoim celem jest nauka kilku zwrotów, które przydadzą się podczas podróży do Niemiec, czy też pragniesz zamienić kilka słów z niemieckojęzycznym sąsiadem. Możesz przyswajać informacje we własnym tempie, czytając za każdym razem tyle, ile masz ochotę. Nie musisz również pokonywać rozdziałów w zapisanym porządku; po prostu wybieraj te, które Cię interesują. Ważne: Jeśli nigdy wcześniej nie zetknąłeś się z językiem niemieckim, warto zacząć od części I przed przejściem do kolejnych rozdziałów. Część I zawiera podstawy, które trzeba sobie przyswoić, dotyczące na przykład wymowy głosek. Konwencje zastosowane w książce Aby ułatwić Ci poruszanie się po książce, ustaliliśmy kilka konwencji: 9 Terminy niemieckie wyróżnione są tłustym drukiem. 9 Sylaby akcentowane w wymowie zapisane są kursywą. 9 Koniugacja czasownika zapisana jest w postaci tabelarycznej w następującym porządku: „ja”, „ty”, forma grzecznościowa „Pan/Pani”, „on, ona, ono”, „my”, forma grzecznościowa „Państwo”, „wy”, „oni”. Wymowę przedstawia druga kolumna. Oto przykład: 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 18 18 Niemiecki dla bystrzaków Odmiana Wymowa ich werde yś wer-de du wirst du wirst Sie werden zi wer-den er/sie/es wird er/zi/es wirt wir werden wir wer-den ihr werdet ir wer-det Sie werden zi wer-den sie werden zi wer-den Nauka języka jest czymś na tyle specyficznym, że niniejszy podręcznik zawiera pewne elementy, których nie zawierają inne książki z serii Dla bystrzaków. Oto one: 9 Pogawędki: Najlepszy sposób nauki języka to słyszeć i widzieć jego zastosowanie w codziennym życiu. Nasz podręcznik pełen jest dialogów zamieszczonych w sekcji „Pogawędki”, które składają się z niemieckich zdań, wymowy i polskiego tłumaczenia. 9 Słówka do zapamiętania: Zapamiętywanie słówek i zwrotów również jest ważne w nauce języka. W danym rozdziale (lub podrozdziale) przydatne wyrażenia zbieramy na tablicy pod hasłem: „Słówka do zapamiętania”. 9 Gierki językowe: Jeśli nie ma w pobliżu Niemców, z którymi możesz wypróbować nabyte umiejętności, świetnie nadają się do tego celu ćwiczenia z działu „Gierki językowe”. To wspaniały sposób oceny postępów. Zauważ, że ponieważ każdy język ma własne sposoby wyrażania myśli, tłumaczenie na język polski nie zawsze jest dosłowne. Chcemy, byś poznał sens wyrażenia, a nie tłumaczenie słowo w słowo. Na przykład fraza Es geht (es gejt) znaczy dosłownie: „Ono idzie”, ale zwykle oznacza: „Jakoś leci”, „Ujdzie”. Naiwne założenia Przed napisaniem tej książki musiałyśmy założyć, kim jesteś i czego oczekujesz od książki pod tytułem Niemiecki dla bystrzaków. Oto założenia, jakie poczyniłyśmy na Twój temat: 9 Nie znasz języka niemieckiego, a jeśli nawet miałeś go w szkole, wszystko wyleciało Ci z głowy. 9 Nie szukasz książki, która pozwoli Ci osiągnąć biegłość w tym języku; chcesz jedynie opanować kilka słów, wyrażeń i zdań, które umożliwią Ci komunikację na podstawowym poziomie. 9 Nie masz ochoty zapamiętywać długich list słówek ani nudnych reguł gramatycznych. 9 Chcesz dobrze się bawić, a przy okazji poznać troszkę niemieckiego. Jeśli powyższe zdania odnoszą się do Ciebie, oto książka, której szukałeś! 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 19 Wstęp 19 Jak podzielona jest książka Niniejsza książka podzielona jest na części, a te z kolei na rozdziały. Oto, jakie informacje znajdują się w kolejnych częściach. Część I: Na dobry początek W tej części znajdziesz podstawowe informacje na temat języka niemieckiego. Dowiesz się, jak wymawiać słowa, jak budować zdania itp. Dodamy Ci odwagi, podając szereg słów po niemiecku, które są Ci doskonale znane. Następnie przedstawimy zarys gramatyki, który przyda się w dalszych rozdziałach podręcznika. Część II: Niemiecki w akcji W tej części zaczniesz uczyć się i stosować język niemiecki w praktyce. Zamiast koncentrować się na zasadach gramatycznych, co jest powszechne w wielu podręcznikach, skupimy się na typowych sytuacjach dnia codziennego, takich jak zakupy, posiłek w restauracji czy prowadzenie rozmów towarzyskich. Część III: Niemiecki w podróży Ta część zaopatrzy Cię we wszelkie narzędzia niezbędne w podróży — niezależnie, czy będzie to wycieczka do lokalnej niemieckiej restauracji, czy muzeum. Poruszone zostaną wszystkie aspekty podróżowania po Niemczech, dorzuciłyśmy nawet rozdział o sytuacjach zagrożenia. Część IV: Dekalogi Jeśli szukasz krótkich, łatwo przyswajalnych informacji, jest to część w sam raz dla Ciebie. Znajdziesz tu sposoby na szybką naukę niemieckiego, dziesięć przydatnych zwrotów, dziesięć rzeczy, których za żadne skarby świata nie wolno wypowiadać po niemiecku itp. Część V: Dodatki Ta część książki zawiera ważne informacje, do których zawsze możesz sięgnąć. Znajdziesz tu tabele przedstawiające koniugację czasowników, które grzecznie odmieniają się według wzoru, oraz tych, które uparcie do niego nie pasują. Z tyłu zamieściliśmy również spis nagrań z płyty CD, tak aby łatwo można było odnaleźć dialogi w książce i je śledzić. Można tam również znaleźć odpowiedzi do niektórych ćwiczeń z „Gierek językowych”, a także minisłowniczki niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Zawsze możesz do niego sięgnąć, jeśli natkniesz się na słowo, którego nie rozumiesz, albo jeśli szukasz jakiegoś słowa. 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8 Strona 20 20 Niemiecki dla bystrzaków Ikony użyte w książce Możesz szukać w podręczniku konkretnych informacji. Aby ułatwić Ci ich znalezienie, zamieściliśmy w książce następujące ikony: Ta ikona wyróżnia wskazówki, które ułatwią Ci naukę niemieckiego. Ta ikona wyróżnia informacje, o których nie wolno zapomnieć. Języki pełne są dziwnych reguł, które zazwyczaj stanowią dla obcokrajowca twardy orzech do zgryzienia. Ta ikona sygnalizuje ich omówienie. Jeśli szukasz informacji o kulturze i podróżach, wypatruj tych ikon. Mają zwrócić Twoją uwagę na ciekawostki o państwach niemieckojęzycznych. Załączona do książki płyta CD daje Ci możliwość usłyszenia żywego języka niemieckiego. Ta ikona towarzyszy dialogom z serii „Pogawędka”, które można znaleźć na płycie. Co dalej Nauka języka polega na tym, by odważyć się i skoczyć na głęboką wodę (niezależnie od tego, jak tragiczna jest na początku wymowa). Więc skacz! Zacznij od początku, wybierz interesujący Cię rozdział albo włóż CD do odtwarzacza czy komputera i posłuchaj kilku dialogów. Zobaczysz, że zanim się obejrzysz, odpowiesz „Ja!” na pytanie: „Sprechen Sie Deutsch?”. Materiały do pobrania W przypadku wersji elektronicznej obraz płyty dołączonej do książki możesz pobrać bezpośrednio z serwera FTP Wydawnictwa Helion. Wystarczy, że klikniesz w poniższy link: Rozmiar pliku: 323 MB 8f7fbf9d591511b68663a78dc761e451 8

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!