Marcin z Frysztaka Poznać Jezusa to poznać miłość

//medytacje nad Ewangeliami

Szczegóły
Tytuł Marcin z Frysztaka Poznać Jezusa to poznać miłość
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Marcin z Frysztaka Poznać Jezusa to poznać miłość PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Marcin z Frysztaka Poznać Jezusa to poznać miłość pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Marcin z Frysztaka Poznać Jezusa to poznać miłość Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Marcin z Frysztaka Poznać Jezusa to poznać miłość Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Marcin z Frysztaka ⴕ Poznać Jezusa to poznać miłość Strona 2 #5/14 Słowo wstępne. Jezus jest wielkim nauczycielem. Prorokiem miłości. Synem Boga. Nie był jednak jedyny. Na przestrzeni wieków światło Jezusa oświetliło drogę wielu kolejnym. Jezus jest jak płomień świecy od którego odpalana jest kolejna świeca, jedna po drugiej. Niezliczona ilość świec płonie płomieniem miłości. Niezliczona ilość świec będzie dalej przekazywała boże światło. Jezus jest żywy. Jezus żyje w naszych kochających sercach. Jezus przemienia nas każdego dnia. Jezus daje nam siebie, rodzi się na nowo. Dzień po dniu. Człowiek po człowieku. Aż po wsze czasy. Ufać Jezusowi to zawierzyć mu swoje życie. Ufać Jezusowi to zrozumieć jego istotę. Wiedzieć czym jest. Zdawać sobie sprawę dokąd nas zaprowadzi. Jezus prowadzi nas do jedności z Ojcem. Jezus prowadzi nas do Życia. Nie wystarczy jednak słuchać słów wypowiadanych przez Jezusa. Trzeba je poczuć sercem. Trzeba nad nimi medytować. Każdy, kto zrozumiał kim jest musi zmierzyć się z płomieniem miłości. Niczym ćma spłonąć, by móc stać się płomieniem. By płonąć na chwałę Pana. Miłość rodzi się z ciszy. Miłość rodzi się z braku JA. Pracuj nad sobą, rozwijaj dobro, módl się, medytuj, zmieniaj się na lepsze, aby pewnego dnia spłonąć i odrodzić się za sprawą miłości. Jedną z dróg jest podążanie za nauką Jezusa. Aby pomóc Ci w wędrówce napisałem tą książkę. Mój mały wkład w wielki przekaz Jezusa. Możesz traktować moje komentarze jako część nauki, możesz też oburzyć się uznając je za bezwartościowe. Ważne, by Cię poruszyły. Po to powstały. Są po to, abyś się w nich przejrzał. Abyś zobaczył siebie. Abyś zrozumiał, że wszystko zależy od Ciebie. To nie jest tak, że jest jak jest. Że tak być musi. Masz wpływ na to co jest. Od Ciebie zależy co będzie. Budujesz sam siebie. Budujesz świat wokół siebie. Słowa Jezusa mówią. Słowa Jezusa budują. Gdy wiesz lepiej, rujnują. Słowo słowem zostanie. Ma moc, jest wyrazem woli i kształtem przyszłości. Przypomina, że możesz. Przypomina, że musisz. Zrobić co trzeba, lub udawać, że się nie da. Twoja sprawa. Twoja gra i zabawa. Żyć, lub sprawdzać jak się na głowie stawa. Co z tego wyniknie. Gdy się w końcu zniknie. Przestrzegam Cię jednak. Gdy wniknie w Ciebie nauka Jezusa nie będziesz już tym samym człowiekiem. Miłość formuje nas na nowo, zmienia, pozwala złapać oddech. Do tej pory dusiły Cię maski, które zakładałeś. Kleiłeś się od brudu, który do Ciebie przywarł. Daj się ponieść energii miłości a zrozumiesz, że ułuda którą żyłeś jest nic nie wartym papierowym życiem. Cóż to będzie za radość gdy jako syn marnotrawny wrócisz do domu Ojca. Cóż to będzie za radość gdy przytulisz się do Jego piersi. Wszystkie twoje błędy i przewiny odejdą w zapomnienie. To będzie ten dzień, którego nie zapomnisz. Ten dzień, który w którym narodzisz się na nowo. Będziesz mógł cieszyć się każdą chwilą. Będziesz mógł chwalić Pana. Żyć można tylko w jedności z Bogiem. Żyć można tylko w jedności z całym stworzeniem. Zapomnij o sobie, zapomnij o świecie i zanurkuj w rzece miłości. Ciesz się jej słodkim, ożywczym smakiem. Jezus wiedział czym jest prawda. Ty też możesz ją poczuć wsłuchując się w Jego nauki. Po to powstały. Po to je przytaczam. Spłoń i płoń na chwałę Pana! Strona 3 WSZYSCY Ci, którzy godni są zobaczyć Zobaczą Ci, którzy godni są usłyszeć Usłyszą Ci, których prowadzi Pan Zobaczą Baranka Ci, którzy Jemu się oddali Będą nagrodzeni Strona 4 Poznać Jezusa to poznać miłość Mt 1, 1-16 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. --- Nie bierzemy się znikąd. Jesteśmy częścią niekończącego się łańcucha. Ci, którzy byli przed nami i Ci, którzy będą po nas żyją w naszej krwi i duszy. Jesteśmy kontynuacją. Jesteśmy kroplą w rzece miłości, która płynie przez górzyste wzniesienia i płaskie równiny. Naszym obowiązkiem jest podtrzymywać to nigdy nie gasnące światło. Do tego zostaliśmy stworzeni, aby kontynuować misję zbawienia, powrotu do raju, otwarcia oczu na królestwo niebieskie. Jesteśmy odpowiedzialni za świat, który tworzymy. Jesteśmy odpowiedzialni za to kim się stajemy. Przekazujmy miłość z pokolenia na pokolenie. Dbajmy o nią. Szanujmy ją i traktujmy jak największy ze skarbów. Przyjdzie bowiem Ten, który nas rozliczy. Nie z uczynków, nie ze słowa, nie z myśli a z miłości właśnie. Kochaj, Żyj i ciesz się wolnością. Bo Jezus jest wolnością. Tylko słuchając kochającego serca można poznać czym jest wolność. Tylko zapominając o sobie i świecie można zasmakować wolności. Wolności od brudu doczesności. Wolności od zła i podstępów kusiciela. Bądź wolny i rób co chcesz. Pan Cię poprowadzi. ------------ Mt 1, 17 Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. --- Strona 5 Z tego samego powodu powstanie czternaście książek. Każda z innego powodu. Każda wskazująca drogę do prawdy. Każda niosąca światło. Czternaście myśli stworzy czternaście słów, czternaście słów stworzy czternaście czynów, czternaście czynów otworzy Ci oczy na Pana. Sprawi, że Twoja dusza wróci do źródła. Czytaj i zaznaj światła! ------------ Mt 1, 18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. --- Daj się zapłodnić Duchowi Świętemu! Bądź godny tego, aby na Ciebie zstąpił i wypełnił Cię bożą łaską. Pozwól Mu w sobie działać. Pozwól Mu mówić. Słuchaj uważnie i wykonuj, krok po kroku. Tylko obmyty z kurzu i pyłu, możesz stać się godnym zostać posłańcem. Bożym sługą na ziemi. Obmyj więc swoje członki w rzece miłości i walcz o Jego względy. Każdym swoim słowem, każdą swoją myślą i czynem, pokaż że jesteś godny stać się tym kim było wielu przed Tobą. Stać się dotkniętym bożym palcem. Służ pokornie i bądź sprawiedliwy dla słabszych. „Niech głos Pana wypełni mą duszę” to słowa, które Cię uleczą. To słowa, które będziesz powtarzał. Tak mówi Pan. Jego słuchajmy. Jemu chwała i cześć. ------------ Mt 1, 19-21 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». --- Słuchaj. Bóg do Ciebie mówi. Nie powtarza, nie prosi. Mówi. To czy słuchasz. To czy postępujesz zgodnie z Jego wolą jest Twoim wyborem. Masz wybór. Każdy samodzielnie podejmuje decyzje. Człowiek ma wolną wolę. Człowiek odpowiada jednak za swoje słowa i czyny. Nic nie zostanie zapomniane. Nic nie zostanie stracone. Słuchaj głosu Pana. On Cię poprowadzi. ------------ Mt 1, 22-23 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". Strona 6 --- Słuchajcie tych przez których mówi Pan. Rozróżniajcie ziarno od plew. Dla Boga nie ma rzeczy ukrytych. Wszystko jest wiadome. Wszystko jest jasne. Każde słowo, każda Twoja myśl jest znana Panu. Słuchaj uważnie, a usłyszysz. To co będzie. To na co masz wpływ, albo wpływu nie masz. Koleje losu są jednakie. Takie jak być powinny. Takie jak chce Pan. Boskie dobro rządzi tym światem i dąży do samospełnienia. Boska miłość jest po to by z niej czerpać. Słowo jest słowem, myśl myślą. Kolej rzeczy wiadoma jest tylko Jemu. Słuchaj Jego głosu, patrz na znaki a poznasz tyle ile poznać Ci jest dane. Na chwałę Pana wykrzycz: „Alleluja, Jezus żyje”. ------------ Mt 1, 24-25 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. --- Wykonuj polecenia. Bądź posłuszny. Niczego nie wymagaj. Nad niczym nie sprawuj kontroli. Nie staraj się panować. Ufaj i służ. Bądź otwarty na wszystko co czekać Cię może. Nie myśl negatywnie. Nie myśl pozytywnie. Słuchaj serca. Ono wie jaka jest Twoja natura. ------------ Mt 2, 1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy --- Przybądź ze wschodu i oddaj pokłon Panu. Narodził się Zbawiciel! Rodzi się dzień po dniu w Twoim sercu. Jego miłość krąży w Tobie niczym krew. Zasila każdy organ energią życia. Energią miłości. Podróż zaczyna się na wschodzie. To ze wschodu przychodzi ten, który ma dostąpić prawdy. To ze wschodu przybywa pokorne serce czekające na Pana. Przywdziej pokutne szaty, nałóż sandały i wyrusz w drogę. Stań się pielgrzymem. Stań się godnym podążania za znakami. ------------ Mt 2, 2 i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». --- Strona 7 Nie bój się pytać. Nie wstydź się szukać. To nic złego nie słyszeć głosu. Na wszystko jest czas i pora. Zacznij od początku. Krok za krokiem podążaj za objawionymi słowami Pana. Za głosem Proroków zapisanym w Piśmie. Nie wszystko zrozumiesz. Nie wszystko będzie jasne. Uwierz w słowo. Uwierz w Boga. Słowo jest po to by Cię prowadzić, kiedy nie słyszysz serca. Słowo jest po to byś zrozumiał, że nie jest puste. Słowo żyje. Słowa pisma biją w rytm boskiego serca pełnego miłości. Raduj się z tego, że nie musisz iść po omacku. Masz słowo. Masz serce. Droga jest szeroka i nie znajdziesz na niej kurzu. Idź i ciesz się każdym promieniem słońca. ------------ Mt 2, 3 Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. --- Każdy, kogo wypełnia ciemność ma strach w oczach. Wie, że zło jest złem. Czuje to w kościach. Boi się kary. Boi się chłosty. Upadek ciemności będzie publiczny. Każdy dobroduszny zobaczy jak kona, jęczy i zawodzi. Ciemność drży przed sprawiedliwością. Ciemność boi się światła. Wschód słońca jest bliski. Niewiele czasu uciech i chichotu. Zostanie zawodzenie i ból pokonanego. Zostanie przybity do krzyża Ten, który z krzyża został zdjęty, aby powrócić musi umrzeć Jego duch. Zmartwychwstanie jest narodzinami ducha. Czystej formy Boga. Tego, któremu pokłonią się narody. Temu, który zdepta upadłego anioła. Dla niego żyje cała ziemia. Dla niego śpiewa ptak i rechocze żaba. Całe stworzenie cieszy się Jego radością. Całe stworzenie klaszcze na Jego chwałę. ------------ Mt 2, 4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. --- Zło zewrze szyki. Ostatni zryw przed upadkiem. Konwulsje umierającego. Krzyk rozpaczy tych, którzy zaprzedali swoje dusze. Upaść można wiele razy. Ważne, żeby się podnieś. Trzeba stać prosto, nawet jeśli kolejne potknięcia przed Tobą. Ci którzy upadli i zostali na ziemi zapłaczą ostatni raz i nie znajdzie się taki, który otrze ich łzy. Zostaną dobici. Wrócą do piekła, które sobie stworzyli. Zostaną zapomniani i ślad po nich zaginie. Taką sprawiedliwością gardzi Pan, którego miłość i wybaczenie nie zna granic. Każdy zobaczy na własne oczy jak wielka jest dobroć Pana. Kto ma zrozumieć, ten zrozumie. ------------ Strona 8 Mt 2, 5-6 Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». --- Z nieurodzajnej, lichej ziemi narodzi się plon owocny. Pan nie chce być królem tych którzy wiedzą. Pan jest królem tych którzy wierzą. Uwierz w ducha, którym jesteś. Uwierz w Pana, który Cię stworzył. Oddaj mu pokłon i podążaj za Barankiem. ------------ Mt 2, 7-8 Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». --- Zło jest podstępne. Zdradliwe. Uważaj na jego przynętę. Gdy się skusisz, nadzieje Cię na haczyk. Pilnuj się byś nie stał się ofiarą. Pilnuj, swojego brata i siostry, bo ich dobro jest Twoim dobrem. Nikt nie jest oderwany od świata. Nikt nie jest sam w swojej drodze pielgrzyma. W sercu masz najlepszego z przyjaciół, jedynego który Cię rozumie i zawsze przytuli Cię do piersi. ------------ Mt 2, 9-10 Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. --- Słowo Pisma zaprowadzi Cię prosto do celu. Głos Twojego serca przywiedzie Cię pod same drzwi. Prawdy głoszone przez oświeconych, proroków i świętych utwierdzą Cię, że stoisz przed właściwymi drzwiami. Do Ciebie będzie należało tylko naciśnięcie klamki i otwarcie drzwi. Przejdziesz przez nie radując się jak nigdy wcześniej. Dotrzeć do początku. Nie ma większego powodu do radości. ------------ Strona 9 Mt 2, 11-12 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. --- Ofiaruj Bogu to co masz najcenniejszego. Samego siebie. Swoje życie. Powierz mu ducha. Każdym czynem odpowiadaj na wezwanie. Wjedź w dialog z Panem. Wszystko co przynosi los jest słowem Boga. Wszystko co czynisz jest odpowiedzią. Zatrać się w tańcu życia. Na chwałę Pana! ------------ Mt 2, 13-15 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. --- Nie walcz ze złem. Nie próbuj gasić ognia ogniem. Nienawiść i walka na nic się nie zda. Konflikt i wojna dla mojego, czy naszego dobra nie jest niczym dobrym. Walka jest zaprzeczeniem dobra. Dobro kocha, rozumie i przebacza. Dobro uczy jak przytulać. Czułość ugasi każdy pożar. Przeczekaj deszcz, albo zatańcz w jego strugach. Nigdy jednak nie staraj się przepędzić chmury. ------------ Mt 2, 16 Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. --- Gniew jest krzykiem szatana. Gniew świadczy o tym, że ciemność puka do Twych drzwi. To znak, że musisz nad sobą pracować. To znak, że musisz zawierzyć się Panu. Gniewny zostanie potępiony. Miłosierny zostanie nagrodzony. ------------ Strona 10 Mt 2, 16 Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. --- Jak dużo jeszcze jesteś w stanie zrobić zła? Jak dużo jesteś w stanie poświęcić, by osiągnąć swoje liche cele!? Krzywdzisz siebie, krzywdzisz bliskich, chcesz zmienić niezmienne. Trwonisz życie walcząc. I wbrew pozorom nie walczysz o własne dobro. Nazywasz to dobrem. To fakt. Wydaje Ci się, że jesteś dobry bo chcesz swojego dobra. Jaka to przedziwna figura. Zastanów się czym jest dobroć. Jaki ma kształt i czym pachnie. Nawet bezdomnemu pomagasz dlatego, żeby poczuć się lepszym przed samym sobą. Taki współczujący rycerz na białym koniu. Do czego to zmierza. Do którego portu chcesz zawinąć, a do którego zawiniesz. Patrz na gwiazdę polarną. Określ swoją pozycję i zobacz dokąd zmierzasz. ------------ Mt 2, 17 Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: --- Słowa posłanego przez Boga, są po to aby przestrzec. Co będzie. Co Cię spotka jeśli nie zawrócisz. Masz wolną wolę. Słowa są po to abyś zrozumiał. Gdy zrozumiesz zawrócisz z obranej drogi. Masz czas. Póki się nie spełnią. Póki nie staną się faktem. Słuchaj słów oświeconych, słuchaj co mówią posłani przez Pana. Tylko w ten sposób unikniesz upadku. ------------ Mt 2, 19 A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, --- Znika zło, pojawia się dobro. To naturalny bieg rzeczy. Zło nie miesza się z dobrem. Nie są od siebie zależne. Nie występują obok siebie. Jak dzień i noc. Gdy przestaniesz błądzić w ciemności, oświetli Cię światło. Odnajdziesz drogę. A gdy dojdziesz do celu sam staniesz się światłem. I zło zostanie zadeptane. ------------ Mt 2, 20-21 i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Strona 11 --- Musisz wrócić do siebie samego. Nie spełni się słowo, jeśli będziesz na wygnaniu. Na obcej ziemi możesz tylko czekać. Czekać na powrót. Tęsknić do domu. Dom Pana czeka. Wrócić możesz jedynie czysty. Gdy zło pozostanie wspomnieniem. Snem, jawą, marą, zagadką. Nie wracaj do tego co było. Co minęło nie jest istotne. Czysty przekroczysz próg. Czysty wypełnisz swoje zadanie. ------------ Mt 2, 22 Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. --- Słuchaj wewnętrznego głosu. Słuchaj serca. Ono wie co dla Ciebie dobre. Ono potrafi przewidzieć zagrożenie. Oczy duszy widzą więcej. Miej odwagę nimi patrzeć. ------------ Mt 2, 23 Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. --- A Ty skąd jesteś? ‘Jestem obywatelem świata’ odpowiesz. Czyli skąd? Znikąd! Człowiek znikąd zmierza donikąd. Nie bądź światowy, nie bądź wielki. To tylko pompowanie ego. Bądź swojski. Otocz się aurą delikatności i współczucia. Będąc czułym dla ludzi, rozumiejąc ich słabości staniesz się silny. Staniesz się człowiekiem z korzeniami. Korzeni nie zapuszcza się na pustyni. Miejsce Twojego pochodzenia to miejsce z którego pochodzą ludzie, którzy są Ci rodziną. Społeczność, która uformowała Cię jak glinę. Sam duch bez ciała to nie człowiek. Być człowiekiem to być częścią społeczności. To być skądś. To mieć gdzie wrócić. Mieć miejsce gdzie ludzie uśmiechają się na Twój widok. Pielęgnuj to miejsce. Dbaj o ludzi. Dbaj o siebie. ------------ Mt 3, 1-2 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». --- Strona 12 Otwórz oczy! Królestwo niebieskie jest na wyciągnięcie ręki. Nie czekaj na koniec świata, trąby jerychońskie, na niebo z fajerwerkami. Życie wieczne jest tu i teraz. Twój duch jest wieczny. Więc na co jeszcze czekasz!? Królestwo czeka na Ciebie. To kraina miłości, czułości, zrozumienia i prawdy. Kraina bez masek i kłamstw. Bez dbania o własny interes. Miłość wibruje w powietrzu. Ma zapach irysów. Ma zapach lawendy. ------------ Mt 3, 3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! --- Każdy kto poznał Słowo, każdy kto woła: woła na pustyni. Stoisz sam, wokół pustka, wokół cisza. Słychać nawoływanie. Wzbija się wysoko, wzbija się do chmur i opada. Spada jak Ikar uderzając o ziemie. Zetknięcie z twardą powierzchnią nie rani jednak Słowa. Po jednym pojawia się drugie i kolejne. Wszystkie układają się w pieśń o wolności. Pieśń o miłości, która daje wolność. Czy jednak znajdzie się ktoś kto usłyszy? Czy pustynia zamieni się w tętniący życiem rynek? ------------ Mt 3, 4 Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. --- Nie potrzebujesz wiele. Nie potrzebujesz wcale. Tego co uważasz za niezbędne. Tego co uważasz za cenne. Mieć niewiele, to kochać wiele. Nie pożądać to do nieba podążać. Powiedzieć pragnieniom NIE, to wiedzieć co jest złe. ------------ Mt 3, 5-6 Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. --- Miej czyste serce. Zachowuj przykazania. Żyj życiem prawym. A przyciągniesz do siebie ludzi. Tych, którzy ciągną do dobra. Tych, którzy ciągną do Boga. Pokażesz. Wskażesz drogę. Będziesz przewodnikiem. Do czystości. Transparentności. Do życia. Strona 13 ------------ Mt 3, 7 A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? --- Będą też i tacy, którzy uciekli spod topora. Którzy byli już straceni. Z jedną nogą w piekle. Ale i takich przygarnie Pan. I tacy mogą zakosztować słodyczy życia. Pod warunkiem, że żałują. Pod warunkiem, że szczerze próbują. Stać się i być. Być i żyć. W zgodzie z samym sobą. W zgodzie z Boga osobą. ------------ Mt 3, 8-9 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. --- Nic się Tobie nie należy. Nic nie dostaniesz z urzędu. Nikt nie zapracuje na Twoje zbawienie. Tylko Ty sam. Tylko Twoje słowa i czyny. Myśli i winy. Życie, lub kpiny. Rośnij. Kwitnij. Wydaj owoce. ------------ Mt 3, 10 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. --- Piekło. To nie straszak. Dla niegrzecznych i niedowiarków. Bądź ciekawy. Nie wierz w zjawy. Wsadź rękę do ognia. I sprawdź czy parzy. ------------ Mt 3, 11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. --- Strona 14 Gest jest tylko gestem. Słowo jest tylko słowem. Chyba, że pochodzą od Pana. Chyba, że tworzą. Łączą duszę z ciałem. Ducha z duchem. Za pośrednictwem ciała. Żeby żyć gdzie dusza miała. Na tym świecie. Sami wiecie. Bez duszy nie ma ciała. Choć niektórzy żyją, jakby jej nie miała. Lub nie miał. Zmień się, by nie trafić na przemiał. ------------ Mt 3, 12 Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». --- To nie jest tak, że jakoś to będzie. To nie jest tak, że Ci się upiecze. Ktoś zapomni. Ktoś nie przypomni. Ujdzie płazem. I się okaże. Że jednak nie. Że zły źle skończy. A dobry będzie chodził w Boga opończy. ------------ Mt 3, 13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. --- To Ty musisz chcieć przyjąć Boga. To Ty musisz chcieć się z nim połączyć. On żyje. Ty o życie możesz prosić. Błagać. Marzyć. Że się zgodzi. Że da łaskę. I przytuli do piersi swej. ------------ Mt 3, 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» --- Znaj swoje miejsce. W stosunku do Pana. W stosunku do życia. Pan żyje. Ty raczkujesz. Albo marzysz, by raczkować z gracją. ------------ Mt 3, 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. Strona 15 --- Postępuj w zgodzie z tradycją. Pamiętaj co było kiedyś. Nie staraj się zmienić świata. Nie strzelaj na barykadach. Rewolucja to bunt. Bunt to zdrada. Buntował się kiedyś szatan. Zdrada to duszy zagłada. ------------ Mt 3, 16-17 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». --- Synem będziesz zawsze. Od Ciebie zależy jakim. Marnotrawnym, czy umiłowanym. Będziesz spełniał wolę Ojca, czy będziesz próbował nasycić się wolnością. Źle rozumianą. Niezrozumianą. Która z wolnością nie ma nic wspólnego. Która jest samowolą. Odwróceniem się od Pana i od samego siebie. Wkładaj rękę w ogień i myśl, że jesteś w niebie. ------------ Mt 4, 1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. --- Każdy będzie kuszony. Każdy jest poddany próbie. Po to jest diabeł. Inaczej byłby niepotrzebny. Inaczej siedziałby na zasiłku i oglądał telenowele. A nie musi. Ma co robić. Każdy z nas. To jego czas. Lub brak czasu. To zależy co przynosisz z lasu. ------------ Mt 4, 2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. --- Pość ile trzeba. Chwal Boga bo potrzeba. Chleba zniknie. Gdy potrzeba. Ducha ważniejsza będzie od ciała. Żyje się duchem. Słucha się uchem. ------------ Strona 16 Mt 4, 3-4 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» --- Diabeł zawsze podsuwa Ci uciechy ciała. Ty zastępuj je uciechami ducha. On mówi, patrz, masz ciało. Ty odpowiedz, patrz, mam ducha. ------------ Mt 4, 5-7 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». --- Będzie Cię chciał diabeł podejść. Ty nie dasz rady. Jesteś na to za słaby. Nie mieszaj ambicji ze złem. Smakuje tylko pomieszana z dobrem. ------------ Mt 4, 8-10 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». --- Gdy inne sposoby zawiodą, diabeł będzie chciał Cię kupić. Zapyta jaka jest twa cena. Mądry wie, że jest bezcenny. Mądry wie, że nie jest na sprzedaż. ------------ Mt 4, 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. --- Strona 17 Służ Panu, a Jego anioły będą służyły Tobie. Bóg żadnego ze swoich sług nie zostawia samemu sobie. Dobro dba o dobro. Zło gardzi złem. ------------ Mt 4, 12 Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. --- Nie szkodź sam sobie. Nie idź tam gdzie może stać Ci się krzywda. Nie dawaj powodu do wojny. Gdy nie ma potrzeby. Zachowaj oba chleby. ------------ Mt 4, 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. --- Na jednej ziemi warto siać. Na innej szkoda czasu. Jedna ziemia jest urodzajna. Druga urodzi jedynie rozczarowanie. ------------ Mt 4, 16 Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. --- Nie oświetla się świecą drogi w środku dnia. Pan przychodzi w nocy. Gdy na próżno szukać właściwej drogi. I rozświetla. Oświetla. I nastaje dzień. ------------ Mt 4, 17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». --- Strona 18 Królestwo niebieskie nie spadnie z nieba. Nie zapuka do Twoich drzwi. Jest w Twoim sercu. Czeka aż je otworzysz. Aż przejdziesz przez Jego bramy i zaczniesz żyć. Kochaj a poznasz prawdę. ------------ Mt 4, 18 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. --- Pracuj. Ramie w ramie. Z bratem. Dla dobra brata. Brat pracuje jak Tata. ------------ Mt 4, 19-20 I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. --- Słuchaj. Głosu Pana. Gdy wzywa, nie zastanawiaj się. Nie myśl. Idź. Bo wzywa. ------------ Mt 4, 21-22 A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. --- Czasami, aby móc pracować, trzeba naprawić to co zepsute. Trzeba się przygotować. Żeby móc pracować. Żeby pracę dobrze wykonać. A czasem zamiast pracować, trzeba słuchać Pana, i owocować. ------------ Mt 4, 23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. --- Strona 19 Jezus spełnił wolę Ojca. Usłuchał wezwania do nauczania i leczenia. Czy Ty usłuchałeś. Czy Ty robisz to co chciałby Bóg. Czy spełniasz Jego wolę. Żyj dla Boga. Nie dla siebie. Ci którzy żyją dla siebie, pucują buty, tym w niebie. ------------ Mt 4, 24-25 A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. --- Rób to co właściwe. To, czego oczekuje od Ciebie Bóg. To co wskazuje. A on się nad Tobą ulituje. Dzięki Niemu ludzie Cię zobaczą. Nie dla sławy i chwały. Ale jako wzór postawią. I będziesz pomagał. Im i sobie. Leczył ich serca. Jako diabła morderca. ------------ Mt 5, 1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. --- Wejść na górę to zjednoczyć się z Panem. Mówić z góry, to być posłańcem. To nie mówić swoimi słowami. To tworzyć. Słowo. Przekazywać. Użyczać Bogu swoją osobę, by mówił. Co powiedziane być powinno. By rozświetlał ciemność. By pokazywał czym jest życie. ------------ Mt 5, 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: --- Nie otwieraj ust nadaremnie. Bez powodu. Otwieraj je mądrze. Myśl mądrze. Mów mądrze. Bez szkody. Bez przeszkody. Bez kłody. ------------ Mt 5, 3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Strona 20 --- Kochaj spokój. Ciszę. Wewnętrzną. Kiedy nie trzeba. Lub kiedy trzeba. W ciszy znajdziesz ukojenie. W spokoju znajdziesz spełnienie. ------------ Mt 5, 4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. --- Smutek nie będzie trwał wiecznie. Pocieszenie przyniesie ukojenie. Ukojenie przyniesie zbawienie. Zbawienie przyniesie wyzwolenie. ------------ Mt 5, 5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. --- Nie hałasuj. Hałasuje okrutnik. Hałasuje ślepiec, co ciągle się potyka. Hałasuje złodziej, co zdobycz swą spotyka. Hałasuje ważny, co myśli, że jest ważny. Hałasuje kłamca, co nie widzi, że jest nierozważny. ------------ Mt 5, 6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. --- Nie moja wola, ale Twoja. Nie moja sprawiedliwość, ale Twoja. Ty jesteś mądrością. Ty jesteś uczciwością. Ty jesteś wolnością. Ty jesteś sprawiedliwością. ------------ Mt 5, 7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. ---

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!