Elektryczne zespoły trakcyjne

Szczegóły
Tytuł Elektryczne zespoły trakcyjne
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Elektryczne zespoły trakcyjne PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Elektryczne zespoły trakcyjne pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Elektryczne zespoły trakcyjne Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Elektryczne zespoły trakcyjne Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 ZNTK OLEŚNICA S.A. IE-E/01/012/08 INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07. Nr wydania 01 Data 12-05-2008 Egzemplarz nr .............. Użytkownik ............... Imię i nazwisko Dział Data Podpis Opracował Janusz Szymczak Konsultował Bogdan Lasek Sprawdził Waldemar Jankowiak Zatwierdził Andrzej Pawlicki . Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 2 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:2 IE-E/01/012/08 Spis treści: strona 1. UWAGI OGÓLNE – ZAKRES MODERNIZACJI....................................................... 5 1.1. LOKALIZACJA GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ. ............................................................... 6 1.1.1. Rozmieszczenie i funkcje poszczególnych urządzeń (wyłączników i lampek) na tablicach pulpitowych w kabinie maszynisty. 8 1.1.2. Rozmieszczenie i funkcje wybranych urządzeń w przedziale maszyn. ............ 16 2. OBSŁUGA LOKOMOTYWY. .................................................................................. 20 2.1. OBSŁUGA PRZETWORNICY STATYCZNEJ. ........................................................ 20 2.1.1. Warunki bezpieczeństwa.................................................................................. 20 2.1.2. Przełącznik wyboru trybu pracy........................................................................ 22 2.1.3. Użytkowanie przetwornicy. ............................................................................... 24 2.1.3.1 Praca przetwornicy w trybie PRACA NORMALNA. ................................... 24 2.1.3.2 Praca przetwornicy w trybie REZERWA NA WENTYLATORY. ................ 25 2.1.3.3 Praca przetwornicy w trybie REZERWA NA SPRĘŻARKĘ 1. ................... 25 2.1.3.4 Praca przetwornicy w trybie REZERWA NA SPRĘŻARKĘ 2. ................... 26 2.1.3.5 Wyłączenie przetwornicy........................................................................... 26 2.1.4. Stany awaryjne................................................................................................. 26 2.1.4.1 Sygnalizacja stanów awaryjnych............................................................... 27 2.1.4.2 Przejście przetwornicy w stan blokady. ..................................................... 27 2.1.4.3 Przekroczenie temperatury. ...................................................................... 27 2.2. OBSŁUGA AGREGATU SPRĘZARKOWEGO........................................................ 28 2.3. OBSŁUGA ZINTEGROWANEJ TABLICY PNEUMATYCZNEJ. .............................. 29 2.4. OBSŁUGA KLIMATYZATORÓW............................................................................. 31 2.4.1. Uruchomienie i regulacja klimatyzatora............................................................ 31 2.5. OBSŁUGA PRĘDKOŚCIOMIERZA ELEKTRONICZNEGO. ................................... 32 2.6. OBSŁUGA ODBIERAKÓW PRĄDU DSA-150......................................................... 36 2.7. OBSŁUGA ŁADOWARKI LAMP SYGNALIZACJI KOŃCA POCIĄGU. ................... 36 2.8. INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I JAZDY............................................................... 37 2.8.1. WSTĘP. ........................................................................................................... 37 2.8.2. PRZYGOTOWANIE LOKOMOTYWY DO URUCHOMIENIA. .......................... 37 2.8.2.1 Czynności przed uruchomieniem lokomotywy........................................... 38 2.8.2.2 Załączenie sprężarki pomocniczej. ........................................................... 39 2.8.2.3 Załączenie wyłącznika szybkiego, przetwornicy, sprężarek głównych i wentylatorów silników trakcyjnych. ........................................................... 39 2.8.3. Rozruch lokomotywy luzem.............................................................................. 41 2.8.4. Rozruch lokomotywy ze składem pociągu........................................................ 41 2.8.4.1 Praca układu dostosowania sił do nacisku kół. ......................................... 41 2.8.4.2 Praca układu „wysokiego” rozruchu. ......................................................... 42 2.8.5. Hamowanie składu i unieruchomienie lokomotywy. ......................................... 42 2.8.5.1 Hamowanie służbowe. .............................................................................. 42 2.8.5.2 Hamowanie nagłe. .................................................................................... 42 2.8.5.3 Przyhamowanie manewrowe. ................................................................... 43 2.8.5.4 Hamowanie samoczynne SHP + CA......................................................... 43 2.8.5.5 Czynności po ukończeniu jazdy. ............................................................... 44 3. USTERKI I SPOSÓB ICH USUWANIA................................................................... 46 3.1. OGÓLNE UWAGI O POSTĘPOWANIU W RAZIE TYPOWYCH NIESPRAWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW ........................................................................ 46 3.1.1. Wstęp. .............................................................................................................. 46 Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 3 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:3 IE-E/01/012/08 3.1.2. Zadziałanie zabezpieczeń obwodu głównego. ................................................. 46 3.1.2.1 Wyłącznik szybki. ...................................................................................... 46 3.1.2.2 Bezpiecznik topikowy. ............................................................................... 48 3.1.2.3 Przekaźniki nadmiarowe i zanikowo-......................................................... 48 3.1.2.4 Przekaźnik zanikowo-napięciowy obwodu głównego. ............................... 49 3.1.3. Zadziałanie zabezpieczeń obwodów pomocniczych WN i ogrzewania pociągu. ................................................................................................................ 3.1.3.1 Bezpiecznik WN obwodu zasilania przetwornicy statycznej...................... 49 3.1.3.2 Przekaźnik nadmiarowo-prądowy ogrzewania pociągu............................. 50 3.1.3.3 Bezpiecznik WN grzejników kabiny. .......................................................... 50 3.1.4. Działanie wyłączników silnikowych napędu sprężarek gł. i wentylatorów silników trakcyjnych........................................................................................................ 50 3.1.4.1 Działanie wyłączników silnikowych wentylatorów silników trakcyjnych. .... 51 3.1.4.2 Działanie wyłączników silnikowych sprężarek głównych. .......................... 51 3.1.5. Działanie wyłączników nadprądowych obwodów 110VDC. .............................. 52 3.2. USZKODZENIA SILNIKÓW I APARTÓW ELEKRYCZNYCH.................................. 52 3.2.1. Uszkodzenia silników trakcyjnych. ................................................................... 52 3.2.2. Uszkodzenia silników wentylatorów oporów rozruchowych.............................. 52 3.2.3. Uszkodzenie silnika wentylatora silników trakcyjnych. ..................................... 53 3.2.4. Uszkodzenie silnika sprężarki głównej. ............................................................ 53 3.2.5. Uszkodzenie przetwornicy statycznej............................................................... 53 3.3. NIESPRAWNE OBWODY NN. ................................................................................ 53 3.3.1. Uszkodzenia w układzie SHP+CA.................................................................... 53 3.3.2. Uszkodzenie w układzie radiostopu. ................................................................ 54 3.3.3. Uszkodzenia prędkościomierza RE.................................................................. 54 3.3.4. Rozładowanie baterii akumulatorów................................................................. 54 3.3.5. Brak sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń w obwodach siłowych.................. 54 3.3.6. Zanik napięcia w obwodach NN. ...................................................................... 55 3.3.7. Brak wskazań woltomierza WN przy podniesionych pantografach................... 55 3.3.8. Brak ogrzewania kabin maszynisty. ................................................................. 55 3.3.9. Uszkodzenie systemu detekcji poślizgu (UDP). ............................................... 55 3.3.10. Uszkodzenie układu smarowania obrzeży kół. ............................................. 55 3.4. NIESPRAWNOŚCI W DZIAŁANIU UKŁADU PNEUMATYCZNEGO. ..................... 56 3.4.1. Usterki w pracy sprężarek i ich sterowania. ..................................................... 56 3.4.2. Awaria hamulca zespolonego lokomotywy. ...................................................... 56 3.4.3. Awaria hamulca dodatkowego lokomotywy ...................................................... 58 3.4.4. Awaryjny zanik napięcia w obwodach sterowania jazdą i hamowaniem .......... 58 3.4.5. Inne usterki w układzie pneumatycznym lokomotywy. ..................................... 58 3.4.6. Zamarzanie zaworów. ...................................................................................... 58 3.4.7. Zatkanie filtrów powietrza. ................................................................................ 59 3.4.8. Uszkodzenia syren dźwiękowych. .................................................................... 59 3.5. PRZEJAZD LOKOMOTYWY PRZEZ GÓRKĘ ROZRZĄDOWĄ............................. 59 4. INSTRUKCJA BHP I P.POŻ. .................................................................................. 60 4.1. INSTRUKCJA BHP.................................................................................................. 60 4.1.1. Wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych. .............................................. 60 4.1.2. Wymagania przy pracy wewnątrz i zewnątrz lokomotywy. .............................. 61 4.2. POSTĘPOWANIE OBSŁUGI W PRZYPADKU POWSTANIA OGNIA. ................... 62 5. AKTUALIZACJA..................................................................................................... 64 Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 4 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:4 IE-E/01/012/08 O S T R Z E Ż E N I E . Charakter nadrzędny mają zawsze przepisy PLK PKP. Lokomotywę EP07 należy przed przystąpieniem do eksploatacji poddać kontroli pod kątem występowania dostrzegalnych braków i usterek. Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zagrożeń muszą być bezwzględnie przestrzegane. W poszczególnych urządzeniach lokomotywy występują niebezpieczne dla życia napięcia elektryczne! Mogą one powodować ciężkie obrażenia osób oraz uszkodzenia pociągu. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Wszelkie czynności operatorskie na lokomotywie należy wykonywać zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszelkie prace wykonywane przy urządzeniach elektrycznych znajdujących się w lokomotywie mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel lub przez osoby przeszkolone pod kierunkiem oraz nadzorem wykwalifikowanych elektryków, zgodnie z zasadami wykonywania prac elektrotechnicznych! Personel lokomotywy nie może obsługiwać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem elementów obsługi operatorskiej opisanych w niniejszej instrukcji. Niedozwolone jest zwłaszcza otwieranie szafy przetwornicy statycznej! Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 5 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:5 IE-E/01/012/08 1. UWAGI OGÓLNE – ZAKRES MODERNIZACJI. Niniejsza Instrukcja Uruchomienia i Eksploatacji Zmodernizowanej Lokomotywy EP07 została opracowana na podstawie dotychczasowej instrukcji obsługi lokomotywy typu 303E serii EU07 zawartej w DTR tej lokomotywy. Instrukcja ta została zmieniona i dostosowana do zmodernizowanej lokomotywy oznaczonej jako EP07. Wstępne założenia, jak również ostateczną koncepcję modernizacji opracował zespół specjalistów z Działu Inżynieryjnego ZNTK Oleśnica S.A. Instrukcja Uruchomienia i Eksploatacji stanowi całość z DTR nr .DT-E/01/003/08 lokomotywy EP07. Zakres modernizacji lokomotywy obejmował: 1. Przebudowę przekładni głównej zębatej na 3,62 (21/76). 2. Montaż izolacji cieplnej i akustycznej kabin maszynisty. 3. Montaż nowych foteli maszynisty i pomocnika maszynisty. 4. Zabudowę wycieraczek elektrycznych i reflektorów halogenowych. 5. Montaż ogrzewaczy nóg maszynisty. 6. Klimatyzację kabin maszynisty. 7. Zabudowę przetwornicy statycznej. 8. Zabudowę sprężarek głównych śrubowych z silnikami asynchronicznymi. 9. Zabudowę silników asynchronicznych wentylatorów silników trakcyjnych. 10. Zabudowę zintegrowanego systemu hamulca. 11. Wymianę wszystkich styczników na nowe. 12. Modernizacje kabiny maszynisty z zabudową zmodernizowanych pulpitów, nowymi oknami czołowymi i bocznymi oraz nowym wyłożeniem ścian. 13. Montaż układu smarowania obrzeży kół. 14. Montaż elektronicznego układu p.poślizgowego z automatycznym uruchamianiem piasecznic (UDP). 15. Montaż prędkościomierzy elektronicznych. 16. Odbierak prądu typu DSA150 17. Nowe lampy końca pociągu z układem ładowania akumulatorów lamp. 18. Montaż GPS. 19. Montaż tablic kierunkowych. Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 6 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:6 IE-E/01/012/08 1.1. LOKALIZACJA GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ. Na rysunku 1.1-1 przedstawiono usytuowanie głównych urządzeń i aparatów na zmodernizowanej lokomotywie. ♦ Przetwornica statyczna usytuowana jest w przedziale maszyn od strony kabiny B. ♦ Nowa szafa SNN z aparaturą niskiego napięcia oraz szafa rozdzielcza SR z wyłącznikami nadpradowymi usytuowana jest obok przetwornicy statycznej. ♦ Szafa elektroniki SE jest zabudowana od strony kabiny A nad wentylatorem silników trakcyjnych. ♦ Agregaty sprężarkowe z silnikami asynchronicznymi są usytuowane jeden nad drugim od strony kabiny A wzdłuż korytarza. ♦ Zintegrowana tablica pneumatyczna umieszczona jest w miejsce starej ramy pneumatycznej A. ♦ Wentylatory silników trakcyjnych – umieszczono w tym samym miejscu co poprzednie. Zmieniono tylko mocowanie urządzeń i dopasowano wloty kanałów wentylacyjnych. ♦ Urządzenia klimatyzacji umieszczone są w kabinie maszynisty, ♦ Układ detekcji poślizgu (UDP) - układ ten składa się ze sterownika systemu umieszczonego w szafce elektroniki SE oraz czujników indukcyjnych umieszczonych w maźnicach łożysk osiowych zestawów kołowych. Wystąpienie poślizgu sygnalizowane jest przez lampkę na pulpicie w kabinie maszynisty. ♦ Prędkościomierz elektroniczny – jednostka centralna umieszczona jest w szafce elektroniki SE, urządzenia wskazujące w kabinach a detektor obrotów na drugiej osi z prawej strony lokomotywy. ♦ Układ smarowania obrzeży kół - układ ten składa się ze sterownika na tablicy pneumatycznej oraz dysz natryskowych umieszczonych nad każdym zestawem kołowym. Elektroniczne urządzenie sterujące umieszczone jest w szafie elektroniki SE. ♦ Lampy końca pociągu – stanowisko ich ładowania umieszczono pod szafą NN. ♦ Informacyjne tablice kierunkowe umieszczone są w górnej części lewego okna w kabinie maszynisty. Urządzenie sterujące umieszczono w zabudowie nad oknami. Na rysunkach i fotografiach poniżej przedstawiono usytuowanie i opisano funkcje najważniejszych elementów sterująco–sygnalizacyjnych z punktu widzenia obsługi lokomotywy oraz rozmieszczenie urządzeń i zespołów. Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 7 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:7 IE-E/01/012/08 Rys. 1.1-1. Rozmieszczenie zespołów na lokomotywie EP07 1 – przetwornica statyczna PSE-302/803 2 – wentylator silników trakcyjnych MSB-K-2- 500/100-1100T 3 – szafa NN 4 – szafa elektroniki (UDP, GPS, EUSS, prędkościomierz RE1) 5 – szafa rozdzielcza, 6 –tablica pneumatyczna 60ZL 0303-1 7 –agregat sprężarkowy śrubowy 01SG-3 8 –pantograf DSA150-PKP, 9 – klimatyzator KLIL-07, 10- reflektory halogenowe 11- wycieraczki elektryczne 12- informacyjna tablica diodowa 13- sygnały końca pociągu SKP-8 14- fotel pomocnika maszynisty AL. 2000ELEGANT 15 - fotel pomocnika maszynisty AL. 2000ELEGANT 16 - izolacja cieplna i akustyczna kabiny maszynisty 17 - przekładnia zębata 21/76 (3,62) 18 – zmodernizowany pulpit maszynisty 19 – szyby elektrogrzejne Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 8 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:8 IE-E/01/012/08 1.1.1. Rozmieszczenie i funkcje poszczególnych urządzeń (wyłączników i lampek) na tablicach pulpitowych w kabinie maszynisty. Poniżej pokazano rozmieszczenie i podano funkcje poszczególnych elementów sterująco – sygnalizacyjnych umieszczonych na tablicach pulpitowych w kabinie maszynisty. Na pulpicie maszynisty i pomocnika znajdują się następujące tablice pulpitowe: ¾ tablica TPL1 – zawierająca elementy sterujące wycieraczkami oraz lampki sygnalizacyjne o charakterze informacyjnym – fot. 1.1.1-1, ¾ tablica TPL2 – zawierająca lampki sygnalizacyjne o charakterze ostrzegawczym – fot. 1.1.1-2, ¾ tablica TPM – zawiera wyłącznik rozrządu, mierniki, szybkościomierz oraz lampki SHP i CA – fot. 1.1.1-3, ¾ tablica TPC – zawiera manometry oraz przełącznik nastawnika układu hamulcowego – fot. 1.1.1-4, ¾ tablica TPMH – zawiera manipulatory hamulcowe – fot. 1.1.1-5, ¾ tablica TPS – zawiera elementy sterujące poszczególnymi obwodami lokomotywy -– fot. 1.1.1-6 ¾ tablica TPPM – zawiera wyłącznik kuchenki oraz przyciski syren dźwiękowych -– fot. 1.1.1-7 W kabinie nad oknami czołowymi zabudowane jest również urządzenie sterujące informacyjną tablicą diodową -– fot. 1.1.1-8. Pod pokrywą w pulpicie pomocnika maszynisty znajduje się tablica z bezpiecznikami wycieraczek reflektorów oraz przekaźnik czasowy sterujący pracą ogrzewania szyb – fot. 1.1.1-9. 8 10 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 Fot. 1.1.1-1. Tablica TPL1 na pulpicie maszynisty. Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 9 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:9 IE-E/01/012/08 1 – przełącznik pracy wycieraczki dla szyby lewej 11- lampka sygnalizacyjna załączenia wyłącznika 2 – przycisk spryskiwacza szyby lewej szybkiego 3 – przełącznik pracy wycieraczki dla szyby prawej 12- lampka sygnalizacyjna załączenia ogrzewania 4 – przycisk spryskiwacza szyby prawej pociągu 5 – przełącznik przyciemniania lampek sygnalizacyjnych 13- lampka sygnalizacyjna załączenia modułu 6 – wyłącznik oświetlenia przyrządów pomiarowych zasilającego sprężarkę 2 7 – lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu SHP+CA 14- lampka sygnalizacyjna załączenia smarowania 8 – lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu radiostopu obrzeży kół 9 – lampka sygnalizacyjna załączenia przetwornicy 15- lampka sygnalizacyjna załączenia modułu statycznej10– wyłącznik przyciemnienia reflektora zasilającego silniki wentylatorów silników trakc. 10- lampka sygnalizacyjna załączenia modułu 16- lampka sygnalizacyjna załączenia ogrzew. szyb zasilającego sprężarkę 1 17- lampka sygnalizacyjna załączenia modułu rezerwowego 18- Lampka sygnalizacyjna – rezerwa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fot. 1.1.1-2. Tablica TPL2 na pulpicie maszynisty. 1 – lampka sygnalizacyjna – układ pneumatyczny 9- lampka sygnalizacyjna zadziałania przekaźnika uniemożliwia napęd, nadmiarowego ogrzewania pociągu, 2 – lampka sygnalizacyjna załączenia ciężkiego rozruchu 10- lampka sygnalizacyjna zadziałania wyłączników 3 – lampka sygnalizacyjna jazdy na oporach, nadprądowych silnika sprężarki 1 4 – lampka sygnalizacyjna wyłączenia styczników 11- lampka sygnalizacyjna zadziałania wyłączników liniowych, nadprądowych silnika sprężarki 2 5 – lampka sygnalizacyjna informująca o poślizgu, 12- lampka sygnalizacyjna zadziałania wyłączników 6 – lampka sygnalizacyjna zadziałania przekaźnika nadprądowych silnika wentylatora 1 nadmiarowego wentylatorów oporów rozruchowych 13- lampka sygnalizacyjna zadziałania wyłączników 7 – lampka sygnalizacyjna zadziałania przekaźnika nadprądowych silnika wentylatora 2 różnicowego 14- lampka sygnalizacyjna zadziałania wyłączników 8- lampka sygnalizacyjna zadziałania przekaźnika nadprądowych obwodów 110VDC nadmiarowego silników trakcyjnych Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 10 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:10 IE-E/01/012/08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fot. 1.1.1-3. Tablica TPM na pulpicie maszynisty. 1 – wyłącznik rozrządu, 6 – woltomierz napięcia sieci trakcyjnej, 2 – amperomierz prądu ładowania baterii, 7 – wskaźnik prędkościomierza, 3 – woltomierz obwodów 110VDC, 8 – lampki SHP, 4 – amperomierz prądu silników trakcyjnych 1 i 2, 9 – lampki CA 5 – amperomierz prądu silników trakcyjnych 3 i 4, 1 2 3 4 Fot. 1.1.1-3. Tablica TPC na pulpicie maszynisty. 1 – manometr ciśnienia w cylindrze hamulcowym, 3 – manometr ciśnienia w zbiorniku głównym, 2 – manometr ciśnienia w przewodzie głównym, 4 – nastawnik układu hamulcowego, Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 11 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:11 IE-E/01/012/08 1 2 3 4 Fot. 1.1.1-5. Tablica TPMH na pulpicie maszynisty. 1 – kabinowy zawór hamulca bezpieczeństwa, 3 – przycisk, który umożliwia podwyższenie 2 – elektryczny manipulator hamulca zespolonego, ciśnienia w przewodzie głównym ponad wartość nominalną, 4 – elektryczny manipulator hamulca dodatkowego, Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 12 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:12 IE-E/01/012/08 Fot. 1.1.1-6. Tablica TPS na pulpicie maszynisty. Opis poszczególnych elementów tablicy podano na szczegółowych zdjęciach poniżej. . Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 13 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:13 IE-E/01/012/08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Fot. 1.1.1-6a. Tablica TPS na pulpicie maszynisty – część górna. 1 – przycisk REZERWA, 13– wyłącznik dźwigienkowy klimatyzacji, 2 – przycisk testu lampek sygnalizacyjnych, 14– wyłącznik dźwigienkowy ogrzewania nóg 3 – przełącznik hamulca posp-towar-osobowy, załącza grzałki o mocy 500W, 4 – przełącznik dostosowania sił do nacisku kół, 15– wyłącznik dźwigienkowy ogrzewania nóg – 5 – przełącznik wysokiego rozruchu, załącza grzałki o mocy 250W, 6 – przycisk wyłączenia styczników liniowych, 16– wyłącznik dźwigienkowy termostatu 7 – przycisk odblokowania przekaźnika ogrzewania kabin – w pozycji wyłączony nadmiarowego ogrzewania pociągu, termostat nie reguluje temperatury w kabinie, 8 – przycisk odblokowania przekaźnika 17– wyłącznik dźwigienkowy ogrzewania w kabinie, nadmiarowego silników trakcyjnych i 18– wyłącznik dźwigienkowy ogrzewania szyb, różnicowego, 19– wyłącznik dźwigienkowy ogrzewania pociągu, 9 – przycisk odblokowania przekaźnika 20– wyłącznik dźwigienkowy modułu przetwornicy nadmiarowego wentylatorów oporów statycznej zasilającej silniki wentylatorów rozruchowych, siników trakcyjnych, 10– przycisk wyłączenia wyłącznika szybkiego, 21– wyłącznik dźwigienkowy modułu przetwornicy 11– przycisk załączenia wyłącznika szybkiego, statycznej zasilającej silniki sprężarek 12– wyłącznik dźwigienkowy pantografu głównych, przedniego, 22– wyłącznik dźwigienkowy załączający przetwornicę statyczną, 23– wyłącznik dźwigienkowy pantografu tylnego Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 14 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:14 IE-E/01/012/08 25 27 29 31 33 24 26 28 30 32 34 35 36 37 38 39 Fot. 1.1.1-6b. Tablica TPS na pulpicie maszynisty – część dolna. 24– wyłącznik dźwigienkowy piaskowania, 32– wyłącznik dźwigienkowy przyciemnienia 25– wyłącznik dźwigienkowy smarowania obrzeży reflektora prawego, kół, 33– wyłącznik dźwigienkowy przyciemnienia 26– wyłącznik dźwigienkowy przyciemnienia reflektorów lampek SHP, 34– przycisk czujności SHP i CA, 27– wyłącznik dźwigienkowy przyciemnienia 35– przycisk przyhamowania, lampek CA, 36– przycisk luzowania hamulca, 28– wyłącznik dźwigienkowy oświetlenia przedziału 37– przełącznik reflektora lewego, WN, 38– przełącznik reflektora górnego, 29– wyłącznik dźwigienkowy przyciemnienia 39– przełącznik reflektora prawego, oświetlenia, 19– wyłącznik dźwigienkowy ogrzewania pociągu, 30– wyłącznik dźwigienkowy oświetlenia ogólnego w kabinie, 31– wyłącznik dźwigienkowy oświetlenia w kabinie, , Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 15 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:15 IE-E/01/012/08 1 2 3 Fot. 1.1.1-7. Tablica TPPM na pulpicie pomocnika maszynisty . 1 – przycisk syreny dźwiękowej – tony wysokie, 2 – przycisk syreny dźwiękowej – tony niskie, 3 – przełącznik kuchenki 1 2 3 Fot. 1.1.1-8. Urządzenie sterujące informacyjną tablicą diodową . 1 – wyłącznik informacyjnej tablicy diodowej, 2 – wyświetlacz urządzenia sterującego, 3 – element sterujący wyświetlaniem informacji na tablicy diodowej. Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 16 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:16 IE-E/01/012/08 1 2 3 4 5 6 7 8 Fot. 1.1.1-9. Tablica złączek bezpiecznikowych w pulpicie pomocnika maszynisty pod klapą osłaniającą . 1 – przekaźnik czasowy sterujący załączeniem i 5 – złączka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem wyłączeniem ogrzewania szyb – czas włączenia spryskiwacza szyby lewej, ok. 4-6 min, czas wyłączenia ≥5 min, 6 – złączka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 2 – złączka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem regulatora pracy wycieraczki szyby lewej, reflektora lewego, 7 – złączka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 3 – złączka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem spryskiwacza szyby prawej, reflektora sygnałowego (górnego), 8 – złączka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 4 – złączka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem regulatora pracy wycieraczki szyby prawej. reflektora prawego, 1.1.2. Rozmieszczenie i funkcje wybranych urządzeń w przedziale maszyn. W przedziale maszyn znajdują się następujące elementy sterujące dostępne obsłudze lokomotywy: ♦ wyłączniki nadprądowe w szafie rozdzielczej SR – fot.1.1.2-1., ♦ gniazda i przełącznik ładowania zewnętrznego baterii w szafie NN – fot.1.1.2- 2, ♦ gniazdo i przełącznik zasilania zewnętrznego silników asynchronicznych sprężarek i wentylatorów w szafie NN – fot 1.1.2-2, ♦ urządzenie sterujące smarowaniem obrzeży kół w szafie elektroniki SE – fot.1.1.2-3, ♦ przycisk wyłączenia automatycznego piaskowania na urządzeniu UDP w szafie elektroniki SE - fot.1.1.2-3 Na zdjęciach poniżej pokazano w/w elementy. Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 17 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:17 IE-E/01/012/08 1 2 3 4 5 6 Fot.1.1.2-1. Szafa rozdzielcza RS z wyłącznikami nadprądowymi. 1 – wyłączniki nadprądowe obwodów pomocniczych 110VDC, 2 – wyłączniki silnikowe wentylatorów silników trakcyjnych, 3 – wyłącznik silnikowy wentylatora sprężarek, 4 – wyłącznik sprężarki pomocniczej, 5 – wyłącznik nadprądowy baterii, 6 – wyłączniki silnikowe sprężarek głównych. Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 18 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:18 IE-E/01/012/08 1 2 3 4 Fot.1.1.2-2. Szafa NN. 1 – przełącznik ładowania zewnętrznego baterii, 2 – przełącznik zasilania zewnętrznego silników asynchronicznych sprężarek głównych i wentylatorów silników trakcyjnych, 3 – wtyczka warsztatowa 3x400 VAC zasilania zewnętrznego silników asynchronicznych sprężarek głównych i wentylatorów silników trakcyjnych, 4 – zaciski ładowania zewnętrznego baterii. Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 19 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:19 IE-E/01/012/08 1 2 3 4 5 Fot.1.1.2-3. Szafa elektroniki SE. 1 – urządzenie GPS, 2 – elektroniczne urządzenie sterujące smarowaniem obrzeży kół, 3 – jednostka centralna urządzenia detekcji poślizgu – czerwony przycisk umożliwia wyłączenie automatycznego piaskowania – przycisk wciśnięty oznacza wyłączenie automatycznego piaskowania, 4 – jednostka centralna prędkościomierza RE, 5 – zasilacz urządzeń prędkościomierza RE Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157 Strona 20 ZNTK INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI TI LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ EP07 . OLEŚNICA S.A. Nr : Data : 12-05-2008 Wydanie: 01 Stron: 64 Strona:20 IE-E/01/012/08 2. OBSŁUGA LOKOMOTYWY. Poniżej opisano obsługę niezbędną dla maszynisty nowych urządzeń zastosowanych na zmodernizowanej lokomotywie: ƒ przetwornicy statycznej, ƒ zintegrowanej tablicy pneumatycznej, ƒ sprężarek śrubowych, ƒ klimatyzatora, ƒ prędkościomierza elektronicznego, ƒ odbieraka prądu DSA-150. Obsługa pozostałych urządzeń opisana jest w pkt uruchomienia lokomotywy i jazdy. 2.1. OBSŁUGA PRZETWORNICY STATYCZNEJ. Przetwornica jest urządzeniem bezobsługowym. Załączenie/wyłączenie przetwornicy i wybór trybu pracy odbywa się z pulpitu maszynisty oraz za pomocą przełącznika na szafie przetwornicy. Aktualny stan pracy sygnalizowany jest poprzez odpowiednie kontrolki znajdujące się na pulpicie maszynisty. Za pomocą przełącznika na drzwiach dokonuje się załaczenia/wyłaczenia całego urządzenia oraz przełączenia pomiędzy normalnym trybem pracy a trybem pracy awaryjnej. W czasie normalnej eksploatacji przełącznik ten powinien być w pozycji PRACA NORMALNA, wyłączanie i załączanie przetwornicy odbywa się z pulpitu maszynisty. Czynnościami obsługowymi dostępnymi dla maszynisty są: ¾ załączenie / wyłączenie urządzenie za pomocą przełącznika pulpitowego, ¾ załączenie modułu zasilania sprężarek za pomocą przełącznika pulpitowego, ¾ załączenie modułu zasilania wentylatorów za pomocą przełącznika pulpitowego, Czynności te są wystarczające do celów eksploatacyjnych przetwornicy. 2.1.1. Warunki bezpieczeństwa. UWAGA !!! PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRZETWORNICY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI BEZPIECZEŃTWA. NIEPRZESTRZEGANIE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA GROZI SMIERCIĄ LUB KALECTWEM. Instr eksploatacji lok EP07 wyd.1.0 F-157

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!