ENTUZJAZM ZMIENIA WSZYSTKO

Szczegóły
Tytuł ENTUZJAZM ZMIENIA WSZYSTKO
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

ENTUZJAZM ZMIENIA WSZYSTKO PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd ENTUZJAZM ZMIENIA WSZYSTKO pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. ENTUZJAZM ZMIENIA WSZYSTKO Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

ENTUZJAZM ZMIENIA WSZYSTKO Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 This is Private Property – Not Negotiable – Without Prejudice – UCC 1 – 308: 3 – 402 UNDER RESERVE WITH COPYCLAIM Not for Hire/ Not for Rent without Consent and Oath of Fidelity. By: © imię - nazwiskoCREDITOR imię:nazwisko© Miejscowość ul. Xxxxxx xx KOD POCZTOWY NIE NALEŻY DO ADRESU – REZOLUCJA ONZ (A)Res56/KJ04/2002) miejscowość dn. 13.09.2021 Nota do pryncypałów jest notą do agentów! Nota do agentów jest notą do pryncypałów! FIRMA ORYGINAŁ POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w XXXXXX ul. XXXXXXX XX NIP REGON D-U-N-S szef/dyrektor/prezes Dane udostępniam tylko do odpowiedzi na to pismo. Nie wyrażam zgody na archiwizowanie moich danych. Niniejsze pismo wraz z waszą odpowiedzią będzie dowodem w sprawie zgłaszanej do UE oraz do ONZ. Petycji o łamaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, łamaniu praw ludności rdzennej, Protokołów Norymberskich, Konwencji Genewskiej, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencję o Prawach Człowieka i Biomedycynie, niehonorowanie wyroków TSUE i łamaniu praw UE przez waszą firmę. Sprawa do Międzynarodowego Trybunału Karnego przy ONZ o zmowę do popełniania zbrodni ludobójstwa, wykorzystując stanowiska funkcjonariuszy publicznych i siłę egzekucji waszych instrumentów administracyjnych, sądowniczych i komorniczych. Będzie również dowodem w dochodzeniu odszkodowania od pracowników waszej firmy na drodze pozwów cywilnych którzy podpiszą się pod szkodliwymi i łamiącymi prawo decyzjami dotyczącymi mnie i mojego dziecka. DO PRACOWNIKÓW FIRMY - KORPORACJI POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W XXXXXXXX Dotyczy pisma nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1/3 Strona 2 DECYZJA Ja imię:nazwisko© uchylam w całości upomnienie nr XXXXXXXXXXXXX wydane przez POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ w XXXXXXXXXXXX podpisane przez Imię Nazwisko. Na DECYZJĘ przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie zawitym 7 dni od dnia podjęcia niniejszej decyzji. Brak wniesienia skargi w wyżej wymienionym terminie czyni DECYZJĘ prawomocną. Uzasadnienie Panie XXXXXXX XXXXXX. W związku z UPOMNIENIEM które mi pan wysłał żądam wyjaśnienia tego UPOMNIENIA i wzywam pana w terminie zawitym 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma do profesjonalnego udzielenia odpowiedzi na moje pytania, naniesienia poprawek w celu wyeliminowania błędów formalnych takich jak chociażby brak własnoręcznego podpisu pod UPOMNIENIEM. Znak graficzny umieszczony na pieczątce nie jest podpisem. Podpis na wszystkich dokumentach w tym takich jak to upomnienie które od pana dostałam musi być własnoręczny i czytelny. Brak własnoręcznego podpisu (imienia lub nazwiska) mimo istnienia na niej pieczątki imiennej powoduje, że brak jest oświadczenia woli organu i nie można mówić o akcie formalnie istniejącym ( wyrok NSA OZ w Gdańsku z 18 kwietnia 2000 r. sygn. akt II S.A / GD 954/98). Tego rodzaju naruszenie normy prawnej której treść jest jasna i nie budzi wątpliwości powinno być traktowane jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 par. 1 pkt 3 o.p co uzasadnia stwierdzenie nieważności (wyrok WSA z 29 kwietnia 2004 sygn. akt V SA 1347/2003) Pojęcie podpisu mieści w sobie własnoręczne umieszczenie na dokumencie imienia i nazwiska bądź samego nazwiska podpisującego ( orzeczenie pełnego kompletu Izby Trzeciej Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1928 roku Rw 2483/27 OSP 1928 poz. 419). Użył pan również dóbr moich i mojego dziecka wobec czego wzywam pana do polubownego uwiarygodnienia kto panu dał prawo do używania mojej prywatnej cesji? Wzywam pana w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia pisma do przedstawienia: 1. Legitymacji urzędnika państwowego. 2. Poręczenia notarialnego pełnomocnictwa, potwierdzoną za zgodnością z oryginałem gdzie i kiedy złożył pan przysięgę. 3. Przedstawienie polisy OC i nr PKD 4. Gdzie jest pan zarejestrowany jako urzędnik państwowy i pod jakim numerem? 5. Czy weźmie pan odpowiedzialność osobistą za wykonanie pod przymusem na moim dziecku działań medycznych i zgadza się na wypłacenie zadośćuczynienia za uczynioną krzywdę mojemu dziecku w wysokości ekwiwalentu 10 gram złota dziennie i wypłacenie dodatkowo równowartości w wysokości 5 kg złota za ewentualne kalectwo lub 15 kg złota za spowodowanie jego zgonu? 6. Jaki jest dokładny skład preparatów który usiłujecie podać mojemu dziecku poprzez iniekcję? 7. Jaki negatywny wpływ na zdrowie mojego dziecka mogą mieć składniki zawarte w tych preparatach? 2/3 Strona 3 Jeśli nie będzie pan w stanie się uwiarygodnić w podanym wyżej terminie żej jest pan urzędnikiem państwowym a nie prywatną firmą lub przedstawić ważnej umowy podpisanej przez pana jak i przeze mnie poświadczonej notarialnie, czy innych wynikających z art 777 k.p.c to wzywam pana do polubownego oddalenia pana UPOMNIENIA i związanych z tym czynności zawartych w w/w UPOMNIENIU jeśli nie chce mieć pan arbitrażu. Na podstawie ustawy RODO żądam również usunięcia moich i mojego dziecka danych z waszej bazy danych na przetwarzanie których nie wyrażam zgody. Jednocześnie informuję i ostrzegam pana, że w przypadku ewentualnego dalszego wytwarzania fikcyjnych dowodów, dokumentów, wezwań, upomnień etc. na moją szkodę, czy przymusowych bezprawnych czynności których dopuści się pan wraz z innymi podmiotami bądź firmami niezawodnie podjęte zostaną odpowiednie środki zgodne z zasadą obrotu towarami i usługami oraz wartości pieniężnych określonych w taryfie dołączonej do niniejszego pisma. Informuję, że wszystkie odpowiedzi będą traktowane jak odpowiedzi pod przysięgą affidavit wraz ze wszystkimi konsekwencjami zawartego w nich ewentualnego kłamstwa, lub okrężnej logiki, zatajenia bądź przemilczenia prawdy, bez względu na to czy świadomie lub nie, z wolnej woli czy pod przymusem. Informuję również, iż ewentualna niewiedza pracownika o stanie faktycznym nie zwalnia go z odpowiedzialności, dlatego też niezbędne jest zapoznanie się z sytuacją w waszej firmy/instytucji nie tylko w prawach lokalnych, ale także międzynarodowych oraz obowiązkami względem mnie i mojego dziecka jako ludzi żywych, rdzennych. Informuję również iż zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, nadrzędnego urzędnicy, sędziowie, komornicy, komornicy skarbowi odpowiadają swoim majątkiem we współudziale ze swoją firmą za decyzje sygnowane własnym podpisem( traktat lizboński). :Wszelkie Prawa/Autorskie Zastrzeżone ©PLR/CC/ECC/UNDRIP/OPPT/etc: bez uprzedzeń, Bez ujmy: UCC § 1-308, UCC §1-103.6:Art. 72[1] KC: Ściśle Poufne/Prywatne. :Bez Negocjacji/Niezbywalne/Nieprzenośne.: Zakaz kopiowania.przetwarzania,cytowania, rozpowszechniania bez pisemnej zgody Kreatora/Autora. Copy-Right/Copy-Claim 3/3 Strona 4

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!