Alles klar 1

Szczegóły
Tytuł Alles klar 1
Rozszerzenie: PDF

Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Alles klar 1 PDF Ebook podgląd online:

Pobierz PDF

 

 

 


 

Zobacz podgląd Alles klar 1 pdf poniżej lub pobierz na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Alles klar 1 Ebook podgląd za darmo w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jest zabronione, więc w takich wypadkach zamiast podglądu możesz jedynie przeczytać informacje, detale, opinie oraz sprawdzić okładkę.

Alles klar 1 Ebook transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Czas przeszły PERFEKT czasowników słabych 6. Die Schüler ..... sie ......... . [fotografieren] 7. Das Kind ..... um 6 Uhr ......... . [frühstücken] Czas ten jest czasem złożonym. Używamy czasownika posiłkowego (najczęściej 8. Ich ........ einen Ausflug nach Berlin “haben“) w odpowiedniej formie oraz imiesłowu Partizip II, znajdującego się na .............. . [machen] końcu zdania, np.: kochen (gotować) – Ich habe Suppe gekocht. (Ugotowałem zupę.) 3) Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami w czasie Perfekt : arbeiten (pracować) – Er hat schwer gearbeitet. (On ciężko pracował.) besuchen, tanzen, spielen, hören (słuchać), frühstücken, antworten Imiesłów czasu przeszłego Perfekt tworzymy dodając do tematu czasownika “ge-” i końcówkę “-t” lub dla czasowników z tematem na “-t”, “-d” (też: “-fn”, “-chn”) 1. Ania ...... in Kołobrzeg Fußball ........... końcówkę “-et”. 2. Die Kinder ........ Musik ........... . 3. Mein Onkel ......... mich gestern .......... kochen (gotować) gekocht machen (robić) gemacht 4. Er ......... auf meine Frage .............. arbeiten (pracować) gearbeitet 5. Heute ......... ich um 7 Uhr .............. baden (kąpać się) gebadet 6. Wir ......... viel ............ . Czasowniki zakończone na “–ieren” oraz czasowniki złożone nierozdzielnie 4) Podane zdania napisz w czasie Perfekt: otrzymują tylko końcówkę “-t”. przykład: Ich fotografiere das Haus. fotografieren (fotografować) fotografiert Ich habe das Haus fotografiert. besuchen (odwiedzać) besucht 1. Ich baue das Haus. .............................. besichtigen (zwiedzać) besichtigt 2. Ich öffne das Fenster. .......................... 3. Was fotografierst du? ........................... 4. Badest du in der See? ........................... 1) Uzupełnij czasownik posiłkowy “haben”: 5. Spielst du Fußball? ............................. 1) Peter ...... heute nicht gearbeitet. 6. Sammelst du Muscheln? ........................... 2) Was ......... du gekocht? 7. Besichtigst du Kołobrzeg? ....................... 3) Wir ......... 2 Stunden gebadet. 8. Machst du Einkäufe? ............................. 4) ......... ihr die Katze fotografiert? 5) Bartek spędził wakacje nad morzem. Zapytaj go o te wakacje. Ułóż 6 różnych pytań. 2) Uzupełnij zdania w czasie Perfekt: ..................................................... 1. Er ......... Gitarre ........... .[spielen] ..................................................... 2. Wir ......... Einkäufe ........... .[machen] ..................................................... 3. Karl ........ in der See .......... .[baden] ..................................................... ..................................................... 4. ....... ihr auch Muscheln ........?[sammeln] ..................................................... 5. ....... du Kraków .......... .[besichtigen] www.sp7jaroslaw.republika.pl/niemiecki/ Strona 2 1) Ergänze: Czas przeszły PERFEKT czasowników mocnych 1. Was ....... du ...........? [essen] Imiesłów czasowników mocnych tworzymy dodając do tematu czasownika przedro- 2. Ich ........ Milch ........... [trinken] stek “ge-” i końcówkę “-en”. Często następuje zmiana samogłoski tematycznej 3. Die Fotos .... ich leider ...... [vergessen] dlatego podstawowych form czasowników mocnych należy nauczyć się na pamięć. 4. Er ...... sie lange nicht .......... [sehen] 5. ........ du viel ...........? [fernsehen] PODSTAWOWE FORMY WYBRANYCH CZASOWNIKÓW 6. Ich ..... einen Kuli ............ [bekommen] 7. Wir ..... Hausaufgaben ......... [schreiben] BEZOKOLICZNIK PRÄTERITUM IMIESŁÓW PERFEKT essen (jeść) du isst gegessen Większość czasowników tworzy Perfekt z czasownikiem posiłkowym “haben”. gehen (iść) gegangen (s) Perfekt z “sein” tworzą czasowniki: a) oznaczające ruch ( przemieszczanie się) do jakiegoś celu (np.: gehen, fahren, schreiben (pisać) geschrieben kommen, fliegen); bleiben (pozostać) geblieben (s) b) oznaczające jakąś zmianę stanu (np.: einschlafen, aufstehen); helfen (pomagać) du hilfst geholfen c) czasowniki: sein, werden, bleiben; trinken (pić) getrunken zaznaczone w tabelce (s), np.: fahren (jechać) du fährst gefahren (s) fahren → Ich bin nach Berlin gefahren. (Pojechałem do B.) kommen (przychodzić) gekommen (s) gehen → Er ist ins Kino gegangen. (On poszedł do kina.) lesen (czytać) du liest gelesen kommen → Seid ihr nach Hause gekommen? (Czy przyszliście do domu?) sehen (widzieć) du siehst gesehen einschlafen → Ich bin gestern spät eingeschlafen. (Wczoraj późno zasnąłem.) schlafen (spać) du schläfst geschlafen sich waschen (myć się) du wäschst dich sich gewaschen 8. Wo ..... du ............? [sein] sein (być) war gewesen (s) 9. Wohin ...... er ................ ? [gehen] 10. Am Abend ...... ich .......... [fernsehen] haben (mieć) hatte gehabt 11. Wann ..... ihr ............? [zurückkommen] 2) Am Morgen. Ergänze: Czasowniki rozdzielnie złożone otrzymują w imiesłowie czasu Perfekt “ge-” między przedrostkiem a danym czasownikiem, np.: 1. Ich ....... heute um 6 Uhr 10 .............. [aufstehen] zurückkommen (wrócić) zurückgekommen (s) 2. Zuerst ...... ich ins Bad .........[gehen] fernsehen (oglądać telewizję) ferngesehen und ich ........ mich ............ [waschen] aufstehen (wstawać) aufgestanden (s) 3. Dann ...... ich .......... [frühstücken] 4. Ich ....... ein Käsebrot ......... [essen] 5. Dazu ....... ich Kakao .......... .[trinken] Czasowniki nierozdzielnie złożone otrzymują tylko końcówkę “-en”. 6. Nachher ....... ich mir die Zähne .......... verstehen (rozumieć) verstanden 7. [putzen] bekommen (dostać) bekommen 8. Ich ...... um 7 Uhr 20 in die Schule vergessen (zapomnieć) vergessen ............. . [gehen] 9. Mein Bruder ......... mit dem Bus zur Schule ............... [fahren] www.sp7jaroslaw.republika.pl/niemiecki/

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!