Czytaj więcej:
Zeszyt lekturowy 7. Język polski. Szkoła podstawowa okładka

Średnia Ocena:Zeszyt lekturowy 7. Język polski. Szkoła podstawowa

Zeszyt lekturowy dla uczniów klasy 7 zawiera karty pracy do części lektur z etapu 7–8 zreformowanej szkoły podstawowej (w przyszłym roku ukaże się jego kontynuacja, przeznaczona dla klasy 8). Jest idealnym uzupełnieniem trzech cykli WSiP do klasy 7: Myśli i słowa, Świat w słowach i obrazach a także Bliżej słowa. Może stanowić samodzielną publikację – zgodność z podstawą programową w zakresie listy lektur obowiązkowych i uzupełniających gwarantuje jego uniwersalność. W zeszycie lekturowym dla klasy 7 znajdują się karty pracy m.in. do takich lektur z kanonu literackiego, jak: Opowiadanie wigilijna Dickensa, Zemsta Fredry, Małżonka modna Krasickiego, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka i element II Dziadów Mickiewicza, Mały Książę de Saint-Exupéry’ego, Latarnik Sienkiewicza, Balladyna Słowackiego, element Ziela na kraterze Wańkowicza, a także Krzyżacy Sienkiewicza, Stary człowiek i morze Hemingwaya, Stowarzyszenie Umarłych Poetów Kleinbaum, Dwanaście prac Herkulesa Christie. Karty pracy – po kilka do każdej pozycji – zapewniają gruntowne poznanie lektury a także wykształcenie umiejętności mówienia o niej z wykorzystaniem potrzebnej terminologii (np. zdarzenia, wątki i akcja utworu, bohaterowie, problematyka moralna, komizm sytuacyjny i językowy, komizm postaci).

Szczegóły
Tytuł Zeszyt lekturowy 7. Język polski. Szkoła podstawowa
Autor: Horwath Ewa
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Zeszyt lekturowy 7. Język polski. Szkoła podstawowa pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Zeszyt lekturowy 7. Język polski. Szkoła podstawowa Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Zeszyt lekturowy 7. Język polski. Szkoła podstawowa PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: zeszyt_cwiczen_chemia_nowej_ery_klasa_7_zadania_na_marzec_kwiecien.pdf - Rozmiar: 2.64 MB
Głosy: 0
Pobierz
Nazwa pliku: Preprint B_Biologia.pdf - Rozmiar: 1.83 MB
Głosy: 0
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

  • Anna Szymańska

    Towar ok

 

 

Zeszyt lekturowy 7. Język polski. Szkoła podstawowa PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 7 Zeszyt ćwiczeń DO CHEMII DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Strona 2 Strona 3 7 Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel Zeszyt ćwiczeń DO CHEMII DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Strona 4 Zeszyt ćwiczeń uzupełnia podręcznik autorstwa J. Kulawika, T. Kulawik i M. Litwin Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej. Numer ewidencyjny podręcznika w wykazie MEN: 785/1/2017. Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cy- tujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2017 ISBN 978-83-267-3138-9 Wydanie drugie Warszawa 2018 Redakcja merytoryczna: Magdalena Kaczanowicz, Justyna Kamińska, Oliwia Pierzyńska, Honorata Piłasiewicz. Redakcja językowa: Kinga Tarnowska, Joanna Sawicka. Projekt okładki: Maciej Galiński, Aleksandra Szpunar, Paulina Tomaszewska. Opracowanie graficzne: Ewa Kaletyn, Aleksandra Szpunar. Nadzór artystyczny: Kaia Pichler. Realizacja projektu graficznego: Dorota Sameć. Rysunki: Rafał Buczkowski, Zuzanna Dudzic, Enzo Di Giacomo, Agata Knajdek, Dorota Sameć. Fotografie: Zdjęcie na okładce: Gallo Images/Getty Images/Photographer’s Choice. BE&W - Alamy/Naturepix s. 113, Photo Researchers/Charles D. Winters s. 46 (brom), Photoreasearchers/Edward Kinsman s. 98, Science Source/Mark A. Schneider s. 53; Anna Budzyńska, Agnieszka Żak s. 14, 29; Diomedia/Science Source/Kenneth Eward s. 61; East News - SPL/Andrew Lambert s. 107 (kapusta); Włodzimierz Echeński s. 9 (w środku i na dole), 10, 18, 20 (siarka i tlenek siarki), 24, 79, 87, 92, 96, 105, 107 (prąd), 108 (wskaźniki), 112 (otrzymywanie mydła); Fotolia/Africa Studio s. 103 (szkło); Gallo/Getty Images - Corbis/John Smith s. 46 (barwniki), Corbis/Wilson Valentin s. 15 (diament), Paul Sounders s. 13, Stone/Hans Neleman s. 99; Indigo s. 11; materiały prasowe Harley-Davidson Europe Ltd. s. 25 (motocykl); Putto/Piotr Kubat s. 9 (z lewej i z prawej), 10, 17, 20 (siarka stopiona), 23, 31, 36, 50, 54, 71, 81, 87, 91 (węglan wapnia), 94 (ogrzewanie mineralnej), 97, 108 (papierek), 106, 109, 114, 116; shutterstock s. 15 (piryt), 19, 20 (młynek), 25 (emalia), 40, 6-7, 70, 77, 78, 91 (mydło), 103, 112 (mycie rąk); Thinkstock/Getty Images - Hemera/Yuri Arcurs s. 91 (perfumy), iStock/JazzIRT s. 46 (herbata), iStock/lorraine kourafas s. 25 (stal), iStock/Paul Fleet s. 55; Maciej Wróbel s. 94 (otwieranie wody mineralnej). Nowa Era Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa www.nowaera.pl, e-mail: [email protected], tel. 801 88 10 10 Druk i oprawa: DRUK-SERWIS Sp. z o.o. Ciechanów Strona 5 Korzystaj z dodatkowych materiałów ukrytych pod SPIS TREŚCI kodami QR zamieszczonymi w publikacji. To było na lekcjach przyrody! ................................................. 6 22. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego ...................................................... 67 Substancje i ich przemiany 23. Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii ...... 8 związków chemicznych ................................................... 68 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy 24. Prawo stałości składu związku charakterystyczne ............................................................... 10 chemicznego ........................................................................... 71 3. Gęstość substancji ............................................................... 12 25. Równania reakcji chemicznych .................................. 74 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania 26. Prawo zachowania masy ................................................. 78 na składniki ............................................................................... 16 27. Obliczenia stechiometryczne ..................................... 80 5. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna ................ 19 Sprawdź się ........................................................................................ 83 6. Pierwiastki i związki chemiczne ................................ 21 7. Właściwości metali i niemetali .................................... 23 Woda i roztwory wodne Sprawdź się ........................................................................................ 26 28. Woda – właściwości i rola w przyrodzie .............. 85 29. Woda jako rozpuszczalnik .............................................. 87 Składniki powietrza i rodzaje przemian, 30. Rodzaje roztworów ............................................................. 90 jakim ulegają 31. Rozpuszczalność substancji w wodzie ................. 92 8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów .... 28 32. Stężenie procentowe roztworu ................................. 96 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza ............ 32 Sprawdź się ..................................................................................... 100 10. Tlenek węgla(IV) .................................................................... 35 11. Wodór ........................................................................................... 38 Tlenki i wodorotlenki 12. Zanieczyszczenia powietrza ........................................ 40 33. Tlenki metali i niemetali ............................................... 102 13. Rodzaje reakcji chemicznych ....................................... 41 34. Elektrolity i nieelektrolity ............................................ 104 Sprawdź się ........................................................................................ 43 35. Wzory i nazwy wodorotlenków .............................. 108 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu ..... 109 Atomy i cząsteczki 37. Wodorotlenek wapnia .................................................... 114 14. Atomy i cząsteczki – składniki materii .................. 45 38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków 15. Masa atomowa, masa cząsteczkowa ..................... 48 praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie .... 116 16. Budowa atomu – nukleony i elektrony ................ 51 39. Proces dysocjacji jonowej zasad ............................. 119 17. Izotopy .......................................................................................... 54 Sprawdź się ...................................................................................... 121 18. Układ okresowy pierwiastków chemicznych ............................................................................ 57 Odpowiedzi do zadań rachunkowych .................... 123 19. Zależność między budową atomu pierwiastka Krzywe rozpuszczalności gazów .................................. 124 chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym .............................................................................. 59 Krzywe rozpuszczalności substancji stałych .... 125 Sprawdź się ........................................................................................ 62 Właściwości wybranych pierwiastków chemicznych .............................................. 126 Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków Łączenie się atomów. Równania reakcji w wodzie ........................................................................................... 127 chemicznych Układ okresowy pierwiastków chemicznych .... 128 20. Wiązanie kowalencyjne ................................................... 64 21. Wiązanie jonowe .................................................................. 66 5 Strona 6 Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 20. Wiązanie kowalencyjne Cele lekcji: Poznanie pojęć: wiązanie chemiczne, wiązanie kowalencyjne, elektroujemność. Poznanie mechanizmu powstawania wiązania kowalencyjnego. Określanie, w jakich związkach chemicznych występują wiązania kowalencyjne. Na dobry początek Obejrzyj 1 Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań, tak aby powstały prawdziwe animację docwiczenia.pl informacje. Kod: C7G72L Podczas tworzenia się wiązania kowalencyjnego atomy łączą się za pomocą A  / B. Dążą wówczas do uzyskania C / D lub E / F elektronowego, aby mieć konfigurację elektronową najbliższego G / H. A. elektronów walencyjnych C. dubletu E. nonetu G. gazu szlachetnego B. wszystkich elektronów D. tripletu F. oktetu H. pierwiastka chemicznego Skorzystaj z układu 2 Uzupełnij tabelę oraz odpowiedz na pytanie. okresowego. Nazwa Symbol Liczba Symbol chemiczny gazu Elektro- pierwiastka pierwiastka elektronów szlachetnego, do którego ujemność chemicznego chemicznego walencyjnych konfiguracji elektronowej dąży atom chlor fosfor siarka wodór Atom którego z  pierwiastków chemicznych wymienionych w  tabeli Obejrzyj animację może połączyć się z 3 atomami wodoru? Narysuj wzory elektronowy docwiczenia.pl Kod: C7TZTF i strukturalny oraz podaj nazwę tego związku chemicznego. Nazwa pierwiastka chemicznego: Wzór elektronowy: Wzór strukturalny: Nazwa związku chemicznego: 64 Strona 7 20. Wiązanie kowalencyjne 3 Uzupełnij tabelę. Wzór sumaryczny związku HCl NH3 H2S CO2 chemicznego Wzór elektronowy związku chemicznego Różnica elektroujemności Przesunięcie wspólnej pary Cl elektronowej bliżej atomu 4 Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych. Uzasadnij swój wybór. woda • fluor • tlenek węgla(IV) • tlen • amoniak • jodowodór • azot • chlor Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane spolaryzowane Uzasadnienie: W  substancjach występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, ponieważ . Natomiast w substancjach występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane, ponieważ . Jest na to sposób! Ustalanie konfiguracji elektronowej Atomy metali i niemetali tworzą jony, aby uzyskać oktet lub dublet elek- tronowy. Mają wtedy konfigurację gazu szlachetnego najbliższego im w  układzie okresowym, tzn. pierwiastki początkowych grup układu okresowego – gazu szlachetnego le- żącego w poprzednim okresie (np. kation sodu ma konfigurację elek- tronową atomu neonu), a  pier- wiastki końcowych grup układu okresowego – gazu szlachetnego leżącego w tym samym okresie (np. anion chlorkowy ma konfigurację elektronową atomu argonu). 65 Strona 8 Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 21. Wiązanie jonowe Cele lekcji: Poznanie pojęć: jon, kation, anion, wiązanie jonowe. Poznanie mechanizmu powstawa­ nia wiązania jonowego. Określanie, w jakich związkach chemicznych występują wiązania jonowe. Na dobry początek W zadaniach 5.–8. 5 Podkreśl wzory substancji, w których występuje wiązanie jonowe. skorzystaj z układu okresowego. H2 • CaCl2 • HBr • O2 • NaCl • CO2 • PH3 • F2 • H2S • K 2O 6 Napisz symbole chemiczne jonów, które mogą powstać z atomów Skojarz i zapamiętaj! pierwiastków chemicznych zaznaczonych na układzie okresowym. atom sodu kation sodu + - + 1 18 + - + - 1 2 13 14 15 16 17 + - + - 2 + - + - + - + - 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 + - + - 4 + - + - 5 + - + - 6 + - + - + - + - 7 + - + - Na – 1e− Na+ 7 Uzupełnij zapisy powstawania jonów tworzących związki chemiczne o podanych na- zwach. Napisz wzory sumaryczne tych związków. a) chlorek potasu b) bromek wapnia Obejrzyj animację docwiczenia.pl • • K• • Cl •• Kod: C77PZR • • K – 1e– Cl Wzór sumaryczny: Wzór sumaryczny: 8 Uzupełnij tabele. a) Symbol Liczba Ładunek chemiczny jonu protonów neutronów elektronów jonu S2– 19 18 b) Symbole Wzór Nazwa Liczba elektronów pierwiastków Symbole sumaryczny związku w związku walencyjnych oddanych przyjętych jonów związku chemicznego chemicznym chemicznego chlorek Cl 7 0 1 Cl– NaCl sodu Na siarczek magnezu 66 Strona 9 22. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego 22. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego Cele lekcji: Poznanie wpływu rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego. Porówna­ nie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych. Na dobry początek 9 Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. Chlorek sodu powstaje w wyniku przeniesienia elektronów walencyjnych od atomów sodu do atomów chloru, zatem jest związkiem kowalencyjnym / jonowym. Cząsteczka amoniaku po- wstaje z atomów, które uwspólniają swoje elektrony, jest więc związkiem kowalencyjnym / jo- nowym. Siarczek magnezu jest zbudowany z kationów i anionów, jest więc związkiem kowalen- cyjnym / jonowym. Tlenek węgla(IV) występuje w  gazowym stanie skupienia, jest więc związkiem kowalencyjnym / jonowym. Woda nie przewodzi prądu elektrycznego, gdyż jej cząsteczki są elektrycznie obojętne – jest to właściwość związków kowalencyjnych / jonowych. 10 Na modelach przedstawiono substancję kowalencyjną oraz substancję jonową. Podpisz modele oraz uzasadnij swoją decyzję. Substancja Substancja Uzasadnienie: To doświadczenie musisz znać 11 Przeprowadzono doświadczenie chemiczne Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycz- nego przez cukier i sól kuchenną rozpuszczone w wodzie. Uzupełnij opis doświadczenia po- danymi określeniami. przewodzi prąd elektryczny • nie przewodzi prądu elektrycznego • kowalencyjnym • jonowym Cukier rozpuszczony w wodzie , natomiast sól rozpuszczona w wodzie . Sól kuchenna jest związkiem , a cukier związkiem . 67 Strona 10 Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 23. Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych Cele lekcji: Poznanie pojęć: wartościowość, indeks stechiometryczny, współczynnik stechiometrycz- ny. Odczytywanie z układu okresowego wartościowości pierwiastków chemicznych grup głów­ nych. Ćwiczenie umiejętności określania wartościowości i pisania wzorów oraz nazw związków chemicznych. Na dobry początek 12 Uzupełnij opis równania reakcji chemicznej, wpisując Obejrzyj animację w odpowiednie miejsca podane określenia. docwiczenia.pl Kod: C7JSJR współczynnik stechiometryczny • wzór cząsteczki wodoru • wzór cząsteczki tlenu • wzór cząsteczki wody • indeks stechiometryczny 2 H2 + O2 2 H 2O 13 a) Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. W przypadku wiązania kowalencyjnego wartościowość to liczba wiązań, 1. P F za pomocą których atomy łączą się ze sobą. Wartościowość pierwiastków chemicznych grup głównych jest zawsze 2. P F równa numerowi grupy. 3. Wartościowość siarki w siarczkach wynosi II, a chloru w chlorkach I. P F 4. Pierwiastki chemiczne w stanie wolnym nie mają wartościowości. P F b) Wpisz w kratki wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych wzorach sumarycznych. Na2O AlCl3 BaS CH4 CrO3 ZnCl2 PH3 I2O5 PbO2 68 Strona 11 23. Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych 14 Dopisz brakujące wartościowości pierwiastków oraz indeksy stechiometryczne, tak aby powstał poprawny wzór sumaryczny związku chemicznego. I IV VI I II K O Sn Cl S O Na S Ca Cl II III I II III Fe O Al S Ag O H S Fe Cl 15 Podpisz modele cząsteczek związków chemicznych. Nazwy wybierz spośród podanych. woda • tlenek węgla(IV) • siarkowodór • tlenek węgla(II) • tlenek siarki(IV) • tlenek siarki(VI) Modele: atomu atomu atomu atomu węgla tlenu wodoru siarki 16 Uzupełnij tabelę. Liczba atomów każdego Zapis Sposób odczytywania z pierwiastków chemicznych N2 jedna cząsteczka azotu dwa atomy azotu 7N trzy cząsteczki azotu 2 As2O3 Jeżeli pierwiastek chemiczny ma 17 Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne więcej niż jedną wartościowość, związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach. należy to uwzględnić w nazwie. Li2O – chlorek magnezu – Cl2O – tlenek żelaza(III) – ZnS – siarczek potasu – FeO – tlenek chloru(III) – Cu2O – chlorek sodu – 69 Strona 12 Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 18 Napisz wzory strukturalne związków chemicznych o poda- Aby poprawnie narysować nych wzorach sumarycznych lub nazwach systematycznych. wzór strukturalny związku chemicznego, należy znać a) HBr wartościowość pierwiastków chemicznych, z których jest Wzór strukturalny: zbudowany dany związek chemiczny. b) NH3 Wzór strukturalny: c) siarkowodór Wzór strukturalny: 19 Napisz wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych. a) tlenek chloru(V) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: b) tlenek jodu(VII) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: Dla dociekliwych 20 Jeden z tlenków żelaza, zwany magnetytem, jest zbudowany z ato- mów żelaza o dwóch różnych wartościowościach – Fe(II) i Fe(III) w stosunku ilościowym 1 : 2. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku. Wzór sumaryczny: Magnetyt Zapamiętaj! • Współczynnik stechiometryczny – liczba • Indeks stechiometryczny – liczba oznaczająca liczbę atomów pierwiastka albo oznaczająca liczbę atomów pierwiastka liczbę cząsteczek pierwiastka lub związku chemicznego w cząsteczce. chemicznego w równaniu reakcji chemicznej. 3 Cl2 70 Strona 13 24. Prawo stałości składu związku chemicznego 24. Prawo stałości składu związku chemicznego Cele lekcji: Poznanie prawa stałości składu związku chemicznego. Wykonywanie obliczeń z zasto­ sowaniem tego prawa. Na dobry początek 21 Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A–B) oraz jego uzasadnienie (I–II). Stosunek mas magnezu i tlenu w tlenku magnezu MgO wynosi I. nie jest on stały i zależy od warunków powstawania A. zawsze 3 : 2, tlenku magnezu. ponieważ II. jest on stały i charakterystyczny dla tego związku B. najczęściej 3 : 2, chemicznego. 22 Popraw informacje dotyczące związków chemicznych przedstawio- Skorzystaj z układu okresowego. nych na fotografiach – skreśl błędne dane i zapisz obok poprawne. Tlenek żelaza(II) Tlenek miedzi(I) Wzór sumaryczny: FeO Wzór sumaryczny: CuO2 Masa cząsteczkowa: 71 u Masa cząsteczkowa: 144 u Liczba atomów w cząsteczce Liczba atomów w cząsteczce związku: 1 at. żelaza, 2 at. tlenu związku: 2 at. miedzi, 1 at. tlenu Stosunek mFe : mO = 7 : 2 Stosunek mCu : mO = 1 : 4 23 Uzupełnij tabelę. 8 O 1 tlen 18 15,999 1H Nazwa1systematyczna Wzór Zawartość procentowa 2 He wodór hel związku chemicznego 1,008 2 sumaryczny azotu tlenu 13 14 15 16 17 4,003 tlenek 3Li 4Be B C N O F Ne 2 azotu(I) 5 6 7 8 9 10 lit beryl bor węgiel azot tlen fluor neon 6,941 9,012 10,811 12,011 14,007 15,999 18,998 20,180 NO 11Na 12Mg 13 Al 14 Si 15 P 16S 17Cl 18 Ar 3 sód magnez 30,43% glin krzem fosfor siarka chlor argon 22,990 24,305 3 4 12 26,982 28,085 30,974 32,065 35,453 39,948 tlenek azotu(V) 19 K 20Ca 21Sc 22Ti 30 Zn 31Ga 32Ge 33As 34Se 35Br 36 Kr 4 potas wapń skand tytan cynk gal german arsen selen brom krypton 39,098 40,078 44,956 47,867 65,38 69,723 72,63 74,922 78,96 79,904 83,798 71 37Rb 38Sr 39Y 40Zr 48 Cd 49 In 50Sn 51Sb 52Te 53I 54 Xe 5 rubid stront itr cyrkon kadm ind cyna antymon tellur jod ksenon 85,468 87,62 88,906 91,224 112,411 114,818 118,710 121,760 127,60 126,904 131,293 Strona 14 Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 24 Oblicz stosunek mas pierwiastków chemicznych w tlenku strontu, wiedząc, że powstał on z 88 g strontu i 16 g tlenu. Krok 1 Przeczytaj treść zadania i wypisz dane i szukane. Krok 2 Oblicz stosunek masy strontu do masy tlenu w SrO. Krok 3 Napisz odpowiedź. 25 Oblicz skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym o wzorze sumarycznym K2Cr2O7. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 26 W pewnym tlenku siarki zawartość procentowa tlenu wynosi 60%. Oblicz stosunek masowy siarki do tlenu w tym związku chemicznym i napisz wzór sumaryczny tego tlenku. 27 Ustal wzór sumaryczny i nazwę związku chemicznego, w którym cynk i chlor są połączo- ne w stosunku masowym 13 : 14. 72 Strona 15 24. Prawo stałości składu związku chemicznego 28 Ustal wzór sumaryczny i nazwę związku chemicznego o masie cząsteczkowej 100 u, który zawiera tlen oraz 52% chromu (procenty masowe). Dla dociekliwych 29 Związek o wzorze CxHyOH należy do związków organicznych. Jego masa cząsteczkowa wy- nosi 32 u, a stosunek masy węgla do mas wodoru i tlenu to 3 : 1 : 4. Oblicz wartość indeksów stechiometrycznych x i y oraz napisz nazwę systematyczną tego związku chemicznego. 30 W reakcji chemicznej, w której użyto 8 g wapnia i 18 g tlenu, powstał tlenek wapnia. Sprawdź, czy pierwiastki chemiczne przereagowały całkowicie. Zapamiętaj! Każdy związek chemiczny ma określony, stały skład, który jest niezależny od sposobu otrzymania tego związku. F H F H H H F F F F F F + + F F H H F H F H 3 cząsteczki 2 cząsteczki 4 cząsteczki 1 cząsteczka fluoru wodoru fluorowodoru fluoru 73 Strona 16 Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 25. Równania reakcji chemicznych Cele lekcji: Zapisywanie, uzgadnianie i interpretowanie równań reakcji chemicznych. Na dobry początek 31 Uzupełnij zapisy słowne oraz napisz równania reakcji chemicznych, których modelowy schemat przedstawiono poniżej. O H H H H a) O O + H H O H H Zapis słowny: tlen + Równanie reakcji chemicznej: b) C + O O O C O Zapis słowny: węgiel + Równanie reakcji chemicznej: 32 Zapisz równania reakcji chemicznych opisanych słownie. a) Jeden atom siarki reaguje z jedną dwuatomową cząsteczką tlenu, tworząc jedną cząsteczkę tlenku siarki(IV). b) Dwie cząsteczki wody rozkładają się, tworząc dwie dwuatomowe cząsteczki wodoru i jed- ną dwuatomową cząsteczkę tlenu. c) Dwa atomy węgla reagują z jedną dwuatomową cząsteczką tlenu, tworząc dwie cząsteczki tlenku węgla(II). d) Jedna czteroatomowa cząsteczka fosforu reaguje z pięcioma dwuatomowymi cząsteczka- mi tlenu, tworząc jedną cząsteczkę tlenku fosforu(V) (o wzorze P4O10). 74 Strona 17 25. Równania reakcji chemicznych 33 Uzupełnij równania reakcji chemicznych, wpisując odpowiedni symbol pierwiastka chemicznego lub wzór cząsteczki. Następnie zaznacz reakcje syntezy. a) 4 + O2 2 Ag2O b) 2 Mg + 2 MgO c) CuO + H2 Cu + d) 2 + CO2 2 MgO + C 34 Wpisz brakującą wartość współczynnika stechiometrycznego w każdej reakcji chemicz- nej. Następnie podkreśl reakcje analizy. a) N2 + O2 NO b) 2 HgO Hg + O2 c) 2 Ag2O Ag + O2 d) 2 Fe + Cl2 2 FeCl3 35 Uzgodnij współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach Obejrzyj animację reakcji chemicznych. Następnie zaznacz reakcje wymiany. docwiczenia.pl Kod: C7SSWM a) N2 + H2 NH3 b) CO + O2 CO2 c) Fe3O4 + Al Al2O3 + Fe d) Na + HCl NaCl + H2 e) P4O10 + H 2O H3PO4 f) NH3 + O2 NO + H 2O 36 Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych przedstawionych za pomocą zapisu słownego. a) wodór + chlor chlorowodór b) tlenek miedzi(II) + węgiel miedź + tlenek węgla(IV) c) chlorek srebra(I) srebro + chlor d) siarka + tlen tlenek siarki(IV) 75 Strona 18 Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 37 a) Napisz wzory lub symbole chemiczne substancji oznaczonych na schemacie literami (W–Z). Wybierz je spośród podanych. Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi (1–4). S • O2 • H2 • H2O 2 W X + Y + + + W – Mg CuO Z 4 X– 1 3 SO2 Y– MgO + X Cu + W Z– 1. 2. 3. 4. b) Napisz wzory lub symbole chemiczne substancji oznaczonych na schemacie literami (U–Z). Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi (1–4). U + U – Mg + X 1 MgCl2 + Y + W – + CO2 2 Cl2 X– 3 X 4 Y– + Z + W X Z– 1. 2. 3. 4. c) Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych na schemacie cyframi (1–4). Napisz nazwy systematyczne wybranych związków chemicznych. 1 2 3 4 HgO O2 CO CO2 C + MgO HgO – CO – CO2 – MgO – 1. 2. 3. 4. 76 Strona 19 25. Równania reakcji chemicznych Dla dociekliwych 38 Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych na schematach cyframi (1–4). Napisz nazwy systematyczne wybranych związków chemicznych. a) Na 1 Na2O 2 NaOH 3 NaCl Na2O – 4 NaCl – 1. 2. 3. 4. b) 1 2 Cu CuO CuCl2 CuO – 3 4 CuCl2 – CuS CuS – 1. 2. 3. 4. c) 1 2 Mg MgO MgCl2 MgO – 3 MgCl2 – 1. 2. 3. 39 W wyniku zachodzącej w wysokiej temperaturze reakcji rozkładu wodorowęglanu amonu (składni- ka proszku do pieczenia) o wzorze NH4HCO3 po- wstają trzy produkty. Zapisz równanie tej reakcji chemicznej, wiedząc, że każdy ze współczynni- ków stechiometrycznych wynosi 1. Równanie reakcji chemicznej: Gazowe produkty powstające w wyniku termicznego rozkładu składnika proszku do pieczenia spulchniają ciasto 77 Strona 20 Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 26. Prawo zachowania masy Cele lekcji: Poznanie prawa zachowania masy i doświadczalne wykazanie jego słuszności. Wyko­ nywanie prostych obliczeń z zastosowaniem prawa zachowania masy. Na dobry początek 40 a) Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Masa produktów uzyskanych w wyniku reakcji chemicznej może być 1. P F większa niż masa substratów tej reakcji. W wyniku reakcji chemicznej zawsze powstaje związek chemiczny, którego 2. P F masa cząsteczkowa jest sumą mas cząsteczkowych substratów. Sumaryczna masa związków chemicznych otrzymanych w wyniku reakcji 3. P F chemicznej jest równa łącznej masie substratów, które przereagowały. b) Zaznacz model reakcji chemicznej zgodny z prawem zachowania masy. Skojarz i zapamiętaj! A. + + substraty B. + + produkty + + C. masa masa substratów = produktów D. + przed reakcją po reakcji 41 Przygotowano porcelanowy tygiel, którego masa wynosiła 15,5 g. Umieszczono w nim 5,6 g sproszkowanego żelaza i 3,2 g sproszkowanej siarki. Następnie tygiel ogrzewano w płomieniu palnika przez 10 min, po czym schłodzono go do temperatury pokojowej i zważono. Zaobser- wowano, że w tyglu po schłodzeniu znajduje się wyłącznie substancja stała o czarnej barwie. Podaj masę tygla z zawartością po przeprowadzeniu reakcji chemicznej. żelazo, 5,6 g + siarka, 3,2 g m = 15,5 g Tygiel porcelanowy 78

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!