Czytaj więcej:
Wybrany dla niej okładka

Średnia Ocena:Wybrany dla niej

Kontynuacja serii "Rodzina Santo”.  Adamo Vitto, brat Melody, od trzech lat mieszka w Świeżym Jorku. Facet stale nie wykonuje wielu zadań dla rodziny i nie planuje tego zmieniać. Najchętniej odciąłby się od mafii i prowadził zupełnie normalne życie. Jednak okazuje się, że wkrótce będzie bardzo niezbędny rodzinie, względem której będzie musiał wypełnić zobowiązania. Dwudziestojednoletnia Sofia Santo, po tym, jak została zaatakowana na uczelni, potrzebuje kogoś, kto nauczy ją samoobrony. Dziewczyna, podobnie jak Adamo, nie chce mieć nic wspólnego z mafią, lecz jej życzenia niestety nic nie znaczą względem obowiązku zamążpójścia czekającego na każdą księżniczkę mafii.  Między Adamo i Sofią, którą facet szkoli, tworzy się więź, która z czasem przekracza granice zwykłej przyjaźni. Jednak Adamo nie może zostać mężem Sofii i wkrótce para przekona się, że ich uczucia wobec siebie niezmiernie uprzykrzą im życie. Bracia Sofii już poszukują kandydata do jej ręki…

Szczegóły
Tytuł Wybrany dla niej
Autor: Agnieszka Bruckner
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Wydawnictwo NieZwykłe
Rok wydania: 2022

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Wybrany dla niej pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Wybrany dla niej Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Wybrany dla niej PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: 52CC3085-D312-4747-8693-C31F81F40729 2.pdf - Rozmiar: 3.01 MB
Głosy: 0
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

  • Karolina

    Uwielbiam i nie moge się doczekać kolejnej części :) POLECAM!!!:)

  • Kasia24

    Super zalecam

  • Anonim

    super ❤️❤️❤️

 

 

Wybrany dla niej PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 408 Rozdział V Oberek został umieszczony przez Jadwigę Hryniewiecką także w wydanym przez nią w roku 1970 zbiorze Pięć tańców polskich306. Jakkolwiek sam opis elementów skła- dowych ma tu charakter systematyzujący, to jednak autorka wprowadziła do niego także nowe elementy, częstokroć o charakterze akrobacyjnym. Oczywiście, elementy te nie wywodziły się bezpośrednio z tradycji wiejskiej, ale zostały zastosowane przez nią z inspiracji cytowanego w jednym z poprzednich rozdziałów Kolbergowskiego opisu oberka z terenu Kujaw. Do motywów tych, które niewątpliwie uplastyczniały i ubarwiały widowisko, zaliczyć należy: Oberkiem nisko, wysoko, Skok w czasie wirowania parami, Przyklękany w obrotach, Zwijany i Podnoszenie dziewcząt307. Dalsze rozszerzenie elementów stosowanych w oberku odnajdujemy w książce Ma- rii Młodzikowskiej, która w swojej pracy zebrała w całość elementy charakterystyczne dla form wiejskich, elementy oberka narodowego oraz ich wersji scenicznych. Autorka opisała więc następujące rodzaje kroków: bieg oberkowy zwykły w przód, bieg oberko- wy zwykły w tył, bieg oberkowy ozdobny w przód, bieg oberkowy ozdobny w tył, bieg oberkowy ozdobny w miejscu, krok ćwierćobrotowy, ćwierćobrotowy w miejscu, krok półobrotowy w przód płaski, krok półobrotowy w przód przeskoczny, krok obrotowy przeskoczny, przyklęk niski – płaski, przyklęk wysoki – wyskoczny z półobrotem, przyklęk z wyskoku, wieloklęki, kozły, krok akcentowany na trzy, hołubiec, podskoki zmienne w miejscu, podskoki zmienne w miejscu ze skrzyżnym wznosem nogi, przy- tupnięcia, zeskok obunóż. Wymieniła też następujące rodzaje figur: obrotowa, „od sie do sie”, odwirek, kozły parami, karuzela, parami dookoła sali, wężyk pojedynczy, koło, karuzela, tancerki wybierają tancerza, koło zębate308. Z racji widowiskowości opisanych w pracy Młodzikowskiej form oberkowych, są one wymieniane także w późniejszych książkach309. Chociaż na ogół przyjęto stosować się do systematyki Czesława Sroki310, która rekomendowała niestosowanie na ogół zapożyczonych elementów widowisko- wych, takich jak: kozły, żabki, świece oraz naskoki tancerki na biodro lub udo tancerza. Kujawiak w relacjach i podręcznikach XX wieku Kujawiak, o ile nie był wspomniany przy okazji opisu oberka, bardzo rzadko trafiał na karty podręczników tańca. Tym cenniejsze jest dla nas wspominane już opowiadanie Ireny Zabłockiej-Bączkowskiej odnoszące się do lat spędzonych przez nią na wsi kujawskiej, J. Hryniewiecka, Pięć tańców polskich, dz. cyt., s. 93–127. 306 Tamże, s. 105–113. 307 308 M. Młodzikowska, Taneczne układy widowiskowe, dz. cyt., s. 104–127; B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, Tańce: rytm – ruch – muzyka…, dz. cyt., s. 125–145; M. Młodzikowska, Wido- wiskowe układy taneczne, dz. cyt., s. 25–40. 309 Zob. m.in. O. Kuźmińska, H. Popielewska, Taniec, rytm, muzyka, dz. cyt., s. 122–127. 310 C. Sroka, Polskie tańce narodowe – systematyka, dz. cyt., s. 38–43. Strona 2 Tańce narodowe w XX wieku 409 w którym odnajdujemy trzy fragmenty opisujące kujawiaka tańczonego podczas balów ziemiańskich. Pierwszy charakteryzuje typ ruchu i ukazuje sposób zmiany kierunku tańca: „I już młody dziedzic z panią Konczyńską wpół się wzięli i falują, za nimi pan Gliń- ski ze złotowłosą wiotką Krzysią, panowie i panie wnet się dobierają, para parę goni, płyną, toczą kołem, bokiem mkną jak zbożowy łan, jak lekko na wietrzyku kołysane zboże. (…) Na rozstajnych drogach wiatr się raptem zmienił, stanął, tupnął, skręcił, kurzem w oczy rzucił – na odsibkę w lewo… Zawiruje, zakołysze, rozszaleje się sala, zadyszą się tancerze na odsibkę wnet, aż tancerki przytomność utracą, zadyszane sta- ną, oczy ręką skryją, zachwieją się całe, zafalują”311. Drugi fragment, równie poetycki, dostarcza nam kilku istotnych uwag na temat wykonania kujawiaka w parze i charakteryzuje podstawowe faktory ruchu tanecz- nego. Na jego podstawie, posługując się terminologią Labanowską312 możemy określić akcję kujawiaka jako ruch krągły, lekki i nieustanny. Oprócz tego dowia- dujemy się także nieco więcej o zasięgu geograficznym tańca oraz wyczuwamy pewne sugestie dotyczące odrębności stylistycznych tak ze względu na różnice regionalne, jak i generacyjne: „Zaćwirlikają, zaskwierczą, zaleją się skrzypce, zabuczy, zahuczy, zabeczy bas… aż wszyscy tylko mówią: »Patrzcie, patrzcie!« Tańczą państwo Szelążkowie z Płockiego, zza Wisły, ani młodzi, ani piękni, pan siwawy w starym fraku, pani skromna, suknia czarna, ani młoda, ani modna, trochę przyrudziała, głowa gładko przyczesana, koczek mały z tyłu. (…) Kołuje para, kołuje, włosek ani nie drgnie, noga nie oderwie się od ziemi, suknia nie odleci – wiatr przysiadł – płynie, płynie, kręgiem toczy, kołuje prawdziwy kujawiak313. Trzeci fragment informuje nas o rzadko wspominanej kwestii, a mianowicie figurach stosowanych w kujawiaku podczas balów ziemiańskich, które – podobnie jak w przypadku oberka – czerpano głównie z mazura, figurowego walca lub innych tańców zasobnych w tego typu rozwiązania przestrzenno-ruchowe: „I  już znów Kiki Gliński kokardę z  boku wielką do ramienia przypina, wstążkami furkocze, kujawiaka prowadzi dworskiego, hucznego, wesołego, niefrasobliwego z fi- gurami: – Koszyczek, koło, panie w lewo, panowie do środeczka, dobierany, wesoło – hu ha! Kiedym jechał przez Kujawy, Obszczekał me pies kulawy, Kujawianka wyleciała, 311 I. Zabłocka-Bączkowska, Dwór w Kłosach, [w:] I. Zabłocka-Bączkowska, Krajobrazy i ludzie. Opowiadania norfoldzkie, Opole 1995, s. 106. 312 R. Laban, F. C. Lawrence, Effort, London 1947, passim; R. Laban, Mastery of Movement on the Stage, London 1950. 313 I. Zabłocka-Bączkowska, Dwór w kłosach…, dz. cyt., s. 107. Strona 3 410 Rozdział V Jeszcze me tam przyszczuwała Hu, ha, na odsibkę w lewo – cicho sza, bo się wyda, bo się wyda, dobierany, w koło, wraz…”314. Niestety, opowiadania Ireny Zabłockiej-Bączkowskiej należą do odosobnionych dokumentów tanecznych realiów ziemiańskich na Kujawach okresu międzywo- jennego, które niewątpliwie pociągały autorkę tekstu swoją odmiennością od tego, co znała z poprzednich miejsc zamieszkania. Dopiero z drugiej połowy lat trzydziestych pochodzą kolejne źródła opisujące nam formy kujawiaka. Pierwszymi dokumentami w tym zakresie są dwa, bardzo zbliżone do siebie zapisy kinetograficzne z 1936 i 1937 roku315. Pierwszy dokumentuje prezentację kujawiaka przez Janinę Mieczyńską i Ziutę Buczyńską podczas olimpijskiego turnieju tańca w Berlinie (zob. podrozdział poświęcony prezentacji tańców narodowych na scenach baletowych i estradach kabaretowych). Drugi natomiast jest zapisem Sta- nisława Głowackiego umieszczonym na planszy prezentującej kujawiaka. Plansza ta została wykonana na potrzeby polskiej ekspozycji przygotowanej na Międzynarodową Wystawę Tańców w Archives de la Danse w Paryżu w roku 1937 i obok kinetogramu znajduje się na niej również: zapis nutowy, statyczne zobrazowania momentów tańca oraz regionalny kostium taneczny. Obydwa zapisy mogą oddawać dość wiernie ówcze- sny sposób wykonywania kujawiaka w formie narodowej, zbiegły się bowiem w czasie ze swoistym renesansem tańców narodowych, o czym była już wcześniej mowa. Następnie wskazać należy na podręczniki do nauki tańców narodowych. Pierwszym z nich był podręcznik Józefa Waxmana, który najwcześniej skate- goryzował kroki kujawiakowe: zwykły, zwykły akcentowany, zwykły z ćwierć- obrotem, skrzyżny, półobrót w prawo, wiązany i półobrót w prawo, hołubiec zwykły, hołubiec z półobrotem. Ponadto autor skupił się na opisie różnorodnego komponowania kroków kujawiakowych z elementami ozdobnymi (hołubcem, akcentem) i wirowymi. Pozostałe elementy zostały natomiast omówione wy- biórczo i dość skrótowo316. Jan Ostrowski-Naumoff bardzo metodycznie i dokładnie, choć zwięźle, opisał kroki kujawiakowe, proponując odmienną od Waxmana terminologię oraz zestaw kroków: kołysany, obrotowy, podbiegany i stąpany. Autor szerzej omówił natomiast zasób podstawowych figur (śpiąca, przekorna, młynek kujawski, stracona, zalotna, oraz zakończenie) oraz jako pierwszy – podobnie jak miało to miejsce w przypadku oberka – precyzyjnie opisał pozycje rąk i korpusu317. Tamże, s. 108. 314 Autor niniejszym składa podziękowanie prof. Roderykowi Langemu za udostępnienie tych 315 zapisów. 316 J. Waxman, dz. cyt., s. 53–59, 92–101. 317 J. Ostrowski-Naumoff, Polskie tańce narodowe, „Teatr w Szkole” 1936/1937, nr 4/5, s. 87–96. Strona 4 Tańce narodowe w XX wieku 411 Ilustracja 33. Plansza prezentująca kujawiaka przygotowana na Międzynarodową Wystawę Tańców w Archives de la Danse w Paryżu w 1937 r. Ze zbiorów Roderyka Langego. Strona 5 412 Rozdział V Ilustracja 34. Transkrypcja kinetograficzna kroków kujawiaka przygotowana przy okazji olimpijskiego turnieju tańca w Berlinie w sierpniu 1936 r. Ze zbiorów Roderyka Langego.

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!