Czytaj więcej:
Pięć królestw. Tom 5. Skoczkowie w czasie okładka

Średnia Ocena:Pięć królestw. Tom 5. Skoczkowie w czasie

Wyjątkowa przygoda Cole’a, uwięzionego w świecie, w którym magia jest potężna, a sny prawdziwe, dobiega końca w piątym tomie fantastycznego i pełnego akcji bestsellerowego cyklu autora serii "Baśniobór" i "Pozaświatowcy". W finałowej odsłonie "Pięciu królestw" granice wytrzymałości Cole’a i jego towarzyszy zostają wystawione na próbę. Czy przyjaciołom uda się przywrócić magię na Obrzeżach i znaleźć drogę powrotną do domu?

Szczegóły
Tytuł Pięć królestw. Tom 5. Skoczkowie w czasie
Autor: Mull Brandon
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Egmont Polska Sp. z o.o.
Rok wydania:

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Pięć królestw. Tom 5. Skoczkowie w czasie pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Pięć królestw. Tom 5. Skoczkowie w czasie Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Pięć królestw. Tom 5. Skoczkowie w czasie PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: Arkusz_matematyka_II_edycja_2019_popr3.pdf - Rozmiar: 1.34 MB
Głosy: -12
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Pięć królestw. Tom 5. Skoczkowie w czasie PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia Marzec 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 1.–21.) i 2019 czy jest dołączona do niego karta odpowiedzi. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Wpisz swój kod oraz PESEL w wyznaczonym miejscu na tej stronie i na karcie odpowiedzi. 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atra- mentem. Nie używaj korektora. Czas pracy: 5. Rozwiązania zadań zamkniętych (zadania 1.–15.) zaznacz na karcie 100 minut odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną na następnej stronie. Pamiętaj, że w każdym zadaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. 6. Rozwiązania zadań otwartych (zadania 16.–21.) zapisz czytelnie i sta- Liczba punktów rannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym. Ewen- do uzyskania: 32 tualne poprawki w odpowiedziach nanoś zgodnie z instrukcją zamiesz- czoną na następnej stronie. 7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. Powodzenia! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. Strona 2 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zapoznaj się z poniższymi informacjami. A B C D 1. Zadania zamknięte – zaznaczanie poprawnych odpowiedzi i pomyłek Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i B C innąDodpowiedź, np. zaznacz B C D Poprawna Układ odpowiedzi Sposób zaznaczenia Sposób zaznaczenia odpowiedź na karcie poprawnej pomyłki i poprawnej w zadaniu odpowiedzi odpowiedzi odpowiedzi C A B C D A B A D A B A D AD AC AD BC BD AC A BC BD AC A BC A FP PP PF FP FF PP PF A FF PP A A FF A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A B1 B2 B3 A1 A2 A B1 A B3 2. Zadania otwarte – zapisywanie poprawnych odpowiedzi i zaznaczanie pomyłek Jeśli popełnisz błąd w odpowiedzi do zadania otwartego, przekreśl pomyłkę i zapisz poprawną odpowiedź: – nad niepoprawnym fragmentem 60° Miara kąta BAC jest równa 90°. – lub obok niego Miara kąta BAC jest równa 90°. 60° 2 Strona 3 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 1. (0–1) W sadzie pana Henryka rosną różne gatunki drzew i krzewów owocowych. Drzewa zajmują 3 64% powierzchni sadu, w tym jabłonie, którymi obsadzono tej powierzchni. W części sadu 4 z krzewami 45% powierzchni przeznaczono na uprawę porzeczek. Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Na którym diagramie przedstawiono procentowy podział powierzchni działki ze względu na powierzchnię zajmowaną przez jabłonie i porzeczki? jabłonie porzeczki [%] [%] [%] [%] 80 80 80 80 60 60 60 60 40 40 40 40 20 20 20 20 0 0 0 0 drzewa krzewy drzewa krzewy drzewa krzewy drzewa krzewy A. B. C. D. Zadanie 2. (0–1) Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D. Liczba 3 18 jest równa liczbie A/B. A. 9 2 B. 27 2 2 Liczbą mniejszą niż 17 jest liczba C/D. C. 11 3 D. 3 11 Zadanie 3. (0–1) Pole trapezu o podstawach długości x i y oraz wysokości h jest równe polu równoległoboku, w którym wysokość x jest opuszczona na bok o długości y. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wysokość trapezu wyznaczymy ze wzoru: 1 x+ y ( x + y) h A. h = ⋅ B. x = 2 xy 2y 2 xy x C. h = D. y = x+ y 2( x − h) PRZENIEŚ rozwiązania na karTĘ odpowiedzi! 3 Strona 4 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 4 Strona 5 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 4. (0–1) Nauczyciel matematyki ma zestaw magnesów tablicowych w kształcie cyfr. W zestawie każda z cyfr występuje tylko raz. Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Na ile sposobów nauczyciel może za pomocą tych magnesów przedstawić na tablicy liczbę dwucyfrową podzielną przez 5? A. 8 B. 9 C. 17 D. 18 Zadanie 5. (0–1) Dana jest równość a : b = 3 reszta c, gdzie liczby b i c są liczbami pierwszymi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Jeśli dzielna wynosi 92, to reszta z dzielenia może wynosi 11. P F Jeśli reszta z dzielenia wynosi 23, to dzielnikiem może być liczba 19. P F Zadanie 6. (0–1) W szkole Adama uczy się łącznie 476 uczniów. W tej szkole na każdych trzech chłopców przy- padają 4 dziewczęta. Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. O ile więcej dziewcząt niż chłopców uczy się w szkole Adama? A. 68 B. 119 C. 204 D. 272 Zadanie 7. (0–1) Cena sprzedaży 1 kg masła w bloku jest równa 30 zł, a cena masła w kostkach pakowanych po 180 g jest od niej o 5% wyższa. Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D. Cena sprzedaży kilograma masła w bloku jest niższa od ceny kilograma w kostkach o A/B. A. 1,50 zł B. 5,00 zł Cena sprzedaży kostki masła wynosi C/D. C. 5,67 zł D. 4,54 zł Zadanie 8. (0–1) Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jeśli liczba z = 0, 5 ⋅ 10 9, a liczba w = 1, 25 ⋅ 106, to iloraz z : w wynosi: A. 0, 04 × 10 3 B. 4 × 10 3 C. 40 × 10 2 D. 0, 4 × 10 3 PRZENIEŚ rozwiązania na karTĘ odpowiedzi! 5 Strona 6 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 6 Strona 7 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 9. (0–1) Dane są trzy odcinki o długościach: 6 3 , 2 4 i 3 3 . Czy z danych odcinków można zbudować trójkąt? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród A, B albo C. T, A. 6  3 > 2 4 + 3 3 ponieważ B. 6  3 + 2 4 > 3 3 N, C.  2 4 < 3 3 + 6 3 Zadanie 10. (0–1) Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D. Liczba 0,(6) jest rozwinięciem dziesiętnym ułamka A/B. 2 3 A. B. 3 5 Przybliżeniem liczby 7,209578 z dokładnością do części setnych jest liczba C/D. C. 7,2 D. 7,21 Zadanie 11. (0–1) 5 Iloraz dwóch liczb wynosi , a ich różnica 28. 9 Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Za pomocą którego równania można obliczyć mniejszą z tych liczb? 5 x + 28 x 5 A. = B. = 9 x x + 28 9 C. 5( x − 28) = 9 x D. 5 x = 9 ( x − 28) Zadanie 12. (0–1) Dane są dwa wyrażenia algebraiczne: W1 = m2 + 2 m − 4 oraz W2 = −2 m( 3 − m) − m2 . Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Dla m = 0 wartość wyrażenia W2 jest o 4 mniejsza od wartości wyrażenia W1 . P F Wartości obu wyrażeń są równe, gdy m = 0, 5. P F PRZENIEŚ rozwiązania na karTĘ odpowiedzi! 7 Strona 8 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 8 Strona 9 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 13. (0–1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. NWD liczb 60 i 96 jest liczba 12. P F Liczba 2 5 × 53 × 32 jest wspólną wielokrotnością liczb 60 i 96. P F Zadanie 14. (0–1) W układzie współrzędnych dany jest romb, którego wierzchołki mają współrzędne: A = (−2 , −7), B = (6, −5), C = (4 , 3) i D = (−4 , 1). Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Punkt przecięcia się przekątnych tego rombu ma współrzędne: A. (1,−2) B. (−2 , −6) C. (−3, −3) D. (0, 0) Zadanie 15. (0–1) Na ilustracjach przedstawiono siatki graniastosłupów prostych czworokątnych. I. II. III. IV. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Tylko w graniastosłupie III podstawą nie jest kwadrat. P F Graniastosłupy I i IV są prostopadłościanami. P F PRZENIEŚ rozwiązania na karTĘ odpowiedzi! 9 Strona 10 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 10 Strona 11 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 16. (0–2) W tabeli podano wyniki skoku w dal, które w pięciu próbach osiągnęła jedna z zawodniczek zawodów lekkoatletycznych. Próba I II III IV V VI Odległość [m] 6,69 6,84 6,56 6,71 6,65 Po oddaniu wszystkich sześciu skoków okazało się, że średnia odległość, jaką uzyskała zawod- niczka w tych zawodach, jest taka sama, jak średnia odległość uzyskana w czterech pierwszych skokach. Oblicz, jaki wynik osiągnęła zawodniczka w ostatnim skoku. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: . ....................................................................................................................................... Zadanie 17. (0–3) Na rysunku przedstawiono cztery koła o środkach w punktach A, B, C i D. Promień koła naj- mniejszego o środku w punkcie C jest 4 razy mniejszy niż promień koła największego o środku w punkcie B, a odcinek BD ma długość 12 cm. Długość promieni kół wyrażają liczby naturalne. B C D A Uzasadnij, że koła o środkach A i D są przystające. 11 Strona 12 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 18. (0–4) Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, którego objętość wynosi 72 cm3. Wysokość tego ostrosłupa jest równa długości krawędzi podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej danego ostrosłupa. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: . ....................................................................................................................................... Zadanie 19. (0–2) W zakładzie pracy taty Marty w trakcie całego 2018 roku zatrudnienie pracowników wzrosło o 4% i na koniec roku wynosiło 468. Oblicz, ilu pracowników było zatrudnionych w tym zakładzie na początku 2018 roku. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: . ....................................................................................................................................... 12 Strona 13 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 20. (0–3) Bartek wraz ze swoimi rodzicami ma łącznie 88 lat. Tata chłopca jest trzy razy od niego starszy. Natomiast mama za trzy lata będzie w takim samym wieku, w jakim jest teraz tata. Ile lat mieli rodzice Bartka, gdy on się urodził? Zapisz obliczenia. Odpowiedź: . ....................................................................................................................................... Zadanie 21. (0–4) Na rysunku przedstawiono wielokąt, który jest planem trawnika wykonanym w skali 1:180. 45° 2 cm 3 cm 2 cm 6,5 cm Oblicz, ile metrów kwadratowych w rzeczywistości ma powierzchnia tego trawnika. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: . ....................................................................................................................................... 13 Strona 14 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 14 Strona 15 Matematyka Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM KARTA ODPOWIEDZI WYPEŁNIA UCZEŃ WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Kod ucznia Uprawnienia ucznia do: PESEL dostosowania zasad oceniania nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę Nr WYPEŁNIA EGZAMINATOR Odpowiedzi zad. 1. A B C D Nr Punkty 2. AC AD BC BD zad. NP 0 1 2 3 4 3. A B C D 16. 4. A B C D 17. 5. PP PF FP FF 18. 6. A B C D 19. 7. AC AD BC BD 20. 8. A B C D 21. 9. TA TB TC NA NB NC 10. AC AD BC BD 11. A B C D 12. PP PF FP FF 13. PP PF FP FF 14. A B C D 15. PP PF FP FF

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!